pH Controller

pH Controller เป็นเครื่องวัดที่ตรวจสอบและปรับระดับค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายโดยอัตโนมัติ ช่วยในการปรับสมดุลระดับกรดและด่างทำให้สารละลายเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ ตัวควบคุมค่า pH นั้นมีความหลากหลายอย่างมากและการออกแบบและการกำหนดค่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นความแรงของกรดหรือเบส การไหล วิธีการเพิ่มตัวทำปฏิกิริยาเป็นกลาง ความแปรปรวนของกระด้างของน้ำ ความแม่นยำของการควบคุมเป็นต้น  pH Controller จะตรวจสอบค่า pH และเริ่มฟังก์ชั่นตัวควบคุมด้วยการสั่งการปั๊มสารเคมี (Chemical Pump) โดยถูกใช้ในอุตสาหกรรมหลายเช่นการแปรรูปอาหาร ไฮโดรโปนิกส์ การทำน้ำให้บริสุทธิ์และการควบคุมของเสีย ตัว pH Controller แตกต่างกันในแง่ของประเภทการควบคุม การควบคุมเชิงเส้นหรือการควบคุมที่ไม่ใช่เชิงเส้น มีสไตล์การควบคุมเชิงเส้นหลายแบบ มีฟังก์ชั่นในการควบคุมระดับค่า pH ในช่วงที่กำหนดได้โดยมี High-Low และมีสัญญาณ Output แจ้งเตือนเพื่อส่งสัญญาณและสั่งการทำงานปั๊มเพือเติมสารละลายเข้าไปในระบบเพื่อให้ได้ค่าพีเอช pH ระดับคงที่ เหมาะใช้ในฟาร์ม ไฮโดรโปนิกส์ ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมค่าพีเอชในระบบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางบริษัท นีโอนิคส์ ติดต่อ โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th

pH Controller
  ฿6,600.00 ฿5,500.00

  เครื่องวัดค่า EC Monitoring รุ่น HI983307-02 เป็นเครื่องวัด EC โดยมีย่านการวัดค่า EC ระหว่าง 0.00 ถึง 9.99 mS/cm ความละเอียด 0.01 mS/cm สามารถตั้งค่า Alarm และแจ้งเตือนโดยสามารถตั้งค่า EC ได้ระหว่าง 0.70 ถึง 3.50 mS/cm การออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ที่ระดับ EC จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿8,000.00 ฿5,500.00

  HI983304-02 เป็นเครื่องวัด EC โดยมีย่านการวัดค่า EC ระหว่าง 0.00 to 19.99 µS/cm ความละเอียด 0.01 µS/cm ด้วยค่าผิดพลาด ±2% สามารถตั้งค่า Alarm และแจ้งเตือน โดยสามารถตั้งค่า EC ได้ระหว่าง 1.00 ถึง 5.00 µS/cm เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น

  1. ย่านการวัด EC : -0.00 ~ 19.99 uS/cm ( ความละเอียด 0.01 uS/cm , ความแม่นยำ ± 2 %F.S. )
  2. สอบเทียบ EC: 1 จุด
  3. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  4. หัววัด pH สามารถถอดเปลี่ยนได้
  5. ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F
  6. กันน้ำได้ ( water -resistant )
  7. สามารถตั้งค่า Alarm และแจ้งเตือนได้  โดยสามารถตั้งค่า EC ได้ระหว่าง 1.00 ถึง 5.00 µS/cm

   

  ฿6,840.00 ฿5,700.00

  HI-981402-02 เป็นเครื่องวัด pH โดยมีย่านการวัดค่า pH ระหว่าง 0.0 ถึง 14.0 ด้วยค่าผิดพลาด ±0.2pH จอ LCD ขนาด สามารถตั้งค่าจุดตั้งเตือนเมื่อค่า pH ต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนด ตั้งค่าได้ทุกที่ในช่วงระหว่าง pH 3 ถึง pH 11 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ที่ระดับ pH จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น

  1. ย่านการวัด pH : -0.0 ~ 14.0 pH ( ความละเอียด 0.1 pH , ความแม่นยำ ± 0.2 pH )
  2. สอบเทียบ pH: 2 จุด
  3. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  4. หัววัด pH สามารถถอดเปลี่ยนได้
  5. ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F
  6. กันน้ำได้ ( water proof )
  ฿8,000.00 ฿6,500.00

  เครื่องวัดค่า EC Monitoring รุ่น HI983302N-02 เป็นเครื่องวัด EC โดยมีย่านการวัดค่า EC ระหว่าง 0.00 ถึง 9.99 mS/cmความละเอียด 0.01 mS/cm ด้วยค่าผิดพลาด ±2% เครื่องวัด HI983302N-02 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ย่านการวัด EC : 0.00 ~ 9.99 mS/cm ( ความละเอียด 0.01 mS/cm , ความแม่นยำ ± 2%F.S. )
  2. สอบเทียบ EC: 1จุด
  3. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  ฿8,500.00 ฿7,300.00

  HI981401N-02 Grochek เป็นเครื่องวัด pH และอุณหภูมิ โดยมีย่านการวัดค่า pH ระหว่าง 0.0 ถึง 14.0 ด้วยค่าผิดพลาด ±0.2 pH ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ที่ระดับ pH จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น

  1. ย่านการวัด pH : 0.0 ~ 14.0 pH ( ความละเอียด 0.1 pH , ความแม่นยำ ± 0.2 pH )
  2. ย่านการวัดอุณหภูมิ : 0.0-60.0 C
  3. สอบเทียบ pH: 2 จุด
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  5. IP54
  ฿9,000.00 ฿7,600.00

  HI991401-02 GroChek เป็นเครื่องวัด pH และอุณหภูมิ โดยมีย่านการวัดค่า pH ระหว่าง 0.0 ถึง 14.0 ความละเอียด 0.1 pH ความแม่นยำ ±0.1pH ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์

  1. ย่านการวัด pH : 0.0 ~ 14.0 pH ( ความละเอียด 0.1 pH , ความแม่นยำ ± 0.1 pH )
  2. ย่านการวัดอุณหภูมิ : 0.0-60.0 C
  3. สอบเทียบ pH: 2 จุด
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  5. Water proof
  ฿13,000.00 ฿11,500.00

  HI981404N-02 เป็นเครื่องวัด pH TDS และอุณหภูมิ มีย่านการวัดค่า pH ระหว่าง 0.0 ถึง 14.0 ความละเอียด 0.1 pH ด้วยค่าผิดพลาด ±0.2pH และย่านการวัดค่า TDS 0 ถึง 1990 mg/L (ppm) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ที่ระดับ pH และ TDS จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น

  1. ย่านการวัด pH : 0.0 ~ 14.0 pH ( ความละเอียด 0.1 pH , ความแม่นยำ ± 0.2 pH )
  2. ย่านการวัด TDS : 0-1990 mg/L ( ppm ) ( ความละเอียด 10 mg/L , ความแม่นยำ ±2%F.S. )
  3. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  4. สอบเทียบpH: 2 จุด
  5. สอบเทียบTDS: 1 จุด
  ฿13,000.00 ฿11,500.00

  HI981405N-02 เป็นเครื่องวัด pH EC และอุณหภูมิ โดยมีย่านการวัดค่า pH ระหว่าง 0.0 ถึง 14.0 ด้วยค่าผิดพลาด ±0.2 และย่านการวัดค่า EC 0.00 ถึง 9.99 mS/cm มีค่าผิดพลาด ±2% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ที่ระดับ pH และ EC จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ย่านการวัด pH : 0.0 ~ 14.0 pH ( ความละเอียด 0.1 pH , ความแม่นยำ ± 0.2 pH )
  2. ย่านการวัด EC : 0.00-9.99 mS/cm ( ความละเอียด 0.01 mS , ความแม่นยำ ±2%F.S. )
  3. ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ: 0 ℃ ~ 60 ℃ / 32-122 F ( ความละเอียด0.1 C /0.1F ) , (ความแม่นยำ±0.5 C )
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  5. สอบเทียบpH: 2 จุด
  6. สอบเทียบEC: 1 จุด
  ฿15,600.00 ฿13,000.00

  HI991404-02 เป็นเครื่องวัดค่า PH EC TDS Monitoring  ซึ่งเป็นการวัด pH EC TDS และอุณหภูมิ โดยมีย่านการวัด pH 0.0 ~ 14.0 pH ย่านการวัดค่า EC 0 ถึง 3999 μS/cm และย่านการวัดค่าTDS 0 ถึง 2000 ppm การติดตั้งทำได้ง่าย ตัวเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเรือนกระจกและงานพืชสวน การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปรนิกส์ (Hydroponics) สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น

  1. ย่านการวัด pH : 0.0 ~ 14.0 pH ( ความละเอียด 0.1 pH , ความแม่นยำ ± 0.1 pH )
  2. ย่านการวัด EC : 0-3999 uS/cm ( ความละเอียด 1 uS , ความแม่นยำ ±2%F.S. )
  3. ย่านการวัด TDS: 0-2000 mg/L( ppm )  (ความละเอียด 1 mg/L( ppm ) , ความแม่นยำ ±2%F.S. )
  4. ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ: 0 ℃ ~ 60 ℃ / 32-122 F ( ความละเอียด0.1 C /0.1F ) , (ความแม่นยำ±0.5 C )
  5. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
  6. สอบเทียบpH: 2 จุดอัตโนมัติ
  7. สอบเทียบEC: 1 จุด HI7031L(1413 uS) หรือสอบเทียบTDS: 1 จุด HI7032L (1382 ppm)
  ฿15,600.00 ฿13,000.00

  เครื่องวัดค่า PH EC TDS Monitoring รุ่น HI991405-02 เครื่องวัดค่า PH EC TDS Monitoring รุ่น HI991405-02 เป็นวิธีง่ายๆ ในการวัด pH EC TDS และอุณหภูมิ โดยมีย่านการวัดค่า pH 0-14 pH ย่านการวัดค่า TDS 0.00 ถึง 10.00 g/L (ppt) และย่านการวัดค่า EC 0.00 ถึง 20.00 mS/cm สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿17,880.00 ฿14,900.00

  เครื่องวัดค่า PH TDS Monitoring รุ่น HI981504/5-2 เป็นเครื่องวัดค่า pH TDS และอุณหภูมิ มีจอ LCD แบบ backlit สามารปรับตั้งค่า TDS factor 0.5 ทำได้ง่าย มีย่านการวัดค่า pH 0.0 ถึง 14.0 pH ด้วยค่าผิดพลาด ± 0.2pH และย่านการวัดค่า TDS 0 ถึง 1990 ppm ด้วยค่าผิดพลาด ± 10ppm สินค้าคุณภาพสูงผ่านการสอบเทียบจากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿16,000.00 ฿14,900.00

  เครื่องวัดค่า PH TDS Monitoring รุ่น HI981504/7-2 เป็นเครื่องวัดค่า pH TDS และอุณหภูมิ มีจอ LCD แบบ backlit สามารปรับตั้งค่า TDS factor 0.7 มีย่านการวัดค่า pH 0.0 ถึง 14.0 pH ด้วยค่าผิดพลาด ± 0.2pH และย่านการวัดค่า TDS 0 ถึง 1990 ppm ด้วยค่าผิดพลาด ± 10ppm ผู้ใช้สามารถเลือกหน่วยอุณหภูมิ (C หรือ F) ที่แผงด้านหลังได้อย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพสูงผ่านการสอบเทียบจากโรงงาน ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿18,000.00 ฿15,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH Controller รุ่น BL981411-1 เป็นตัวควบคุมค่า pH Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด สามารถปรับค่า pH ได้ระหว่าง 0 ถึง 14 pH และขั้นตอนการสอบเทียบทำได้ง่ายด้วย Trimmers ที่แผงด้านหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผงด้านหน้า BL981411-1 มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่าความเป็นกรดด่างสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ หรือสามารถเลือกให้รีเลย์ทำงานเมื่อค่า pH ลดลงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿18,000.00 ฿15,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่า ORP Controller รุ่น BL982411-1 เป็นตัวควบคุมค่า ORP Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด มีย่านการวัดค่า ORP ในช่วง 0 ถึง 1000 mV และแสดงการอ่านบนจอแสดงผลขนาดใหญ่  สามารถใช้กับหัววัด ORP ได้ทุกชนิดที่มีขั้วต่อแบบ BNC ขั้นตอนการสอบเทียบทำได้ง่ายด้วย Trimmers ที่แผงด้านหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผงด้านหน้า BL982411-1 มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่า ORP สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ หรือสามารถเลือกให้รีเลย์ทำงานเมื่อค่า ORP ลดลงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿19,200.00 ฿16,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่าความนำไฟฟ้า EC Controller รุ่น BL983313-1 เป็นเครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า Conductivity Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด มีย่านการวัด 0 ถึง 1999 μS/cm มีค่าความถูกต้อง ±2% ขั้นตอนการสอบเทียบทำได้ง่ายด้วย Trimmers ที่แผงด้านหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผงด้านหน้า BL983313-1 มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่าค่าความนำไฟฟ้า EC สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿19,200.00 ฿16,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่าความนำไฟฟ้า EC Controller รุ่น BL983322-1 เป็นเครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า Conductivity Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด มีย่านการวัด 0 ถึง 19.99 μS/cm มีค่าความถูกต้อง ±2% ด้วยความละเอียด 0.01μS/cm  ขั้นตอนการสอบเทียบทำได้ง่ายด้วย Trimmers ที่แผงด้านหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผงด้านหน้า BL983322-1มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่าค่าความนำไฟฟ้า EC สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿19,200.00 ฿16,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่า TDS Controller รุ่น BL983319-1 เป็นเครื่องควบคุมค่า TDS (Total Dissolved Solids) Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด มีย่านการวัด 0 ถึง 1999 ppm (mg/L) มีค่าความถูกต้อง ±2% ด้วยความละเอียด 1ppm (mg/L) ขั้นตอนการสอบเทียบทำได้ง่ายด้วย Trimmers ที่แผงด้านหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผงด้านหน้า BL983319-1มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่า TDS สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿19,200.00 ฿16,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่าความนำไฟฟ้า EC Controller รุ่น BL983320-1 เป็นเครื่องควบคุมค่าความนำไฟฟ้า Conductivity Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด มีย่านการวัด 0 ถึง 199.9 μS/cm มีค่าความถูกต้อง ±2% ด้วยความละเอียด 0.1μS/cm  ขั้นตอนการสอบเทียบทำได้ง่ายด้วย Trimmers ที่แผงด้านหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผงด้านหน้า BL983320-1มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่าค่าความนำไฟฟ้า EC สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿19,200.00 ฿16,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่า TDS Controller รุ่น BL983318-1 เป็นเครื่องควบคุมค่า TDS (Total Dissolved Solids) Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด มีย่านการวัด 0 ถึง 10.00 g/L (ppt) มีค่าความถูกต้อง ±2% ด้วยความละเอียด 0.01 g/L (ppt) ขั้นตอนการสอบเทียบทำได้ง่ายด้วย Trimmers ที่แผงด้านหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผงด้านหน้า BL983318-1มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่า TDS สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿21,600.00 ฿18,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่า ORP Controller รุ่น BL932700-1 (Recorder Output) เป็นตัวควบคุมค่า ORP Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด มีย่านการวัดค่า ORP ในช่วง 0 ถึง 1000 mV มีเอาท์พุท 4 – 20 mA สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกข้อมูล (Recorder Output) หรืออุปกรณ์อื่นๆ และแสดงการอ่านบนจอแสดงผลขนาดใหญ่  สามารถใช้กับหัววัด ORP ได้ทุกชนิดที่มีขั้วต่อแบบ BNC ขั้นตอนการสอบเทียบทำได้ง่ายด้วย Trimmers ที่แผงด้านหน้า ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผงด้านหน้า BL982411-1 มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่า ORP สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿21,600.00 ฿18,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่าความต้านทานในน้ำ Resistivity Controller รุ่น BL983314-1 เป็นเครื่องควบคุมค่าความต้านทานในน้ำ Resistivity มีขนาดกะทัดรัด มีย่านการวัด 0 ถึง 19.90 MΩ•cm มีค่าความถูกต้อง ±2% ด้วยความละเอียด 0.10 MΩ•cm มีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ที่แตกต่างกัน 3 ค่า (β = 2.4, 3.5 หรือ 4.5% / °C) สามารถเชื่อมต่อกับระบบเตือนภัย ปั๊ม ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบ Dosing Pump เมื่อค่าความต้านทานในน้ำสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผง สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿22,800.00 ฿19,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH Controller รุ่น BL931700-1 Recorder Output เป็นตัวควบคุมค่า pH Controller ที่มีขนาดกะทัดรัด สามารถปรับค่า pH ได้ระหว่าง 0 ถึง 14 pH และขั้นตอนการสอบเทียบทำได้ง่ายด้วย Trimmers ที่แผงด้านหน้า มีเอาท์พุท 4 – 20 mA สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกข้อมูล (Recorder Output ) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ได้โดยใช้สวิตช์บนแผงด้านหน้า BL931700-1 มาพร้อมกับรีเลย์ทำให้สามารถสั่งการ Dosing Pump เมื่อค่าความเป็นกรดด่างสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ หรือสามารถเลือกให้รีเลย์ทำงานเมื่อค่า pH ลดลงต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿25,200.00 ฿21,000.00

  เครื่องวัดค่า pH EC TDS และอุณหภูมิ Datalogger สำหรับไฮโดรโปนิกส์รุ่น HI981420 เป็นเครื่องวัดค่า pH EC TDS และอุณหภูมิสำหรับไฮโดรโปนิกส์ โดยมีย่านการวัดค่า pH 0 ถึง 14 และ ย่านวัดค่า TDS 0 ถึง 5000 ppm และย่านการวัดค่า EC 0.00 ถึง 10.00 mS/cm หัววัดถูกออกแบบมาเป็นพิเศษแบบ 3 in 1

  เครื่องวัดค่า pH EC TDS และอุณหภูมิ Datalogger สำหรับไฮโดรโปนิกส์รุ่น HI981420 ถูกออกแบบมากันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65 สามารถเก็บข้อมูลการวัดค่า pH EC TDS ได้ (Datalogger) โดยสามารถตั้งค่าให้เก็บข้อมูลทุกๆ 15นาที โดยมีหน่วยความจำภายในเก็บได้ 30วัน และบันทึกค่า Min Max และ Average เชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท USB สามารถแจ้งเตือน Alarm Low and High มีแสง BackLight ซึ่งจะสว่างเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีแสงสว่างน้อย การติดตั้งทำได้ง่ายเพียงแค่แขวนมิเตอร์ไว้เหนือน้ำตัวอย่างที่จะทดสอบเพื่อการวัดค่าอย่างต่อเนื่องจากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ เครื่องจะทำงาน หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ เครื่องวัดนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเรือนกระจกและงานพืชสวน การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปรนิกส์ (Hydroponics) เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿54,000.00 ฿45,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH Controller รุ่น pH500111-2 เป็นชุดควบคุมสำหรับวัดควบคุมและวิเคราะห์ระดับกรด-ด่าง สำหรับการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมและมีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) หรือการชดเชยอุณหภูมิด้วยตนเอง การสอบเทียบอัตโนมัติ หน้าจอ LCD การควบคุมเอาท์พุทอนาล็อกและระบบเตือนภัย ใช้ในระบบควบคุมอุตสาหกรรมเพื่อคำนวณความแตกต่างระหว่างค่า pH ที่วัดได้กับค่าที่ต้องการตัวควบคุม เพื่อจะปรับค่าความเป็นกรดด่างตามที่ต้องการโดยใช้อินพุตควบคุมกระบวนการการตั้งค่าพารามิเตอร์ มีย่านการวัดค่ากรดด่าง 0.00 ถึง 14.00 pH เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเอาต์พุตแบบอะนาล็อก มีการชดเชยอุณหภูมิระหว่าง -9.9 ถึง 120 องศาเซลเซียสหรือ ATC ด้วยหัววัด Pt100 (ไม่รวมต้องซื้อเพิ่ม) สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ RS232 และโปรแกรม HI 92500 สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿54,000.00 ฿45,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH Controller รุ่น pH502421-2 เป็นชุดควบคุมแบบ PID สำหรับวัดควบคุมและวิเคราะห์ระดับกรด-ด่าง ใช้รีเลย์ SSR สำหรับการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมและมีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) หรือการชดเชยอุณหภูมิด้วยตนเอง การสอบเทียบอัตโนมัติ หน้าจอ LCD การควบคุมเอาท์พุทอนาล็อกและระบบเตือนภัย ใช้ในระบบควบคุมอุตสาหกรรมเพื่อคำนวณความแตกต่างระหว่างค่า pH ที่วัดได้กับค่าที่ต้องการตัวควบคุม เพื่อจะปรับค่าความเป็นกรดด่างตามที่ต้องการโดยใช้อินพุตควบคุมกระบวนการการตั้งค่าพารามิเตอร์ มีย่านการวัดค่ากรดด่าง 0.00 ถึง 14.00 pH เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเอาต์พุตแบบอะนาล็อก มีการชดเชยอุณหภูมิระหว่าง -9.9 ถึง 120 องศาเซลเซียสหรือ ATC ด้วยหัววัด Pt100 (ไม่รวมต้องซื้อเพิ่ม) สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ RS232 และโปรแกรม HI 92500 สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿57,600.00 ฿48,000.00

  ปั๊มดูดสารเคมีและชุดควบคุมค่า pH Controller BL7916-2 เป็นชุดแบบ 2 in 1 สามารถวัดควบคุมค่า pH และเป็นปั๊มดูดสารเคมีได้ในเครื่องเดียวกัน ย่านการวัดค่ากรด-ด่างระหว่าง 0 ถึง 14 pH ด้วยความถูกต้อง ±0.01 pH มีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ มีเอาท์พุท 4 – 20 mA สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกข้อมูล (Recorder Output) หรืออุปกรณ์อื่นๆ และปั๊มดูดสารเคมีจะทำงานเมื่อค่าความเป็นกรดด่างในน้ำสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual ชุดดูดจ่ายสารเคมีผลิตจากวัสดุ PVDF, FPM / FKM และ PTFE เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากสารเคมีทำให้มีความทนทานอายุการใช้งานยาวนาน สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿57,600.00 ฿48,000.00

  ปั๊มดูดสารเคมีและชุดควบคุมค่า ORP Controller BL7917-2 เป็นชุดแบบ 2 in 1 สามารถวัดควบคุมค่า ORP และเป็นปั๊มดูดสารเคมีได้ในเครื่องเดียวกัน ย่านการวัดค่าโออาร์พีระหว่าง -999 mV ถึง +999 mVด้วยความถูกต้อง ±5 mV มีการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ มีเอาท์พุท 4 – 20 mA สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกข้อมูล (Recorder Output) หรืออุปกรณ์อื่นๆ และปั๊มดูดสารเคมีจะทำงานเมื่อค่า ORP ในน้ำสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการ Dosing แบบอัตโนมัติหรือควบคุมแบบ Manual 

   

  ชุดปั๊มดูดสารเคมีผลิตจาก Polypropylene เกรด IP55 ที่ทนทานเพื่อป้องกันอันตรายจากการหกรั่วไหลและกระเด็นของสารเคมี ชุดดูดจ่ายสารเคมีผลิตจากวัสดุ PVDF, FPM / FKM และ PTFE เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากสารเคมีทำให้มีความทนทานอายุการใช้งานยาวนาน สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿60,000.00 ฿50,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH ORP Digital Controller HI504222-2 เป็นชุดควบคุมแบบ PID สำหรับวัดควบคุมและวิเคราะห์ระดับค่ากรดด่าง pH ORP โดยมีจุดตั้งค่าหนึ่งหรือสองจุดการตั้งค่า การวัดค่า pH และ ORP จะถูกบันทึกแยกกัน การสอบเทียบค่า PH สามารถสอบเทียบได้ใน 2 จุด มีย่านวัดค่า pH ตั้งแต่ -2.00 ถึง +16.00 pH และย่านการวัดค่า ORP -2000 ถึง + 2000 mV โดยมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง +130 องศาเซลเซียส คุณภาพสูงจาก USA มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿60,000.00 ฿50,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH ORP Digital Controller HI504224-2 เป็นชุดควบคุมแบบ PID สำหรับวัดควบคุมและวิเคราะห์ระดับค่ากรดด่าง pH ORP โดยมีจุดตั้งค่าหนึ่งหรือสองจุดการตั้งค่า การวัดค่า pH และ ORP จะถูกบันทึกแยกกัน การสอบเทียบค่า PH สามารถสอบเทียบได้ใน 2 จุด มีย่านวัดค่า pH ตั้งแต่ -2.00 ถึง +16.00 pH และย่านการวัดค่า ORP -2000 ถึง + 2000 mV โดยมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง +130 องศาเซลเซียส คุณภาพสูงจาก USA มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿66,000.00 ฿55,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่ากรดด่าง pH ORP Digital Controller HI504924-2 เป็นชุด PID สำหรับวัดควบคุมและวิเคราะห์ระดับค่ากรดด่าง pH ORP โดยมีจุดตั้งค่าหนึ่งหรือสองจุดการตั้งค่า การวัดค่า pH และ ORP จะถูกบันทึกแยกกัน การสอบเทียบค่า PH สามารถสอบเทียบได้ใน 2 จุด มีย่านวัดค่า pH ตั้งแต่ -2.00 ถึง +16.00 pH และย่านการวัดค่า ORP -2000 ถึง + 2000 mV โดยมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง +130 องศาเซลเซียส มีฟังก์ชั่น Advanced cleaning สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿67,200.00 ฿56,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ EC Controller รุ่น HI720122-2 เป็นชุดควบคุม PID สำหรับวัดควบคุมและวิเคราะห์ระดับความนำไฟฟ้าในน้ำ EC Controller มีย่านวัดค่าความนำไฟฟ้า EC ตั้งแต่ 0 ถึง 2000 mS/cm (Autoranging) ความถูกต้อง ±2% สามารถตั้งค่าการวัดค่าและการควบคุมค่าความนำไฟฟ้า EC และอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบโดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Pt100 หรือ Pt1000 พิมพ์) มีฟังก์ชั่น  ATC การชดเชยการนำอุณหภูมิการนำไฟฟ้าและการสอบเทียบแบบหนึ่งจุดในค่าที่ตรงกับช่วงการวัด สามารถตั้งค่า Setpoint ได้หนึ่งจุดและมีหนึ่งเอาท์พุทการควบคุมอนาล็อก (0-20 หรือ 4-20 mA) สามารถกำหนดค่าสำหรับการบันทึกของวัด และมี 4 รีเลย์สามารถใช้ในการควบคุมกระบวนการ สามารถเข้าถึงได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ RS485 และโปรแกรม HI 92500 คุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿70,800.00 ฿59,000.00

  เครื่องวัดและควบคุมค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ EC Controller รุ่น HI720224-2 เป็นชุดควบคุม PID สำหรับวัดควบคุมและวิเคราะห์ระดับความนำไฟฟ้าในน้ำ EC Controller มีย่านวัดค่าความนำไฟฟ้า EC ตั้งแต่ 0 ถึง 2000 mS/cm (Autoranging) ความถูกต้อง ±2% ตรวจสอบโดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ มีฟังก์ชั่น  ATC การชดเชยการนำอุณหภูมิการนำไฟฟ้าและการสอบเทียบแบบหนึ่งจุดในค่าที่ตรงกับช่วงการวัด สามารถตั้งค่า Setpoint ได้สองจุดและมีสองเอาท์พุทการควบคุมอนาล็อก (0-20 หรือ 4-20 mA) สามารถกำหนดค่าสำหรับการบันทึกของวัด และมี 4 รีเลย์สามารถใช้ในการควบคุมกระบวนการ สามารถเข้าถึงได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางซอฟต์แวร์ RS485 และโปรแกรม HI 92500 คุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  Showing all 32 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th