pH Controller

pH Controller เป็นเครื่องวัดที่ตรวจสอบและปรับระดับค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายโดยอัตโนมัติ ช่วยในการปรับสมดุลระดับกรดและด่างทำให้สารละลายเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ ตัวควบคุมค่า pH นั้นมีความหลากหลายอย่างมากและการออกแบบและการกำหนดค่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นความแรงของกรดหรือเบส การไหล วิธีการเพิ่มตัวทำปฏิกิริยาเป็นกลาง ความแปรปรวนของกระด้างของน้ำ ความแม่นยำของการควบคุมเป็นต้น  pH Controller จะตรวจสอบค่า pH และเริ่มฟังก์ชั่นตัวควบคุมด้วยการสั่งการปั๊มสารเคมี (Chemical Pump) โดยถูกใช้ในอุตสาหกรรมหลายเช่นการแปรรูปอาหาร ไฮโดรโปนิกส์ การทำน้ำให้บริสุทธิ์และการควบคุมของเสีย ตัว pH Controller แตกต่างกันในแง่ของประเภทการควบคุม การควบคุมเชิงเส้นหรือการควบคุมที่ไม่ใช่เชิงเส้น มีสไตล์การควบคุมเชิงเส้นหลายแบบ มีฟังก์ชั่นในการควบคุมระดับค่า pH ในช่วงที่กำหนดได้โดยมี High-Low และมีสัญญาณ Output แจ้งเตือนเพื่อส่งสัญญาณและสั่งการทำงานปั๊มเพือเติมสารละลายเข้าไปในระบบเพื่อให้ได้ค่าพีเอช pH ระดับคงที่ เหมาะใช้ในฟาร์ม ไฮโดรโปนิกส์ ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมค่าพีเอชในระบบ

pH Controller
Showing all 32 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th