ความชื้นในวัสดุและอาหาร

ความชื้นในวัสดุและอาหาร (Moisture Content)

การทดสอบหาปริมาณความชื้นในวัสดุเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากความชื้นมีผลต่อคุณภาพการผลิต การจัดส่งสินค้า การจัดเก็บหรือจำหน่ายสินค้า จากประสบการณ์กับการตรวจสอบความชื้นในวัสดุจำนวนมาก การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพของวัสดุและเป็นหน้าที่ของการควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตและห้องปฏิบัติการ องค์กรวิจัยทางชีววิทยา ผู้ผลิตยา ผู้ผลิตอาหารและผู้บรรจุหีบห่อ การควบคุมปริมาณความชื้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัสดุเกือบทั้งหมดในทุกขั้นตอนของการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

ความชื้นคือ

ปริมาณความชื้นคือปริมาณน้ำในวัสดุหรือสารโดยทั่วไปคือน้ำ H2O นั้นยากต่อการวัดเนื่องจากคุณสมบัติการยึดเกาะระหว่างโมเลกุลที่ซับซ้อนของสาร

สินค้าเครื่องมือวัดความชื้นรุ่นแนะนำ

หลักการตรวจหาความชื้น

การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในวัสดุ

การวิเคราะห์ความชื้นมีวิธีการที่หลากหลายในการวัดปริมาณความชื้นในของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ ความชื้นในปริมาณร้อยละ (เปอร์เซนต์) จะถูกตรวจสอบเป็นข้อกำหนดในการผลิตอาหารเชิงพาณิชย์ การใช้งานมากมายที่จำเป็นต้องมีการวัดความชื้นสำหรับการผลิตและการประกันคุณภาพกระบวนการ ความชื้นในของแข็งจะต้องถูกควบคุมสำหรับกระบวนการฉีดพลาสติก การผลิตยาเป็นต้น

1.การวัดความชื้นโดยวิธีการทำให้แห้ง

วิธีการทางห้องปฏิบัติการแบบดังเดิมในการหาความชื้นในวัสดุที่เป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งคือการสูญเสียความชื้นด้วยการอบแห้ง ในเทคนิคนี้ตัวอย่างของวัสดุจะถูกชั่งน้ำหนักก่อนให้ความร้อน จากนั้นนำไปเข้าเตาอบในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพื่อให้ความชื้นระเหยจากนั้นชั่งน้ำหนักอีกครั้ง เป็นวิธีการที่แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุดในการหาความชื้นในวัสดุ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเรามีเครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้นที่ทำให้การหาความชื้นในวัสดุได้อย่างง่ายดายและเป็นวิธีการอัตโนมัติเราเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องมือวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer)

Moisture Analyzer รุ่น MOC-120H

Moisture Analyzer จาก SHIMADZU รุ่น MOC-120H

Moisture Analyzer เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้นจาก SHIMADZU รุ่น MOC-120H เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัย อุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์ความชื้น เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกผลการวัดใน Excel
ความจุตัวอย่างสูงสุด 120 กรัม จอแสดงผลขั้นต่ำในการชั่งน้ำหนัก 0.001g

  • 1.ช่วงการวัดความชื้น 0.01% ถึง 100.00%
  • 2.แสดงผลความชื้นขั้นต่ำ 0.01%
  • 3.การตั้งค่าอุณหภูมิในช่วง 30 ° C ถึง 180 ° C (เพิ่มขึ้น 1 ° C)
  • 4.ขนาดและน้ำหนัก W220xD415xH190 (มม.)

2.การหาความชื้นด้วยวิธีการทางเคมีการไตเตรทแบบ Karl Fischer

การไตเตรทแบบ Karl Fischer เป็นวิธีการไตเตรทแบบคลาสสิกในการวิเคราะห์ทางเคมีที่ใช้การไตเตรทแบบ coulometric หรือปริมาตรเพื่อกำหนดปริมาณการติดตามของน้ำในตัวอย่าง ถูกคิดค้นในปีคศ. 1935 โดยนักเคมีชาวเยอรมัน Karl Fischer ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันการไตเตรททำได้ง่ายดายด้วยเครื่องไตเตรท Karl Fischer แบบอัตโนมัติ

เครื่องไตเตรท Volumetric Karl Fischer Titrator HI903-02

เครื่องไตเตรท Volumetric Karl Fischer Titrator HI903-02 เป็นเครื่องไตเตรท Volumetric Karl Fischer Titrator มีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษและมีการออกแบบ Burette เฉพาะเพื่อความแม่นยำสำหรับนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการการตรวจวัดที่มีความแม่นยำ

HI903-02

3.การหาความชื้นด้วยวิธีวัดทางไฟฟ้า

เครื่องวัดความชื้นชนิดนี้ขึ้นอยู่กับการวัดค่าการนำไฟฟ้า การวัดค่าความจุไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติให้การวัดแบบไม่ทำลายโดยไม่มีความเสียหายต่อวัสดุแต่ในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำสู้การวัดแบบโดยวิธีการทำให้แห้งและวิธีการทางเคมีการไตเตรทแบบ Karl Fischer

4.การหา Water Activity (aW) 

วอเตอร์แอคทีวิตี้ (water activity) หรือเขียนย่อ aw คืออัตราส่วนระหว่างความดันไอของอาหารเมื่ออยู่ในสมดุลที่ไม่ถูกรบกวนอย่างสมบูรณ์กับตัวกลางในอากาศหารด้วยความดันไอของน้ำกลั่นภายใต้สภาวะเดียวกัน water activity เป็นค่าที่ถูกนำมาใช้อย่างมีความสำคัญสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและความปลอดภัยของอาหาร

WA-60A

เครื่องวัด Water Activity Meter (aw) รุ่น WA-60A

WA-60A เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นเครื่องวัดแบบพกพาใช้งานนำไปวัดค่า aw ได้สะดวก มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับใช้งานด้านตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด

  • 1) ย่านการวัด 0.00~1.00aw
  • 2) ด้วยความแม่นยำ ±0.02 aw
  • 3) ความละเอียด 0.01 aw
  • 4) สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่าย)

ตัวอย่างของเครื่องวัดที่ใช้วิธีวัดทางไฟฟ้า

การใช้งาน GM605

เครื่องวัดความชื้นไม้

เครื่องวัดความชื้นไม้ทำงานบนหลักการที่ความต้านทานของไม้ลดลงตามปริมาณความชื้นในไม้ที่เพิ่มขึ้น การลดความต้านทานจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลและเครื่องวัดความชื้นจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของน้ำในเนื้อไม้ เครื่องวัดความชื้นประกอบด้วยอิเล็กโทรดสองขั้วซึ่งเสียบเข้าไปในเนื้อไม้เพื่อหาความต้านทานระหว่างพวกมันกับความชื้น

MS6900

เครื่องวัดความชื้นสำหรับคอนกรีต

เครื่องวัดความชื้นคอนกรีตถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบปริมาณความชื้นในแผ่นคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง หลักของการทำงานและการหาปริมาณความชื้นเหมือนกับของเครื่องวัดความชื้นไม้ ความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดจะถูกตรวจสอบเพื่อหาปริมาณความชื้นในคอนกรีต

การใช้งาน MC-7828SOIL

เครื่องวัดความชื้นสำหรับดิน

การวิเคราะห์ความชื้นนี้จำเป็นต้องมีเพื่อดูว่าพืชต้องการการรดน้ำหรือไม่ อาจเกิดขึ้นเนื่องจากฝน ปริมาณความชื้นในดินก็เพียงพอแล้วและพืชไม่ต้องการน้ำอีกต่อไปเป็นเวลานาน ภายใต้กรณีเช่นนี้เครื่องวัดความชื้นในดินสามารถใช้สำหรับการตรวจจับความชื้นและการวิเคราะห์ความชื้นในดิน เครื่องวัดความชื้นในดินทำงานบนหลักการทางไฟฟ้าเหมือนกับเครื่องวัดอื่นๆ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th