ความชื้นคืออะไร

ความชื้นคืออะไร

โดยทั่วไปผู้คนมักสับสนในคำศัพท์  “ความชื้น” โดยทั่วไปแบ่งได้เป็นความชื้นอากาศ (Humidity) และความชื้นวัสดุ (Moisture) เพราะเนื่องจากคำศัพท์ในภาษาไทยมีเพียงคำเดียวโดยทั่วไปเราหมายถึงถึงสภาพอากาศ และยังมีความหมายได้แก่ปริมาณน้ำในวัสดุต่างๆ เช่นไม้ชื้น อาหารและเมล็ดพันธ์พืชเป็นต้นซึ่งคือความชื้นของวัสดุโดยที่ทั้งสองอย่างเกี่ยวข้องกันโดยตรง

ความชื้นของอากาศ (Humidity)

ความชื้นในอากาศ (Air Humidity)

ความชื้นของอากาศ (Humidity) คือความเข้มข้นของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ไอน้ำสถานะของก๊าซที่เป็นก๊าซมักจะมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์ หมายถึงโอกาสที่จะเกิดฝน น้ำค้างหรือหมอก ความชื้นในอากาศที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ ตัวอย่างเช่นความชื้นสูงรวมกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดเป็นการผสมผสานที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก

ความชื้นในวัสดุ (Moisture)

ความชื้นวัสดุ

ความชื้นในวัสดุ (Moisture) คือปริมาณน้ำในวัสดุหรือสาร โดยทั่วไปปริมาณน้ำในวัสดุนั้นยากต่อการวัดเนื่องจากคุณสมบัติการยึดเกาะระหว่างโมเลกุลที่ซับซ้อนภายในเมทริกซ์ของสาร สำหรับปริมาณน้ำที่วัดได้ที่จะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลและระดับที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมการประมวลผลปริมาณน้ำของวัสดุตัวอย่างจะถูกเรียกว่าความชื้นในกระบวนการทดสอบ

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

ความชื้นสัมพัทธ์คือ

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คืออัตราส่วนของความชื้นสัมบูรณ์ต่อความชื้นสัมบูรณ์ที่เป็นไปได้สูงสุด (ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศปัจจุบัน) การอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์หมายความว่าอากาศเต็มไปด้วยไอน้ำ

หน่วยของความชื้น (Unit of Humidity)

ความชื้นวัสดุ

ไม่มีหน่วย SI อย่างเป็นทางการสำหรับการวัดความชื้น โดยที่ความชื้นหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความดันไอของไอน้ำในอากาศต่อความดันไอที่ความอิ่มตัว จะแสดงในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม

ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในอากาศ (Humidity) และความชื้นในวัสดุ (Moisture)

ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้นย่อมส่งผลต่อรอบข้างเช่นถ้าเราเก็บไม้ หรืออาหารไว้ในอากาศที่มีความชื้นสูงไม้หรืออาหารจะดูดซับไอน้ำนั้นจนกระทั่งความชื้นภายในวัสดุนั้นอยู่ระดับกันกับ RH% ของอากาศ

หากอากาศรอบข้างแห้งมาก (มีไอน้ำน้อย) ไอน้ำจากวัสดุจะเคลื่อนที่ไปสู่อากาศโดยรอบ นี้เป็นการแลกเปลี่ยนความชื้น ซึ่งอาจหมายความว่าอาจส่งผลร้ายแรงเช่นไม้มีรอยแตกร้าวจากการสูญเสียความชื้นอย่างรวดเร็วเป็นต้น

หน่วยใช้ในการวัดความชื้นในอากาศ (Unit of Humidity)

ความชื้นหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความดันไอของไอน้ำในอากาศต่อความดันไอที่ความอิ่มตัว จะแสดงในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามไม่มีหน่วยวัดความชื้น SI อย่างเป็นทางการสำหรับการวัดความชื้น

หน่วยความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

ความชื้นสัมพัทธ์ใช้สำหรับค้นหาปริมาณไอน้ำในอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณความชื้นในอากาศที่อุณหภูมิเฉพาะกับความชื้นสูงสุดที่อากาศสามารถเก็บความชื้นได้ที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยทั่วไปความชื้นสัมพัทธ์มีค่า 100% ในช่วงฤดูฝน

สูตรความชื้นสัมพัทธ์ RH

หน่วยความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)

ความชื้นสัมบูรณ์ซึ่งอธิบายถึงปริมาณน้ำในอากาศจะใช้ในการวัดน้ำหนักของไอน้ำต่อหน่วยปริมาตรของอากาศ หน่วยความชื้นสัมบูรณ์จะมีหน่วยเป็น g.m-3 (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งเป็นหน่วยของไอน้ำกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อความชื้นสัมบูรณ์อย่างต่อเนื่องดังนั้นค่าความชื้นสัมบูรณ์จึงไม่ได้ถูกใช้งานเนื่องจากมีประโยชน์น้อยกว่า

หน่วยความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity)

หน่วยวัดความชื้นจำเพาะเป็นหน่วยวัดความชื้นที่เชื่อถือได้มากที่สุด วิธีนี้จะวัดน้ำหนักของไอน้ำต่อหน่วยน้ำหนักของอากาศและแสดงเป็นกรัมของไอน้ำต่อกิโลกรัมของอากาศ g.kg-1 เป็นหน่วยความชื้นที่เฉพาะเจาะจง

เครื่องมือวัดความชื้น (Moisture and Humidity Meter)

Moisture meter เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่สามารถวัดปริมาณความชื้นในของแข็ง ก๊าซ ของเหลวและไฮโดรคาร์บอน การควบคุมความชื้นมีความสำคัญเนื่องจากไอน้ำที่สูงกว่าระดับที่กำหนดอาจทำให้เกิดการควบแน่นการกัดกร่อนแม่พิมพ์หรือปัญหาการเกิดเชื้อราในไม้ ในอาหารและเกิดปัญหาอื่นๆ เป็นต้น

 

การวัดเปอร์เซ็นต์ของน้ำหรือความชื้นในสารที่กำหนดในหน่วย % ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุพร้อมใช้งานโดยเปียกหรือแห้งหรือไม่เช่นนั้นจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเช่น ผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษมีความไวต่อความชื้น คุณสมบัติทางกายภาพได้รับผลกระทบอย่างมากจากความชื้นและความชื้นสูงเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้วัสดุเสื่อมคุณภาพ เครื่องวัดความชื้นมีหลายแบบหลายชนิดการเลือกซื้อควรศึกษาข้อมูลของสิ่งที่เราต้องการจะวัด โดยทั่วไปเราแบ่งชนิดของเครื่องมือตรวจวัดความชื้นดังต่อไปนี้

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น HTC-1

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ วัดอุณหภูมิในอากาศรุ่น HTC-1

HTC-1 เป็นเครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแบบดิจิตอลมีหน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลาพร้อมๆ กัน ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 1ก้อน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ: – 10℃ ~ + 50℃
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น: 10% ~ 99% RH
 • 3.ความถูกต้องอุณหภูมิ: ± 1℃
 • 4.ความถูกต้องความชื้น: ± 5% RH
 • 5.สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น AR807

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดอุณหภูมิในอากาศรุ่น AR807

AR807 เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในอากาศ หน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลาพร้อมๆ กันได้ มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -40 ℃ ~ 70 ℃
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น: 20% RH ~ 90% RH
 • 3.ความแม่นยำอุณหภูมิ: ± 1 °C
 • 4.ความแม่นยำความชื้น: ± 5% RH
 • 5.สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025
HT-801

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื่น เทอร์โมมิเตอร์ T้hermometer Bluetooth รุ่น HT-801

HT-801 สำหรับการวัดความชื้นสัมพัทธ์รองรับระบบ Bluetooth ใช้เซนเซอร์แบบดิจิตอล มีความแม่นยำสูง สามารถส่งข้อมูลผ่าน App ของ Android และ IOS สามารถส่งผลตรวจสอบระยะไกลและ สามารถสร้างแผนภูมิกราฟแนวโน้ม และเซฟข้อมูลและแชร์ข้อมูล เป็น XLS เเละ JPG ผ่านบลูทูธ ออกแบบมาให้พกพาสะดวก สินค้าคุณภาพสูง จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ – 20 ถึง + 80 ° C
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100% RH
 • 3.ความแม่นยำการวัดอุณหภูมิ ± 0.8 ° C
 • 4.ความแม่นยำความชื้น: ± 3% RH
 • 5.เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth รองรับทั้ง Android และ IOS
 • 6.สามารถ Save ข้อมูลเป็น Excel
GM1365

เครื่องวัดความชื้น GM1365

GM1365 ย่านการวัดความชื้นในอากาศ 0 ถึง 100%RH ย่านการวัดอุณหภูมิ -30°C ถึง 80°C มีเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB แจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ ฟังก์ชั่น Datalogger บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ยาวนานกว่า 180วัน ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยาการแปรรูปอาหาร การวิจัยทางการเกษตร ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย Benetech โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -30-80 ° C
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น: 0-100% RH
 • 3.ความแม่นยำ: ± 0.3 ℃ และ ±2% RH
 • 4.ฟังก์ชั่น Data Logger บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 180วัน
 • 5.สามารถบันทึกข้อมูลออกมาเป็น xls ได้

การเลือกซื้อเครื่องวัดความชื้น

เพื่อความแม่นยำของเครื่องวัดความชื้นควรซื้อสินค้าจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ และขอใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดมีความแม่นยำตามสเปค

ตัวอย่างเอกสารใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration

หนังสือรับรองการสอบเทียบ

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th