Anemometer

Anemometer เป็นอุปกรณ์วัดความเร็วลมเป็นเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศ วัดแรงลมหรือการไหลของอากาศในอาคารในหน่วยลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) และลูกบาศก์เมตรต่อนาที (CMM) โดยใช้เครื่องวัดความเร็วลมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบทำความร้อนการระบายอากาศและระบบปรับอากาศ (HVAC) 

สามารถวัดแรงลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots เครื่องวัดลมหลายรุ่นสามารถวัดการไหลของลมหรือ Flow ลมในหน่าย CFM CMM และ CMS สินค้าหลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบจากโรงงานและสามารถออกใบรับรอง (Certificate of Calibration) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th

  ฿2,500.00 ฿1,500.00

  GM816A เป็นเครื่องวัดแรงลมมีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์

  1. ช่วงการวัด: 0 – 30m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  ฿2,500.00 ฿1,500.00

  GM816 มีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

  1. ช่วงการวัด: 0 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. วัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
  ฿2,500.00 ฿1,500.00

  GM8908 เป็นเครื่องวัดแรงลมมีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ

  1. ช่วงการวัด: 0 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  5. สามารถวัดความเร็วลม อุณหภูมิ
  ฿2,500.00 ฿1,800.00

  Wintact รุ่น WT82B หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน รายละเอียดการวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  

  1. ช่วงการวัด: 0 – 30 m/s (ความแม่นยำ: ± 5%)
  2. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0-45 °C (ความแม่นยำ ± 1°C)
  3. วัดความเร็วลม อุณหภูมิ
  4. เชื่อมต่อกับ Smartphone ผ่าน Bluetooth
  ฿2,640.00 ฿2,200.00

  HT9819 เป็นเครื่องวัดแรงลมถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ เครื่องมือวัดความเร็วลม Anemometer รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ วัด CFM CMM หน้าจอขนาดใหญ่ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย

  1. ช่วงการวัด: 0.40~30.00 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  ฿2,760.00 ฿2,300.00

  HT-807 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบพกพา สามารถวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ ที่สามารถเลือกหน่วยวัดลมได้ 5 หน่วย เชื่อมต่อ Bluetooth สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกส่งฟรี

  1. ช่วงการวัด: 1.0~30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. สามารถบันทึกและแสดงข้อมูลเป็น xls และ jpg 
  6. สามารถส่งข้อมูลระยะไกลผ่าน Bluetooth ผ่าน App ของ Android และ IOS 
  ฿4,000.00 ฿2,700.00

  GM8901 ถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.8 – 45m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. วัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
  5. สามารถส่งสอบเทียบและออกใบรับรอง Certificate of Calibration

   

  ฿4,000.00 ฿3,000.00

  MS6252A เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล วัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots สามารถวัด CFM CMM CMS ได้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ การทดสอบอากาศพลศาสตร์ของโรงงาน การบำรุงรักษาโรงงาน

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.8 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. ความเร็วลม CFM CMM CMS และอุณหภูมิ
  ฿3,900.00 ฿3,000.00

  PM6252A เป็นเครื่องวัดแรงลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพหน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ผ่านมาตรฐาน CE และ ROHS

  1. ช่วงการวัด: 0.4 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ±2%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  5. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  ฿4,200.00 ฿3,000.00

  WT87B เครื่องวัดความเร็วลมแบรนด์ Wintact สามารถเชื่อมต่อกับ Bluetooth เพื่อคำนวณอัตราการไหลของลม CFM CMM

  1. Wind speed Range 0-30m/s
  2. Accuracy ±5%
  3. Range temperature -10- 45 ℃
  4. Accuracy of temperature ±2 ℃
  ฿4,000.00 ฿3,400.00

  GM8909 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพมี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือสามารยืดหดได้ วัดการไหลของลม Air Volume (CFM,CMM) เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 45m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิได้
  4. ใช้งานสะดวกหัววัดสามารถยืดออกได้ยาว 166ซม
  5. สามารถส่งสอบเทียบและออกใบรับรอง Certificate of Calibration
  ฿4,000.00 ฿3,400.00

  GM8910 เป็นเครื่องวัดแรงลมแบบพกพามัลติฟังก์ชั่นแบบพกพาแบบ 6 IN1 วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม จุดน้ำค้าง (Dew Point) ความดันบรรยากาศและความส่องสว่าง  เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: (0.7 – 30 m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. มีไฟ LED Backlight
  4. มัลติฟังก์ชั่นแบบพกพา แบบ 6 IN1 
  ฿4,200.00 ฿3,500.00

  AS806 เป็นเครื่องวัดลมและอุณหภูมิของลม  หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน รายละเอียดการวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots 

  1. ช่วงการวัดลม 0.3 – 45 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. วัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
  5. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿4,800.00 ฿3,800.00

  GM8902 เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
  3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  4. ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล
  5. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  6. สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
  ฿4,800.00 ฿4,000.00

  MS6252B เป็นเครื่องวัดแรงลมสามารถวัดความเร็วลมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  วัด Air volume (CMS, CMM, CFM) มาพร้อมกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB ได้รับมาตรฐาน CE, EMS และ ROHS เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: 0.8 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
  3. วัดอุณหภูมิ (-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้น (20-80%)RH  ได้
  4. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  5. ความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb
  ฿5,500.00 ฿4,000.00

  AS836 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ (วัดความเร็วและอุณหภูมิของลม) หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย SmartSensor โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.3 – 45 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% 
  3. วัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿4,800.00 ฿4,000.00

  PM6252B วัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพค่าที่วัดได้มีดังต่อไปนี้ความเร็วลม CFM CMM CMS อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน รายละเอียดการวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knotsได้รับมาตรฐาน CE,และ ROHS 

  1. ช่วงการวัด: 0.8 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
  3. วัดอุณหภูมิ (-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้น (20-80%) RH  ได้
  4. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  5. ความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb
  ฿5,500.00 ฿4,500.00

  GM8902+ สำหรับวัดความเร็วลมและ CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
  3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  4. ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  5. หัววัดยืดออกได้ยาว 165mm
  6. สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
  ฿5,400.00 ฿4,500.00

  HT-9829 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วลม วัดการไหล (Flow measurement) CFM CMM ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ หัววัดสามารถโค้งงอได้

  1. ช่วงการวัด: 0.1 – 25 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. วัดความเร็วลม CFM,CMM และอุณหภูมิ
  ฿8,000.00 ฿5,000.00

  AS856 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ (วัดความเร็วและอุณหภูมิของลม) หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย SmartSensor โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.3 – 45 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  4. Data Logger ฟังก์ชั่น เก็บข้อมูลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
  5. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  Showing 1–20 of 26 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th