Salinity Meter

  ฿1,800.00 ฿1,500.00

  เครื่องมือที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โรงเลี้ยงปลา ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ โรงเรียน วิทยาลัย ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้การใช้งานในการเพาะเลี้ยงสัตว์และยังเหมาะสำหรับการตรวจสอบความเข้มข้นของเกลือในถังปลาสด การเก็บรักษาสัตว์น้ำ คุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  • 1) ช่วงการวัด: 0.00-50ppt
  • 2) ความละเอียด 0.01ppt และ 0.1ppt
  • 3) ความแม่นยำ: ± 3% FS
  • 4) ช่วงวัดอุณหภูมิ: 0 ~ 60 ℃
  ฿3,500.00 ฿2,500.00

  RHS-28ATC Salinity Refractometer  ย่านการวัด 0-28% ความละเอียดของการอ่านค่า 0.2% โดยสามารถอ่านค่าได้จาก Scale โดยมีหน่วยเป็น % RHS-28ATC ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบความเข้มข้นของน้ำทะเลและน้ำเกลือและใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพในการวิจัยและการทดลองทางคลินิก อุตสาหกรรมทางทะเล การเกษตร การผลิตอาหาร  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯลฯ

  ฿3,500.00 ฿2,500.00

  Salinity Refractometer รุ่น RHS-10ATC ย่านการวัด 0-100‰ (PPT) และสามารถวัดค่า (Salinity Specific Gravity) ได้ที่ย่านการวัด 1.000~1.070SG ความละเอียดของการอ่านค่า 1‰ โดยสามารถอ่านค่าได้จาก Scale โดยมีหน่วยเป็น PPT (‰) และความเข้มข้นของสารละลายเกลืออยู่ที่มีต่อพัน PPT (Part Per Thousand) ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบความเข้มข้นของน้ำทะเลและน้ำเกลือและใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพในการวิจัยและการทดลองทางคลินิก อุตสาหกรรมทางทะเล การเกษตร การผลิตอาหาร  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯลฯ

  ฿4,500.00 ฿3,200.00

  SB-1500PRO แบรนด์ HM Digital สำหรับวัดความเค็มอาหารที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม ย่านการวัด 0.01% ~ 10.0% ด้วยค่าความถูกต้องแม่นยำ ±0.1% ย่านวัดอุณหภูมิ 0.0˚C~99.9˚C มีเซ็นเซอร์รูปถ้วยทำให้เหมาะสำหรับงานด้านอาหาร มีการการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เครื่องวัดสามารถแสดงปริมาณ Natrium (Na) ในหน่วยมิลลิกรัมได้ เหมาะสำหรับการใช้งานใน Laboratory และใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบสารอาหาร แปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ โรงเรียนและวิทยาลัย สินค้าคุณภาพสูง สามารถออกใบ Certificate of Calibration 

  ฿4,500.00 ฿3,200.00

  SB-2000PRO แบรนด์ HM Digital ใช้ในการวัดความเค็มอาหารมีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม ย่านการวัด 0.01% ~ 10.0% ด้วยค่าความถูกต้องแม่นยำ ±0.1% ย่านวัดอุณหภูมิ 0.0˚C~99.9˚C มีเซ็นเซอร์เหมาะสำหรับงานด้านอาหาร มีการการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เหมาะสำหรับการใช้งานใน Laboratory ด้านอาหารและใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบสารอาหาร แปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ โรงเรียนและวิทยาลัย สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ได้

  ฿4,200.00 ฿3,500.00

  เครื่องวัดความเป็นด่าง อัลคาลินิตี้ Alkalinity Meter สำหรับน้ำทะเลรุ่น HI755 เป็นเครื่องวัดความเป็นด่างสำหรับน้ำทะเลมีย่านการวัด 0 ถึง 300 ppm (mg/L) มีความละเอียด 1ppm ด้วยความแม่นยำ ±5 ppm (mg/L) ±5% เครื่องวัดความเป็นด่าง HI755 ทำให้การวัดความเป็นด่าง อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) สำหรับน้ำทะเลให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำในขั้นตอนง่ายๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย การวัดและวิเคราะห์ความเป็นด่างของน้ำทะเลซึ่งช่วยตรวจหาคาร์บอนไอออนซึ่งจำเป็นสำหรับการฟื้นฟูปะการังตามธรรมชาติ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿4,700.00 ฿3,700.00

  Salinity meter รุ่น Salt1 แบรนด์ Sanxin เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม มีย่านการวัด 0.00 to 10.00 ppt (g/L) ด้วยค่าความถูกต้องแม่นยำ ±0.01ppt เพื่อให้มั่นใจความถูกต้องมีการสอบเทียบหนึ่งจุดหนึ่งด้วยสารละลาย 5 ppt (g/L) ทำให้เหมาะสำหรับงานด้านอาหาร มีการการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เหมาะสำหรับการใช้งานใน Laboratory ด้านอาหารและใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบสารอาหาร แปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ โรงเรียนและวิทยาลัย

  ฿4,700.00 ฿3,800.00

  เครื่องวัดคุณภาพน้ำ EC TDS Salt Meter รุ่น AMT02 แบรนด์ AMTAST เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC Meter) และค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS Meter) และ ค่าความเค็ม Salt และอุณหภูมิ ถูกออกแบบมากันน้ำได้ สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F มีฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC ได้แก่ 0-2000µS และ 2.00-20.00 mS ย่านการวัดค่า TDS ที่ 0.00 ppm – 13.00 ppt และ ย่านการวัดความเค็ม Salt  0.00-12.00ppt

  ฿5,300.00 ฿4,300.00

  ชุดทดสอบความเค็ม Salinity Test Kit รุ่น HI3835 เป็นชุดทดสอบสารเคมีที่ใช้วัดความเค็มในช่วง 0.0 ถึง 40.0 g/kg (ppt) มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์ ชุดทดสอบมีตัวทำปฏิกิริยาเพียงพอสำหรับการทดสอบประมาณ 110 ตัวอย่าง

  ฿6,000.00 ฿5,000.00

  HI98319 แบรนด์ Hanna วัดความเค็มแบบดิจิตอลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์ น้ำเค็มและแสดงผลเป็นหน่วย 1ส่วนต่อพัน (ppt) และหน่วย PSU และค่าความถ่วงจำเพาะ (S.G. )

  • 1) ช่วงการวัดความเค็ม 0.0 ถึง 70.0 ppt (0.0 ถึง 70.0 PSU)
  • 2) ความละเอียด 0.1 ppt (g/L) หรือ 0.1 PSU
  • 3) ความแม่นยำ @ 25 °C (77 °F) ± 1 ppt หรือ ± 1 PSU
  ฿7,500.00 ฿6,200.00

  Salinity meter รุ่น HI98203 จาก Hanna เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม (NaCl) มีย่านการวัด 0.00 to 1.00 pNaCl (58.4 to 5.84 g/L (ppt) NaCl) ด้วยค่าความถูกต้องแม่นยำ ±0.02% เพื่อให้มั่นใจความถูกต้องมีการสอบเทียบหนึ่งจุดหนึ่งด้วยสารละลาย NaCl 30 g/L (สารละลาย HI7081) สามารถเปลี่ยนหัววัดได้ (HI73202) สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿8,500.00 ฿6,800.00

  AMT03R แบรนด์ AMTAST เป็นเครื่องวัดค่า pH Meter แบบปากกา 5 in 1 วัด pH และเครื่องวัด ORP Meter, Electrical Conductivity (เครื่องวัด EC meter) และค่า Total Dissolved Solids (เครื่องวัด TDS Meter) ความเค็ม Salt และอุณหภูมิ ถูกออกแบบมากันน้ำได้สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ย่านการวัด pH : -2~16.00 pH 
  2. ย่านการวัด ORP : -1000~1000mv 
  3. ย่านการวัด EC : 0~20.00mS (หน่วย uS และ mS)
  4. ย่านการวัด TDS: 0~13.00ppt 
  5. ย่านการวัด Salt : 0~12.00ppt
  6. ย่านการวัดอุณหภูมิ : 0~90°C 
  7. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  ฿9,600.00 ฿8,000.00

  เครื่องมือวัดความเค็ม (Sodium chloride NaCl) แบรนด์ Atago รุ่น MASTER-S28M สำหรับการวัดความเค็มแบบส่องกล้อง (Salinity Refractometer) แบบพกพา ย่านการวัดความเค็ม  0.0 ถึง 28.0g/100g มีการชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และการสอบเทียบจะปรับด้วยสกรู เครื่องวัดนี้ใช้หลักการวัดดัชนีหักเหของสารละลายในตัวอย่างและแปลงเป็นความเข้มข้นของน้ำทะเลเป็นหน่วย g/100g ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม การศึกษา ทางธรณีวิทยา เคมี ระบบนิเวศและสำหรับการทดสอบน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สินคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ขายราคาถูก

  ฿10,200.00 ฿8,500.00

  เครื่องมือวัดความเค็ม (Sodium chloride) แบรนด์ Atago รุ่น MASTER-S10M เป็นเครื่องวัดแบบส่องกล้อง (Salinity Refractometer) แบบพกพา ย่านการวัดความเค็ม 0.0 ถึง 10.0g/100g มีการชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และสอบเทียบจะปรับด้วยสกรู ใช้หลักการวัดดัชนีหักเหของสารละลายในตัวอย่างและแปลงเป็นความเข้มข้นของน้ำทะเลเป็นหน่วย g/100g ตามน้ำหนัก ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม การศึกษา ทางธรณีวิทยา เคมี ระบบนิเวศและสำหรับการทดสอบน้ำ สินคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก

  ฿12,000.00 ฿9,200.00

  เครื่องวัดความเค็ม Atago ชนิด Refractometer รุ่น Master S/Mill M เป็นเครื่องวัดแบบพกพาที่มีย่านความเค็มที่วัดในช่วง 0 ถึง 100‰ (PPT) อ่านค่าได้ละเอียด  1‰ ( PPT) มีย่านการวัดความถ่วงจำเพาะ (SG) 1.000-1.070 สอบเทียบได้ด้วยการปรับสกรู แสดงค่าความเค็มในหน้าปัดที่มีสีสดใสสว่างคมชัดสูงสำหรับการมองเห็นที่ชัดเจน สินคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายราคาถูก

  ฿13,500.00 ฿12,850.00

  Salinity meter สำหรับอาหารรุ่น HI96821 Food Grade แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม Sodium Chloride (NaCl) สามารถวัดและแสดงค่าโซเดียมคลอไรด์ได้ใน 4หน่วยดังนี้ g/100g g/100 mL, Specific gravity และ °Baume เหมาะสำหรับอาหาร น้ำสลัด ชีส เครื่องปรุงรส อาหารกระป๋อง ซุป น้ำเกลือ ในสายการผลิตอาหารหรือในห้องปฏิบัติการ สินคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿13,500.00 ฿12,850.00

  เครื่องวัดความเค็ม Salinity meter รุ่น HI96822 จาก Hanna การวัดความเค็มของน้ำทะเล น้ำกร่อยหรือตู้ปลาน้ำเค็ม แสดงความเค็มได้ 3หน่วย  Practical Salinity Units (PSU) และ Parts per thousands (PPT) และ Specific Gravity โดยมีย่านการวัด 0 to 50 PSU และ 0 to 150 ppt และ 1.000 to 1.114 Specific Gravity (20/20) เพื่อให้มั่นใจความถูกต้องมีการสอบเทียบน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากไอออน (Deionized water) เหมาะสำหรับทดสอบความเค็มของน้ำทะเล น้ำกร่อยหรือตู้ปลาน้ำเค็ม สินคุณภาพสูงจาก USA มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿19,200.00 ฿16,000.00

  AZ8603 เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบ 6 IN1 รุ่น 1 หน้าจอ LCD แสดงค่าการวัดพร้อมกันทั้ง 4ค่า เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัดค่า DO 0.00-30.00 ppm (mg/L) และ 0.0 ถึง 199% (ความแม่นยำ DO ± 3%)
  2. ช่วงการวัด pH 2.00-12.00 pH (ความแม่นยำ± 0.1 pH)
  3. ช่วงการวัด EC  0 ถึง 150.0 mS/cm
  4. ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 150ppt
  5. ช่วงการวัดความเค็ม 0 ถึง 42 ppt
  6. จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมพารามิเตอร์หลายตัวแสดงพร้อมกัน
  7. การออกแบบกันน้ำ IP67
  ฿23,400.00 ฿19,500.00

  ชุดทดสอบทางทะเล Marine Test Kit รุ่น HI3823 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้สำหรับตรวจ 6 ค่า ที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ alkalinity, carbon dioxide, hardness, dissolved oxygen, pH, เเละ salinity ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการทดสอบมากกว่า 100 ตัวอย่าง สินค้าคุณภาพสูง พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿29,400.00 ฿24,500.00

  เครื่องวัดความเค็มรุ่น PAL-SALT จาก ATAGO เป็นเครื่องมือวัดความเค็มที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบความเค็ม ย่านการวัด 0.00-10.0% (g/100g) ด้วยความละเอียด 0.01% (0.00 ถึง 2.99%)/ 0.1% (3.0 ถึง 10.0%) ด้วยความแม่นยำ ±0.05% (0.00 ถึง 0.99%)/ ±5% (1.00 ถึง 10.0%) ตัวเครื่องกันน้ำตามมาตรฐาน IP65 แบตเตอรี่ Alkaline AAA x 2ก้อน มีการการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) เหมาะสำหรับการใช้งานใน Laboratory ด้านอาหารและใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบสารอาหาร แปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ สินคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  Showing 1–20 of 40 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th