Hardness Meter

฿1,200.00 ฿1,000.00

ความกระด้างของน้ำสามารถทำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันในระบบท่อน้ำ ซึ่งในปัจจุบันการวัดและการควบคุมความกระด้างของน้ำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันและอุดตันในท่อน้ำในระบบน้ำ ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI3840 (รุ่น Low Range) มีย่านการวัด 0-150 mg/L เพิ่มขึ้นช่วงละ 5mg/L (วิธีการใช้งานง่ายมากใช้หลักการ Titration) เหมาะสำหรับการควบคุมและป้องกันการอุดตันในระบบน้ำ ระบบท่อน้ำของ Cooling Tower คุณภาพสูง มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก

฿1,200.00 ฿1,000.00

ความกระด้างของน้ำสามารถทำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นหลัก ในปัจจุบันการวัดและการควบคุมความกระด้างของน้ำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันและอุดตันในท่อน้ำในระบบน้ำ ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI3841 (รุ่น Medium Range) มีย่านการวัด 40-500 mg/L เพิ่มขึ้นช่วงละ 20mg/L (วิธีการใช้งานง่ายมากใช้หลักการ Titration) เหมาะสำหรับการควบคุมและป้องกันการอุดตันในระบบน้ำ ระบบท่อน้ำของ Cooling Tower คุณภาพสูง มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก

฿1,200.00 ฿1,000.00

ความกระด้างของน้ำสามารถทำให้เกิดการตกตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นหลัก ในปัจจุบันการวัดและการควบคุมความกระด้างของน้ำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันและอุดตันในท่อน้ำในระบบน้ำ ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI3842 (High Range) มีย่านการวัด 400-3000 mg/L เพิ่มขึ้นช่วงละ 100mg/L (วิธีการใช้งานง่ายมากใช้หลักการ Titration) เหมาะสำหรับการควบคุมและป้องกันการอุดตันในระบบน้ำ ระบบท่อน้ำของ Cooling Tower คุณภาพสูง มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก

฿1,560.00 ฿1,300.00

ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI38033 เป็นชุดทดสอบสารเคมีไทเทรต ย่านการวัด 0 – 30 grains per gallon (gpg) จะมาพร้อมกับชุดทั้งหมดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการวิเคราะห์ ชุดทดสอบประกอบด้วยน้ำยาเพียงพอสำหรับการดำเนินการประมาณ 100 ตัวอย่างทดสอบ HI38033 จะมาพร้อมกับทั้งหมดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการวิเคราะห์ ชุดทดสอบประกอบด้วยน้ำยาเพียงพอสำหรับการดำเนินการประมาณ 100 ทดสอบ

ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ (Total hardness) HI38033 ใช้หน่วย Grains per gallon (GPG) ซึ่งกำหนดโดย EDTA (Ethylene-diamine-tetraacetic acid) titration.

฿2,280.00 ฿1,900.00

จำหน่ายชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI3812 เป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (PPM) แคลเซียมคาร์บอเนต ย่านการวัด 0.0-30.0 mg/L และ 0-300 mg/L สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย 

฿2,280.00 ฿1,900.00

การวัดและการควบคุมความกระด้างของน้ำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันและอุดตันในท่อน้ำในระบบน้ำ เหมาะสำหรับการควบคุมและป้องกันการอุดตันในระบบน้ำ ระบบท่อน้ำของ Cooling Tower คุณภาพสูง 

฿2,400.00 ฿2,000.00

ชุดตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) Carbon Dioxide Test Kit HI3818 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยการไตเตรทด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีย่านการวัด 0 ถึง 100 mg/L (ppm) CO₂ การวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเลสาบและแม่น้ำมีความสำคัญ โดยปรกติแหล่งน้ำธรรมชานมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 10 มก/ล ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงสามารถทำให้น้ำมีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ การตรวจสอบระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ

ชุดตรวจหาคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) Carbon Dioxide Test Kit HI3818 มาพร้อมกับน้ำยาและอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำการทดสอบประมาณ 110 ตัวอย่าง สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿2,760.00 ฿2,300.00

ใช้สำหรับการตรวจวัดค่าความกระด้างของน้ำอย่างรวดเร็วและง่ายดาย สะดวกและการเปลี่ยนสีที่ชัดเจนจากสีเขียวเป็นสีแดงช่วยให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ภายในไม่กี่วินาที  ความกระด้างของน้ำมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันรวมถึงอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย น้ำกระด้างอาจส่งผลเสียต่อรสชาติและรูปลักษณ์ของอาหาร ในหลายอุตสาหกรรมความกระด้างของน้ำเป็นตัวแปรสำคัญในการควบคุมกระบวนการและต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ โรงงานย้อมสี ซักรีดขนาดใหญ่ งานน้ำและการเลี้ยงปลาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

฿3,120.00 ฿2,600.00

ชุดตรวจหาโบรมีน (Bromine Test Kit) HI3830 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วิธี DPD ในการวัดค่าโบรมีนในตัวอย่างน้ำ มีย่านการวัด 0.0 ถึง 3.0 mg/L (ppm) HI3830 มาพร้อมกับรีเอเจนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทดสอบประมาณ 60 ตัวอย่าง สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿3,120.00 ฿2,600.00

ชุดตรวจหาไนเตรท Nitrate Test Kit HI3874 เป็นชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณไนเตรต มีช่วงการวัด 0 ถึง 50 mg/L (ppm) (NO3 – N) HI3874 จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์ ชุดทดสอบประกอบด้วยสารเคมีเพียงพอสำหรับการทดสอบประมาณ 100 ตัวอย่าง สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿3,240.00 ฿2,700.00

ชุดตรวจหาไนไตรท์ Nitrite Test Kit รุ่น HI3873 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วิธีการวัดกรดไนโตร ย่านการวัด 0.0 ถึง 1.0 mg/L (ppm) NO₂⁻-N ให้มาพร้อมกับรีเอเจนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทดสอบประมาณ 100 รายการ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿3,240.00 ฿2,700.00

ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำทะเล Ammonia Test Kit รุ่น HI3826 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้การวัดแอมโมเนียในน้ำทะเล (น้ำเค็ม) จัดทำมาพร้อมกับน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการทดสอบประมาณ 25 ตัวอย่าง มีย่านการวัดแอมโมเนียระหว่าง 0.0 to 2.5 mg/L (ppm) NH3-N เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿3,480.00 ฿2,900.00

HI93735-01 น้ำยา Reagents Total hardness MR สำหรับ HI96735 เป็นสารรีเอเจนต์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งได้รับการตั้งค่าไว้ที่ 130.1 ใช้กับตัวอย่างที่มีย่านการวัด 200 to 500 mg/L (ppm) CaCO3 ให้ผลการสอบเทียบที่รวดเร็วแม่นยำ ใช้กับเครื่องวัดความกระด้าง HI96735 เป็นสารรีเอเจนต์ คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นในโรงงานที่ทันสมัย มีการระบุ วันหมดอายู หมายเลขล๊อต ไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
HI93735-01 น้ำยา Reagents Total hardness MR สำหรับ HI96735 ปริมาณเพียงพอสำหรับ ใช้งานประมาณ 100 การทดสอบ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿3,480.00 ฿2,900.00

HI93735-02 น้ำยา Reagents Total hardness HR สำหรับ HI96735 เป็นสารรีเอเจนต์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งได้รับการตั้งค่าไว้ที่ 130.1 ใช้กับตัวอย่างที่มีย่านการวัด 400 to 750 mg/L (ppm) CaCO3 ให้ผลการสอบเทียบที่รวดเร็วแม่นยำ ใช้กับเครื่องวัดความกระด้าง HI96735 เป็นสารรีเอเจนต์ คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นในโรงงานที่ทันสมัย มีการระบุ วันหมดอายุ หมายเลขล๊อตการผลิต ไว้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
HI93735-02 น้ำยา Reagents Total hardness HR สำหรับ HI96735 ปริมาณเพียงพอสำหรับ ใช้งานประมาณ 100 การทดสอบ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿3,480.00 ฿2,900.00

These reagents follow an adaptation of the EPA recommended method 130.1 in which the reaction between calcium, magnesium, and the reagents causes a red-violet tint in the sample. These reagents are designed to be used with samples that have an expected range of 0 to 250 mg/L (ppm) CaCO3 total hardness.

฿3,600.00 ฿3,000.00

ชุดทดสอบ COD แบรนด์ WaterIt รุ่น WAE-COD (Medium Range) สำหรับการทดสอบค่าความต้องการออกซิเจน Chemical Oxygen Demand (COD) ย่านการวัดค่า COD 0 to 100 mg/L ด้วยความถูกต้องแม่นยำและใช้งานง่ายเพียงใช้เวลา 5-6 นาที เทียบสีจากแถบตัวอย่าง (0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L) 1กล่อง บรรจุ 50 tests/กล่อง สามารถแสดงผลกาวิเคราะห็เป็นตัวเลขดิจิตอลโดยใช้ร่วมกับเครื่องวัดคุณภาพน้ำ WA-M300 (ต้องซื้อแยก) ซึ่งเครื่องวัด WA-M300 สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือโดย BlueTooth ผ่าน App บน Android และ iOS ทำให้สามารถดูผลการวัดได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บผลการวัดบนคราวด์ AWS (Amazon Web Service) ฟรีอีกด้วย

ชุดทดสอบ COD แบรนด์ WaterIt รุ่น WAE-COD เป็นสินค้าคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น (Japan) ขายราคาถูก จัดส่งฟรีทั่วประทศ

฿4,200.00 ฿3,500.00

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Magnesium Hardness รุ่น HI719 สามารถตรวจสอบความกระด้างของน้ำจากความเข้มข้นของแมกนีเซียม ย่านการวัด 0.00 – 2.00 ppm (mg/L) มีความละเอียด 0.01 ppm (mg/L) ด้วยความเเม่นยำ ±5% เหมาะสำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ ศึกษามลพิษทางน้ำเเละสิ่งเเวดล้อม เป็นต้น

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Magnesium Hardness รุ่น HI719 ออกแแบบมาให้พกพาสะดวกให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำในขั้นตอนง่ายๆ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿4,200.00 ฿3,500.00

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness รุ่น HI720 สามารถตรวจสอบวัดความกระด้างของน้ำจากแคลเซียม ย่านการวัด 0.00 – 2.70 ppm (mg/L) มีความละเอียด 0.01 ppm ความถูกต้อง ±5% เหมาะสำหรับตวรจวัดคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความร้อน เเละระบายความร้อนเป็นต้น

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness รุ่น HI720 ออกแแบบมา ให้พกพาสะดวก ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำในขั้นตอนง่ายๆ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿8,400.00 ฿7,000.00

ชุดตรวจหาไนเตรทในดินและน้ำชลประทาน Nitrate Test Kit HI38050 เป็นชุดทดสอบทางเคมีสีที่กำหนดความเข้มข้นของไนเตรตในน้ำและดินที่ชลประทาน ตัวอย่างของน้ำชลประทานวัดได้ในช่วง 0 ถึง 50 mg/L. (ppm) สำหรับวัดในเตรทในดินวัดได้ในช่วง 0 ถึง 60 mg/L (ppm) HI38050 มาพร้อมกับน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์ ชุดทดสอบมีตัวทำปฏิกิริยาเพียงพอสำหรับการทดสอบประมาณ 200 ตัวอย่าง สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 

฿19,200.00 ฿16,000.00

HI3827 Boiler and Feedwater Chemical Test Kit เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วัดค่าสำคัญ 6 ค่าที่สำคัญในการดูเเลระบบหม้อไอน้ำ ระบบท่อน้ำ ได้เเก่ alkalinity, chloride, hardness, pH, phosphate, and sulfite ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการทดสอบมากกว่า 100 การทดสอบ *ยกเว้น phosphat มีมาให้ประมาน 50 การทดสอบ

HI3827 Boiler and Feedwater Chemical Test Kit มาพร้อม HI3827 และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทดสอบ สินค้ามีคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿23,400.00 ฿19,500.00

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total hardness meter รุ่น HI96735 สำหรับวัดความกระด้างรวม มีย่านการวัดแบ่งออกเป็น 3ย่านการวัด Low (L) 0 – 250 mg/L CaCO3 ย่านกลาง (Medium) 200 – 500 mg/L CaCO3 และย่านการวัดสูง (High) 400 – 750 mg/L CaCO3 ผู้ใช้ก็สามารถเลือกช่วงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total hardness meter รุ่น HI96735 มีฟังก์ชั่น CAL Check™ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการสอบเทียบเครื่องวัดอัตโนมัติก่อนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดพร้อมก่อนการใช้งาน HI96735 ออกแบบมาให้พกพาสะดวกรวมความถูกต้องและความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿23,400.00 ฿19,500.00

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness meter รุ่น HI96720 เครื่องวัดความกระด้างของน้ำจากแคลเซียม ย่าน 0.00-2.70 มิลลิกรัม/ลิตร (PPM) ด้วยค่าความถูกต้อง ±0.11 mg/L ด้วยความละเอียด 0.01 mg/L HI96720 มีฟังก์ชั่น CAL Check™ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการสอบเทียบเครื่องวัดอัตโนมัติก่อนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดพร้อมก่อนการใช้งาน

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness meter รุ่น HI96720 ออกแบบมาให้พกพาสะดวกรวมความถูกต้องและความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿23,400.00 ฿19,500.00

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Magnesium Hardness meter รุ่น HI96719 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความกระด้างของน้ำจากความเข้มข้นของแมกนีเซียม ย่านการวัด 0.00-2.00 มิลลิกรัม / ลิตร (PPM) ความถูกต้อง ±0.11 mg/L  HI96719 มีฟังก์ชั่น CAL Check™ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการสอบเทียบเครื่องวัดอัตโนมัติก่อนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดพร้อมก่อนการใช้งาน

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Magnesium Hardness meter รุ่น HI96719 ออกแบบมาให้พกพาสะดวกรวมความถูกต้องและความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿24,000.00 ฿20,000.00

เครื่องวัดความกระด้าง Total Hardness และ pH รุ่น HI96736 เป็นเครื่องวัด 2 in 1 โดยมีย่านวัดความกระด้าง Hardness (P1) ระหว่าง 0.00 ถึง 4.70 mg/L (ppm) มีความละเอียด0.01 mg/L มีความถูกต้อง ±0.11 mg/L ±5% และมีย่านการวัดค่า pH (P2) ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 pH มีความละเอียด 0.1 pH มีความถูกต้อง ±0.1 pH

เครื่องวัดความกระด้าง Total Hardness และ pH รุ่น HI96736 มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายรวมถึงฟังก์ชั่น CAL Check การสอบเทียบเครื่องวัดใช้มาตรฐาน NIST ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องวัด ระบบล็อค Cuvette พิเศษช่วยให้แน่ใจว่า Cuvette ถูกวางในตำแหน่งเดียวกันทุกครั้ง ออกแบบมาให้พกพาสะดวกรวมความถูกต้องและความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿24,000.00 ฿20,000.00

เครื่องวัดความกระด้าง Total Hardness and Iron Low Range รุ่น HI96741 เป็นเครื่องวัดแบบ 2 in 1 มีย่านวัด Total Hardness (P1) 0.00 ถึง 4.70 mg/L (ย่านการวัด Magnesium Hardness 0.00 to 2.00 mg/L) (ย่านการวัด Calcium Hardness 0.00 to 2.70 mg/L) และย่านวัดค่า Iron LR (P2) 0 to 1.60 mg/L

เครื่องวัดความกระด้าง Total Hardness and Iron Low Range รุ่น HI96741 มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายรวมถึงฟังก์ชั่น CAL Check การสอบเทียบเครื่องวัดใช้มาตรฐาน NIST ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องวัด ระบบล็อค Cuvette พิเศษช่วยให้แน่ใจว่า Cuvette ถูกวางในตำแหน่งเดียวกันทุกครั้ง ออกแบบมาให้พกพาสะดวกรวมความถูกต้องและความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรอง (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿25,200.00 ฿21,000.00

HI3821 Cooling and Boiler Chemical Test Kit เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วัดค่าสำคัญ 6 ค่าที่สำคัญในการดูเเลระบบหม้อไอน้ำ ระบบท่อน้ำ ได้เเก่ Alkalinity , Chloride , Hardness , Dissolved oxygen , Phosphate และ Sulfite ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการทดสอบมากกว่า 100 การทดสอบ *ยกเว้น phosphat มีมาให้ประมาน 50 การทดสอบ
HI3821 Cooling and Boiler Chemical Test Kit มาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทดสอบ สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿29,040.00 ฿24,200.00

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total hardness meter รุ่น HI96735 สำหรับวัดความกระด้างรวม มีย่านการวัดแบ่งออกเป็น 3 ย่านการวัด Low (L) 0 – 250 mg/L CaCO3 ย่านกลาง (Medium) 200 – 500 mg/L CaCO3 และย่านการวัดสูง (High) 400 – 750 mg/L CaCO3 ผู้ใช้ก็สามารถเลือกช่วงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total hardness meter รุ่น HI96735 มีฟังก์ชั่น CAL Check™ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการสอบเทียบเครื่องวัดอัตโนมัติก่อนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดพร้อมก่อนการใช้งาน HI96735 ออกแบบมาให้พกพาสะดวกรวมความถูกต้องและความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿29,040.00 ฿24,200.00

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Magnesium Hardness meter รุ่น HI96719C ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความกระด้างของน้ำจากความเข้มข้นของแมกนีเซียม ย่านการวัด 0.00-2.00 มิลลิกรัม / ลิตร (PPM) ความถูกต้อง ±0.11 mg/L  HI96719C มีฟังก์ชั่น CAL Check™ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการสอบเทียบเครื่องวัดอัตโนมัติก่อนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดพร้อมก่อนการใช้งาน

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Magnesium Hardness meter รุ่น HI96719C ออกแบบมาให้พกพาสะดวกรวมความถูกต้องและความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿29,040.00 ฿24,200.00

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness meter รุ่น HI96720C เครื่องวัดความกระด้างของน้ำจากแคลเซียม ย่าน 0.00-2.70 มิลลิกรัม/ลิตร (PPM) ด้วยค่าความถูกต้อง ±0.11 mg/L ด้วยความละเอียด 0.01 mg/L HI96720 มีฟังก์ชั่น CAL Check™ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการสอบเทียบเครื่องวัดอัตโนมัติก่อนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดพร้อมก่อนการใช้งาน

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Calcium Hardness meter รุ่น HI96720C ออกแบบมาให้พกพาสะดวกรวมความถูกต้องและความสะดวกในการใช้งาน คุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿32,400.00 ฿27,000.00

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ Backpack Lab Water Quality Test Kit รุ่น HI3817BP เป็นชุดทดสอบทางเคมี ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ แบบกระเป๋าสะพายหลัง เพียบพร้อมด้วยชุดตรวจสอบ Acidity, Alkalinity, Carbon Dioxide, Dissolved Oxygen, Hardness, Nitrate เเละ Phosphate เเละมี เครื่องวัด pH/EC/TDS Meter จาก Hanna รุ่น HI98129 อยู่ในชุดตรวจสอบครบถ้วนสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ สินค้าคุณภาพ พร้อมคู่มือภาษาไทย จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿32,400.00 ฿27,000.00

ชุดตรวจสอบสภาพเเวดล้อมทางทะเล Backpack Lab Marine Science Test Kit รุ่น HI3899BP เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้ชุดตรวจสอบสภาพเเวดล้อมทางทะเลเเบบกระเป๋าสะพายหลัง เพียบพร้อมด้วยชุดตรวจสอบ acidity, alkalinity, ammonia, carbon dioxide, dissolved oxygen, nitrite, nitrate, phosphate, salinity เเละเครื่องวัด pH/EC/TDS Meter จาก Hanna Instrument รุ่น HI98129 สินค้าคุณภาพสูง พร้อมคู่มือภาษาไทย จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

฿38,400.00 ฿32,000.00

เป็นเครื่องวัดความกระด้างของน้ำโดยวัดความเข้มข้นรวมของแคลเซียมไอออน (Ca2 +) และแมกนีเซียมไอออน (Mg2 +) ในน้ำตัวอย่าง  มันมีคุณสมบัติของโครงสร้างใหม่ที่มีศักยภาพความมั่นคงความเร็วตอบสนองที่รวดเร็วและใช้งานง่าย โดยทั่วไปความกระด้างของน้ำเป็นดัชนีที่สำคัญสำหรับคุณภาพน้ำ เครื่องวัดนี้ใช้หัววัดในการทดสอบและมีความแม่นยำเหมือนกันกับวิธีการไตเตรท EDTA

Showing all 32 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th