ความชื้นคืออะไร

ความชื้นคืออะไร

โดยทั่วไปผู้คนมักสับสนในคำศัพท์  “ความชื้น” โดยทั่วไปแบ่งได้เป็นความชื้นอากาศ (Humidity) และความชื้นวัสดุ (Moisture) เพราะเนื่องจากคำศัพท์ในภาษาไทยมีเพียงคำเดียวโดยทั่วไปเราหมายถึงถึงสภาพอากาศ และยังมีความหมายได้แก่ปริมาณน้ำในวัสดุต่างๆ เช่นไม้ชื้น อาหารและเมล็ดพันธ์พืชเป็นต้นซึ่งคือความชื้นของวัสดุโดยที่ทั้งสองอย่างเกี่ยวข้องกันโดยตรง

วัดความชื้น

วัดความชื้นสัมพัทธ์

วัดความชื้นในอากาศ

วัดความชื้นในดิน

วัดความชื้นในอาหาร

วัดความชื้นไม้

ความชื้นของอากาศ (Humidity)

ความชื้นในอากาศ (Air Humidity)

ความชื้นของอากาศ (Humidity) คือความเข้มข้นของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ไอน้ำสถานะของก๊าซที่เป็นก๊าซมักจะมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์ หมายถึงโอกาสที่จะเกิดฝน น้ำค้างหรือหมอก ความชื้นในอากาศที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ ตัวอย่างเช่นความชื้นสูงรวมกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดเป็นการผสมผสานที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก ความชื้นมีบทบาทสำคัญในสภาพอากาศ

ความชื้นในวัสดุ (Moisture)

ความชื้นวัสดุ

ความชื้นในวัสดุ (Moisture) คือปริมาณน้ำในวัสดุหรือสาร โดยทั่วไปปริมาณน้ำในวัสดุนั้นยากต่อการวัดเนื่องจากคุณสมบัติการยึดเกาะระหว่างโมเลกุลที่ซับซ้อนภายในเมทริกซ์ของสาร สำหรับปริมาณน้ำที่วัดได้ที่จะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลและระดับที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมการประมวลผลปริมาณน้ำของวัสดุตัวอย่างจะถูกเรียกว่าความชื้นในกระบวนการทดสอบและประเมินผลการวิเคราะห์ความชื้น

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

ความชื้นสัมพัทธ์คือ

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คืออัตราส่วนของความชื้นสัมบูรณ์ต่อความชื้นสัมบูรณ์ที่เป็นไปได้สูงสุด (ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศปัจจุบัน) การอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์หมายความว่าอากาศเต็มไปด้วยไอน้ำและไม่สามารถกักเก็บน้ำหรือไอน้ำได้อีก

หน่วยของความชื้น (Unit of Humidity)

ความชื้นวัสดุ

ไม่มีหน่วย SI อย่างเป็นทางการสำหรับการวัดความชื้น โดยที่ความชื้นหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความดันไอของไอน้ำในอากาศต่อความดันไอที่ความอิ่มตัว จะแสดงในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม

ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในอากาศ (Humidity) และความชื้นในวัสดุ (Moisture)

ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้นย่อมส่งผลต่อรอบข้างเช่นถ้าเราเก็บไม้ หรืออาหารไว้ในอากาศที่มีความชื้นสูงไม้หรืออาหารจะดูดซับไอน้ำนั้นจนกระทั่งความชื้นภายในวัสดุนั้นอยู่ระดับกันกับ RH% ของอากาศ

หากอากาศรอบข้างแห้งมาก (มีไอน้ำน้อย) ไอน้ำจากวัสดุจะเคลื่อนที่ไปสู่อากาศโดยรอบ นี้เป็นการแลกเปลี่ยนความชื้น ซึ่งอาจหมายความว่าอาจส่งผลร้ายแรงเช่นไม้มีรอยแตกร้าวจากการสูญเสียความชื้นอย่างรวดเร็วเป็นต้น

หน่วยใช้ในการวัดความชื้นในอากาศ (Unit of Humidity)

ความชื้นหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความดันไอของไอน้ำในอากาศต่อความดันไอที่ความอิ่มตัว จะแสดงในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามไม่มีหน่วยวัดความชื้น SI อย่างเป็นทางการสำหรับการวัดความชื้น

หน่วยความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

ความชื้นสัมพัทธ์ใช้สำหรับค้นหาปริมาณไอน้ำในอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณความชื้นในอากาศที่อุณหภูมิเฉพาะกับความชื้นสูงสุดที่อากาศสามารถเก็บความชื้นได้ที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยทั่วไปความชื้นสัมพัทธ์มีค่า 100% ในช่วงฤดูฝน

สูตรความชื้นสัมพัทธ์ RH

หน่วยความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)

ความชื้นสัมบูรณ์ซึ่งอธิบายถึงปริมาณน้ำในอากาศจะใช้ในการวัดน้ำหนักของไอน้ำต่อหน่วยปริมาตรของอากาศ หน่วยความชื้นสัมบูรณ์จะมีหน่วยเป็น g.m-3 (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งเป็นหน่วยของไอน้ำกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อความชื้นสัมบูรณ์อย่างต่อเนื่องดังนั้นค่าความชื้นสัมบูรณ์จึงไม่ได้ถูกใช้งานเนื่องจากมีประโยชน์น้อยกว่า

หน่วยความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity)

หน่วยวัดความชื้นจำเพาะเป็นหน่วยวัดความชื้นที่เชื่อถือได้มากที่สุด วิธีนี้จะวัดน้ำหนักของไอน้ำต่อหน่วยน้ำหนักของอากาศและแสดงเป็นกรัมของไอน้ำต่อกิโลกรัมของอากาศ g.kg-1 เป็นหน่วยความชื้นที่เฉพาะเจาะจง

เครื่องมือวัดความชื้น (Moisture and Humidity Meter)

เครื่องวัดความชื้นมีหลายแบบหลายชนิดการเลือกซื้อควรศึกษาข้อมูลของสิ่งที่เราต้องการจะวัด โดยทั่วไปเราแบ่งชนิดของเครื่องมือตรวจวัดความชื้นดังต่อไปนี้

วัดความชื้น

วัดความชื้นสัมพัทธ์

วัดความชื้นในอากาศ

วัดความชื้นในดิน

วัดความชื้นในอาหาร

วัดความชื้นไม้

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น HTC-1

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ วัดอุณหภูมิในอากาศรุ่น HTC-1

HTC-1 เป็นเครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแบบดิจิตอลมีหน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลาพร้อมๆ กัน ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 1ก้อน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ: – 10℃ ~ + 50℃
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น: 10% ~ 99% RH
 • 3.ความถูกต้องอุณหภูมิ: ± 1℃
 • 4.ความถูกต้องความชื้น: ± 5% RH
 • 5.สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration
เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น AR807

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดอุณหภูมิในอากาศรุ่น AR807

AR807 เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในอากาศ หน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลาพร้อมๆ กันได้ มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -40 ℃ ~ 70 ℃
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น: 20% RH ~ 90% RH
 • 3.ความแม่นยำอุณหภูมิ: ± 1 °C
 • 4.ความแม่นยำความชื้น: ± 5% RH
 • 5.สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025
HT-801

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื่น เทอร์โมมิเตอร์ T้hermometer Bluetooth รุ่น HT-801

HT-801 สำหรับการวัดความชื้นสัมพัทธ์รองรับระบบ Bluetooth ใช้เซนเซอร์แบบดิจิตอล มีความแม่นยำสูง สามารถส่งข้อมูลผ่าน App ของ Android และ IOS สามารถส่งผลตรวจสอบระยะไกลและ สามารถสร้างแผนภูมิกราฟแนวโน้ม และเซฟข้อมูลและแชร์ข้อมูล เป็น XLS เเละ JPG ผ่านบลูทูธ ออกแบบมาให้พกพาสะดวก สินค้าคุณภาพสูง จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ – 20 ถึง + 80 ° C
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100% RH
 • 3.ความแม่นยำการวัดอุณหภูมิ ± 0.8 ° C
 • 4.ความแม่นยำความชื้น: ± 3% RH
 • 5.เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth รองรับทั้ง Android และ IOS
 • 6.สามารถ Save ข้อมูลเป็น Excel
GM1365

เครื่องวัดความชื้น GM1365

GM1365 ย่านการวัดความชื้นในอากาศ 0 ถึง 100%RH ย่านการวัดอุณหภูมิ -30°C ถึง 80°C มีเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB แจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ ฟังก์ชั่น Datalogger บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ได้ยาวนานกว่า 180วัน ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยาการแปรรูปอาหาร การวิจัยทางการเกษตร ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย Benetech โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -30-80 ° C
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น: 0-100% RH
 • 3.ความแม่นยำ: ± 0.3 ℃ และ ±2% RH
 • 4.ฟังก์ชั่น Data Logger บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 180วัน
 • 5.สามารถบันทึกข้อมูลออกมาเป็น xls ได้

การเลือกซื้อเครื่องวัดความชื้น

เพื่อความแม่นยำของเครื่องวัดความชื้นควรซื้อสินค้าจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ และขอใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดมีความแม่นยำตามสเปค

ตัวอย่างเอกสารใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration

หนังสือรับรองการสอบเทียบ

วัดความชื้น

วัดความชื้นสัมพัทธ์

วัดความชื้นในอากาศ

วัดความชื้นในดิน

วัดความชื้นในอาหาร

วัดความชื้นไม้

เกี่ยวกับผู้เขียน

นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเร็วลม pH Meter และเครื่องมือวัดและควบคุมมากกว่า 15ปี

ติดต่อสอบถามโทร: 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th