ออกซิเจนในน้ำ

ออกซิเจนในน้ำ

ออกซิเจนในน้ำคือปริมาณออกซิเจนในก๊าซ (O2) ที่ละลายในน้ำ (มาจากภาษาอังกฤษคือ Dissolved Oxygen เขียนย่อว่า DO) ออกซิเจนจะละลายในน้ำตามสัดส่วนของความดันในบรรยากาศ ระดับออกซิเจนน้ำจะแสดงเป็นปริมาณ O2 ที่ละลายต่อหน่วยปริมาตรของน้ำ mg/L (มก./ลิตร)

 

ออกซิเจนเข้าสู่น้ำโดยการดูดซึมโดยตรงจากชั้นบรรยากาศ โดยการไหลของน้ำอย่างรวดเร็วหรือเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์แสงของพืช อุณหภูมิของน้ำและปริมาตรของน้ำที่เคลื่อนที่อาจส่งผลต่อระดับออกซิเจนในน้ำ ออกซิเจนละลายได้ง่ายกว่าในน้ำเย็นกว่าน้ำอุ่น

 

ปริมาณออกซิเจนในน้ำที่เพียงพอมีความสำคัญต่อคุณภาพน้ำที่ดีและจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ ระดับออกซิเจนละลายน้ำที่ลดลงต่ำกว่า 5.0 มก/ลิตร ทำให้เกิดความเครียดต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ความเข้มข้นที่ต่ำกว่าทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น ระดับออกซิเจนที่ต่ำกว่า 1-2 มก/ลิตร เป็นเวลาสองสามชั่วโมงอาจส่งผลให้ปลาจำนวนมากเสียชีวิตได้

 

หน่วยการวัดออกซิเจนในน้ำคือ มก/ลิตร (mg/L หรือ ppm)

ปริมาณออกซิเจนในน้ำส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่างไร

ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตหลายรูปแบบเช่น ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แบคทีเรีย และพืช สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ใช้ออกซิเจนในการหายใจ คล้ายกับสิ่งมีชีวิตบนบก ปลาได้รับออกซิเจนสำหรับการหายใจทางเหงือก ในขณะที่ชีวิตพืชและแพลงก์ตอนพืชต้องการออกซิเจนที่ละลายในน้ำเพื่อการหายใจเมื่อไม่มีแสงสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง

 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำที่ต้องการจะแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของสัตว์น้ำ บริเวณพื้นล่างของแหล่งน้ำ ปู หอยนางรมต้องการออกซิเจนในปริมาณเล็กน้อย (1-4 มก./ลิตร) ในขณะที่ปลาน้ำตื้นต้องการระดับที่สูงขึ้น (4-8 มก/ลิตร)

 

จุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียและเชื้อราก็ต้องการออกซิเจนที่ละลายในน้ำเช่นกัน สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ใช้ DO เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ด้านล่างของแหล่งน้ำ การสลายตัวของจุลินทรีย์มีส่วนสำคัญในการรีไซเคิลสารอาหาร อย่างไรก็ตาม หากมีสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยมากเกินไป (จากสาหร่ายที่กำลังจะตายและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ) ในน้ำที่มีการหมุนเวียนไม่บ่อยหรือไม่มีเลย ออกซิเจนในน้ำจะถูกใช้อย่างรวดเร็ว

 

 • 1) น้ำในธรรมชาติทั่วไปปกติจะมีค่าดีโอ Dissolved Oxygen ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)
 • 2) มาตรฐานน้ำที่มีคุณภาพดึ จะมีค่า DO ประมาณ 5 – 8 mg/L
 • 3) น้ำเสียจะมีค่า DO ต่ำกว่า 3 mg/L

เลือกดูสินค้าเพิ่มเติมดูรายเอียดที่ “เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen)

แหล่งน้ำสองแห่งที่อิ่มตัวด้วยอากาศ 100% ไม่จำเป็นต้องมีความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำเท่ากัน ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำจริง (เป็นมิลลิกรัม/ลิตร) จะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ ความดัน และความเค็ม

 

1.ออกซิเจนในน้ำจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าน้ำผิวดินมีปริมาณออกซิเจนในน้ำน้อยกว่าบริเวณน้ำลึกกว่าและเย็นกว่า ตัวอย่างเช่นที่ระดับน้ำทะเล (1 atm หรือ 760 mmHg) และอุณหภูมิ 4°C จะมีออกซิเจนละลายน้ำ 10.92 มก/ลิตร แต่ถ้าเพิ่มอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิห้อง 25°C จะมี DO อยู่ที่ 8.68 mg/L เท่านั้น

 

2.ออกซิเจนในน้ำลดลงแบบทวีคูณเมื่อระดับความเค็มในน้ำเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ ที่ความดันและอุณหภูมิเท่ากัน น้ำเค็มจึงมีออกซิเจนละลายน้ำน้อยกว่าน้ำจืดประมาณ 20%

 

3.ออกซิเจนในน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันบรรยากาศเพิ่มขึ้น น้ำที่ระดับความสูงน้อยกว่าระดับน้ำทะเล (ความดันบรรยากาศมาก) สามารถเก็บออกซิเจนในน้ำได้มากกว่าน้ำที่ระดับความสูงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล กล่าวโดยสรุปแอ่งน้ำที่อยู่บนภูเขาสูงมีโอกาสที่จะมีออกซิเจนในน้ำน้อยกว่าแอ่งน้ำในระดับพื้นราบ

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

AMT08

DO Meter AMT08 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบปากกาแบรนด์ Amtast

AMT08 เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลายสามารถวัดค่าอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP57 ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษและฟาร์มเลี้ยงปลา

 • 1) ช่วงการวัด: 0.0 – 19.9 มก/ล.
 • 2) ความละเอียด: 0.1 มก/ล.
 • 3) ความแม่นยำ: ± 0.5 มก/ลิตร
AR8010

SmartSensor AR8010 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

AR8010 เหมาะสำหรับการวัดออกซิเจนในน้ำเช่นคุณภาพน้ำของทะเลสาบหรือลำธารสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำได้แก่ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ปลาและการประมงประเภทต่างๆ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ สินค้าคุณภาพสูง มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด: 0.00 ~ 20.00 mg/L (ppm)
 • 2) ความละเอียด: 0.1 mg/L
 • 3) ความถูกต้อง: ± 0.4 mg/L
 • 4) สายวัดยาว 1 เมตร เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

DO Meter รุ่น AMT07 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบปากกาแบรนด์ AMTAST

AMT07 มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด DO 0 ~ 20.00 mg / l
 • 2) ความแม่นยำ DO: ± 0.2 + 1digit
 • 3) ช่วงการวัดออกซิเจนอิ่มตัว O2: 0 ~ 200%
 • 4) ความแม่นยำ O2: ± 0.2 + 1digit

DO Meter รุ่น HI2004-02 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบตั้งโต๊ะ

HI2004-02 เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (มี Option ให้เลือกโดยที่สามารถเปลี่ยนหัววัดเพื่อให้สามารถวัดค่า pH ORP EC TDS Salinity เป็นเครื่องวัดแบบ 6 in 1) ด้วยการออกแบบที่ก้าวล้ำเป็นสุดยอดของวิสัยทัศน์ ด้วยความสามารถในการออกแบบและด้วยการวิจัยและพัฒนาระดับโลก 

 • 1) ช่วง DO 0.00 ถึง 45.00 PPM (mg/L); ความอิ่มตัว 0.0 ถึง 300.0%
 • 2) DO ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)
 • 3) ความแม่นยำ± 1.5%
 • 4) การสอบเทียบหนึ่งหรือสองจุด
 • 5) มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำรุ่น HI9147

HI9147 ออกแบบมาเพื่อให้มีความแม่นยำและความถูก การสอบเทียบแบบ Manual หนึ่งจุด การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ มีการชดเชยความเค็มและระดับความสูง (Altitude) ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลา

 • 1) ช่วงการวัด DO: 0.0 ถึง 50.0 ppm (mg / l); ความอิ่มตัว 0.0 ถึง 600.0%
 • 2) ความละเอียด: 0.1 มก. / ลิตร (ppm); ความอิ่มตัว 1%
 • 3) ความแม่นยำ: ± 1% ของการอ่าน
 • 4) มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
HI98193

DO Meter และ BOD Meter HI98193

HI98193 ที่ออกแบบมาสำหรับครบทุกความต้องการใช้งานสำหรับมืออาชีพเพื่อการวัดค่า Dissolved oxygen (DO) และค่า BOD และความดันบรรยากาศพร้อมกับการวัดอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67

 • 1) ย่านการวัดค่า DO 0.00-50.00 ppm (mg/L) และ 0.0 ถึง 600.0% อิ่มตัว
 • 2) ความละเอียดในการอ่านค่า DO 0.01 ppm (mg/L) และ 0.1%
 • 3) ความแม่นยำในการวัดค่า DO ± 1.5% ของการอ่าน± 1 บาท
 • 4) ย่านการวัดความดันบรรยากาศ 450-850 มิลลิเมตรปรอท
 • 5) ความละเอียดการวัดความดันบรรยากาศ 1 มิลลิเมตรปรอท

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th