คลอรีนไดออกไซด์

Chlorine dioxide คืออะไร? ประโยชน์และเครื่องมือวัดคลอรีนไดออกไซด์

คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine dioxide) ClOคือสารประกอบอนินทรีย์ที่ประกอบด้วยออกซิเจนและคลอไรด์ สารประกอบของออกซิเจนและคลอไรด์เกิดขึ้นจากสององค์ประกอบทางไฟฟ้า คุณสมบัติทางเคมีของ ClO2 นี้ทำให้สามารถปล่อยออกซิเจนเมื่อสลายตัวระหว่างทำหน้าที่เป็นสารต้านจุลชีพหรือเชื้อโรค

 

คลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซนิยมใช้ในการฆ่าเชื้อในน้ำดื่มใช้ในปริมาณที่น้อยมากในการฆ่าเชื้อในน้ำ มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่คลอรีนไดออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อที่คล้ายกับสารฟอกขาว เมื่อใช้ในปริมาณมากอาจเกิดอันตรายได้

 

คลอรีนไดออกไซด์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากผู้ผลิตอาหารมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยด้านสุขอนามัย มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากรดเปอร์อะซิติกและประหยัดกว่า แต่ก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าคลอรีนหรือโบรมีน ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร

 

Chlorine dioxide ClO เป็นทางเลือกอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ในการใช้งานหลายประเภท รวมถึงอุปกรณ์พาสเจอร์ไรซ์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หอทำความเย็น การฆ่าเชื้อบนพื้นผิว การบำบัดน้ำดื่ม และกองกลิ่นในโรงงานแปรรูปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในฐานะเครื่องมือในการควบคุมการเติบโตทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ พืชกระป๋อง และในโรงงานผลิตสัตว์ปีกและเนื้อวัว

วิธีการตรวจวัดคลอรีนไดออกไซด์ในน้ำ

มีหลายวิธีในการทดสอบคลอรีนไดออกไซด์และคลอไรท์ในน้ำได้แก่

1.ไอออนโครมาโตกราฟี (Ion chromatography) เป็นวิธีการทางห้องปฏิบัติการซึ่งทำงานโดยแยกไอออนออกจากสารละลาย วิธีนี้ใช้สำหรับวัดทั้งคลอรีนไดออกไซด์และคลอไรท์เป็นวิธีมาตรฐานที่นิยมใช้ทั่วโลก

Ion chromatography

2.วิธีการวัดสีได้แก่ DPD (Adaptation of chlorophenol red method) เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดสำหรับการทดสอบคลอรีนไดออกไซด์คือวิธี DPD ตามมาตรฐาน “EPA Method 327.0” เป็นอีกตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวัดคลอรีนไดออกไซด์และคลอไรท์ นี่ไม่ใช่วิธีการมาตรฐานแต่เป็นวิธีที่ได้รับการรับรองจาก EPA สำหรับการวัดคลอรีนไดออกไซด์

เครื่องวัดคลอรีนไดออกไซด์ในน้ำรุ่นแนะนำ

HI97738

เครื่องวัดคลอรีนไดออกไซด์ในน้ำแบรนด์ Hanna รุ่น HI97738C

HI97738C สำหรับการวัดคลอรีนไดออกไซด์ในน้ำ (Chlorine Dioxide) เครื่องวัดนี้ถูกออกแบบที่เหนือกว่า ใช้วิธีการหาค่าคลอรีนไดออกไซด์ในน้ำ มีย่านการวัด 0.00 ถึง 2.00 mg/L (as ClO2) และมีความแม่นยำ ±0.10 mg/L ความละเอียดการแสดงผล 0.01 mg/L วิธีการตรวจตามวิธีมาตรฐาน adaptation of the Chlorophenol Red Method สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

 • 1) ช่วงการวัด 0.00 ถึง 2.00 มก./ลิตร (PPM) (เป็น Clo2)
 • 2) ความละเอียด 0.01 mg/l
 • 3) ความแม่นยำ ± 0.10 มก./ลิตร
 • 4) วิธีการ Chlorophenol Red
 • 5) มาในบรรจุภัณฑ์กระเป๋าพร้อมน้ำยา CAL Check
 • 6) มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต Certificate
HI97779C

HI97779C เครื่องวัดคลอรีนไดออกไซด์แบรนด์ Hanna

HI97779C สำหรับการวัดคลอรีนไดออกไซด์ในน้ำ Chlorine Dioxide (Rapid) วิธีการ วิธีการ adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition ระบบออปติคอลที่เหนือกว่าที่ใช้เครื่องตรวจจับการอ้างอิงและตัวกรองสัญญาณรบกวนวงแคบสำหรับการวัดที่รวดเร็วและทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ USA

 • 1) ช่วงการวัด 0.00 ถึง 2.00 มก./ลิตร (PPM) (เป็น Clo2)
 • 2) ความละเอียด 0.01 mg/l
 • 3) ความแม่นยำ ± 0.10 มก./ลิตร
 • 4) มีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต Certificate
 • 5) มาในรูปแบบกระเป๋าพกพาสะดวกพร้อมด้วยน้ำยา CAL Check

ประโยชน์ ClOในอุตสาหกรรม

1) ฤทธิ์ต้านจุลชีพ

คลอรีนไดออกไซด์มักใช้ในการฆ่าเชื้อในน้ำและทำให้ดื่มได้อย่างปลอดภัย ขีดจำกัดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคลอรีนไดออกไซด์ในน้ำดื่มตาม EPA คือ 0.8 มก/ลิตร (PPM)

 

ก๊าซคลอรีนไดออกไซด์สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียและทำให้เซลล์ตายได้ในช่วง pH 3-9 ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ คลอรีนไดออกไซด์มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสปอร์ของเชื้อราได้ดีกว่าคลอรีน

 

หยุดการทำงานของสปอร์ของเชื้อราโดยการทำลายผนังเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้เกิดการรั่วไหลของสารในเซลล์และในที่สุดเชื้อราตาย ในการศึกษาอื่น สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ลดแบคทีเรียและเชื้อราลง 98.2% ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

2) น้ำยาฆ่าเชื้อที่ทรงพลัง

คุณสมบัติต้านจุลชีพของคลอรีนไดออกไซด์ใช้ในการฆ่าเชื้ออาหาร เครื่องมือผ่าตัด และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดสามารถช่วยฆ่าเชื้อในน้ำและผลิตน้ำดื่มที่ปลอดภัย

 

ในการศึกษานำร่อง ก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ฆ่าเชื้อในทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจดูเยื่อบุด้านในของทางเดินอาหาร ก๊าซดังกล่าวทำให้เซลล์แบคทีเรียหยุดทำงานอย่างสมบูรณ์และฆ่าเชื้อกล้องเอนโดสโคปทั้งหมด

น้ำยาฆ่าเชื้อ

3) การปรับปรุงคุณภาพอากาศ

ก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารหลังจากฉีดครั้งเดียว (สารละลาย 0.28 ลิตร, 250 มก./ลิตร)

 

ในการศึกษาอื่น สารที่ใช้คลอรีนไดออกไซด์มีประสิทธิภาพมากกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีความทนทานต่อการฆ่าเชื้อทางเคมีและการฉายรังสี สามารถช่วยฆ่าเชื้อสปอร์ที่ทนต่อเปอร์ออกไซด์และยูวีในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

 

ในการศึกษาอื่นคลอรีนไดออกไซด์กำจัดการปนเปื้อนเชื้อโรคที่รู้จักซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในห้องของโรงพยาบาล แม้ว่าห้องพยาบาลแต่ละห้องจะมีจำนวนแบคทีเรียน้อยกว่า แต่รอบการทำความสะอาด 2 รอบก็ไม่สามารถยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายทั้งหมดได้

4) สุขภาพช่องปากและฟัน

ในการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ น้ำยาบ้วนปากที่มีคลอรีนไดออกไซด์ช่วยลดกลิ่นปากได้ นอกจากนี้ยังลดจำนวนสารประกอบทางเคมีที่มีกลิ่นเหม็นอย่างชัดเจน (ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมทิลเมอร์แคปแทน และไดเมทิลซัลไฟด์)

 

น้ำยาบ้วนปากคลอรีนไดออกไซด์ยังช่วยลดคราบพลัคและแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเหงือก (Fusobacterium nucleatum) ในน้ำลาย

 

คลอรีนไดออกไซด์อาจช่วยให้ฟันขาวขึ้น ฟอกสีฟันวัวได้เร็วกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีค่า pH ต่ำ การได้รับสารเป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายต่อฟัน

สุขภาพช่องปากและฟัน

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th