เครื่องวัด pH น้ำ

เครื่องวัด pH น้ำ

pH ของน้ำ และน้ำดื่มเป็นการวัดที่สำคัญ หาก pH ต่ำเกินไปน้ำจะมีฤทธิ์กัดกร่อนระบบจ่ายน้ำและท่อน้ำ pH ของน้ำยังมีผลต่อคุณสมบัติอื่นๆ เช่นรสชาติ กลิ่น ความใสและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ในสหรัฐอเมริกา pH ของน้ำจะถูกกำหนดตามวิธี EPA 150.1 และวิธีมาตรฐาน 4500-H

 

การวัดค่ากรด-ด่าง (pH) ของน้ำที่มีแร่ธาตุต่ำเป็นเรื่องยาก ยิ่งมีแร่ธาตุต่ำน้ำก็จะนำไฟฟ้าได้น้อยลง น้ำที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำถือเป็นความท้าทายเนื่องจากเครื่องวัด pH เป็นเครื่องวัดระบบไฟฟ้าเคมีที่อาศัยสารละลายที่วัดเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

 

โรงน้ำดื่มส่วนใหญ่ใช้น้ำผิวดิน (ทะเลสาบแม่น้ำและลำธาร) หรือน้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำในการบำบัด โดยทั่วไปแล้วน้ำผิวดินจะมีแร่ธาตุต่ำกว่าส่งผลให้ค่าการนำไฟฟ้า (ค่า EC)/ค่า TDS ต่ำ น้ำใต้ดินที่ซึมผ่านหินปูนโดยทั่วไปมีแร่ธาตุสูงกว่าน้ำผิวดิน อย่างไรก็ตามมีแหล่งน้ำใต้ดินที่มีแร่ธาตุต่ำมากเช่นกัน

 

การควบคุมค่า pH เป็นสิ่งสำคัญในระหว่างการบำบัดน้ำดื่มเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบำบัดและในระบบจ่ายน้ำ เพื่อควบคุมการกัดกร่อนและลดการชะล้างออกจากระบบจำหน่ายและส่วนประกอบของระบบประปา

ความสำคัญของ pH ของน้ำ

pH ของน้ำนอกจากจะอธิบายถึงค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำแล้ว ยังหมายความถึงค่าความเป็นกรดด่างของน้ำยังเป็นตัวกำหนดความสามารถในการละลายของสารต่างๆ ในน้ำอีกด้วย (ปริมาณสารที่สามารถละลายได้ในน้ำ) เช่นองค์สารประกอบทางเคมีได้แก่ธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน คาร์บอน และโลหะหนัก (ตะกั่ว ทองแดงแคดเมียม ฯลฯ ) เช่นน้ำมีค่า pH ต่ำ (เป็นกรด) โลหะหนักสามารถละลายอยู่ในน้ำได้มากกว่าซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีสารพิษอยู่ในน้ำในปริมาณมากอีกด้วย

 

pH และคุณภาพน้ำ

ค่า pH ที่สูงและต่ำมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการใช้น้ำ pH ที่สูง (เป็นด่าง) ทำให้มีรสขม ท่อน้ำและเครื่องใช้ที่ใช้น้ำจะถูกห่อหุ้มด้วยคราบสกปรกได้แก่ตะกรันและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีนจึงทำให้จำเป็นต้องใช้คลอรีนเพิ่มเติม และเมื่อ pH สูง น้ำที่มี pH ต่ำจะกัดกร่อนหรือละลายโลหะและสารอื่นๆ

 

มลพิษสามารถเปลี่ยน pH ของน้ำซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำ ตัวอย่างเช่นน้ำที่ออกมาจากเหมืองถ่านหินที่ถูกทิ้งร้างอาจมีค่า pH เท่ากับ 2 ซึ่งเป็นกรดมากและแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อปลาที่จะพยายามอาศัยอยู่ในน้ำนั้น

pH และคุณภาพน้ำ

ค่า pH ของน้ำตามธรรมชาติ

โดยทั่วไปแล้วน้ำที่มี pH <7 ถือว่าเป็นกรดและน้ำที่มีค่า pH> 7 ถือเป็นด่าง (เบส) ช่วงปกติสำหรับ pH ในระบบน้ำผิวดินคือ 6.5 ถึง 8.5 pH และสำหรับระบบน้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล) 6 ถึง 8.5 pH ความเป็นด่างเป็นตัวชี้วัดความสามารถของน้ำที่จะต้านทานการเปลี่ยนแปลงของ pH ที่มีแนวโน้มที่จะทำให้น้ำเป็นกรดมากขึ้น จำเป็นต้องมีการวัดความเป็นด่างและ pH เพื่อตรวจสอบความสามารถในการกัดกร่อนของน้ำ

 

pH ของน้ำบริสุทธิ์คือ pH 7 ที่ 25 °C แต่เมื่อน้ำสัมผัสกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจะส่งผลให้ pH อยู่ที่ประมาณ 5.2 เนื่องจากความสัมพันธ์ของ pH กับก๊าซและอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศจึงขอแนะนำให้ทดสอบน้ำโดยเร็วที่สุด

 

โดยทั่วไปน้ำที่มี pH ต่ำ (<6.5) อาจเป็นกรดอ่อนและมีฤทธิ์กัดกร่อน ดังนั้นน้ำสามารถชะไอออนของโลหะเช่นเหล็ก แมงกานีส ทองแดง ตะกั่วและสังกะสีออกจากท่อประปาและระบบท่อ ดังนั้นน้ำที่มีค่า pH ต่ำอาจมีโลหะเป็นพิษในระดับสูงทำให้ท่อโลหะเสียหายก่อนเวลาอันควรและมีปัญหาเกี่ยวกับรสชาติโดยมีรสเปรี้ยว

 

วิธีหลักในการรักษาปัญหาของน้ำที่มีค่า pH ต่ำคือการใช้สารทำให้เป็นกลาง ให้เพิ่มสารเป็นกลางละลายลงในน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทำปฏิกิริยากับท่อประปาหรือก่อให้เกิดการกัดกร่อน สารเคมีที่ทำให้กรดเป็นกลางโดยทั่วไปคือโซดาแอช การทำให้เป็นกลางด้วยโซดาแอชจะเพิ่มปริมาณโซเดียมในน้ำ

 

น้ำที่มี pH> 8.5 อาจบ่งชี้ว่าน้ำนั้นเป็นน้ำกระด้าง (Hardness Water) น้ำกระด้างไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่อาจทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้แก่ :

 • 1) การก่อตัวของตะกรันหรือการตกตะกอนบนท่อและส่วนควบทำให้แรงดันน้ำและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อลดลง
 • 2) ทำให้น้ำมีรสด่างมีรสขม
 • 3) ความยากลำบากในการทำให้สบู่และผงซักฟอกกลายเป็นฟอง
 • 4) ลดประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
 • 5) โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้จะพบเมื่อความกระด้างแข็งเกิน 100 ถึง 200 มิลลิกรัม CaCO3 (มก.) / ลิตร (L) ซึ่งเทียบเท่ากับ 12 เกรนต่อแกลลอน สามารถทำให้น้ำอ่อนตัวลงได้โดยใช้การแลกเปลี่ยนไอออน

 

 

มาตรฐานในการทดสอบน้ำ

มาตรฐานระดับ pH น้ำดื่มควรมีค่าระดับ pH 6.5 ถึง 8.5 (จากตารางด้านล่างยังมีพารามิเตอร์อื่นๆ สำหรับคุณภาพน้ำ)

pH ของน้ำดื่มส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6.5–8.5 น้ำธรรมชาติอาจมีค่า pH ต่ำลงตัวอย่างเช่นฝนกรดหรือ pH สูงขึ้นในพื้นที่หินปูน

รู้จัก pH Meter ชนิดต่างๆ

เครื่องวัด pH น้ำและน้ำดื่ม คุณภาพสูง

HI99192

HI99192 สำหรับการวัดน้ำดื่ม

HI99192 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา เหมาะสำหรับวัดน้ำดื่ม หน้าจอ LCD แสดงผลการวัดทั้งค่า pH และอุณหภูมิในหน่วย ° C หรือ° F เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่จำเป็นต้องตรวจสอบค่า pH ในน้ำดื่มที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ ประหยัดสามารถเปลี่ยนหัววัด เครื่องวัดคุณภาพสูงเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.02 pH)
 • 2.ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C)
 • 3.อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 1200 ชั่วโมง
 • 4.คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)
HI98115

HI98115 สำหรับวัดค่าน้ำไฮโดรโปนิกส์ GroLine

GroLine HI98115 ย่านการวัด 0.00-14.00 pH ค่าความผิดพลาด ±0.2 pH สินค้าคุณภาพสูงและมีคู่มือภาษาไทยเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ปลูกพืชไร้ดิน สินค้าคุณภาพสูง จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH
 • 2.ความละเอียด 0.01 pH
 • 3.ความแม่นยำ ± 0.2 pH
 • 4.การสอบเทียบอัตโนมัติหนึ่งหรือสองจุด
 • 5.แบตเตอรี่ประมาณ 1,000 ชั่วโมงใช้งานอย่างต่อเนื่อง
HI98118

pH Meter แบบปากกาสำหรับวัดน้ำไฮโดรโปนิกส์ GroLine HI98118

GroLine HI98118 สำหรับวัดค่า pH ของสารละลายธาตุอาหารสำหรับงานด้าน Hydroponics ออกแบบมาใช้งานได้ง่ายสอบเทียบด้วยน้ายาเพียงขวดเดียว มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ย่านการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH
 • 2.ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
 • 3.ความแม่นยำค่า pH ± 0.1 pH
 • 4.ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 50.0 ° C
 • 5.อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 1,000 ชั่วโมง
PH818

PH818 สำหรับวัดน้ำ น้ำดื่ม

PH818 แบรนด์ SmartSensor เป็น pH มิเตอร์แบบกันน้ำตามมาตรฐาน IP65 แสดงผลการวัดบนจอ LCD (แสดงผลทั้งค่า pH และ Temperature) มีแสง Backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ในแสงน้อย

 • 1.ช่วงการวัดค่า pH: 0.00 ~ 14.00 pH
 • 2.ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ: 0 ℃ ~ 60 ℃
 • 3.ความละเอียดการแสดงผล: 0.01pH
 • 4.ความแม่นยำ: ± 0.05pH
 • 5.การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ: 0 ℃ ~ 70 ℃
 • 6.มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
HI98103

Hanna รุ่น HI98103 สำหรับวัดน้ำ น้ำดื่ม

HI98103 เป็นเครื่องวัดค่า pH meter ที่ได้รับความนิยม สอบเทียบอัตโนมัติหนึ่งหรือสองจุดเหมาะสำหรับหลอดทดลอง บีกเกอร์และขวด สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต พร้อมใช้งานมาพร้อมกับน้ำยามาตรฐานสอบเทียบและมีคู่มือภาษาไทยเข้าใจง่าย สินค้าคุณภาพสูง

 • 1.pH ช่วง 0.0 ถึง 14.0 pH
 • 2.pH ความละเอียด 0.1 pH
 • 3.ความแม่นยำค่า pH ± 0.2 pH
 • 4.มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration
 • 5.ประเภทแบตเตอรี่ CR2032 ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1,000 ชั่วโมง
AMT01

pH Meter รุ่น AMT01 สำหรับวัดน้ำ น้ำดื่ม

AMT01 แบรนด์ AMTAST แสดงผลการวัดบนจอ LCD (แสดงผลทั้งค่า pH และ Temperature) ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ มีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ออกแบบมาจากวัสดุคุณภาพสูง มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ มาพร้อมกับน้ำยาสอบเทียบพร้อมใช้งานได้ทันที สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัด: 0.0 ถึง 14.00 pH
 • 2.ความละเอียด: 0.01 pH
 • 3.ความแม่นยำสัมพัทธ์: ± 0.01
HI9814

pH EC TDS Meter และอุณหภูมิจาก Hanna รุ่น HI9814

HI9814 เป็นเครื่องวัด pH EC TDS และอุณหภูมิ เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่นๆ มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.01 pH)
 • 2.ช่วงการวัด EC 0.00 ถึง 6.00 mS/cm (ความแม่นยำ EC ± 2%)
 • 3.ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 3000 ppm (ความแม่นยำ TDS ± 2%)
 • 4.ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 ° C (ความแม่นยำอุณหภูมิ± 0.5 ° C)
 • 5.คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)
hi991001

pH Meter สำหรับงานภาคสนามรุ่น HI991001 สำหรับการชุบโลหะ

HI991001 เป็นเครื่องวัดค่า pH สำหรับงานภาคสนามแบบพกพาและทนทานที่ออกแบบมาเพื่อให้ความแม่นยำและความถูกต้องแม่นยำระดับเดียวกับเครื่องวัด pH ในห้องปฏิบัติการแต่มีความทนทานสำหรับการใช้งานในภาคสนามกันน้ำได้ หัววัด pH Electrode รุ่น HI991001 ผลิตจากไทเทเนียมสามารถทนต่อสารเคมีที่กัดกร่อนเหมาะสำหรับที่ใช้ในการชุบ (Plating) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.02 pH)
 • 2.ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 80.0 ° C (ความแม่นยำ ± 0.5 ° C )
 • 3.การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติตั้งแต่ -5.0 ถึง 80.0ºC
 • 4.คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

TAG:

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th