ความกระด้างของน้ำคือ

ความกระด้างของน้ำคือ

ในทางวิทยาศาสตร์ความกระด้างของน้ำ (Water hardness) คือในน้ำมีปริมาณแคลเซียมและ/หรือแมกนีเซียมละลายในน้ำ แต่สำหรับคนทั่วไป คุณอาจสังเกตเห็นความกระด้างของน้ำเมื่อมือของคุณยังรู้สึกลื่นหลังจากล้างด้วยสบู่และน้ำ

 

คำว่า”ความกระด้าง” เดิมใช้กับน้ำที่ล้างยากซึ่งหมายถึงการสิ้นเปลืองสบู่ ระดับกระด้างป้องกันไม่ให้สบู่เกิดฟองโดยทำให้เกิดการตกตะกอน Water hardness มักทำให้เกิดการสะสมของระดับตะกอนเช่นที่เห็นในกระทะปรุงอาหารหรือกาต้มน้ำ

 

แคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายน้ำมีหน้าที่หลักในการเพิ่มความหนาภายในท่อและทำให้เกิดปัญหามากมายในการซักผ้า ห้องครัว และอ่างอาบน้ำ หน่วยวัดปริมาณความกระด้างแสดงเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ppm

 

น้ำที่กระด้างมีแร่ธาตุที่ละลายน้ำสูงส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมและแมกนีเซียม คุณอาจเคยสัมผัสถึงผลกระทบของน้ำกระด้างเช่นกรณีที่คุณล้างมือหลังจากใช้สบู่ล้างคุณอาจรู้สึกเหมือนมีฟิล์มเหลืออยู่บนมือของคุณ

 

อย่างไรก็ตามน้ำกระด้างก็มีประโยชน์เช่นกันมนุษย์ต้องการแร่ธาตุเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง และองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าการดื่มน้ำที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียมในอาหารและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับแคลเซียมและแมกนีเซียมอย่างเพียงพอ

ชนิดของความกระด้างของน้ำ

น้ำกระด้างแบบถาวร (Permanent Hardness water)

ความถาวรของน้ำกระด้างถูกกำหนดโดยความเข้มข้นของไอออนบวกหลายวาเลนท์ในน้ำ ไอออนบวกทั่วไปที่พบในน้ำกระด้างได้แก่ Ca2+ และ Mg2+ ไอออนเหล่านี้เข้าสู่แหล่งน้ำโดยการรั่วไหลจากแร่ธาตุภายในชั้นหินอุ้มน้ำ แร่ธาตุที่มีแคลเซียมทั่วไปได้แก่แคลไซต์และยิปซั่ม แร่ธาตุแมกนีเซียมทั่วไปคือโดโลไมต์ (ซึ่งมีแคลเซียมด้วย) น้ำฝน

 

ความกระด้างถาวร (ปริมาณแร่ธาตุ) ยากต่อการขจัดออกโดยการต้ม หากเกิดเหตุการณ์นี้มักเกิดจากการมีแคลเซียมซัลเฟต/แคลเซียมคลอไรด์และ/หรือแมกนีเซียมซัลเฟต/แมกนีเซียมคลอไรด์อยู่ในน้ำ ซึ่งจะไม่ตกตะกอนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สามารถกำจัดความกระด้างถาวรของน้ำได้โดยใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ หรือใช้การแลกเปลี่ยนไอออน

น้ำกระด้างแบบถาวร

น้ำกระด้างแบบชั่วคราว (Temporary hardness)

น้ำกระด้างชั่วคราวเกิดจากการมีแร่ธาตุไบคาร์บอเนตที่ละลายอยู่ (แคลเซียมไบคาร์บอเนตและแมกนีเซียมไบคาร์บอเนต) แร่ธาตุประเภทนี้จะให้แคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนบวก (Ca2+, Mg2+) และแอนไอออนคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต

อย่างไรก็ตามความกระด้าง “ชั่วคราว” นี้สามารถลดลงได้โดยการต้มน้ำ หรือโดยการเติมปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)

น้ำกระด้างแบบชั่วคราว

การวัดความกระด้างของน้ํา

สามารถวัดความกระด้างของน้ำได้โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดความกระด้างของน้ำทั้งหมดเป็นผลรวมของความเข้มข้นของของ Ca2+ และ Mg2+ ในหน่วย mol/L หรือ mmol/L แม้ว่าความกระด้างของน้ำมักจะวัดเฉพาะความเข้มข้นรวมของแคลเซียมและแมกนีเซียม

 

ความกระด้างของน้ำมักไม่แสดงเป็นความเข้มข้นของโมลาร์ แต่จะใช้ในหน่วยต่างๆ เช่น องศาความกระด้างทั่วไป (dGH) องศาเยอรมัน (°dH) ส่วนในล้านส่วน (ppm, mg/L) grains per gallon (gpg), องศาภาษาอังกฤษ (°e, e หรือ °คลาร์ก) หรือองศาฝรั่งเศส (°fH, °f หรือ °HF; อักษรตัวพิมพ์เล็ก f ถูกใช้เพื่อป้องกันความสับสนกับองศาฟาเรนไฮต์) แต่หน่วยที่นิยมใช้ในประเทศไทยคือมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือ ppm

HI3840

HI3840 ชุดตรวจสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness จาก Hanna

ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI3840 (รุ่น Low Range) มีย่านการวัด 0-150 mg/L เพิ่มขึ้นช่วงละ 5mg/L (วิธีการใช้งานง่ายมากใช้หลักการ Titration) เหมาะสำหรับการควบคุมและป้องกันการอุดตันในระบบน้ำ ระบบท่อน้ำของ Cooling Tower คุณภาพสูง มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก

HI3812

HI3812 ชุดตรวจสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness จาก Hanna

ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI3812 เป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (PPM) แคลเซียมคาร์บอเนต ย่านการวัด 0.0-30.0 mg/L และ 0-300 mg/L (วิธีการใช้งานง่ายมากใช้หลักการ Titration) เหมาะสำหรับการควบคุมและป้องกันการอุดตันในระบบน้ำ ระบบท่อน้ำของ Cooling Tower คุณภาพสูง มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

HI96735

HI96735C อุปกรณ์วัดความกระด้างของน้ำ Total hardness meter

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total hardness meter รุ่น HI96735 สำหรับวัดความกระด้างรวม มีย่านการวัดแบ่งออกเป็น 3ย่านการวัด Low (L) 0 – 250 mg/L CaCO3 ย่านกลาง (Medium) 200 – 500 mg/L CaCO3 และย่านการวัดสูง (High) 400 – 750 mg/L CaCO3 ผู้ใช้ก็สามารถเลือกช่วงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกลุ่มตัวอย่าง

HI97735 -300

HI97735C เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total Hardness จาก Hanna

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ Total hardness meter รุ่น HI97735C สำหรับวัดความกระด้างรวม มีย่านการวัดแบ่งออกเป็น 3ย่านการวัด Low (L) 0 – 250 mg/L CaCO3 ย่านกลาง (Medium) 200 – 500 mg/L CaCO3 และย่านการวัดสูง (High) 400 – 750 mg/L CaCO3 ผู้ใช้ก็สามารถเลือกช่วงที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกลุ่มตัวอย่าง มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

เลือกดูสินค้าทั้งหมด “เครื่องวัดความกระด้าง” 

มาตรฐานความกระด้างของน้ำ

สำหรับในประเทศไทยมีความกระด้างของน้ำ (Hardness) อยู่ 3 มาตรฐานโดยค่ากำหนดไม่เกิน 500 mg/L และ 100 mg/L ดังตารางด้านล่าง

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th