ความเร็วลมและหน่วยการวัด

ความเร็วลมคืออะไรและหน่วยการวัดลม

ความเร็วลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในสภาพแวดล้อมภายนอก แต่ความเร็วของการเคลื่อนที่ของอากาศภายในก็มีความสำคัญในหลายๆ กรณีเช่นการพยากรณ์อากาศ เครื่องบินและการเดินเรือ การก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา ความเร็วลมสูงอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์และลมแรงมักมีชื่อพิเศษได้แก่พายุเฮอริเคนและพายุไต้ฝุ่น ความเร็วลมสูงสุดที่เคยวัดได้บนโลก 407 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

ความเร็วและทิศทางลมมีความสำคัญต่อการตรวจสอบและทำนายรูปแบบสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศโลก ความเร็วและทิศทางลมมีผลกระทบมากมายต่อผิวน้ำ พารามิเตอร์เหล่านี้มีผลต่ออัตราการระเหยการผสมของผิวน้ำและการพัฒนาของคลื่นทะเลและพายุ แต่ละกระบวนการเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อคุณภาพน้ำและระดับน้ำ

ความเร็วลม

หน่วยการวัดความเร็วลม (Unit of wind speed)

หน่วยมาตรฐานของความเร็วลมคือเมตรต่อวินาที (m/s) ซึ่งเป็นหน่วย SI สำหรับความเร็วและหน่วยที่แนะนำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแนะนำเมตรต่อวินาที (m/s) ในการรายงานความเร็วลมแทนกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) แต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์หน่วยยังมีหน่วยการวัดความเร็วลมอื่นๆ เช่นไมล์ต่อชั่วโมง (mph) นอต (knots) หรือฟุตต่อวินาที (ft/min) ซึ่งหน่วยเหล่านี้ยังใช้ในการวัดความเร็วลมในบางครั้ง ในอดีตความเร็วลมได้รับการจำแนกโดยใช้มาตราส่วนโบฟอร์ตซึ่งขึ้นอยู่กับการสังเกตภาพของผลกระทบของลมที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในทะเลหรือบนบก

 • 1) เมตรต่อวินาที (m/s)
 • 2) กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h)
 • 3) ไมล์ต่อชั่วโมง (mph)
 • 4) นอต (knots)
 • 5) ฟุตต่อวินาที (ft/min)

ความเร็วลมและหน่วยการวัดลม

ความเร็วลมและหน่วยการวัด

หน่วยมาตรฐานของความเร็วลมคือเมตรต่อวินาที (m/s) ซึ่งเป็นหน่วย SI สำหรับความเร็วและหน่วยที่แนะนำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแนะนำเมตรต่อวินาที (m/s) ในการรายงานความเร็วลมแทนกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) แต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์หน่วยยังมีหน่วยการวัดความเร็วลมอื่นๆ เช่นไมล์ต่อชั่วโมง (mph) นอต (knots) หรือฟุตต่อวินาที (ft/min)

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลมถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดความเร็วลม ความดันลม ทิศทางลมและการไหลของลม เครื่องวัดความเร็วลมเป็นเครื่องมือวัดสำหรับสถานีภูมิอากาศทั่วไป การประมาณความเร็วลมเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการพิจารณาสภาพอากาศ และยังสำคัญสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อวัดการไหลของอากาศในระบบปรับอากาศ HVAC

รู้จักค่าอัตราการไหล CFM CMM

CMM และ CFM คือ

CFM ย่อมาจาก Cubic Feet per Minute และ CMM ย่อมาจาก Cubic Meters per Minute ซึ่ง CMM คือหน่วยมาตรฐาน SI ของอัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งนิยมใช้สำหรับการไหลของน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำ และงานด้านระบบปรับ (HVAC) ที่วัดการไหลของอากาศ

วิธีการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม

วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม

การใช้เครื่องวัดความเร็วลมในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ว ทิศทางของลม อัตราการไหลของลม CFM CMM อุปกรณ์นี้มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างสูง หรือการศึกษาผลกระทบของลมการใช้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมาก

การวัดความเร็วลม (Measure wind speed)

การวัดความเร็วลมมักจะทำโดยใช้เครื่องมือวัดความเร็วลม (Anemometer) ซึ่งมีหลายชนิดได้แก่แบบถ้วย แบบใบพัดและแบบลวดร้อนเป็นเครื่องมือที่มีถ้วยหรือใบพัดสามใบบนแกนแนวตั้ง แรงลมทำให้ถ้วยหรือใบพัดหมุน อัตราการปั่นเป็นสัดส่วนกับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วและทิศทางลม นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสถานีตรวจอากาศทั่วไป

เครื่องวัดความเร็วลม

สนใจสินค้าเครื่องวัดความเร็วลมคุณภาพสูง สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ขายราคาถูก

ชนิดของเครื่องวัดความเร็วลม (Type of Anemometer)

 • 1) เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup Anemometer)
 • 2) เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด (Vane anemometers)
 • 3) เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน (Hotwire Anemometer)

เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup Anemometer)

เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วยถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2388 โดย Rev Dr John Thomas Romney Robinson จาก Armagh Observatory ประกอบด้วยถ้วยครึ่งวงกลมสี่อันติดตั้งอยู่บนแกนแนวนอนซึ่งติดตั้งบนเพลาแนวตั้ง เมื่อมีการไหลของอากาศผ่านถ้วยในทิศทางแนวนอนทำให้เกิดการหมุนในอัตราที่เป็นสัดส่วนกับความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด (Vane anemometers)

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดใช้หลักการโดยมีใบพัดที่คล้ายพัดลมหรือกังหันลมมีแกนหมุนอยู่ในแนวตั้งเครื่องวัดความเร็วลมแบบนี้อาศัยหลักการหมุนของใบพัดแล้วมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนความเร็วของพัดลมซึ่งวัดโดยตัวนับรอบและแปลงเป็นความเร็วลมโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 

เครื่องวัดความเร็วลมชนิดนี้เป็นเครื่องวัดแบบคลาสสิกซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันมากไม่เพียง แต่กลางแจ้งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในร่มด้วย การจัดการที่ง่ายทำให้สามารถวัดความเร็วลมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยใช้เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด นอกจากนี้เครื่องมือหลายชนิดยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถบันทึกการไหลของปริมาตรและอุณหภูมิได้ สิ่งนี้ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบได้ง่ายยิ่งขึ้น

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด (Vane Anemometer)

สนใจสินค้าเครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดคุณภาพสูง สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ขายราคาถูก

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน (Hotwire Anemometer)

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwireทำงานโดยใช้ลวดขนาดเล็กให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงกว่าสภาพแวดล้อม อากาศที่ไหลผ่านลวดทำให้ลวดเย็นลง เนื่องจากความต้านทานไฟฟ้าของโลหะส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของโลหะ

 

เครื่องวัดความเร็วลมชนิดนี้มีความแม่นยำสูงมีการตอบสนองต่อลมที่เบาหรือลมไม่แรงได้ดีกว่าเครื่องวัดแบบใบพัด และด้วยเหตุนี้จึงแทบจะใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษารายละเอียดของการไหลที่ปั่นป่วนหรือการไหลใดๆ ที่มีความผันผวนของความเร็วอย่างรวดเร็ว

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน

สนใจสินค้าเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนคุณภาพสูง สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ขายราคาถูก

สรุป

 • 1) ความเร็วลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 • 2) การวัดความเร็วลมใช้เครื่องวัดที่เรียกว่า Anemometer
 • 3) เครื่องวัดความเร็วลมแบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ 
  • 3.1) เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วย (Cup Anemometer)
  • 3.2) เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด (Vane anemometers)
  • 3.3) เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน (Hotwire Anemometer)

เกี่ยวกับผู้เขียน

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดำเนินกิจการด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภท้ให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ เช่นเครื่องวัดระยะเลเซอร์ เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ pH meter และสินค้าเครื่องมือวัดอื่นๆ สินค้าคุณภาพสูง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลติดต่อ 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th Line ID:@neonics

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th