TDS

tds คืออะไร

TDS ย่อมาจาก Total dissolved solids หมายถึงปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดซึ่งคือการวัดปริมาณรวมที่ละลายของสารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในของเหลวในรูปแบบแขวนลอยแบบโมเลกุล แตกตัวเป็นไอออน ค่า TDS แสดงในหน่วยส่วนในล้านส่วน (ppm) ความเข้มข้นของ TDS ในน้ำสามารถกำหนดได้โดยใช้เครื่องวัดแสดงผลแบบดิจิตอล

 

ของแข็งที่ละลายน้ำ (Total dissolved solids) หมายถึงในน้ำประกอบไปด้วยแร่ธาตุ เกลือ โลหะ ไพเพอร์ หรือแอนไอออนที่ละลายในน้ำ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่มีอยู่ในน้ำนอกเหนือจากโมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์ (H20) และของแข็งแขวนลอย (ของแข็งแขวนลอยคืออนุภาค/สารใดๆ ที่ไม่ละลายหรือจับตัวในน้ำ)

 

โดยทั่วไปความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายทั้งหมดคือผลรวมของไอออนบวก (ประจุบวก) และประจุลบ (ประจุลบ) ในน้ำส่วนต่อล้านส่วน (ppm) คืออัตราส่วนน้ำหนักต่อน้ำหนักของไอออนใดๆ ต่อน้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า TDS และค่า EC

เครื่องวัด TDS ขึ้นอยู่กับค่า Conductivity ของน้ํา การนำไฟฟ้า (EC) ของน้ำ น้ำบริสุทธิ์มีค่าการนำไฟฟ้าเกือบเป็นศูนย์ ค่า TDS คำนวณโดยการแปลงคูณค่า EC ด้วย 0.5 ถึง 1.0 เท่า แม้ว่าเครื่องวัด TDS จะอิงตามค่าคอนดักติวิตี้การนำไฟฟ้า แต่ TDS และค่าการนำไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

 

ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดรวมถึงของแข็งที่ระเหยได้และไม่ระเหย ของแข็งระเหยเป็นของแข็งที่สามารถเปลี่ยนสถานะของแข็งเป็นของเหลวได้อย่างง่ายดาย ของแข็งไม่ระเหยต้องได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูง โดยปกติคือ 550 °C เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะนี้ตัวอย่างของสารที่ไม่ระเหยได้แก่เกลือและน้ำตาล

สาเหตุที่ค่า TDS สูง

ของแข็งที่ละลายน้ำบางชนิดมาจากแหล่งอินทรีย์ เช่น ใบไม้ ตะกอน แพลงก์ตอน ของเสียจากอุตสาหกรรมและสิ่งปฏิกูล แหล่งที่มาอื่นๆ มาจากการไหลบ่าจากเขตเมือง เกลือที่ใช้บนถนนในฤดูหนาว และปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่ใช้ในสนามหญ้าและฟาร์ม

 

ของแข็งที่ละลายน้ำยังมาจากวัสดุอนินทรีย์เช่นหินและอากาศที่อาจมีแคลเซียม ไบคาร์บอเนต ไนโตรเจน เหล็กฟอสฟอรัส กำมะถัน และแร่ธาตุอื่นๆ สารเหล่านี้หลายชนิดก่อตัวเป็นเกลือซึ่งเป็นสารประกอบที่มีทั้งโลหะและอโลหะ เกลือมักจะละลายในน้ำทำให้เกิดไอออน

ค่าผลการวัดจากเครื่องวัด TDS Meter หมายถึงอะไร

เครื่องวัด TDS ให้การวัดเชิงปริมาณของจำนวนไอออนที่ละลายในน้ำดื่ม แต่ไม่ได้บอกลักษณะของไอออนให้ทราบ ดังนั้นเครื่องวัด TDS จึงไม่สามารถบอกคุณได้อย่างเจาะจงว่าแร่ธาตุ การปนเปื้อน และตะกอนในน้ำดื่มมีอะไรบ้าง เครื่องวัดสามารถบอกคุณได้เท่านั้นว่ามีค่าส่วนในล้าน (ppm) ด้วยเหตุนี้ เครื่องวัด TDS จึงไม่สามารถบอกคุณได้ว่าน้ำดื่มของคุณดีต่อสุขภาพหรือไม่

 

มีการใช้แนวทางต่างๆ เพื่อกำหนดระดับ TDS ที่ควรเป็นสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ในน้ำดื่มคุณภาพสูง ระดับ TDS ควรอยู่ที่ 300 มก./ลิตร หรือน้อยกว่า หากค่าที่อ่านได้อยู่ระหว่าง 300-600 มก./ลิตร คุณภาพน้ำจะดี ค่าใดๆ ระหว่าง 600-900 ถือว่าไม่ดี ในขณะที่การอ่านค่าใดๆ ที่มากกว่า 1,200 มก./ลิตร ถือว่าไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับน้ำดื่ม โปรดทราบว่า TDS สามารถวัดได้เป็น ppm หรือส่วนในล้าน ทั้งความเข้มข้นของ TDS และระดับ pH ได้รับการพิจารณาเมื่อทำการประเมินคุณภาพน้ำ

 

สำหรับในประเทศไทยมีการควบคุมค่า TDS ไม่ให้เกิน 500 มก./ลิตร

ตารางมาตรฐานคุณภาพน้ำ
ตารางมาตรฐานคุณภาพน้ำ 2

หากสนใจอุปกรณ์การวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งมีหลายพารามิเตอร์ ดูรายละเอียดสินค้าเครื่องวัด TDS Meter คุณภาพสูงได้เลยคะ

การวัดคุณภาพน้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในระบบนิเวศที่ดีต่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์ทำการวัดคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อกำหนดคุณภาพน้ำ เหล่านี้รวมถึง

  • 1.อุณหภูมิของน้ำ
  • 2.ความเป็นกรด-ด่าง pH
  • 3.ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen)
  • 4.ความขุ่น (Turbidity)
  • 5.ความนำไฟฟ้าในน้ำ (Electrical Conductivity)
  • 6.ความกระด้าง (Water Hardness)
  • 7.ตะกอนแขวนลอย (TDS)

สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่น เหมาะสำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ อาหาร และอุตสาหกรรมต่างๆ หลายรุ่น มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน และมีบริการออกใบรับรองตามมาตรฐาน ISO17025  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th  หรือ Line ID:@neonics

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th