อุณหภูมิคืออะไร

ความร้อนและอุณหภูมิคืออะไร

อุณหภูมิคือคุณสมบัติทางกายภาพของสสารที่แสดงปริมาณทางความร้อนและความเย็น หรือระดับของความร้อนหรือความเย็นของวัตถุ เมื่อเราพูดถึงบางสิ่งที่รู้สึกร้อน (เช่นน้ำแกงจืดที่เราดื่มเมื่อไม่สบาย) หรือเย็น (เช่นหิมะโดยเฉพาะถ้าคุณไม่สวมถุงมือ) เมื่อเรากำลังพูดถึงระดับความร้อนซึ่งหมายถึงเป็นการรวมตัวกันของพลังงานที่มีอยู่ในสสารซึ่งเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของความร้อน และเกิดการไหลของพลังงานเมื่อร่างกายสัมผัสกับวัตถุอีกสิ่งหนึ่งที่เย็นกว่า

 

เนื่องจากมนุษย์รับรู้ปริมาณของความร้อนและความเย็นภายในวัตถุได้อย่างง่ายดายโดยการสัมผัสจึงเป็นที่เข้าใจว่าระดับความร้อนเป็นคุณลักษณะทางกายภาพที่เราเข้าใจได้ง่าย ระดับความร้อนวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ โดยหน่วยการวัดระดับความร้อนมีหลายหน่วยแต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือองศาเซลเซียส (เขียนย่อ ° C) แลฟาเรนไฮต์ (เขียนย่อ ° F) และเคลวิน (เขียนย่อเป็น K) ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยเคลวินจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์โดยอนุสัญญาของ ระบบหน่วยสากล (SI)

 

ระดับความร้อนทางทฤษฎีต่ำสุดคือศูนย์สัมบูรณ์ซึ่งไม่สามารถดึงพลังงานความร้อนออกจากร่างกายหรือวัตถุได้อีกต่อไป ในการทดลองสามารถเข้าใกล้ศูนย์สัมบูรณ์ ระดับความร้อนมีความสำคัญในวิทยาศาสตร์ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ การแพทย์ ชีววิทยา นิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์ตลอดจนแง่มุมส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน

ความร้อนและอุณหภูมิ

ความหมายของอุณหภูมิคือ

ระดับความร้อนที่เราพูดถึงเป็นการพูดอย่างกว้างๆ แต่ถ้าเราต้องการรู้ปริมาณที่แน่นอนในเชิงตัวเลขเราจะวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งแสดงค่าเป็นปริมาณต่างๆ เป็นตัวเลข ดังนั้นมีความสำคัญในทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติรวมถึงฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาตลอดจนแง่มุมต่างๆ ของชีวิตประจำวัน

 

อุปกรณ์เครื่องมือวัดระดับความร้อนพื้นฐานที่กล่าวถึงในได่แก่ที่นี้คือเทอร์โมคับเปิล อุปกรณ์วัดระดับความร้อนแบบความต้านทาน (RTDs และเทอร์มิสเตอร์) แบบวัดการแผ่รังสีอินฟราเรด อุปกรณ์ Bimetallic เป็นตันดังตัวอย่างต่อไปนี้

เครื่องมือวัดความร้อน

มีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ประเภทต่างๆ สำหรับการวัดระดับความร้อนซึ่งมีหลายชนิดบางชนิดวัดระดับความร้อนจากการสัมผัสกับวัตถุ บางชนิดวัดจากรังสีอินฟราเรด (รังสีความร้อน) ดังนั้นการเลือกเครื่องวัดระดับความร้อนที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น โดยควรเลือกจากย่านการวัด ความเหมาะสมกับการใช้งาน ความแม่นยำ โดยสามารถเลือกดูชนิดของเทอร์โมมิเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณดังรายการต่อไปนี้

 

เทอร์โมมิเตอร์รุ่นแนะนำ

ประโยชน์ของเครื่องวัดระดับความร้อนได้แก่การใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการผลิตเพื่อวัดระดับความร้อนของโลหะ ของเหลว ก๊าซและวัสดุอื่นๆ และยังสามารถวัดระดับความร้อนอาหารขณะทำอาหาร เครื่องวัดมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งานและกลไกที่เกี่ยวข้องและการออกแบบ เราจะบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องวัดแบบทั่วไป นอกจากนี้คุณจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ ที่ใช้วัดระดับความร้อนร่างกาย

หน่วยและองศาการวัดอุณหภูมิ

การวัดปริมาณความร้อนมีหน่วยวัดอุณหภูมิหลายอย่าง ระบบหน่วยสากล (SI หน่วย) องศาเซนติเกรด (หรือองศาเซลเซียส) เขียนย่อเป็น °C ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก และยังมีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (°F) นิยมใช้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ยังมีหน่วยการวัดปริมาณความร้อนคือเคลวิน (เราไม่เรียกว่าองศาเคลวิน) ถูกใช้บ่อยในแวดวงนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และเรียก 0 เคลวิน ว่าอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ซึ่งหมายถึงอะตอมของสสารจะหยุดการเคลื่อนไหว ศูนย์องศาสัมบูรณ์คือจุดที่เย็นที่สุดและระดับพลังงานต่ำสุด ศูนย์สัมบูรณ์มีค่าประมาณลบ -273 องศาเซลเซียส

 

ระดับความร้อนของวัตถุซึ่งมักจะวัดเป็นองศาฟาเรนไฮต์หรือองศาเซลเซียสบอกเราว่าวัตถุมีความร้อนหรือพลังงานเท่าใด น้ำเดือดมีโมเลกุลที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและสร้างความร้อนที่เรารู้สึกได้ ในขณะวัตถุที่เย็นกว่าไม่มีพลังงานมากโมเลกุลของวัตถุที่เย็นจะเคลื่อนที่ช้ากว่ามาก

 

นักวิทยาศาสตร์มักใช้น้ำเพื่อเปรียบเทียบระดับความร้อนของสิ่งต่างๆ เพราะเป็นเรื่องง่ายที่จะจำจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของน้ำ: น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสและเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียส แต่ค่อนข้างยากที่จะจำองศาฟาเรนไฮต์ โดยน้ำเดือดที่ 212 องศาฟาเรนไฮต์และเป็นน้ำแข็งที่ 32 องศาฟาเรนไฮต์

!! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หน่วยการวัดอุณหภูมิ

ความร้อนกับอุณหภูมิ

อุณหภูมิแตกต่างจากความร้อนถึงแม้ว่าทั้งสองอย่างจะเชื่อมโยงกัน อุณหภูมิเป็นการวัดพลังงานภายในของวัตถุ ในขณะที่ความร้อนเป็นการวัดว่าพลังงานที่ถูกถ่ายโอนวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง ต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้สับสน

 

ระดับความร้อนเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ความร้อนเป็นการบอกถึงความร้อนที่แตกต่างระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น เป็นการอธิบายอย่างคร่าวๆ โดยทฤษฎีจลน์ศาสตร์สำหรับก๊าซและของเหลว ทฤษฎีจลน์ศาสตร์อธิบายว่ายิ่งปริมาณความร้อนถูกดูดซึมเข้าไปในวัสดุมากเท่าไหร่อะตอมในวัสดุนั้นก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและยิ่งอะตอมเคลื่อนที่เร็วขึ้น อุณหภูมิก็จะยิ่งสูงขึ้น เมื่ออะตอมเริ่มชะลอการเคลื่อนที่วัสดุจะเย็นลง

องศา C และ F

เซนเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensor)

จากบทความนี้ในขั้นต้นได้อธิบายถึงการเคลื่อนที่ของโมเลกุลและอะตอมก่อให้เกิดความร้อน (พลังงานจลน์) และยิ่งการเคลื่อนที่มากเท่าไหร่ความร้อนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เซนเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensor) ตรวจจับระดับความร้อนจะวัดปริมาณพลังงานความร้อนหรือแม้แต่ความเย็นที่สร้างขึ้นโดยวัตถุหรือระบบทำให้เราสามารถ “รับรู้” หรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระดับความร้อนนั้นได้

 

Thermal Sensor เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่วัดระดับความร้อนของสภาพแวดล้อมและแปลงข้อมูลอินพุตเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบันทึกตรวจสอบหรือส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อน เซนเซอร์อุณหภูมิมีหลายประเภทบางชนิดต้องการการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุทางกายภาพที่กำลังตรวจสอบ (แบบสัมผัส) ในขณะที่เซนเซอร์อื่น ๆ จะวัดระดับความร้อนของวัตถุทางอ้อม (แบบไม่สัมผัส) เซนเซอร์วัดระดับความร้อนมีให้เลือกหลายประเภทและทั้งหมดมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง ประเภทของเซ็นเซอร์มีดังต่อไปนี้:

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยและการวัดอุณหภูมิ

หน่วยการวัดอุณหภูมิ

ความรู้เกี่ยวกับองศาและหน่วยวัด

  • 1) องศาเซลเซียสเขียนย่อว่า °C (Celsius)
  • 2) เคลวินเขียนย่อ K (Kelvin)
  • 3) องศาฟาเรนไฮต์เขียนย่อว่า °F (Fahrenheit)
  • 4) องศาแรนคิน Rankine (เขียนย่อเป็น ° R, ° Ra)
  • 5) องศา Réaumur (เขียนย่อเป็น °Ré, ° Re)
เครื่องวัดอุณหภูมิมีกี่ประเภท? และการเลือกซื้อ

ประเภทของเทอร์มอมิเตอร์ได้แก่

  • 1) สำหรับการแพทย์
  • 2) เครื่องวัดอุณหภูมิห้อง
  • 3) เครื่องวัดแบบอินฟราเรด
  • 4) เทอร์มอมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิอาหาร
  • 5) เทอร์โมสแกน (กล้องถ่ายภาพความร้อน)
อุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิห้อง (Room Temperature) คืออะไร

เข้าใจนิยามของระดับความร้อนในห้อง (Room Temperature) และค่ามาตรฐานสำหรับระดับความร้อนในห้อง งานด้านวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการบางอย่างในอุตสาหกรรม และการจัดเก็บสินค้าอุปโภคบริโภคตัวอย่างเช่นสำหรับการขนส่ง การเก็บรักษาเภสัชตำรับยา

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

อุณหภูมิร่างกายปกติผู้ใหญ่เท่าไร กี่องศา?

ค่าปกติระดับความร้อนร่างกายจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่วนต่างๆ ในร่างกายมีระดับความร้อนที่ต่างกันดังนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องของการเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิ ดังข้อมูลเราแสดงวิธีการวัด ระดับความร้อนร่างกายของคุณอย่างถูกต้องและความแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือจากผลการวัด

สรุป

อุณหภูมิคือปริมาณความร้อน ความเย็นของวัตถุ โดยหน่วยการวัดมีระบบหน่วยสากล (SI หน่วย) องศาเซนติเกรด (หรือองศาเซลเซียส) เขียนย่อเป็น °C ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก และยังมีหน่วยอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (°F) การวัดเชิงปริมาณทำได้โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ซึ่งมีหลายชนิดได่แก่ที่นี้คือเทอร์โมคับเปิล อุปกรณ์วัดระดับความร้อนแบบความต้านทาน (RTDs และเทอร์มิสเตอร์) แบบวัดการแผ่รังสีอินฟราเรด อุปกรณ์ Bimetallic

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th