อุณหภูมิคืออะไร

ความร้อนและอุณหภูมิคืออะไร

อุณหภูมิคือคุณสมบัติทางกายภาพของสสารที่แสดงปริมาณทางความร้อนและความเย็น หรือระดับของความร้อนหรือความเย็นของวัตถุ เมื่อเราพูดถึงบางสิ่งที่รู้สึกร้อน (เช่นน้ำแกงจืดที่เราดื่มเมื่อไม่สบาย) หรือเย็น (เช่นหิมะโดยเฉพาะถ้าคุณไม่สวมถุงมือ) เมื่อเรากำลังพูดถึงอุณหภูมิซึ่งหมายถึงเป็นการรวมตัวกันของพลังงานที่มีอยู่ในสสารซึ่งเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของความร้อน และเกิดการไหลของพลังงานเมื่อร่างกายสัมผัสกับวัตถุอีกสิ่งหนึ่งที่เย็นกว่า

 

เนื่องจากมนุษย์รับรู้ปริมาณของความร้อนและความเย็นภายในวัตถุได้อย่างง่ายดายโดยการสัมผัสจึงเป็นที่เข้าใจว่าอุณหภูมิเป็นคุณลักษณะทางกายภาพที่เราเข้าใจได้ง่าย อุณหภูมิวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ โดยหน่วยการวัดอุณหภูมิมีหลายหน่วยแต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือองศาเซลเซียส (เขียนย่อ ° C) แลฟาเรนไฮต์ (เขียนย่อ ° F) และเคลวิน (เขียนย่อเป็น K) ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยเคลวินจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์โดยอนุสัญญาของ ระบบหน่วยสากล (SI)

 

อุณหภูมิทางทฤษฎีต่ำสุดคือศูนย์สัมบูรณ์ซึ่งไม่สามารถดึงพลังงานความร้อนออกจากร่างกายหรือวัตถุได้อีกต่อไป ในการทดลองสามารถเข้าใกล้ศูนย์สัมบูรณ์ อุณหภูมิมีความสำคัญในวิทยาศาสตร์ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ การแพทย์ ชีววิทยา นิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์ตลอดจนแง่มุมส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน

ความร้อนและอุณหภูมิ

ความหมายของอุณหภูมิคือ

อุณหภูมิที่เราพูดถึงเป็นการพูดอย่างกว้างๆ แต่ถ้าเราต้องการรู้ปริมาณที่แน่นอนในเชิงตัวเลขเราจะวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งแสดงค่าเป็นปริมาณต่างๆ เป็นตัวเลข ดังนั้นมีความสำคัญในทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติรวมถึงฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาตลอดจนแง่มุมต่างๆ ของชีวิตประจำวัน

 

อุปกรณ์เครื่องมือวัดอุณหภูมิพื้นฐานที่กล่าวถึงในได่แก่ที่นี้คือเทอร์โมคับเปิล อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTDs และเทอร์มิสเตอร์) แบบวัดการแผ่รังสีอินฟราเรด อุปกรณ์ Bimetallic เป็นตันดังตัวอย่างต่อไปนี้

เครื่องมือวัดอุณหภูมิความร้อน

มีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ประเภทต่างๆ สำหรับการวัดอุณหภูมิซึ่งมีหลายชนิดบางชนิดวัดอุณหภูมิจากการสัมผัสกับวัตถุ บางชนิดวัดจากรังสีอินฟราเรด (รังสีความร้อน) ดังนั้นการเลือกเครื่องวัดวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น

 

ประโยชน์ของเครื่องวัดอุณหภูมิได้แก่การใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการผลิตเพื่อวัดอุณหภูมิของโลหะ ของเหลว ก๊าซและวัสดุอื่นๆ และยังสามารถวัดอุณหภูมิอาหารขณะทำอาหาร เครื่องวัดมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งานและกลไกที่เกี่ยวข้อง เราจะบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องวัดแบบทั่วไป นอกจากนี้คุณจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ ที่ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย

หน่วยและองศาการวัดอุณหภูมิ

การวัดปริมาณความร้อนมีหน่วยวัดอุณหภูมิหลายอย่าง ระบบหน่วยสากล (SI หน่วย) องศาเซนติเกรด (หรือองศาเซลเซียส) เขียนย่อเป็น °C ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก และยังมีหน่วยอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (°F) นิยมใช้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ยังมีหน่วยการวัดปริมาณความร้อนคือเคลวิน (เราไม่เรียกว่าองศาเคลวิน) ถูกใช้บ่อยในแวดวงนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และเรียก 0 เคลวิน ว่าอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ซึ่งหมายถึงอะตอมของสสารจะหยุดการเคลื่อนไหว ศูนย์องศาสัมบูรณ์คืออุณหภูมิที่เย็นที่สุดและระดับพลังงานต่ำสุด ศูนย์สัมบูรณ์มีค่าประมาณลบ -273 องศาเซลเซียส

 

อุณหภูมิของวัตถุซึ่งมักจะวัดเป็นองศาฟาเรนไฮต์หรือองศาเซลเซียสบอกเราว่าวัตถุมีความร้อนหรือพลังงานเท่าใด น้ำเดือดมีโมเลกุลที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและสร้างความร้อนที่เรารู้สึกได้ ในขณะวัตถุที่เย็นกว่าไม่มีพลังงานมากโมเลกุลของวัตถุที่เย็นจะเคลื่อนที่ช้ากว่ามาก

 

นักวิทยาศาสตร์มักใช้น้ำเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิของสิ่งต่างๆ เพราะเป็นเรื่องง่ายที่จะจำจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ำ: น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสและเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียส แต่ค่อนข้างยากที่จะจำองศาฟาเรนไฮต์ โดยน้ำเดือดที่ 212 องศาฟาเรนไฮต์และเป็นน้ำแข็งที่ 32 องศาฟาเรนไฮต์

!! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หน่วยการวัดอุณหภูมิ

ความร้อนกับอุณหภูมิ

อุณหภูมิแตกต่างจากความร้อนถึงแม้ว่าทั้งสองอย่างจะเชื่อมโยงกัน อุณหภูมิเป็นการวัดพลังงานภายในของวัตถุ ในขณะที่ความร้อนเป็นการวัดว่าพลังงานที่ถูกถ่ายโอนวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง ต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้สับสนระหว่างอุณหภูมิกับความร้อน

 

อุณหภูมิเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ความร้อนเป็นการบอกถึงอุณหภูมิร้อนที่แตกต่างระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น เป็นการอธิบายอย่างคร่าวๆ โดยทฤษฎีจลน์ศาสตร์สำหรับก๊าซและของเหลว ทฤษฎีจลน์ศาสตร์อธิบายว่ายิ่งปริมาณความร้อนถูกดูดซึมเข้าไปในวัสดุมากเท่าไหร่อะตอมในวัสดุนั้นก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและยิ่งอะตอมเคลื่อนที่เร็วขึ้น อุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้น เมื่ออะตอมเริ่มชะลอการเคลื่อนที่วัสดุจะเย็นลง

องศา C และ F

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยและการวัดอุณหภูมิ

หน่วยการวัดอุณหภูมิ

ความรู้เกี่ยวกับองศาอุณหภูมิและหน่วยวัดอุณหภูมิ 

  • 1) องศาเซลเซียสเขียนย่อว่า °C (Celsius)
  • 2) เคลวินเขียนย่อ K (Kelvin)
  • 3) องศาฟาเรนไฮต์เขียนย่อว่า °F (Fahrenheit)
  • 4) องศาแรนคิน Rankine (เขียนย่อเป็น ° R, ° Ra)
  • 5) องศา Réaumur (เขียนย่อเป็น °Ré, ° Re)
เครื่องวัดอุณหภูมิมีกี่ประเภท? และการเลือกซื้อ

ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิได้แก่

  • 1) เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการแพทย์
  • 2) เครื่องวัดอุณหภูมิห้อง
  • 3) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • 4) เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิอาหาร
  • 5) เทอร์โมสแกน (กล้องถ่ายภาพความร้อน)
อุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิห้อง (Room Temperature) คืออะไร

เข้าใจนิยามของอุณหภูมิห้อง (Room Temperature) และค่ามาตรฐานสำหรับอุณหภูมิห้อง งานด้านวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการบางอย่างในอุตสาหกรรม และการจัดเก็บสินค้าอุปโภคบริโภคตัวอย่างเช่นสำหรับการขนส่ง การเก็บรักษาเภสัชตำรับยา

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

อุณหภูมิร่างกายปกติผู้ใหญ่เท่าไร กี่องศา?

ค่าปกติอุณหภูมิร่างกายจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่วนต่างๆ ในร่างกายมีอุณหภูมิที่ต่างกันดังนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องของการเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิ ดังข้อมูลเราแสดงวิธีการวัด อุณหภูมิร่างกายของคุณอย่างถูกต้องและความแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือจากผลการวัด

สรุป

อุณหภูมิคือปริมาณความร้อน ความเย็นของวัตถุ โดยหน่วยการวัดมีระบบหน่วยสากล (SI หน่วย) องศาเซนติเกรด (หรือองศาเซลเซียส) เขียนย่อเป็น °C ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก และยังมีหน่วยอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (°F) การวัดเชิงปริมาณทำได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ซึ่งมีหลายชนิดได่แก่ที่นี้คือเทอร์โมคับเปิล อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบความต้านทาน (RTDs และเทอร์มิสเตอร์) แบบวัดการแผ่รังสีอินฟราเรด อุปกรณ์ Bimetallic

เกี่ยวกับผู้เขียน

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดำเนินกิจการด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภท้ให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ เช่นเครื่องวัดระยะเลเซอร์ เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ pH meter และสินค้าเครื่องมือวัดอื่นๆ สินค้าคุณภาพสูง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลติดต่อ 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th