ค่า EC คือ

ค่า EC คืออะไร? เรียนรู้และเข้าใจ

EC ย่อมาจาก Electrical Conductivity ในภาษาไทยแปลว่าการนำไฟฟ้าของน้ำคือความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้า เกลือหรือสารเคมีอื่นๆ ที่ละลายในน้ำ ซึ่งช่วยในการระบุความบริสุทธิ์ของน้ำ ยิ่งน้ำบริสุทธิ์ ค่าการนำไฟฟ้ายิ่งต่ำ เพื่อเป็นตัวอย่างในชีวิตจริง น้ำกลั่นเกือบจะเป็นฉนวน แต่น้ำเค็มเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมาก

 

ในระบบไฮโดรโปนิกส์ EC คือการวัดค่าการนำไฟฟ้าภายในสารละลายธาตุอาหารของคุณ (อาจแสดงเป็นค่า CF สำหรับปัจจัยการนำไฟฟ้าด้วย) ดังนั้นในขณะที่การตรวจสอบระดับ pH จะเป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับค่าความเป็นกรด-ด่าง ส่วนค่า EC ช่วยให้คุณทราบถึงปริมาณของสารอาหารที่มีอยู่

 

เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่นไม่มีการนำไฟฟ้าเนื่องจากไม่มีแร่ธาตุ เมื่อเติมแร่ธาตุลงในน้ำแล้ว เกลือหรือแร่ธาตุที่ละลายน้ำจะทำให้น้ำนำไฟฟ้าได้ ยิ่งเกลือหรือแร่ธาตุมีความเข้มข้นสูงเท่าใด ค่า EC การนำไฟฟ้าก็จะยิ่งสูงขึ้น การวัดนี้จะบอกคุณว่ามีสารอาหารอยู่ในน้ำมากแค่ไหน สำหรับพืชส่วนใหญ่

เหตุใดค่า EC จึงมีความสำคัญ

การวัดค่า EC หมายความว่าในน้ำนั้นมีความบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนหรือต้องการทราบปริมาณแร่ธาตุที่มีในน้ำนั้น (สำหรับการปลูกพืชไร้ดิน) มีการประยุกต์ใช้งานค่า EC ในหลายสาขาอาชีพดังต่อไปนี้

 • 1) ในทางวิทยาศาสตร์ค่า EC ในน้ำถูกใช้ในการประเมินความบริสุทธิ์ (ความสะอาดของน้ำ) ของน้ำ DI หรือ น้ำ TYPE I II II
 • 2) ในด้านระบบไฮโดรโปนิกส์ค่า EC ในน้ำถูกใช้ประเมินถึงปริมาณสารอาหารน้ำ
 • 3) ในด้านวิศวกรรมเครื่องกลค่า EC ของน้ำในระบบท่อถูกใช้ในการประเมินโอกาสในการเกิดตะกอน ตะกรันในระบบท่อ
 • 4) ในด้านการเกษตรค่า EC ในดินถูกใช้เพื่อประเมินแร่ธาตุ หรือสารอาหารในดิน
นำค่า EC ไปใช้งานในหลายสาขา

หน่วยการวัดค่า EC

หน่วย SI (International Systems of Units) ของค่า EC คือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) หมายความว่าของเหลวสามารถนำกระแสไฟฟ้าผ่านได้ดีเพียงใด เมื่อดูค่า EC ในน้ำหรือของเหลว

 

โดยทั่วไปเราจะพบว่าน้ำในสภาพธรรมชาติเช่น ฝน น้ำในทะเลสาบ แม่น้ำ ฯลฯ จะมีค่า EC ต่ำ (น้ำบริสุทธิ์ไม่นำไฟฟ้าไม่มีค่า EC=0) เมื่อน้ำอยู่ภายใต้มลภาวะ การปนเปื้อน หรือสิ่งเจือปน เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในความนำไฟฟ้าของ EC ของน้ำนั้น

 

เนื่องจากสารที่ละลายจะเพิ่มระดับของ EC ด้วยเหตุนี้ EC จึงเป็นเครื่องบ่งชี้มลพิษในน้ำได้ดี อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งเจือปนเช่นเกลือในน้ำทะเลทำให้เกิดการอ่านค่า EC ที่สูงมาก เนื่องจากน้ำมีเกลือละลายอยู่เป็นจำนวนมาก

 

ถึงแม้ว่าหน่วย SI คือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) แต่ในทางปฎิบัติค่า EC ในน้ำไม่สูงมากนักจึงนิยมใช้เป็นไมโครซีเมนส์/เซ็นติเมตร (µS/cm) และ มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) โดยที่ 1 mS/cm = 1000 µS/cm

บริษัท นีโอนิคส์ จำหน่ายเครื่องมือวัดคุณภาพสูงสั่งซื้อเครื่องวัดค่า EC คลิ๊กได้เลยครับ

เครื่องวัด EC รุ่นแนะนำ

EC Meter AP-2 AquaPro

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (EC) และอุณหภูมิ แสดงผลเป็นค่าความนำไฟฟ้าในหน่วย Microsiemens (0-9999 μS)

 • 1) ช่วง EC: 0-9999 µS (µS/ซม.)
 • 2) ช่วงอุณหภูมิ: 0-80 °C; 32-176 °F
 • 3) ความแม่นยำ: +/- 2%

EC และ TDS Meter แบรนด์ SmartSensor AR8011

หมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์

 • 1) ย่านการวัดค่า EC: 0μs ~ 19.99mS
 • 2) ย่านการวัดค่า TDS: 0 ppm ~ 19.99ppt
 • 3) ความแม่นยำ: Conductivity และ TDS: ±3%
 • 4) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต

COM-100 เครื่องวัด EC TDS Meter

COM-100 EC Meter/TDS Meter เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC) อีกทั้งยังวัดค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS) และอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP-67

 • 1) ช่วงวัด EC: 0 – 9990 µS; 0 – 9.99 มิลลิวินาที
 • 2) ช่วงวัด TDS: 0 – 8560 ppm (มก./ลิตร); 0 – 8.56 ppt
 • 3) ความแม่นยำ: +/- 2%
HI98318

HI98318 เครื่องวัดไฮโดรโปรนิกส์ (Hydroponics) GroLine EC TDS Meter

GroLine HI98318 เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS แบบปากกาออกแบบมาสำหรับงานด้านไฮโดรโปนิกส์โดยเฉพาะ

 • 1) ช่วง EC 0.00 ถึง 6.00 mS/cm
 • 2) TDS ช่วง 0 ถึง 3000 ppm (500 CF)
 • 3) ความแม่นยำ ±2% F.S.
HI98308

เครื่องวัด EC Meter HI98308 อุปกรณ์วัดความนำไฟฟ้าสำหรับน้ำบริสุทธิ์

HI98308 สำหรับน้ำบริสุทธิ์ เป็นเครื่องวัดที่มีความแม่นยำขนาดพกพาที่จะให้คุณตรวจสอบค่าความนำไฟฟ้าในน้ำได้รวดเร็วและถูกต้อง ใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากแร่ธาตุในห้องปฏิบัติการหรืองานด้านสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

 • 1) ช่วงการนำไฟฟ้า 0.0 ถึง 99.9 µS/cm
 • 2) ความละเอียดการนำไฟฟ้า 0.1 µS/cm
 • 3) ความแม่นยำในการนำไฟฟ้า ±2% F.S.
 • 4) คู่มือสอบเทียบหนึ่งจุด

HI993301-02 EC TDS Temperature Grocheck Monitor

สำหรับการวัดค่า EC TDS และอุณหภูมิได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ สามารถจุ่มวัดค่าได้แบบต่อเนื่อง

 • 1) ช่วงวัดค่า EC 0 ถึง 3999 µS/cm
 • 2) ช่วงวัดค่า TDS 0 ถึง 2000 ppm
 • 3) ช่วงวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (32 ถึง 140°F)
 • 4) ความแม่นยำ EC และ TDS ±2% FS
 • 5) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต
HI981405N-02

HI981405N-02 เครื่องวัดค่า PH EC Monitoring

HI981405N-02 เป็นเครื่องวัด pH และเครื่องวัด EC Meter และอุณหภูมิ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ที่ระดับ pH และ EC จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ย่านการวัด pH : 0.0 ~ 14.0 pH (ความแม่นยำ ± 0.2 pH)
 • 2) ย่านการวัด EC : 0.00-9.99 mS/cm (ความแม่นยำ ±2%F.S.)
 • 3) ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ: 0 ℃ ~ 60 ℃(ความแม่นยำ±0.5 C )
 • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
HI981420

HI981420 เครื่องวัด pH EC TDS Meter และอุณหภูมิแบบบันทึกค่าได้ DataLogger

HI981420 แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัด pH และ เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ Datalogger 4 IN 1 

 • 1) ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.05 pH)
 • 2) ช่วงการวัด EC 0.00 ถึง 10.00 mS/cm (ความแม่นยำ ± 0.1mS/cm)
 • 3) ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 5,000 ppm (ความแม่นยำ ± 2%)
 • 4) ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (ความแม่นยำ ± 0.5 °C)
 • 5) พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากผู้ผลิต

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th