ph meter calibration

ph meter calibration

การสอบเทียบ pH (pH meter calibration) หรือเรียกอีกชื่อว่าการสอบเทียบเป็นกระบวนการปรับเครื่องวัดค่า pH โดยการวัดค่า pH กับสารละลายที่รู้ค่าแน่นอน (สารละลาย Buffer) เนื่องจากลักษณะของหัววัด pH จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและจำเป็นต้องได้รับการชดเชยและปรับค่าให้แม่นยำอยู่เสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ เครื่องวัดจดจำค่าศักย์ไฟฟ้าในสารละลาย Buffer ดังนั้นในบทความนี้จะแนะนำวิธีการรวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อ Calibration

 

การสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH เป็นขั้นตอนที่จำเป็น เนื่องจากการเสื่อมหรือด้อยคุณสมบัติของหัววัด pH เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากอายุและจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ประสิทธิภาพของหัววัด pH จะเปลี่ยนไปจากตอนที่ซื้อสินค้ามาใหม่ ดังนั้นการปรับเทียบเครื่องวัดค่า pH เป็นประจำเพื่อทำให้แน่ใจว่าเครื่องวัดอ่านค่าได้ถูกต้อง แม่นยำและทำซ้ำได้

ความถี่ในการ calibrate pH meter 

ความถี่ในการ calibrate ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น การใช้งานและปริมาณการปนเปื้อนที่สูงขึ้นคุณจำเป็นต้องปรับเทียบเครื่องวัดค่า pH บ่อยขึ้น ตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH เดือนละสองครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวัด คำแนะนำให้การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • 1.เมื่อเปลี่ยนหัววัด pH ใหม่
 • 2.ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องวัด pH เป็นเวลานาน
 • 3.หลังจากทำความสะอาดหัววัด pH แล้ว
 • 4.หลังจากวัดสารละลายที่เป็นกรดหรือด่างรุนแรง (มีค่า ph <2 หรือ pH > 13)

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบเทียบ pH meter

 • 1.บีกเกอร์น้ำกลั่น (สำหรับล้างหัววัด)
 • 2.น้ำยา pH Buffer ค่า pH 4.01
 • 3.น้ำยา pH Buffer ค่า pH 7.01 (หรือค่า 6.86 pH ขึ้นอยู่กับเครื่องวัด)
 • 4.น้ำยา pH Buffer ค่า pH 10.01 (หรือค่า 9.18 pH ขึ้นอยู่กับเครื่องวัด)
น้ำยา pH Buffer

วิธีการ calibrate pH meter

เครื่องวัดแต่ละแบรนด์มีวิธีการสอบเทียบที่แตกต่างกันให้อ่านจากคู่มือเพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนพื้นฐาน บทความต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสอบเทียบรุ่น HI98103

วิธีการสอบเทียบพีเอชมิเตอร์รุ่น HI98103

สินค้าขายดีที่แนะนำอยู่ตอนนี้

สินค้าแนะนำสำหรับอุปกรณ์สำหรับการสอบเทียบพีเอชมิเตอร์

HI7004L

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7004L

HI7004L มีค่า pH 4.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.pH Value @25°C: 4.01
 • 2.Package: bottles
 • 3.Size: 500 mL
 • 4.Certificate of Analysis by Lots: Yes
HI7007L

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7007L ค่า pH 7.01

HI7007L มีค่า pH 7.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.pH Value @25°C: 7.01
 • 2.Package: bottles
 • 3.Size: 500 mL
 • 4.Certificate of Analysis by Lots: Yes
HI7010L

น้ำยามาตรฐานฺ pH Buffer Solution รุ่น HI7010L ค่า pH 10.01

HI7010L มีค่า pH 10.01 (ขนาด 500ml) มีความแม่นยำสูง ได้ตามมาตรฐาน NIST มีใบรับรองการสอบเทียบ Certification ต่อ Lot และฉลากระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.pH Value @25°C: 10.01
 • 2.Package: bottles
 • 3.Size: 500 mL
 • 4.Certificate of Analysis by Lots: Yes

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดกรด-ด่าง pH

วิธีใช้ pH meter สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง

วิธีใช้เครื่องวัด pH สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง

อ่านคู่มือการใช้งานเนื่องจากเครื่องมือ pH แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปเครื่องวัด pH ประกอบด้วยเครื่องวัดค่า pH และหัววัด Electrode ขั้นตอนการใช้งานในเบื้องต้นมีดังนี้

หลักการทำงานของ pH meter

หลักการทำงานของเครื่องมือวัด pH

เครื่องวัดค่าพีเอชมีหลักการทำงานโดยวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย pH คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย สารละลายที่มี H + ไอออนมากกว่าจะยังคงเป็นกรด

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th