ph meter calibration

pH meter Calibration

การสอบเทียบ pH (pH meter calibration) หรือเรียกอีกชื่อว่าการสอบเทียบเป็นกระบวนการปรับเครื่องวัดค่า pH โดยการวัดค่า pH กับสารละลายที่รู้ค่าแน่นอน (สารละลาย Buffer) เนื่องจากลักษณะของหัววัด pH จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและจำเป็นต้องได้รับการชดเชยและปรับค่าให้แม่นยำอยู่เสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ เครื่องวัดจดจำค่าศักย์ไฟฟ้าในสารละลาย Buffer ดังนั้นในบทความนี้จะแนะนำวิธีการรวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อ Calibration

 

การสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH เป็นขั้นตอนที่จำเป็น เนื่องจากการเสื่อมหรือด้อยคุณสมบัติของหัววัด pH เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากอายุและจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ประสิทธิภาพของหัววัด pH จะเปลี่ยนไปจากตอนที่ซื้อสินค้ามาใหม่ ดังนั้นการปรับเทียบเครื่องวัดค่า pH เป็นประจำเพื่อทำให้แน่ใจว่าเครื่องวัดอ่านค่าได้ถูกต้อง แม่นยำและทำซ้ำได้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการวัดค่า mV (มิลลิโวลท์) ดูรายละเอียดเพิ่มที่ค่า Slope และ Offset pH meter คืออะไร

ความถี่ในการ calibrate pH meter 

ความถี่ในการ calibrate ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น การใช้งานและปริมาณการปนเปื้อนที่สูงขึ้นคุณจำเป็นต้องปรับเทียบเครื่องวัดค่า pH บ่อยขึ้น ตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH เดือนละสองครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวัด คำแนะนำให้การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • 1.เมื่อเปลี่ยนหัววัด pH ใหม่
 • 2.ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องวัด pH เป็นเวลานาน
 • 3.หลังจากทำความสะอาดหัววัด pH แล้ว
 • 4.หลังจากวัดสารละลายที่เป็นกรดหรือด่างรุนแรง (มีค่า ph <2 หรือ pH > 13)

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบเทียบ pH meter

 • 1.บีกเกอร์น้ำกลั่น (สำหรับล้างหัววัด)
 • 2.น้ำยา pH Buffer ค่า pH 4.01
 • 3.น้ำยา pH Buffer ค่า pH 7.01 (หรือค่า 6.86 pH ขึ้นอยู่กับเครื่องวัด)
 • 4.น้ำยา pH Buffer ค่า pH 10.01 (หรือค่า 9.18 pH ขึ้นอยู่กับเครื่องวัด)
น้ำยา pH Buffer

วิธีการ calibrate pH meter

เครื่องวัดแต่ละแบรนด์มีวิธีการสอบเทียบที่แตกต่างกันให้อ่านจากคู่มือเพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนพื้นฐาน บทความต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสอบเทียบรุ่น HI98103

วิธีการสอบเทียบพีเอชมิเตอร์รุ่น HI98103

สินค้าแนะนำสำหรับอุปกรณ์สำหรับการสอบเทียบพีเอชมิเตอร์

HI7004L

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7004L

HI7004L มีค่า pH 4.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.pH Value @25°C: 4.01
 • 2.Package: bottles
 • 3.Size: 500 mL
 • 4.Certificate of Analysis by Lots: Yes
HI7007L

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7007L ค่า pH 7.01

HI7007L มีค่า pH 7.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.pH Value @25°C: 7.01
 • 2.Package: bottles
 • 3.Size: 500 mL
 • 4.Certificate of Analysis by Lots: Yes
HI7010L

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7010L ค่า pH 10.01

HI7010L มีค่า pH 10.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.pH Value @25°C: 10.01
 • 2.Package: bottles
 • 3.Size: 500 mL
 • 4.Certificate of Analysis by Lots: Yes

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดกรด-ด่าง pH

วิธีใช้ pH meter สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง

วิธีใช้เครื่องวัด pH สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง

อ่านคู่มือการใช้งานเนื่องจากเครื่องมือ pH แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปเครื่องวัด pH ประกอบด้วยเครื่องวัดค่า pH และหัววัด Electrode ขั้นตอนการใช้งานในเบื้องต้นมีดังนี้

หลักการทำงานของ pH meter

หลักการทำงานของเครื่องมือวัด pH

เครื่องวัดค่าพีเอชมีหลักการทำงานโดยวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย pH คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย สารละลายที่มี H + ไอออนมากกว่าจะยังคงเป็นกรด

ความจำเป็นในการสอบเทียบ

การสอบเทียบเครื่องวัดเป็นขั้นตอนสำคัญในการรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการวัดค่า pH ต่อไปนี้คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมจึงต้องมีการสอบเทียบ:

 

1. ความเสื่อมของเครื่องวัด: เมื่อเวลาผ่านไปหัววัดอิเล็กโทรด pH ในเครื่องวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่นอายุ การสัมผัสกับตัวอย่างต่างๆ และการสึกหรอ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเบี่ยงเบนในการอ่านค่า pH ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้

2. การปรับสภาพอิเล็กโทรด: อิเล็กโทรด pH มักต้องมีการปรับสภาพและการเตรียมการอย่างเหมาะสมก่อนใช้งาน การสอบเทียบช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและสม่ำเสมอสำหรับการวัดค่า pH ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการอ่านค่าในภายหลังมีความน่าเชื่อถือ

3. การกำหนดมาตรฐาน: การสอบเทียบช่วยให้เครื่องวัดค่า pH สามารถกำหนดมาตรฐานให้เป็นค่า pH ที่ทราบได้โดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์ที่มีค่า pH ที่แม่นยำ (เช่น pH 4.01, 7.00 และ 10.01) เมื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของมิเตอร์กับมาตรฐานเหล่านี้ คุณจะสามารถปรับและแก้ไขส่วนเบี่ยงเบนใดๆ ได้

4. ความแม่นยำ: การสอบเทียบช่วยให้แน่ใจว่าการอ่านค่า pH นั้นแม่นยำและแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในด้านต่างๆ รวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

5. การตรวจสอบช่วงการวัด: การสอบเทียบช่วยยืนยันว่าช่วงการวัดค่าของเครื่องวัด pH นั้นแม่นยำและอยู่ภายในขีดจำกัดที่ระบุ นี่เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันข้อผิดพลาดเมื่อตรวจวัดสารละลายที่มีค่า pH สูงมาก

6. การรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล: ในอุตสาหกรรมและแอปพลิเคชันจำนวนมาก ความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ การสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมมีความน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้สำหรับการตัดสินใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

7. ความสม่ำเสมอ: การสอบเทียบเป็นประจำช่วยให้แน่ใจว่าเครื่องวัดหลายเครื่องภายในห้องปฏิบัติการหรือในสถานที่ต่างๆ ให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเปรียบเทียบได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำหนดมาตรฐานและความสามารถในการทำซ้ำ

8. การตรวจสอบย้อนกลับ: การสอบเทียบจะสร้างจุดอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับการวัดค่า pH การตรวจสอบย้อนกลับนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม

9. การดำเนินการแก้ไข: หากการสอบเทียบเผยให้เห็นความเบี่ยงเบนที่สำคัญในการวัดค่า pH คุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้ เช่น การทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอิเล็กโทรด เพื่อคืนความถูกต้องของมิเตอร์ pH

 

โดยสรุป การสอบเทียบเป็นกระบวนการพื้นฐานที่ช่วยให้เครื่องวัดค่า pH คงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือไว้ได้เมื่อเวลาผ่านไป ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือจะให้การอ่านค่า pH ที่สม่ำเสมอและแม่นยำ ทำให้เป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและกระบวนการทางอุตสาหกรรม

สินค้ารุ่นแนะนำ

BLE-C600

BLE-C600 เครื่องวัดชนิด 7 IN 1 ซึ่งสามารถตรวจสอบพารามิเตอร์ของน้ำได้แก่ค่า pH EC TDS SALT ORP อุณหภูมิ S.G (ความถ่วงจำเพาะ) สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Bluetooth กับ Smart phone ได้ทั้ง IOS และ Android

 

 • 1.PH Range: 0.00-14.00 pH
 • 2.ORP Range: ±999mv
 • 3.EC Range: 0-400.0mS/cm (รองรับ uS/cm)
 • 4.TDS Range: 0-200.0ppt (รองรับ ppm)
 • 5.Salinity Range: 0-200.0ppt (รองรับ %)
 • 6.S.G Range:1.000 -1.222
 • 7.Temperature Range: 0.1℃-60℃
PH117M

PH117M เป็นเครื่องวัดค่า pH EC TDS หรือที่เรียกว่าเครื่องวัด 4 ใน 1 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดพารามิเตอร์คุณภาพน้ำหลายตัวในเครื่องเดียว สายวัดยาวประมาณ 1 เมตร จุ่มวัดลงในตู้ปลา หรืองานด้าไฮโดรโปนิกส์เป็นต้น

 

 • 1.ช่วงการวัด: PH: 0.00 ~ 14.00pH
 • 2.ช่วงการวัด EC: 0.00 ~ 19.99 mS/cm
 • 3.ช่วงการวัด TDS: 10 ~ 9990ppm
COM300

COM300 เครื่องวัด pH EC TDS Meter แบรนด์ HM Digital วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH และเครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ กันน้ำได้ ถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ปรับเลือกอุณหภูมิได้ เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ ราคาถูก

 

 • 1.ย่านการวัดค่า pH: 0 – 14 pH
 • 2.ย่านการวัดค่า EC: 0 – 9990 µS; 0 – 9.99 mS
 • 3.ย่านการวัดค่า TDS : 0 – 8560 ppm (ตัวคูณ 0.7)
 • 4.ช่วงอุณหภูมิ: 0-55 ° C
 • 5.กันน้ำมาตรฐาน IP-67
AMT03R

AMT03R แบรนด์ AMTAST เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบปากกา 5 in 1 วัด pH และเครื่องวัด ORP Meter, Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC meter) และค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS Meter) ความเค็ม Salt และอุณหภูมิ

 

 • 1.ย่านการวัด pH : -2~16.00 pH
 • 2.ย่านการวัด ORP : -1000~1000mv
 • 3.ย่านการวัด EC : 0~20.00mS (หน่วย uS และ mS)
 • 4.ย่านการวัด TDS: 0~13.00ppt
 • 5.ย่านการวัด Salt : 0~12.00ppt
 • 6.ย่านการวัดอุณหภูมิ : 0~90°C
HI98129

HI98129 เป็นเครื่องวัด pH แบบปากกา 4 in 1 สำหรับวัดค่า pH EC TDS และอุณหภูมิในน้ำแบบปากกาจาก Hanna เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ปลูกพืชไร้ดิน

 

 • 1.ย่านวัด pH : 0.00 ~ 14.00 pH (แม่นยำ ± 0.05 pH )
 • 2.ย่านวัด EC :0 – 3999 uS/cm (แม่นยำ ±2%)
 • 3.ย่านวัด TDS : 0-2000 ppm ( แม่นยำ ±2%F.S. )
 • 4.มีใบรับรอง Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
HI98130

HI98130 เครื่องวัด 3 IN 1 ได้แก่ pH EC TDS และอุณหภูมิน้ำ ย่านการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 0.00 to 14.00 pH และ ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC 0 to 20 mS/cm และย่านการวัดค่า TDS ที่ 0 to 10.00 g/L(ppt) เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ คู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 

 • 1.ย่านวัด pH : 0.00 ~ 14.00 pH (แม่นยำ ± 0.05 pH)
 • 2.ย่านวัด EC :0.00 – 20.00 mS/cm (แม่นยำ ±2%)
 • 3.ย่านวัด TDS : 0.00-10.00 ppt (แม่นยำ ±2%)
 • 4.มีใบรับรอง Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
HI98131

GroLine HI98131 เป็นเครื่องวัดแบบปากกา 3 IN1 ถูกออกแบบมาสำหรับงานปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ใช้งานง่ายสอบเทียบด้วยน้ำยามาตรฐานสอบเทียบ Quick Calibrate pH/EC เพียงขวดเดียว

 

 • 1.ย่านวัด pH : 0.00 ~ 14.00 pH (แม่นยำ ± 0.1 pH )
 • 2.ย่านวัด EC :0.00-6.00 mS/cm (แม่นยำ ±2%)
 • 3.ย่านวัด TDS : 0-3999 ppm (700 CF) (แม่นยำ ±2%)
 • 4.มีใบรับรอง Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
HI9814

HI9814 เป็นเครื่องวัด pH, เครื่องวัด EC และ TDS และอุณหภูมิ เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่นๆ มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 

 • 1.ช่วงวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (แม่นยำ ± 0.01 pH)
 • 2.ช่วงวัด EC 0.00 ถึง 6.00 mS/cm (แม่นยำ EC ± 2%)
 • 3.ช่วงวัด TDS 0 ถึง 3000 ppm (แม่นยำ TDS ± 2%)
 • 4.ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 ° C (แม่นยำ ± 0.5 ° C)
 • 5.คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง Certificate จากโรงงาน
HI981420

HI981420 แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัด pH และ เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ Datalogger 4 IN 1 เหมาะสำหรับไฮโดรโปนิกส์ หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่

 

 • 1.ช่วงวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (แม่นยำ ± 0.05 pH)
 • 2.ช่วงวัด EC 0.00 ถึง 10.00 mS/cm (แม่นยำ ± 0.1mS/cm)
 • 3.ช่วงวัด TDS 0 ถึง 5,000 ppm (แม่นยำ ± 2%)
 • 4.ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (แม่นยำ ± 0.5 °C)
 • 5.พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต

ความแม่นยำของเครื่องวัด

เราสามารถตรวจสอบความแม่นยำจากใบรับรอง Certificate of Calibration เครื่องมือวัดชนิดนี้ใช้งานง่ายและแม่นยำมั่นใจการทำงานที่ง่ายดายและเชื่อถือได้ทุกครั้ง สินคุณภาพสูงหลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 

สินค้าราคาถูกจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th หรือ Line:@neonics

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th