ค่า Conductivity ของน้ำ

รู้จักค่า Conductivity ของน้ำ

ในชีวิตจริงของเราปกติแล้วเราไม่เคยเจอน้ำบริสุทธิ์เลย (H2 O) เป็นที่เข้าใจกันว่าน้ำสามารถละลายสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าของเหลวอื่นๆ น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีเยี่ยมที่สุด ไม่สำคัญว่าน้ำจะออกมาจากก๊อกน้ำในห้องครัวหรืออยู่ในสระว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งน้ำฝน น้ำจะมีสารต่างๆ ที่ละลายในน้ำเช่นแร่ธาตุและสารเคมี สิ่งเหล่านี้เป็นตัวละลายที่ละลายได้ในน้ำ

 

ค่า Conductivity คือการวัดความสามารถของน้ำในการผ่านกระแสไฟฟ้า ความสามารถนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจากเกลือและวัสดุอนินทรีย์ที่ละลายน้ำเช่นคลอไรด์ ซัลไฟด์ และสารประกอบคาร์บอเนต น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออนเป็นฉนวนมีค่าการนำไฟฟ้าที่ต่ำมาก

 

ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมการวัดค่าคอนดักของน้ำค่อนข้างรวดเร็วและง่ายดาย (ค่า EC หรือ Electrical Conductivity) วัดความสามารถของน้ำในการนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย ด้วยเหตุนี้ EC จึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสารละลาย

 

ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำวัดโดยใช้เครื่องวัด EC Meter ใช้โพรบที่วางลงในน้ำ เครื่องมือนี้สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าและรายงานค่าการนำไฟฟ้าที่ชดเชยอุณหภูมิได้ (หน่วยของ µS/ซม. เป็นค่าปกติมากที่สุด) เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ปกติเครื่องมือนี้จะถูกสอบเทียบด้วยมาตรฐานอื่นๆ ก่อนการวัด

หน่วยการนำไฟฟ้า

หน่วย SI (International Systems of Units) ของค่า Conductivity การนำไฟฟ้าคือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) ถึงแม้ว่าหน่วย SI คือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) แต่ในทางปฎิบัติค่า conductivity ในน้ำไม่สูงมากนักจึงนิยมใช้เป็น ไมโครซีเมนส์/เซ็นติเมตร (µS/cm) และค่า conductivity จะเพิ่มขึ้นจริงเมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้น EC มักจะถูกบันทึกที่ 25°C โดยมีอุณหภูมิและ EC พร้อมกัน หน่วยวัดอื่นสำหรับ EC คือ mS/cm หรือมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร 1 mS/cm = 1000 µS/cm

มาตรฐานคุณภาพค่า Conductivity ของน้ำ

มาตรฐานคุณภาพน้ำการนำไฟฟ้าเป็นมาตรการขและวัดในระดับจาก 0 ถึง 50,000 uS/cm ค่าการนำไฟฟ้าวัดใน microsiemens ต่อเซนติเมตร น้ำจืดมักจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1,500 uS/cm และน้ำทะเลทั่วไปมีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ 50,000 uS/cm

ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำที่ 0 – 800 uS/cm

 • 1) น้ำดื่มที่ดีสำหรับมนุษย์ (หากไม่มีสารพิษ อินทรีย์วัตถุแขวนลอยอยู่ไม่มากเกินไป)
 • 2) ดีสำหรับการชลประทาน
 • 3) เหมาะสำหรับปศุสัตว์ทุกชนิด

 

ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำที่ 800 – 2500 uS/cm

 • 1) มนุษย์สามารถบริโภคได้
 • 2) ใช้เพื่อการชลประทาน
 • 3) เหมาะสำหรับปศุสัตว์ทุกชนิด

 

ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำที่ 2500 -10,000 uS/cm

 • 1) ไม่แนะนำสำหรับการบริโภคของมนุษย์
 • 2) ปกติไม่เหมาะสำหรับการชลประทาน แม้ว่าน้ำจะสูงถึง 6000 uS/cm
 • 3) เมื่อใช้สำหรับน้ำดื่มโดยสัตว์ปีกและสุกร

ความสำคัญของค่า Conductivity ของน้ำใช้งานทางอุตสาหกรรม

การนำไฟฟ้าของน้ำมีความสำคัญมากในงานอุตสาหกรรมเช่น หอหล่อเย็นและหม้อไอน้ำ ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำสามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับปริมาณสารเคมี แร่ธาตุ และสารที่ละลายในน้ำได้ และนี่คือเหตุผลที่ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำมีความสำคัญในการใช้งานทางอุตสาหกรรม หากสารเคมี แร่ธาตุ และสารที่ละลายในน้ำมีมาก ก็มีโอกาสที่จะนำน้ำได้สูง ในกรณีของการบำบัดน้ำเสียหากค่าการนำไฟฟ้าของน้ำเปลี่ยนแปลงแสดงว่าน้ำกลายเป็นมลพิษ ในภาษาอุตสาหกรรมเรียกว่าการรั่วไหลของสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังมีความสำคัญด้านการนำไฟฟ้าของน้ำในการใช้งานทางอุตสาหกรรมอีกด้วย

 

การนำไฟฟ้าของน้ำมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากปลาสามารถทนต่อค่าการนำไฟฟ้าของน้ำได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมการประมง ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำยังมีประโยชน์สำหรับการป้องกันหม้อไอน้ำ การวัดความเข้มข้นของสารเคมี การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบออสโมซิสย้อนกลับ เป็นต้น นอกจากนี้ โครมาโตกราฟีแบบไอออนยังใช้ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำอีกด้วย

หากคุณสนใจในการวัดค่า Conductivity ในน้ำหรือดิน เรามีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกแบรนด์ USA และจีน แนะนำให้คุณเลือกดูสินค้า เครื่องวัด EC Meter ได้เลยครับ

เครื่องวัดรุ่นแนะนำ

EC Meter AP-2 AquaPro

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (EC) และอุณหภูมิ แสดงผลเป็นค่าความนำไฟฟ้าในหน่วย Microsiemens (0-9999 μS)

 • 1) ช่วง EC: 0-9999 µS (µS/ซม.)
 • 2) ช่วงอุณหภูมิ: 0-80 °C; 32-176 °F
 • 3) ความแม่นยำ: +/- 2%

EC และ TDS Meter แบรนด์ SmartSensor AR8011

หมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์

 • 1) ย่านการวัดค่า EC: 0μs ~ 19.99mS
 • 2) ย่านการวัดค่า TDS: 0 ppm ~ 19.99ppt
 • 3) ความแม่นยำ: Conductivity และ TDS: ±3%
 • 4) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต

HI993301-02 EC TDS Temperature Grocheck Monitor

สำหรับการวัดค่า EC TDS และอุณหภูมิได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ สามารถจุ่มวัดค่าได้แบบต่อเนื่อง

 • 1) ช่วงวัดค่า EC 0 ถึง 3999 µS/cm
 • 2) ช่วงวัดค่า TDS 0 ถึง 2000 ppm
 • 3) ช่วงวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (32 ถึง 140°F)
 • 4) ความแม่นยำ EC และ TDS ±2% FS
 • 5) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต
HI981420

HI981420 เครื่องวัด pH EC TDS Meter และอุณหภูมิแบบบันทึกค่าได้ DataLogger

HI981420 แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัด pH และ เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ Datalogger 4 IN 1 

 • 1) ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.05 pH)
 • 2) ช่วงการวัด EC 0.00 ถึง 10.00 mS/cm (ความแม่นยำ ± 0.1mS/cm)
 • 3) ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 5,000 ppm (ความแม่นยำ ± 2%)
 • 4) ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (ความแม่นยำ ± 0.5 °C)
 • 5) พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากผู้ผลิต

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th