เครื่องเช็คความหนาสี

เครื่องเช็คความหนาสี

ความหนาของสีหรือผิวเคลือบเป็นตัวแปรสำคัญที่มีบทบาทในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมกระบวนการ และการควบคุมต้นทุน การตรวจความหนาของฟิล์มสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือต่างๆ การทำความเข้าใจอุปกรณ์ที่มีให้สำหรับการหาความหนาของสีและวิธีใช้งานจะเป็นประโยชน์ต่อการเคลือบทุกครั้ง

 

ประเด็นที่กำหนดว่าวิธีการใดดีที่สุดสำหรับการวัดสีหรือการเคลือบที่กำหนดได้แก่ประเภทของการเคลือบ วัสดุพื้นผิว ช่วงความหนาของสารเคลือบ ขนาดและรูปร่างของชิ้นส่วน และต้นทุนของอุปกรณ์ เทคนิคการวัดที่ใช้กันทั่วไปสำหรับฟิล์มอินทรีย์ที่บ่มแล้ว รวมถึงวิธีการฟิล์มแห้งแบบไม่ทำลายเช่นการวัดด้วยแม่เหล็ก กระแสไหลวน อัลตราโซนิก หรือไมโครมิเตอร์ และวิธีการฟิล์มแห้งแบบทำลายล้างเช่นการวัดภาคตัดขวางหรือการวัดมวลด้วยกราวิเมตริก นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจความหนาของสีและการเคลือบผงก่อนที่ฟิล์มจะบ่ม

เครื่องวัดความหนาสีคือ

เครื่องวัดความหนาสีคือ

เกจตรวจความหนาผิวเคลือบ (เรียกอีกอย่างว่าเกจความหนาของสี) ใช้สำหรับหาความหนาของฟิล์มแห้ง ความหนาของฟิล์มแห้งจะเป็นการวัดที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการเคลือบ เนื่องจากผลกระทบต่อกระบวนการเคลือบ คุณภาพ และต้นทุน การวัด Thickness ของฟิล์มแห้งสามารถใช้เพื่อประเมินอายุการใช้งานที่คาดหวังของสารเคลือบ ลักษณะและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

 

ความหนาของสีเป็นพารามิเตอร์สำคัญที่ต้องวัดเป็นประจำ ความหนาของฟิล์มที่เหมาะสมมีผลกระทบต่อความทึบของสี ลักษณะที่ปรากฏ และคุณสมบัติในการป้องกันของสารเคลือบ การทาเคลือบมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียได้เช่นกัน ซึ่งอาจทำให้ฟิล์มสีแห้ง แตก และลอกเป็นแผ่นได้ การหาความหนาของการเคลือบจะตรวจสอบกระบวนการสีและรักษาคุณสมบัติการเคลือบที่เหมาะสม

 

การวัด Thickness ฟิล์มทันทีหลังจากการเคลือบผิวเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมอัตราการแผ่ขยายและความหนาของฟิล์มแห้งขั้นสุดท้าย ควรตรวจสอบความหนาของฟิล์มเปียกเป็นประจำเพื่อรักษากระบวนการเคลือบที่มีประสิทธิภาพ เกจวัดความหนาของฟิล์มเปียกเป็นอุปกรณ์ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ครอบคลุมช่วงความหนาของฟิล์มเปียกที่กว้างตั้งแต่งานบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรมจนถึงการเคลือบคอยล์บาง เกจฟิล์มเปียกสามารถใช้ได้กับพื้นผิวแทบทุกประเภท

 

เกจตรวจความหนาของสีสำหรับความหนาของฟิล์มแห้งอาจเป็นการวัดแบบไม่ทำลายหรือการวัดแบบทำลายก็ได้ เกจสีแบบไม่ทำลายใช้หลักการวัดของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กสำหรับพื้นผิวเหล็กและกระแสไหลวนสำหรับพื้นผิวที่ไม่ใช่เหล็ก

HT-128

HT-128 เกจวัด Thickness ฟิล์ม สีและการเคลือบแบรนด์ HTI

HTI รุ่น HT-128 สำหรับการหาความหนาของฟิล์ม สีที่เคลือบหนาบนพื้นผิวของวัสดุโลหะ ผลลัพธ์จะแสดงอย่างชัดเจนบนจอแสดงผลแบบดิจิตอล สามารถตรวจความหนาได้ 2 หน่วยได้แก่ mm และ μm

 • 1.ช่วงความหนา: 0 ~ 1300um
 • 2.ความละเอียด: 1um
 • 3.ความแม่นยำ: ± 3%
 • 4.ปิดอัตโนมัติ: 3 นาที

GM210 เครื่องตรวจความหนาสี ฟิลม์และผิวเคลือบ Benetech

Benetech รุ่น GM210 สำหรับหาความหนาสี ฟิลม์ สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำใช้สำหรับตรวจความหนาของฟิล์ม สีที่เคลือบหนาบนพื้นผิวของวัสดุโลหะชนิดที่ไม่ทำลาย

 • ช่วงการวัด:0~1800μm
 • ความละเอียด:0.1μm และ 1μm
 • ข้อผิดพลาดในการวัด: ± 3%
WT2110B

WT2110B Coating Thickness Gauge เชื่อมต่อ Bluetooth กับ Smartphone

WT2110B เป็นเกจความหนาฟิล์ม สีและการเคลือบบนพื้นผิวโลหะและอโลหะ เชื่อมต่อ Bluetooth กับ Smartphone Android และ IOS

 • 1.Measurement range 0~1500μm
 • 2.Resolution 0.1μm (<100μm) , 1μm (≥100μm))
 • 3.Measurement error ±5μm or ± 3%
 • 4.Export ข้อมูลเป็น pdf และ Excel

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th