ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแหล่งน้ำ การกำหนดปริมาณออกซิเจนจึงเป็นวิธีในการประเมินคุณภาพของน้ำที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิต หน่วยสำหรับวัดค่าออกซิเจนในน้ำ Dissolved oxygen คือส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) เนื่องจากความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดัน และความเค็มของน้ำ 

ออกซิเจนละลายน้ำมีความสำคัญอย่างไร?

ระดับออกซิเจนในน้ำให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีชีวภาพ ชีวเคมี และอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางน้ำ สิ่งมีชีวิตในน้ำส่วนใหญ่พึ่งพาออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้สูง และจะประสบกับความเครียด เมื่อระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลงต่ำกว่า 3.0 ppm (ส่วนในล้านส่วน) โดยปกติแล้วสายพันธุ์ปลาซึ่งบางชนิดต้องการออกซิเจนมากกว่า 5 ppm (5 mg/L) ในขณะที่ปลาคาร์พสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนเพียง 1-2 ppm (1-2 mg/L)

 

คุณภาพน้ำไม่ดียังระบุได้ด้วยการอ่านค่าความอิ่มตัวของสีในระดับต่ำ ระดับที่ต่ำกว่า 60% อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการทางชีววิทยาที่รวดเร็ว เช่น การสลายตัวหรืออุณหภูมิสูง ความอิ่มตัวยิ่งยวดอาจเป็นปัญหาสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ระดับออกซิเจนในเลือดสามารถเพิ่มขึ้นส่งผลให้ฟองก๊าซในเลือด

ค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ dissolved oxygen โดยทั่วไป

สำหรับหน่วยมก./ลิตร:

 • 0-2 มก./ลิตร: ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
 • 2-4 มก./ลิตร: ปลาและแมลงเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้
 • 4-7 มก./ลิตร: ใช้ได้กับปลาน้ำอุ่น
 • 7-11 มก./ลิตร: ดีมากสำหรับปลาส่วนใหญ่

 

สำหรับเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว:

 • ต่ำกว่า 60%: ขาดออกซิเจนเนื่องจากน้ำอุ่นเกินไปหรือมีปริมาณแบคทีเรียมากทำให้ออกซิเจนน้อย
 • 60-79%: ยอมรับได้สำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำส่วนใหญ่
 • 80-125%: เหมาะสำหรับสัตว์น้ำส่วนใหญ่
 • 112% ขึ้นไป สูงไปอาจเป็นอันตรายต่อปลา

เครื่องวัด Dissolved oxygen Meter

วิธีที่นิยมมากที่สุดสำหรับการวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำคือการใช้เครื่องวัด DO Meter เซ็นเซอร์ DO สามารถออกแบบสำหรับการทดสอบความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) การสุ่มตัวอย่างเฉพาะจุด หรือการตรวจสอบระยะยาว ออกซิเจนละลายน้ำได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ ความดัน และความเค็ม พารามิเตอร์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณาเป็นค่าชดเชยเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

DO Meter AMT08 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบปากกาแบรนด์ Amtast

AMT08 เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลายสามารถวัดค่าอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP57 ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษและฟาร์มเลี้ยงปลา

 • 1) ช่วงการวัด: 0.0 – 19.9 มก/ล.
 • 2) ความละเอียด: 0.1 มก/ล.
 • 3) ความแม่นยำ: ± 0.5 มก/ลิตร
AR8010

SmartSensor AR8010 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

AR8010 เหมาะสำหรับการวัดออกซิเจนในน้ำเช่นคุณภาพน้ำของทะเลสาบหรือลำธารสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำได้แก่ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ปลาและการประมงประเภทต่างๆ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ สินค้าคุณภาพสูง มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด: 0.00 ~ 20.00 mg/L (ppm)
 • 2) ความละเอียด: 0.1 mg/L
 • 3) ความถูกต้อง: ± 0.4 mg/L
 • 4) สายวัดยาว 1 เมตร เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

DO Meter รุ่น AMT07 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบปากกาแบรนด์ AMTAST

AMT07 มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด DO 0 ~ 20.00 mg / l
 • 2) ความแม่นยำ DO: ± 0.2 + 1digit
 • 3) ช่วงการวัดออกซิเจนอิ่มตัว O2: 0 ~ 200%
 • 4) ความแม่นยำ O2: ± 0.2 + 1digit

DO Meter รุ่น HI2004-02 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบตั้งโต๊ะ

HI2004-02 เป็นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (มี Option ให้เลือกโดยที่สามารถเปลี่ยนหัววัดเพื่อให้สามารถวัดค่า pH ORP EC TDS Salinity เป็นเครื่องวัดแบบ 6 in 1) ด้วยการออกแบบที่ก้าวล้ำเป็นสุดยอดของวิสัยทัศน์ ด้วยความสามารถในการออกแบบและด้วยการวิจัยและพัฒนาระดับโลก 

 • 1) ช่วง DO 0.00 ถึง 45.00 PPM (mg/L); ความอิ่มตัว 0.0 ถึง 300.0%
 • 2) DO ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)
 • 3) ความแม่นยำ± 1.5%
 • 4) การสอบเทียบหนึ่งหรือสองจุด
 • 5) มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำรุ่น HI9147

HI9147 ออกแบบมาเพื่อให้มีความแม่นยำและความถูก การสอบเทียบแบบ Manual หนึ่งจุด การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ มีการชดเชยความเค็มและระดับความสูง (Altitude) ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลา

 • 1) ช่วงการวัด DO: 0.0 ถึง 50.0 ppm (mg / l); ความอิ่มตัว 0.0 ถึง 600.0%
 • 2) ความละเอียด: 0.1 มก. / ลิตร (ppm); ความอิ่มตัว 1%
 • 3) ความแม่นยำ: ± 1% ของการอ่าน
 • 4) มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

DO Meter และ BOD Meter HI98193

HI98193 ที่ออกแบบมาสำหรับครบทุกความต้องการใช้งานสำหรับมืออาชีพเพื่อการวัดค่า Dissolved oxygen (DO) และค่า BOD และความดันบรรยากาศพร้อมกับการวัดอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67

 • 1) ย่านการวัดค่า DO 0.00-50.00 ppm (mg/L) และ 0.0 ถึง 600.0% อิ่มตัว
 • 2) ความละเอียดในการอ่านค่า DO 0.01 ppm (mg/L) และ 0.1%
 • 3) ความแม่นยำในการวัดค่า DO ± 1.5% ของการอ่าน± 1 บาท
 • 4) ย่านการวัดความดันบรรยากาศ 450-850 มิลลิเมตรปรอท
 • 5) ความละเอียดการวัดความดันบรรยากาศ 1 มิลลิเมตรปรอท

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th