SHIMADZU

  ฿14,440.00 ฿12,000.00

  ELB-200 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักมีความละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่งสามารถเลือกหน่วยได้หลายหน่วยได้แก่ g, kg, ct, oz, ozt, dwt, GN, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, mom เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ SHIMADZU รุ่น EP-80/90 ความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ งานจิวเวลรี่ งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025 สินค้าคุณภาพ

  1. พิกัดการชั่งสูงสุด 200 กรัม ความละเอียด 0.01กรัม (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
  2. จานชั่งมีขนาด 110mm
  3. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C และ USB
  4. ใช้แหล่งพลังงานจาก AC Adapter หรือใช้แบตเตอรี่
  5. ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น (MADE IN JAPAN)
  ฿15,600.00 ฿13,000.00

  ELB-300 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักมีความละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่ง สามารถเลือกหน่วยได้หลายหน่วยได้แก่ g, kg, ct, oz, ozt, dwt, GN, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, mom เป็นเครื่องชั่งคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น มีความละเอียดและแม่นยำเหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ งานจิวเวลรี่ งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025 

  1. พิกัดการชั่งสูงสุด 300 กรัม ความละเอียด 0.01กรัม (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
  2. ความแม่นยำ ±0.02g
  3. จานชั่งมีขนาด 110mm
  4. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C และ USB
  5. ใช้แหล่งพลังงานจาก AC Adapter หรือใช้แบตเตอรี่
  6. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
  ฿15,600.00 ฿13,000.00

  ELB-600 (ELB Series) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักมีความละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่ง เลือกหน่วยได้หลายหน่วยได้แก่ g, kg, ct, oz, ozt, dwt, GN, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, mom เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ของ SHIMADZU รุ่น EP-80/90 ผ่านพอร์ต RS232 เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ งานจิวเวลรี่ งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025

  1. พิกัดการชั่งสูงสุด 600 กรัม ความละเอียด 0.05กรัม (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
  2. ความแม่นยำ ±0.05g
  3. จานชั่งมีขนาด 110mm
  4. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C และ USB
  5. ใช้แหล่งพลังงานจาก AC Adapter หรือใช้แบตเตอรี่
  6. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
  ฿17,400.00 ฿14,500.00

  ELB-2000 (ELB Series) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักมีความละเอียดทศนิยม 1 ตำแหน่ง ใช้แหล่งพลังงานได้ทั้งจากแบตเตอรี่หรือใช้ Adaptor กรณีใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 40ชั่วโมง ความละเอียดและแม่นยำเหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ งานจิวเวลรี่ งานด้านอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้น สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025

  1. พิกัดการชั่งสูงสุด 2000 กรัม ความละเอียด 0.1กรัม (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
  2. ความแม่นยำ ±0.1g
  3. ขนาดของจานชั่ง 170*130mm
  4. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C
  5. ใช้แหล่งพลังงานจาก AC Adapter หรือใช้แบตเตอรี่
  6. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
  ฿18,000.00 ฿15,000.00

  ELB-3000 (ELB Series) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักมีความละเอียดทศนิยม 1 ตำแหน่ง เป็นเครื่องชั่งคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น มีความละเอียดและแม่นยำเหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ งานจิวเวลรี่ งานด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025 สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ชั่งสูงสุด 3000 กรัม ความละเอียด 0.1กรัม (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)
  2. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C
  3. ขนาดของจานชั่ง 170*130mm
  4. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C
  5. ใช้แหล่งพลังงานจาก AC Adapter หรือใช้แบตเตอรี่
  ฿27,600.00 ฿23,000.00

  TX2202L เป็นเครื่องชั่งมีความละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ WindowsDirect เพื่อส่งข้อมูลการชั่งน้ำหนักไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลน้ำหนักไปยังโปรแกรม Excel หรือแอพพลิเคชัน Windows อื่นๆ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์การสื่อสารข้อมูลใดๆ ผ่านสาย RS-232C สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025

  1. ชั่งสูงสุด 2200 กรัม ความละเอียด 0.01กรัม (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
  2. ขนาดของจานชั่ง 167X181mm
  3. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C
  4. ใช้แหล่งพลังงานจาก AC Adapter หรือใช้แบตเตอรี่
  ฿30,600.00 ฿25,500.00

  TX3202L ความละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่ง เซ็นเซอร์ UniBloc ทำให้สามารถกระจายน้ำหนังให้เท่ากันทั่วจานชั่ง ใช้แหล่งพลังงานจาก Adaptor 12V 1A สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025 สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ชั่งสูงสุด 3200 กรัม ความละเอียด 0.01กรัม (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
  2. ความแม่นยำ ±0.02g
  3. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C
  4. ขนาดของจานชั่ง 167X181mm
  5. ใช้แหล่งพลังงานจาก AC Adapter หรือใช้แบตเตอรี่
  ฿34,200.00 ฿28,500.00

  TX4202L เป็นเครื่องชั่งความละเอียดทศนิยม 2 ตำแหน่ง มาตรฐานใหม่ของเครื่องชั่งวิเคราะห์ เซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักพิเศษจาก Shimadzu เรียกว่า UniBloc ทำให้สามารถกระจายน้ำหนังให้เท่ากันทั่วจานชั่ง ทำให้สามารถใช้งานได้ดีและมีความแม่นยำสูงในการชั่งน้ำหนัก รุ่น TX4202L ชั่งได้สูงสุด 4200g ด้วยความละเอียด 0.01g ขนาดของจานชั่ง 167X181mm ใช้แหล่งพลังงานจาก Adaptor 12V 1A สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025 สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ชั่งสูงสุด 4200 กรัม ความละเอียด 0.01กรัม (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
  2. ความแม่นยำ ±0.01g
  3. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C
  4. ขนาดของจานชั่ง 167X181mm
  5. ใช้แหล่งพลังงานจาก AC Adapter หรือใช้แบตเตอรี่
  ฿48,000.00 ฿40,000.00

  ATY224 เป็นเครื่องชั่งมีความละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง มาตรฐานใหม่เซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักพิเศษจาก Shimadzu เรียกว่า UniBloc ทำให้สามารถกระจายน้ำหนักให้เท่ากันทั่วจานชั่ง ทำให้สามารถใช้งานได้ดีและมีความแม่นยำสูง ฟังก์ชันการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โดยส่งข้อมูลไปยัง Excel หรือแอพพลิเคชันอื่นๆ ใน Windows โดยไม่ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์  สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025

  1. ชั่งสูงสุด 220 กรัม ความละเอียด 0.0001กรัม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
  2. ความแม่นยำ ±0.001g
  3. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C และ USB
  4. พร้อมกรอบกันลม
  ฿54,000.00 ฿45,000.00

  ATX224 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักมีความละเอียดทศนิยม 4 ตำแหน่ง มาตรฐานใหม่ของเครื่องชั่งวิเคราะห์เซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักพิเศษจาก Shimadzu เรียกว่า UniBloc ทำให้สามารถกระจายน้ำหนักให้เท่ากันทั่วจานชั่ง ฟังก์ชั่น Auto Calibrate มีตุ้มน้ำหนักอยู่ภายในเครื่อง ฟังก์ชันการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โดยส่งข้อมูลไปยัง Excel หรือแอพพลิเคชันอื่นๆ ใน Windows โดยไม่ต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์การสื่อสารข้อมูลใดๆ สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ตามมาตรฐาน ISO17025

  1. ชั่งสูงสุด 220 กรัม ความละเอียด 0.0001กรัม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
  2. ความแม่นยำ ±0.001g
  3. ฟังก์ชั่น Auto Calibrate มีตุ้มน้ำหนักอยู่ภายในเครื่อง
  4. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ด้วยพอร์ต RS232C และ USB
  5. พร้อมกรอบกันลม
  ฿79,200.00 ฿66,000.00

  เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU รุ่น MOC-63U เป็นเครื่องวัดความชื้นในอาหารตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ ขายราคาถูก

  1. เครื่องชั่งและวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ แบบอัตโนมัติ
  2. มีจอแสดงผลเป็น ฺLCD มีไฟ Backlit
  3. ส่วนให้ความร้อนเป็นแบบ Halogen (Straight tube) โดยใช้กำลังไฟที่ 400 วัตต์
  4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 50-200 °C ปรับเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1 °C
  5. มีระบบการชั่งที่ใช้เทคโนโลยีแบบ UniBloc ทำให้สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  6. ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 60 กรัม โดยอ่านละเอียด 0.001 กรัม และอ่านละเอียด 0.01% สำหรับค่าความชื้น
  7. จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 95 มิลลิเมตร
  ฿156,000.00 ฿130,000.00

  Moisture Analyzer เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้นจาก SHIMADZU รุ่น MOC-120H เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัย อุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกผลการวัดใน Excel

  1. ความจุตัวอย่างสูงสุด 120 กรัม
  2. จอแสดงผลขั้นต่ำในการชั่งน้ำหนัก 0.001g
  3. ช่วงการวัดความชื้น 0.01% ถึง 100.00%
  4. แสดงผลความชื้นขั้นต่ำ 0.01%
  5. การตั้งค่าอุณหภูมิในช่วง 30 ° C ถึง 180 ° C (เพิ่มขึ้น 1 ° C)
  6. ขนาดและน้ำหนัก W220xD415xH190 (มม.)
  ฿156,000.00 ฿130,000.00

  Moisture Analyzer เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้นจาก SHIMADZU รุ่น MOC-120H เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัย อุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกผลการวัดใน Excel

  1. ความจุตัวอย่างสูงสุด 120 กรัม
  2. จอแสดงผลขั้นต่ำในการชั่งน้ำหนัก 0.001g
  3. ช่วงการวัดความชื้น 0.01% ถึง 100.00%
  4. แสดงผลความชื้นขั้นต่ำ 0.01%
  5. การตั้งค่าอุณหภูมิในช่วง 30 ° C ถึง 180 ° C (เพิ่มขึ้น 1 ° C)
  6. ขนาดและน้ำหนัก W220xD415xH190 (มม.)
  Showing all 13 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th