ความเค็ม ppt คือ

ความเค็ม ppt คือ

การวัดระดับเกลือในน้ำทะเลหรือทะเลความเข้มข้นของเกลือในน้ำเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานที่จำเป็นต้องวัดสำหรับการอยู่รอดของปลาและสัตว์ในตู้ปลาทะเล และยังมีความจำเป็นในการวัดระดับความเค็มปริมาณเกลือในน้ำกร่อยสำหรับการเพาะปลูกพืชก่อนนำน้ำมารดพืชผล

 

หลายวิธีในการแสดงความเข้มข้นของเกลือเหล่านี้ในน้ำ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวิธีการวัดและหน่วยการวัดที่ใช้ วิธีเดียวที่จะกำหนดความเข้มข้นทางอิเล็กทรอนิกส์คือการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ ด้วยเหตุนี้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่มีในตลาดจึงวัดค่าพารามิเตอร์นี้ โดยที่ ppt คือหน่วยการวัดค่าความเค็มสำหรับน้ำทะเล น้ำกร่อย ซึ่งย่อมาจากของส่วนต่อพัน หรือมีค่าเทียบเท่ากับ g/L (กรัมต่อลิตร)

หน่วยวัดความเค็ม

ความเข้มข้นของเกลือมักอธิบายเป็นหน่วยของส่วนต่อพัน (ppt) หรือส่วนในล้านส่วน (ppm) มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) หรือเปอร์เซ็นต์ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเหล่านี้คือ:

 • 1) หน่วย % (เปอร์เซ็นต์) หมายถึงทุกกิโลกรัม (ประมาณหนึ่งลิตรโดยปริมาตร) ของน้ำทะเลมีเกลือละลายอยู่
 • 2) หน่วย ppt (ส่วนในพันส่วน) เขียนย่อเป็น ‰ มีค่าเท่ากับกรัม/ลิตร
 • 3) มาตราส่วนความเค็มเชิงปฏิบัติ ซึ่งวัดความเค็มในหน่วย PSU

 

1 ppt = 1,000 ppm = 1,000 mg/L = 0.1 เปอร์เซ็นต์

 

ความเค็มยังแสดงออกมาในหน่วยความเค็มที่ใช้งานได้จริง (psu) ซึ่งเป็นการวัดค่าการนำไฟฟ้าที่ความดันคงที่และอุณหภูมิที่เทียบเท่ากับ ppt

 

โดยทั่วไปความเค็มของน้ำทะเลโดยที่เกลือส่วนใหญ่คือ NaCl (โซเดียมคลอไรด์) มีค่าประมาณ 35 ppt (ส่วนในพัน) เท่ากับปริมาณเกลือ 35g ต่อน้ำทุกๆ 1,000g การวัดใน ppt อาจเท่ากับการวัดใน PSU (ความเค็มเชิงปฏิบัติ หน่วย) ซึ่งกำหนดไว้ในแง่ของอัตราส่วนระหว่างค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายตัวอย่างและของสารละลายอ้างอิงของ KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) (32.43 กรัม/กิโลกรัม, 15°C ที่ 1 บรรยากาศ)

ระดับความเค็มทั่วไป

น้ำหมายถึงน้ำจืดเมื่อมีความเข้มข้นของเกลือน้อยกว่า 1,000 ppm นี่ยังเป็นขีดจำกัดทั่วไปสำหรับน้ำดื่ม แม้ว่าน้ำดื่มควรน้อยกว่า 600 ppm สำหรับความอร่อย ความเข้มข้นของเกลือของน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 35,000 ppm

 

น้ำเกลือจะกลายเป็นน้ำเกลือมากขึ้นเมื่อน้ำระเหยและทิ้งเกลือไว้เบื้องหลัง ทะเลสาบและบ่อน้ำเกลือ รวมถึงบ่อระเหยเกลือจากแสงอาทิตย์ที่ใช้สำหรับการผลิตเกลือในเชิงพาณิชย์ สามารถเข้าถึงระดับความเค็มได้จนถึงจุดอิ่มตัว (ประมาณ 264,000 ppm ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ)

การวัดค่าความเค็มของน้ำทะเล

ความเค็มคือการวัดปริมาณเกลือที่ละลายในน้ำ โดยปกติจะแสดงเป็นส่วนต่อพัน (ppt) หรือเปอร์เซ็นต์ (%) น้ำจืดจากแม่น้ำมีค่าความเค็ม 0.5ppt หรือน้อยกว่า บริเวณใกล้กับทะเลเปิดน้ำจากปากแม่น้ำจะมีระดับความเค็มเท่ากับมหาสมุทรที่มากกว่า 30.0 ppt

 

ความเค็มมักมาจากการวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) EC ถูกวัดโดยการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าและแปลงออกมาเป็นค่าความเค็ม % หรือ ppt

เครื่องวัดความน้ำทะเล น้ำกร่อย PPT PSU

AR8012

AR8012 เครื่องวัดความเค็มน้ำทะเล Salinity meter

เครื่องมือที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โรงเลี้ยงปลา ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ โรงเรียน วิทยาลัย ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้การใช้งานในการเพาะเลี้ยงสัตว์และยังเหมาะสำหรับการตรวจสอบความเข้มข้นของเกลือในถังปลาสด การเก็บรักษาสัตว์น้ำ คุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด: 0.00-50ppt
 • 2) ความละเอียด 0.01ppt และ 0.1ppt
 • 3) ความแม่นยำ: ± 3% FS
 • 4) ช่วงวัดอุณหภูมิ: 0 ~ 60 ℃
HI98319

เครื่องวัดความเค็มในน้ำทะเล HI98319 แบรนด์ Hanna

HI98319 แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัดความเค็มแบบดิจิตอลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์ น้ำเค็มและแสดงผลเป็นหน่วย 1ส่วนต่อพัน (ppt) และหน่วย PSU และค่าความถ่วงจำเพาะ (S.G. )

 • 1) ช่วงการวัดความเค็ม 0.0 ถึง 70.0 ppt (0.0 ถึง 70.0 PSU)
 • 2) ความละเอียด 0.1 ppt (g/L) หรือ 0.1 PSU
 • 3) ความแม่นยำ @ 25 °C (77 °F) ± 1 ppt หรือ ± 1 PSU
 • 4) สินค้าคุณภาพสูงพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

AMT02 อุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำ EC TDS Salt Meter แบรนด์ AMTAST

AMT02 แบรนด์ AMTAST เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC Meter) และค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS Meter) และ ค่าความเค็ม Salt และอุณหภูมิ ถูกออกแบบมากันน้ำได้ สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F มีฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC ได้แก่ 0-2000µS และ 2.00-20.00 mS ย่านการวัดค่า TDS ที่ 0.00 ppm – 13.00 ppt และ ย่านการวัดความเค็ม Salt 0.00-12.00ppt

HI96822 อุปกรณ์วัดความเค็ม

เครื่องวัดความเค็ม Salinity meter รุ่น HI96822 จาก Hanna การวัดความเค็มของน้ำทะเล น้ำกร่อยหรือตู้ปลาน้ำเค็ม แสดงความเค็มได้ 3หน่วย Practical Salinity Units (PSU) และ Parts per thousands (PPT) และ Specific Gravity โดยมีย่านการวัด 0 to 50 PSU และ 0 to 150 ppt และ 1.000 to 1.114 Specific Gravity (20/20) เพื่อให้มั่นใจความถูกต้องมีการสอบเทียบน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออน (Deionized water) เหมาะสำหรับทดสอบความเค็มของน้ำทะเล น้ำกร่อยหรือตู้ปลาน้ำเค็ม สินคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

HI98192

HI98192 อุปกรณ์วัด Portable EC TDS Resistivity Salinity Meter

HI98192 กันน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน IP67 ข้อมูล GLP รวมถึงวันที่เวลาสอบเทียบและน้ำยาสอบเทียบที่ใช้ รวมถึงการชดเชยอุณหภูมิ ถูกบันทึกเก็บข้อมูลได้ถึง 1000 ครั้ง ข้อมูลนี้จะสามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องพีซีได้โดยใช้สาย USB เหมาะกับการใช้งานภาคสนามคุณภาพสูงเทียบเท่ากับเครื่องวัดระดับงานวิจัย ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด EC 0.000 ถึง 1,000.0 mS/cm (ความแม่นยำ ± 1%)
 • 2) ช่วงการวัด TDS ช่วง 0.00 ถึง 400.0 ppt (g/L) (ความแม่นยำ ± 1%)
 • 3) ช่วงการวัดความต้านทาน 1.0 ถึง 100.0 MΩ•cm (ความแม่นยำ ± 1%)
 • 4) ช่วงการวัดความเค็ม NaCl: 0.0 ถึง 400.0% (ความแม่นยำ ± 1%)
 • 5) พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th