water hardness tester

Water hardness tester

โดยทั่วไปน้ำกระด้าง (Hardness water) จะสามารถก่อตัวเป็นตะกรันแข็งที่ประกอบด้วยเแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่ และสามารถทำลายอุปกรณ์สำหรับระบบส่งน้ำได้  ดังนั้นการวัดและทราบระดับกระด้างของในน้ำในกระบวนการของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

มาตรฐาน (Hardness water) ในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยจะวัดน้ำกระด้างของ (CaCO3) ซึ่งความเข้มข้นของโมลาร์รวมของ Mg2+ และ Ca2+ ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดไว้ไม่เกิน 100-500 มิลิกรัมต่อลิตร (ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ตังตารางที่แสดงด้านล่าง

การวัด Water hardness สินค้าแนะนำ

มีอุปกรณ์มากมายหลายรุ่นให้เลือกทั้งชุดทดสอบและเครื่องวัดที่แสดงผลแบบดิจิตอล สินค้ามีความแม่นยำสูง พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต

HI3840

HI3840 ชุดตรวจสอบ Total hardness จาก Hanna

 • 1) ย่านการวัด: 0 to 150 mg/L CaCO₃
 • 2) Resolution: 5 mg/L
 • 3) Method: EDTA
 • 4) Number of Tests: 50
 • 5) CTK Type: Titration
HI3841

HI3841 ชุดตรวจสอบ Total hardness แบรนด์ Hanna

 • 1) ช่วงการวัด: 40 to 500 mg/L (ppm) as CaCO₃
 • 2) Resolution: 20 mg/L
 • 3) Method: EDTA
 • 4) Number of Tests: 50
 • 5) CTK Type: Titration
 • 6) Weight: 120 g
HI3842

HI3842 ชุดตรวจสอบความกระด้างของน้ำแบรนด์ Hanna

 • 1) ช่วงการวัด: 400 to 3000 mg/L CaCO₃
 • 2) Resolution: 100 mg/L
 • 3) Method: EDTA
 • 4) Number of Tests: 50
 • 5) CTK Type: Titration
 • 6) Weight: 120 g
กระดาษทดสอบความกระด้างของน้ำแบรนด์ Macherey-Nagel MN91201

MN91201 กระดาษทดสอบ water hardness แบรนด์ Macherey-Nagel

 • 1) หน่วยเป็น ppm (mg/L)
 • 2) ช่วงการวัด <54 · >90 · >180 · >270· >360 · >450 ppm
 • 3) สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วยกระดาษทดสอบจำนวน 100ชิ้น
HI97735

HI97735C Total Hardness จาก Hanna

 • 1) ช่วงการวัด 0 ถึง 750 มก./ลิตร (เป็น CaCO3)
 • 2) ความละเอียดรวม 1 มก./ลิตร
 • 3) ความแม่นยำโดยรวม: ±5 มก./ลิตร
 • 4) สินค้าคุณภาพ พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th