ph meter คือ

ความรู้เครื่องวัด pH meter ความหมายของค่า pH

เครื่องวัดค่า pH Meter คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายหรือที่เรียกว่าค่า pH โดยที่ pH คือหน่วยวัดที่อธิบายระดับความเป็นกรดหรือด่างระหว่าง 0 ถึง 14

ข้อมูลเชิงปริมาณจากการวัดค่า pH แสดงระดับของกรดหรือเบสในแง่ของไฮโดรเจนไอออน ค่า pH ของสารเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราส่วนของไฮโดรเจนไอออน [H +] และความเข้มข้นของไฮดรอกซิลไอออน [OH-] หากความเข้มข้นของ H + มากกว่า OH- แสดงว่าวัสดุนั้นมีสภาพเป็นกรด นั่นคือการวัดค่า pH น้อยกว่า 7 หากความเข้มข้นของ OH- มากกว่า H + วัสดุนั้นเป็นค่าพื้นฐานโดยมีค่า pH มากกว่า 7 ถ้ามีปริมาณ H + และ OH ที่เท่ากันแสดงว่าวัสดุนั้นเป็นกลาง ด้วยค่า pH 7 กรดและเบสจะมีไฮโดรเจนและไฮดรอกซิลไอออนตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกซิลไอออนในสารละลายที่กำหนดนั้นคงที่สำหรับชุดของเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งอาจถูกกำหนดโดยการรู้จักอีกอันหนึ่ง

สูตร ph

การวัดค่ากรด-ด่างหรือ pH

กระดาษลิตมัส

สามารถทำการวัดค่า pH แบบคร่าวๆ ได้โดยใช้กระดาษลิตมัสหรือตัวชี้วัด pH ซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อระดับ pH แตกต่างกันไป ตัวบ่งชี้เหล่านี้มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับความถูกต้องและอาจตีความได้ยากในตัวอย่างสีหรือสีขุ่น

กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัสคุณภาพสูง

แนะนำสินค้ากระดาษลิตมัสคุณภาพสูง สินค้าจากเยอรมัน อังกฤษ จีน เป็นกระดาษวัดค่ากรด-ด่างที่มีหลายย่านการวัด ขายราคาถูก

เครื่องวัดค่า pH Meter

การวัดค่า pH ที่แม่นยำยิ่งขึ้นนั้นมาพร้อมกับเครื่องวัดค่า pH Meter แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวัดค่า pH ประกอบด้วยสามส่วนคืออิเล็กโทรดวัดค่า pH อิเล็กโทรดอ้างอิงและเครื่องวัดอิมพิแดนซ์อินพุตสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องวัด pH Meter

เครื่องวัดค่า pH Meter เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยจะต้องสอบเทียบก่อนที่จะใช้กับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานก่อนการใช้งาน

ph meter

pH Meter คุณภาพสูง

แนะนำสินค้า pH Meter คุณภาพสูง สินค้ามาตรฐานจาก USA จีน มีหลายรุ่นให้เลือก สินค้ามาตรฐานหลายรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ขายราคาถูก

เกี่ยวกับผู้เขียน

นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเร็วลม pH Meter และเครื่องมือวัดและควบคุมมากกว่า 15ปี

ติดต่อสอบถามโทร: 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th