การวัดค่าคลอรีนในน้ํา

เรียนรู้วิธีการวัดค่าคลอรีนในน้ำ

เหตุผลมากมายในการวัดค่าคลอรีนในน้ำ เนื่องจากประโยชน์ของคลอรีนถูกใช้เป็นสารฆ่าเชื้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้ำดื่ม รวมถึงสระน้ำส่วนตัวและสระน้ำสาธารณะ โดยปกติเจ้าของบ้านจะไม่ตรวจสอบสระน้ำของตน ซึ่งแตกต่างกับระบบสระว่ายน้ำสาธารณะ โดยปกติทุกวันหรือทุกสัปดาห์

วิธีการวัดคลอรีนในน้ำ

มีหลายวิธีที่ใช้ในการทดสอบคลอรีนในน้ำขึ้นอยู่กับการใช้งาน สำหรับเจ้าของบ้านที่กังวลเรื่องระดับคลอรีนหรือผู้ที่ต้องการทราบระดับคลอรีนทั่วไป

 

1.) แถบทดสอบคลอรีน (Chlorine Test strip)

นำแถบทดสอบที่จุ่มลงในน้ำและซึ่งแถบจะเปลี่ยนสีตามระดับคลอรีน จากนั้นคุณเปรียบเทียบสีกับแผนภูมิเพื่อกำหนดระดับ เหมือนกับเครื่องทดสอบคลอรีนที่ใช้สำหรับการใช้งานในสระว่ายน้ำ โดยปกติแล้ววิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายสะดวกแต่ไม่แม่นยำที่สุดเพราะการเปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับการตีความ

 

2) วัดค่าคลอรีนด้วยวิธี DPD (Diethyl-p-phenylene diamine)

เทคโนโลยีแรกที่เราจะพูดถึงคือคัลเลอริมิเตอร์ที่ใช้วิธี DPD ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเคมีที่ทำปฏิกิริยากับคลอรีนที่มีอยู่และโดยพื้นฐานแล้วจะทำให้น้ำเป็นสีชมพูซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับคลอรีน

 

3) การประมาณค่าคลอรีนด้วยเครื่องวัด ORP

Oxidation-Reduction Potential (ORP) จะวัดคุณสมบัติการออกซิไดซ์ของสารฆ่าเชื้อ (คลอรีน) ที่มีอยู่ในน้ำเมื่อคลอรีนสามารถออกซิไดซ์ได้คลอรีนอิสระ เซ็นเซอร์ของ ORP Meter จะสร้างการอ่านค่าโออาร์พีในหน่วยมิลลิโวลต์ ซึ่งแสดงเป็น ORP หากไม่มีคลอรีนอิสระการอ่านค่ามิลลิโวลต์จะไม่ถูกสร้างขึ้น ORP น่าจะเป็นวิธีการทั่วไปที่ผู้ควบคุมสารเคมีใช้ในการวัดระดับสารฆ่าเชื้อในน้ำ สำหรับในสระว่ายน้ำค่า ORP ควรอยู่ระหว่าง 700 ถึง 720 mV

วิธีการวัดคลอรีนในน้ำ

ชนิดของคลอรีนในน้ำ

เมื่อคลอรีนถูกเติมลงในน้ำ คลอรีนส่วนหนึ่งจะทำปฏิกิริยากับวัสดุอนินทรีย์และอินทรีย์และโลหะในน้ำและจะเหลือปริมาณคลอรีนอีกส่วนที่ไม่ได้ทำปฎิกริยาใดๆ ดังนี้นเราแบ่งคลอรีนที่เติมลงในน้ำออกดังนี้

 

คลอรีนรวม (Total chlorine) ที่ถูกเติมลงไปในน้ำจะถูกแบ่งออกเป็น:

 • 1) คอมไบน์คลอรีน (Combined chlorine) ซึ่งเป็นปริมาณคลอรีนที่ทำปฏิกิริยากับสารอนินทรีย์ (ไนเตรต ฯลฯ) และโมเลกุลอินทรีย์ที่ประกอบด้วยไนโตรเจน (ยูเรีย ฯลฯ) จนหมดความสามารถในการฆ่าเชื้อโรค
 • 2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ซึ่งเป็นคลอรีนที่ไม่เจือปนเข้ากับโมเลกุลของน้ำแต่ลอยอยู่ในน้ำอย่างอิสระและสามารถยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคได้ เป็นการวัดความสามารถในการดื่มน้ำ

 

ดังนั้นคลอรีนทั้งหมดจึงเท่ากับผลรวมของการวัดคลอรีนที่รวมกันและคลอรีนอิสระ แต่ถ้าปริมาณคลอรีนอิสระมากเกินไปจะมีกลิ่นคลอรีนและอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์

MN90709 กระดาษทดสอบคลอรีนรวม (Total chlorine)

กระดาษทดสอบคลอรีนคุณภาพสูงจากเยอรมัน ย่านการวัด 50-200 mg/l (PPM) การใช้งานจุ่มลงในสารละลายคลอรีน กระดาษเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีม่วงสีฟ้า ซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ของคลอรีน Cl2 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมด้าน ยาฆ่าเชื้อ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและฟาร์มเลี้ยงสัตว์

HI3829F

HI3829F ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ Free Chlorine

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) HI3829F เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วิธีการ DPD ในการวัดคลอรีนอิสระมีย่านการทดสอบ 0.0-2.0 mg/L (ppm) ชุดทดสอบคลอรีน HI3829F มาพร้อมกับอุปการณ์การทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบ สามารถทดสอบได้ประมาณ 50 การทดสอบ

HI3831T

HI3831T ชุดทดสอบคุณภาพน้ำคลอรีนรวม Total Chlorine

ชุดทดสอบคลอรีนรวม Total Chlorine รุ่น HI3831T เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจสอบระดับคลอรีนรวมในน้ำใช้วิธีการ DPD ในการวัดคลอรีนรวมมีย่านการทดสอบระหว่าง 0.0-2.5 mg/L (ppm) ชุดทดสอบคลอรีน HI3831T มาพร้อมกับอุปการณ์การทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบ สามารถทดสอบได้ประมาณ 50 การทดสอบ

HI3887

HI3887 ชุดทดสอบคลอรีนและ pH สำหรับสระว่ายน้ำ

ชุดทดสอบคลอรีนและ pH สำหรับสระว่ายน้ำรุ่น HI3887 เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระและระดับค่า pH ในน้ำตัวอย่าง ช่วงการวัดคลอรีน 0.0 ถึง 2.5 mg/L และช่วง pH 6.0 ถึง 8.5 pH HI3887 มาพร้อมกับสารทำปฏิกิริยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์คลอรีนประมาณ 50 ตัวอย่างและทดสอบความเป็นกรด-ด่าง pH 100 ตัวอย่าง

HI711

เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) สำหรับ Total Chlorine จาก Hanna HI711

Hanna รุ่น HI711 สำหรับวัดค่า Total Chlorine ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) และความชื้นสูงสุด 95% RH เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม

 • 1) ช่วงการวัด 0.00-3.50 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
 • 2) ความแม่นยำ (+/- 3%) ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • 3) ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)

HI701 เครื่องวัดคลอรีน (Chlorine Meter) สำหรับ Free Chlorine

Hanna รุ่น HI 701 สำหรับวัดค่า Free Chlorine ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) / ความชื้นสูงสุด 95% เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม 

 • 1) ช่วงการวัด 0.00-2.50 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
 • 2) ความแม่นยำ (+/- 3%) ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • 3) ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)
HI771

HI771 เครื่องวัดคลอรีนรวม (Total Chlorine Meter) Ultra High Range

HI771 Ultra High Range ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) และความชื้นสูงสุด 95% RH เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม เป็นอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพที่มีราคาไม่แพงที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคลอรีนในน้ำด้วยการใช้งานที่ง่ายและอ่านผลภายในไม่กี่วินาที

 • 1) ช่วงการวัดที่กว้างเป็นพิเศษ 0.00-500 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
 • 2) ความแม่นยำ ±0.03 ppm
 • 3) ความละเอียด 1 ppm (mg/L)

วิธีตรวจวัดคลอรีนด้วยเครื่องวัดรุ่น HI711

สินค้าแต่ละแบรนด์ แต่ละรุ่นมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันดังนั้นควรศึกษาจากคู่มือที่ได้จากผู้ผลิตอย่างละเอียด บทความนี้จะอธิบายรุ่น HI711

ขั้นตอนที่1 นำน้ำที่ต้องการตรวจวัดคลอรีนใส่ในหลอดให้ถึงระดับ 10 มล. (ที่ขวดจะมีขีดวัดระดับอยู่แล้ว) จากนั้นปิดฝาครอบ และเตรียมไว้

ขั้นตอนที่2 เปิดมิเตอร์โดยกดปุ่ม ON/OFF หน้าจอจะปรากฏขึ้น เมื่อไรที่หน้าจอแสดง “Add”, “C.1” จากนั้นนำหลอดทดลองเตรียมไว้ใส่ลงไปในเครื่องและกดปุ่ม ON

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นหน้าจอแสดง “Add”, “C.2” ให้เปิดฝาเครื่องนำหลอดออกมาและเติมสาร รีเอเจนต์ HI711-0 ทั้งซอง ลงในหลอด เขย่าเบา ๆ เป็นเวลา 20 วินาที วางคิวเวตต์กลับเข้าไปในมิเตอร์และปิดฝาเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม ON

ขั้นตอนที่4 เครื่องจะทำการตรวจสอบปริมาณคลอรีน และแสดงตัวเลขนับถอยหลัง รอประมาณ 2 นาที หน้าจอจะแสดงค่าคลอรีนในน้ำให้ทราบ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th