do meter คือ

เข้าใจ DO Meter คืออะไร: การตรวจสอบออกซิเจนในสภาพแวดล้อมทางน้ำ

Dissolved Oxygen (DO) หมายถึงปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำหรือของเหลวอื่น เป็นพารามิเตอร์นี้มีความสำคัญสำหรับการประเมินสุขภาพและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

 

คำจำกัดความของออกซิเจนละลายน้ำ Dissolved Oxygen (DO):

ออกซิเจนละลายน้ำหมายถึงโมเลกุลออกซิเจน (O2) ที่มีอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ ในสถานะที่ละลายน้ำ ออกซิเจนจะละลายในน้ำด้วยกระบวนการต่างๆ รวมถึงการแพร่จากบรรยากาศ การสังเคราะห์แสงโดยพืชน้ำ และการผสมแบบปั่นป่วน

 

โดยทั่วไปความเข้มข้นของ DO จะวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร)หรือส่วนในล้านส่วน (ppm)

DO Meter คืออะไร

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในของเหลวจะวัดโดยใช้เครื่องวัดออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) อากาศหรือ O2 เพิ่มขึ้นในน้ำซึ่งเป็นผลมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำและจากอากาศรอบๆ ล้วนมีส่วนทำให้มีออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้น

 

ระบบน้ำที่ดีที่สามารถรองรับชีวิตในน้ำต้องมีระดับออกซิเจนอยู่อย่างน้อย 3 มก./ลิตร ระดับ DO ที่น้อยกว่า 3 มก./ลิตร อาจทำให้สัตว์น้ำเครียดได้ และระดับที่ต่ำถึง 1 มก./ลิตร เพียงไม่กี่ชั่วโมงอาจทำให้ปลาตายในวงกว้างดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องค่ามาตรฐานออกซิเจนในน้ำ

 

ในทางกลับกัน ความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ละลายในน้ำอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เมื่อพิจารณาข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น เห็นได้ชัดว่าการวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินสุขภาพและความยั่งยืนของระบบนิเวศทางน้ำ

 

เราคุ้นเคยกับสารต่างๆ เช่นเกลือที่ละลายในน้ำ อย่างไรก็ตาม ก๊าซเช่นออกซิเจนสามารถละลายในน้ำได้ อากาศติดต่อกับมหาสมุทรและแม่น้ำของเราอยู่เสมอ ออกซิเจนบริสุทธิ์คิดเป็นประมาณ 21% ของอากาศที่เราหายใจ ออกซิเจนบางส่วนละลายในน้ำเพียงแค่สัมผัส อย่างที่คุณคาดไว้ กระบวนการเดียวกันนี้ใช้กับก๊าซอื่นๆ ในอากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ ละลายในน้ำ

 

สนใจสินค้าคุณภาพสูงดูรายละเอียดเพิ่มเติมเครื่องมือวัด DO Meter 

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ:

  • เป็นเครื่องมือสำหรับใช้งานภาคสนามหรือในห้องปฏิบัติการ
  • จำเป็นต้องมีการกันน้ำหรือฝุ่น(IP)
  • ต้องการการคำนวณเช่น BOD
  • หน่วยความจำหรืออินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์
  • มีโพรบในตัวหรือใช้สายแยก
  • มีการชดเชยความกดอากาศและ/หรือการชดเชยอุณหภูมิด้วยหรือไม่
  • ระดับความแม่นยำ

ความสำคัญของออกซิเจนในน้ำ:

DO มีความสำคัญต่อการอยู่รอดและความเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ต่อไปนี้เป็นเหตุผลสำคัญบางประการที่ทำให้ DO มีความสำคัญ:

1. สิ่งมีชีวิตในน้ำ: สิ่งมีชีวิตในน้ำหลายชนิด เช่น ปลา แมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ต้องการออกซิเจนในการหายใจ พวกมันสกัดเอาออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำผ่านทางเหงือกหรือโครงสร้างทางเดินหายใจเฉพาะทางอื่นๆ ระดับ DO ที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่ความเครียด การเจริญเติบโตที่บกพร่อง และแม้กระทั่งการตายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้

 

2. การทำงานของระบบนิเวศ: DO มีอิทธิพลต่อการทำงานโดยรวมของระบบนิเวศในน้ำ รองรับการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแอโรบิกแบคทีเรีย ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพน้ำ ระดับ DO ที่เพียงพอมีความสำคัญต่อการสร้างสายใยอาหารที่สมดุลและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมทางน้ำ

 

3. การประเมินคุณภาพน้ำ: ออกซิเจนละลายทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของคุณภาพน้ำ การตรวจสอบระดับ DO ช่วยระบุมลพิษที่อาจเกิดขึ้น การเพิ่มคุณค่าสารอาหาร หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของแหล่งน้ำ ระดับ DO ต่ำสามารถบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น สารอินทรีย์มากเกินไป การปล่อยสิ่งปฏิกูล หรือสาหร่ายผุด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและทำลายสมดุลของระบบนิเวศ

 

4. การบำบัดน้ำเสีย: DO เป็นตัวแปรสำคัญในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย แบคทีเรียแอโรบิกที่มีหน้าที่ทำลายสารมลพิษอินทรีย์ต้องการออกซิเจนเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบระดับ DO ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการบำบัดที่เหมาะสม และลดผลกระทบของการปล่อยน้ำเสียต่อแหล่งน้ำที่ได้รับ

 

5. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเลี้ยงปลา: ในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การรักษาระดับ DO ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพและการเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงและสิ่งมีชีวิตในน้ำอื่นๆ การตรวจสอบ DO ช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเจน ภาวะขาดออกซิเจน (ภาวะพร่องออกซิเจน) และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับออกซิเจนที่อาจเป็นอันตรายต่อการผลิตสัตว์น้ำ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th