ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแหล่งน้ำ การกำหนดปริมาณออกซิเจนจึงเป็นวิธีในการประเมินคุณภาพของน้ำที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต หน่วยสำหรับวัดค่าออกซิเจนในน้ำ Dissolved oxygen คือส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) เนื่องจากความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดัน และความเค็มของน้ำ 

ออกซิเจนละลายน้ำมีความสำคัญอย่างไร?

ระดับออกซิเจนในน้ำให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีชีวภาพ ชีวเคมี และอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางน้ำ สิ่งมีชีวิตในน้ำส่วนใหญ่พึ่งพาออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้สูง และจะประสบกับความเครียด เมื่อระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลงต่ำกว่า 3.0 ppm (ส่วนในล้านส่วน) โดยปกติแล้วสายพันธุ์ปลาซึ่งบางชนิดต้องการออกซิเจนมากกว่า 5 ppm (5 mg/L) ในขณะที่ปลาคาร์พสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนเพียง 1-2 ppm (1-2 mg/L)

 

คุณภาพน้ำไม่ดียังระบุได้ด้วยการอ่านค่าความอิ่มตัวของสีในระดับต่ำ ระดับที่ต่ำกว่า 60% อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการทางชีววิทยาที่รวดเร็ว เช่น การสลายตัวหรืออุณหภูมิสูง ความอิ่มตัวยิ่งยวดอาจเป็นปัญหาสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ระดับออกซิเจนในเลือดสามารถเพิ่มขึ้นส่งผลให้ฟองก๊าซในเลือด

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ dissolved oxygen โดยทั่วไป

สำหรับหน่วยมก./ลิตร:

 • 0-2 มก./ลิตร: ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
 • 2-4 มก./ลิตร: ปลาและแมลงเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้
 • 4-7 มก./ลิตร: ใช้ได้กับปลาน้ำอุ่น
 • 7-11 มก./ลิตร: ดีมากสำหรับปลาส่วนใหญ่

 

สำหรับเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว:

 • ต่ำกว่า 60%: ขาดออกซิเจนเนื่องจากน้ำอุ่นเกินไปหรือมีปริมาณแบคทีเรียมากทำให้ออกซิเจนน้อย
 • 60-79%: ยอมรับได้สำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำส่วนใหญ่
 • 80-125%: เหมาะสำหรับสัตว์น้ำส่วนใหญ่
 • 112% ขึ้นไป สูงไปอาจเป็นอันตรายต่อปลา

เครื่องวัด Dissolved oxygen Meter

วิธีที่นิยมมากที่สุดสำหรับการวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำคือการใช้เครื่องวัด DO เซ็นเซอร์ DO สามารถออกแบบสำหรับการทดสอบความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) การสุ่มตัวอย่างเฉพาะจุด หรือการตรวจสอบระยะยาว ออกซิเจนละลายน้ำได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ ความดัน และความเค็ม พารามิเตอร์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณาเป็นค่าชดเชยเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

สินค้าราคาถูกจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th หรือ   Line:@neonics   ดูรายเอียด DO Meter คุณภาพสูง

สินค้า DO meter รุ่นแนะนำ

AMT08

AMT08 เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ย่านการวัดค่า DO ระหว่าง 0.0~19.9mg/L (ppm)
 • 2.ด้วยค่าความถูกต้อง ±0.5 mg/L
 • 3.สามารถวัดค่าอุณหภูมิ
 • 3.กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP57
AMT07

AMT07 เครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) Range DO: 0~20.00 mg/L
 • 2) Accuracy DO: ±0.2 + 1digit
AR8010

AR8210 เหมาะสำหรับการวัดออกซิเจนในน้ำเช่นคุณภาพน้ำของทะเลสาบหรือลำธารสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำได้แก่ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ปลาและการประมงประเภทต่างๆ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ สินค้าคุณภาพสูง มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด: 0.00 ~ 20.00 mg/L (ppm)
 • 2) ความละเอียด: 0.1 mg/L
 • 3) ความถูกต้อง: ± 0.4 mg/L
 • 4) สายวัดยาว 1 เมตร เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
 • 5) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
AZ86031

AZ86031 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบ 6 IN1 รุ่น 1 หน้าจอ LCD แสดงค่าการวัดพร้อมกันทั้ง 4ค่า เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดค่า DO 0.00-30.00 ppm (mg/L) และ 0.0 ถึง 199% (ความแม่นยำ DO ± 3%)
 • 2.ช่วงการวัด pH 2.00-12.00 pH (ความแม่นยำ± 0.1 pH)
 • 3.ช่วงการวัด EC 0 ถึง 150.0 mS/cm
 • 4.ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 150ppt

HI9147 ออกแบบมาเพื่อให้มีความแม่นยำและความถูกต้อง การสอบเทียบแบบ Manual หนึ่งจุด การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ มีการชดเชยความเค็มและระดับความสูง (Altitude) HI9147 ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต

 • 1.ย่านวัด 0.0 – 50.0 ppm (mg/L) และ 0.0 – 600.0% sat
 • 2.ความละเอียด 0.1 mg/L (ppm) และ1% saturation
 • 3.ด้วยความถูกต้อง ±1%
 • 4.พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
HI98193

HI98193 ที่ออกแบบมาสำหรับครบทุกความต้องการใช้งานสำหรับมืออาชีพเพื่อการวัดค่า Dissolved oxygen (DO) และค่า BOD และความดันบรรยากาศพร้อมกับการวัดอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67 มีฟังก์ชั่นชดเชยความเค็ม (Salinity compensation)

 • 1.ย่านการวัด 0-50 ppm และ 600% SAT
 • 2.ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD)
 • 3.Oxygen Uptake Rate (OUR)
 • 4.Specific Oxygen Uptake Rate (SOUR)
 • 5.ใบรับรอง Certificate of Calibration

ความแม่นยำของเครื่องวัด

เราสามารถตรวจสอบความแม่นยำจากใบรับรอง Certificate of Calibration เครื่องมือวัดชนิดนี้ใช้งานง่ายและแม่นยำมั่นใจการทำงานที่ง่ายดายและเชื่อถือได้ทุกครั้ง สินคุณภาพสูงหลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 

สินค้าราคาถูกจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th หรือ Line:@neonics

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th