เครื่องมือวัดความชื้นคือ

เครื่องมือวัดความชื้นคืออะไรและทำงานอย่างไร

เครื่องตรวจวัดความชื้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในการตรวจวัดความชื้นของในวัสดุ ผู้ตรวจสอบบ้านและอาคารใช้เครื่องวัดนี้เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความเสียหายต่อโครงสร้างจากการสะสมความชื้น ในอุตสาหกรรมงานไม้เช่นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ใช้เครื่องวัดนี้เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้รับเหมาปูพื้นใช้วัดความชื้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดเมื่อติดตั้งพื้นเหนือพื้นคอนกรีตหรือพื้นย่อย ค่าความชื้นบนเครื่องวัดนี้จะแสดงปริมาณความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (% MC) 

เครื่องวัดนี้ใช้ในการวัดเปอร์เซ็นต์ของน้ำในสารที่กำหนด ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องคาดเดาว่าเปียกหรือแห้งหรือต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นไม้และกระดาษมีความไวต่อความชื้น คุณสมบัติทางกายภาพได้รับผลกระทบอย่างมากจากความชื้นและความชื้นสูงเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้วัสดุเสื่อมคุณภาพ

ชนิดของความชื้น

ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) หมายถึงความสามารถของอากาศในการดูดซับน้ำซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ยิ่งอุณหภูมิสูงเท่าไรอากาศยิ่งสามารถดูดซับน้ำได้มากขึ้นเท่านั้น ปริมาณความชื้นในอากาศคือความชื้นสัมพัทธ์จะถูกแสดงโดยหน่วย %RH

 

จุดน้ำค้าง (Dew Point) จุดน้ำค้างแสดงหน่วยเป็นองศาเซลเซียส °C และระบุอุณหภูมิที่ความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 100% RH และรูปแบบของไอน้ำ (การควบแน่น)

 

ความชื้นในวัสดุ (% Moisture Content) ความชื้นในวัสดุมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (% MC) คือความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ระหว่างน้ำหนักของน้ำในวัสดุที่ชื้นและน้ำหนักของวัสดุแห้ง สามารถวัดความชื้นผ่านการชั่งน้ำหนัก ในไม้สามารถวัดความชื้นโดยใช้เครื่องวัดทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากคุณสมบัติทางไฟฟ้าจะแปรผันตามความชื้น

ชนิดของเครื่องวัดความชื้น

โดยภาพรวมเราสามารถแบ่งชนิดของเครื่องมือวัดความชื้นได้เป็น 6ชนิด ตามประเภทของการใช้งานในด้านต่างๆ

1.การวัดความชื้นในวัสดุก่อสร้างและโครงสร้าง

เครื่องมือวัดความชื้นไม้ชนิดนี้จะมี 2 ชนิดได้แก่แบบเจาะลงไปในไม้และแบบสนามแม่เหล็กที่เพียงแค่สัมผัสกับวัสดุก็จะทราบความชื้นฉพาะและไม่เหมือนใครสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ในการกำหนด% MC ในวัสดุ

วัดความชื้นไม้เจาะลงในเนื้อไม้

วัดความชื้นไม้เจาะลงในเนื้อไม้

วัดความชื้นไม้แบบสัมผัสกับเนื้อไม้

แบบสัมผัสกับเนื้อไม้

2.การวัดความชื้นในอาหาร

เครื่องตรวจความชื้นสำหรับอาหารควรใช้หลักการวัดโดยการให้ความร้อนและความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ระหว่างน้ำหนักของน้ำในวัสดุที่ชื้นและน้ำหนักของวัสดุแห้งเราเรียกเครื่องวัดชนิดนี้ว่า Moisture Blance หรือเครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น เครื่องวัดชนิดนี้มีความแม่นยำสูงมากจึงถูกใช้ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร

วัดความชื้นในอาหาร

วัดความชื้นในอาหาร

3.การวัดความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ในอากาศ

เครื่องวัดชนิดนี้ใช้เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปลี่ยนเครื่องมือวัดค่าความชื้นในอากาศและแสดงผลทางหน้าจอแบบดิจิตอล หลายรุ่นสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วยและแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิและความชื้นเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้

การวัดความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ในอากาศ

การวัดความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ในอากาศ

4.การวัดความชื้นสำหรับดิน

เครื่องมือวัดความชื้นสำหรับดินนี้ทำขึ้นเพื่อระบุระดับความชื้นภายในดิน ปุ๋ยหมักและพืชพรรณ เครื่องวัดนี้ใช้กันทั่วไปโดยชาวสวน เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร เพื่อให้แน่ใจว่าดินนั้นเหมาะสำหรับการปลูกพืช อีกทั้งคุณยังสามารถใช้เครื่องวัดนี้นี้เพื่อประเมินชนิดของดินและปรับระบบชลประทานให้เหมาะสมก่อนการเพาะปลูก

การวัดความชื้นสำหรับดิน

เครื่องวัดความชื้นในดิน

5.การวัดความชื้นในผนังคอนกรีต

เครื่องวัดความชื้นผนังคอนกรีตถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดความชื้นสัมบูรณ์ในวัสดุก่อสร้างและอาคารต่างๆ คุณสามารถวัดความชื้นในการปูพื้นพื้นคอนกรีต คานและอื่นๆ เครื่องวัดชนิดนี้สามารถทำการวัดแบบทำลายหรือแบบไม่ทำลายขึ้นอยู่กับชนิดของหลักการวัดและเซ็นเซอร์

อุปกรณ์วัดความชื้นคอนกรีตหลายรุ่นทนต่อแรงกระแทกและมีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้เมื่อทำงานกับวัสดุไม้เช่นไม้กรอบหน้าต่าง แผ่นไม้ไม้อัดแผง

วัดความชื้นในผนังคอนกรีต

วัดความชื้นในผนังคอนกรีต

6.การวัดความชื้นในกระดาษ

เครื่องมือวัดความชื้นกระดาษวัดความชื้นของผลิตภัณฑ์กระดาษ การตรวจวัดความชื้นในกระดาษสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการขยายหรือหดตัวของกระดาษได้ เครื่องวัดชนิดนี้มีกการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)

สำหรับผู้ผลิตกระดาษผู้ผลิตกระดาษ โรงงานกระดาษและอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ มีการควบคุมความชื้นและความชื้นเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างกระบวนการผลิตเนื่องจากความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้ม้วนกระดาษร้อนขึ้น เครื่องวัดนี้มีหน้าจอแบบดิจิตอลสำหรับการวัดปริมาณความชื้นของกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษเช่นกระดาษแข็ง กล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษคราฟท์ กระดาษห่อ กระดาษบรรจุภัณฑ์สีน้ำตาลกระดาษเนื้อกระดาษรีไซเคิล กระดาษเคลือบและอื่นๆ

วัดความนชื้นในกระดาษ

การวัดความนชื้นในกระดาษ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th