เครื่องวัดการหักเหของแสง

รู้จักเครื่องวัดการหักเหแสง

เครื่องวัดการหักเหแสงเป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการหรือภาคสนามสำหรับการวัดดัชนีการหักเหของแสง ( refractometry ) ดัชนีหักเหคำนวณจากกฎหมายของปราดเปรื่องในขณะที่สำหรับผสมดัชนีหักเหสามารถคำนวณจากองค์ประกอบของวัสดุที่ใช้กฎการผสม เช่น Gladstone–Dale relation และ Lorentz–Lorenz equation. 

มีหลายชนิดทั้งแบบส่องกล้องและในแบบดิจิตอลซึ่งจะตรวจสอบดัชนีการหักเหของแสง วัดความหวานสำหรับวัดปริมาณน้ำตาลในน้ำ น้ำผลไม้สด น้ำเชื่อม เครื่องดื่มและอาหารต่างๆ โดยค่าที่ได้มีหน่วยเป็น องศาบริกซ์ (เปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อน้ำหนัก) วัดความเค็มหรือปริมาณเกลือมีชื่อรียกว่า Salinity Refractometer มีหน่วยเป็นความเข้มข้น PPT (Part Per Thousond) สำหรับวัดปริมาณเกลือในอาหารหมักเกลือ (Salt curing) วัดความเข้มข้นของเกลือในซีอิ้ว น้ำปลา ปูเค็มและอาหารอื่นๆ เป็นต้น ให้ความแม่นยำสูงและการวัดที่รวดเร็ว

 

การวัดดัชนีการหักเหของแสง

เครื่องวัดมาตรฐานวัดขอบเขตของการหักเหแสง (เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีการหักเหแสง) ของสารโปร่งใสทั้งในสถานะของเหลวหรือของแข็ง จากนั้นจะใช้เพื่อระบุตัวอย่างของเหลววิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของตัวอย่างและกำหนดจำนวนหรือความเข้มข้นของสารที่ละลายภายในตัวอย่าง เมื่อแสงผ่านของเหลวจากอากาศมันจะช้าลงและสร้างภาพลวงตา ‘ดัด’ ความรุนแรงของ ‘โค้ง’ จะขึ้นอยู่กับปริมาณของสารที่ละลายในของเหลว
ปริซึมในเครื่องวัดมีดัชนีการหักเหของแสงได้ดีกว่าสารละลาย การวัดจะถูกอ่าน ณ จุดที่ปริซึมและการแก้ปัญหามาบรรจบกัน ด้วยวิธีการแก้ปัญหาความเข้มข้นต่ำดัชนีการหักเหของปริซึมจะยิ่งใหญ่กว่าตัวอย่างการสร้างมุมการหักเหขนาดใหญ่และการอ่านค่าต่ำ (“A” บนไดอะแกรม) การย้อนกลับจะเกิดขึ้นกับสารละลายความเข้มข้นสูง (“B” บนไดอะแกรม)

หน่วยการวัด : มักจะอ่านเป็น Brix หรือ% Brix (เปอร์เซ็นต์ Brix) ใช้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อวัดความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำเช่นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

 

ประเภทของเครื่องวัดการหักเหแสง

 • Digital refractometers
 • Abbe refractometers
 • Process refractometers
 • Digital handheld refractometer
 • Handheld refractometer

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

  ฿3,500.00 ฿2,500.00

  เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Refractometer) รุ่น RHS-28ATC ย่านการวัด 0-28%  มีความละเอียดของการอ่านค่า 0.2% โดยสามารถอ่านค่าได้จาก Scale โดยมีหน่วยเป็น % เครื่องวัดความเค็มรุ่น RHS-28ATC ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบความเข้มข้นของน้ำทะเลและน้ำเกลือและใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพในการวิจัยและการทดลองทางคลินิก อุตสาหกรรมทางทะเล การเกษตร การผลิตอาหาร  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯลฯ

  ฿3,500.00 ฿2,500.00

  เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Refractometer) รุ่น RHS-10ATC ย่านการวัด 0-100‰  และสามารถวัดค่า (Salinity Specific Gravity) ได้ที่ย่านการวัด 1.000~1.070SG มีความละเอียดของการอ่านค่า 1‰ โดยสามารถอ่านค่าได้จาก Scale โดยมีหน่วยเป็น PPT (‰) และความเข้มข้นของสารละลายเกลืออยู่ที่มีต่อพัน PPT (Part Per Thousand) เครื่องวัดความเค็มรุ่น RHS-10ATC ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบความเข้มข้นของน้ำทะเลและน้ำเกลือและใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพในการวิจัยและการทดลองทางคลินิก อุตสาหกรรมทางทะเล การเกษตร การผลิตอาหาร  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯลฯ

  ฿7,600.00 ฿6,600.00

  เครื่องวัดความเค็ม (Sodium chloride) Atago รุ่น MASTER-S10M เป็นเครื่องวัดความเค็มแบบส่องกล้อง (Salinity Refractometer) แบบพกพา ย่านการวัดความเค็ม 0.0 ถึง 10.0g/100g มีการชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และสอบเทียบจะปรับด้วยสกรู เครื่องวัดความเค็มนี้วัดดัชนีหักเหของสารละลายในตัวอย่างและแปลงเป็นความเข้มข้นของน้ำทะเลเป็นหน่วย g/100g ตามน้ำหนัก ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม การศึกษา ทางธรณีวิทยา เคมี ระบบนิเวศและสำหรับการทดสอบน้ำ สินคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน ขายร