น้ำกระด้างชั่วคราวคือ

น้ำกระด้างชั่วคราว (Temporary hardness water) คืออะไร

ความกระด้างของน้ำถูกกำหนดโดยความเข้มข้นของไอออนบวกในน้ำ ไอออนทั่วไปที่พบในน้ำกระด้างได้แก่ Ca2+ และ Mg2+ ไอออนเหล่านี้เข้าสู่แหล่งน้ำโดยการชะล้างออกจากแร่ธาตุภายในชั้นหินอุ้มน้ำ แร่ธาตุที่มีแคลเซียมทั่วไปได้แก่แคลไซต์และยิปซั่ม แร่ธาตุแมกนีเซียมทั่วไปคือโดโลไมต์ (ซึ่งมีแคลเซียมด้วย)

น้ำกระด้างชั่วคราวคืออะไร

ความกระด้างชั่วคราวเป็นความกระด้างของน้ำชนิดหนึ่ง ที่มาของคำว่าชั่วคราวหมายถึงสามารถแก้ไขได้ง่าย ซึ่งน้ำกระด้างชนิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการมีอยู่ของแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (Ca (HCO3)2) และแมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (Mg (HCO3)2) ทั้งสองชนิดสลายตัวเมื่อถูกความร้อนและเกิดการตกตะกอนของ CaCO3 หรือ MgCO3 จึงสามารถขจัดได้โดยการต้มน้ำ

เมื่อแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียมไบคาร์บอเนตและแมกนีเซียมไบคาร์บอเนตละลายในน้ำ จะให้แคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนบวก (Ca2+ และ Mg2+) พร้อมกับแอนไอออนของคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต ไอออนโลหะเหล่านี้มีอยู่ในตัวอย่างน้ำทำให้เกิดความกระด้างของน้ำ

นอกจากการนำไปต้มเราสามารถขจัดความกระด้างชั่วคราวของน้ำได้ด้วยการเติมปูนขาว

ความกระด้างถาวรของน้ำคืออะไร

ความกระด้างถาวรเกิดจากซัลเฟตและคลอไรด์ของแมกนีเซียมและแคลเซียม กล่าวอีกนัยหนึ่งชนิดถาวรเกิดขึ้นเมื่อน้ำประกอบด้วยแคลเซียมซัลเฟตหรือแคลเซียมคลอไรด์และ/หรือแมกนีเซียมซัลเฟตหรือแมกนีเซียมคลอไรด์

แร่ธาตุเหล่านี้ไม่ตกตะกอนเมื่อถูกความร้อน ดังนั้นจึงไม่สามารถขจัดหรือแก้ไขได้โดยการต้ม เราสามารถขจัดความกระด้างของน้ำถาวรได้โดยใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำหรือใช้การแลกเปลี่ยนไอออน

การทดสอบระดับความกระด้าง

การทดสอบความกระด้างของน้ำจะแสดงเป็น ppm หรือ mg/L ซึ่งเทียบเท่ากัน สำหรับการอ้างอิงโดยย่อ มาตราส่วนความกระด้างของน้ำดังนี้:

  • 1) น้อยกว่า 60 มก./ลิตร ถือว่าไม่กระด้าง
  • 2) ระหว่าง 60 ถึง 120 มก./ลิตร ถือว่ามีกระด้างปานกลาง
  • 3) ระหว่าง 120 ถึง 180 มก./ลิตร ถือว่ากระด้างสูง
  • 4) มากกว่า 180 มก./ลิตร ถือว่ากระด้างสูงมาก

เครื่องมือทดสอบระดับกระด้างของน้ำรุ่นแนะนำมีย่านการวัดแบ่งออกเป็น 3ย่านการวัด Low (L) 0 – 250 mg/L CaCO3 ย่านกลาง (Medium) 200 – 500 mg/L CaCO3 และย่านการวัดสูง (High) 400 – 750 mg/L CaCO3

  • 1) LR: 0 ถึง 250 mg/l
  • 2) MR: 200 ถึง 500 mg/l;
  • 3) HR: 400 ถึง 750 mg/l (ppm)
  • 4) ความแม่นยำ: ± 5 mg/l ± 4%
  • 5) สินค้าคุณภาพสูงพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

ค่ามาตรฐานน้ำกระด้าง

สำหรับในประเทศไทยมีความกระด้างของน้ำ (Hardness) อยู่ 3 มาตรฐานโดยค่ากำหนดไม่เกิน 500 mg/L และ 100 mg/L ดังตารางด้านล่าง

สรุป

น้ำกระด้างคือน้ำที่มีแร่ธาตุสูง มีสองประเภทคือความกระด้างชั่วคราวและถาวร ซึ่งทำให้เกิดการตกตะกอนของสบู่จากน้ำสบู่ เป็นตะกอนที่อุดตันท่อประปา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบกระบวนการกำจัดความกระด้างของน้ำ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างชนิดชั่วคราวและถาวรคือ ความกระด้างชั่วคราวของน้ำสามารถขจัดออกได้โดยการต้มน้ำ ในขณะที่ความกระด้างถาวรไม่สามารถขจัดออกได้โดยการต้ม

บทความน่าสนใจ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th