ค่า ph คือ

รู้จักค่า ph คือความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย ของเหลวและน้ำ

ค่า pH คือการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนซึ่งเป็นการวัดความป็นกรด-ด่างหรือเบสของสารละลาย ของเหลวหรือน้ำ โดยที่ระดับพีเอช มักจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 14 โดยของเหลวที่มีค่าพีเอช น้อยกว่า 7 จะมีสภาพเป็นกรด ของเหลวหรือน้ำที่มีค่าพีเอช มากกว่า 7 จะเป็นด่างหรือเบส ส่วนระดับค่าพีเอช ที่ 7.0 หมายถึง “เป็นกลาง” โดยมีความเป็นไปได้ถ้าของเหลวมีความเป็นกรดรุนแรงจะมีค่าพีเอช ที่ต่ำกว่า 0 และถ้าของเหลวมีความเป็นด่างสูงจะมีค่าพีเอช ที่มากกว่า 14

1) pH มีค่า 7 หมายความว่ามีความเป็นกลาง (natural pH)
2) pH มีค่าต่ำกว่า 7 แสดงความเป็นกรด (acidic pH)
3) pH มีค่าสูงกว่า 7 แสดงความเป็นเบสหรือด่าง (alkaline pH)

สมการหาค่า pH

สมการสำหรับการคำนวณค่าพีเอช นั้นถูกเสนอในปี 1909 โดยนักชีวเคมีชาวเดนมาร์ก Søren Peter Lauritz Sørensen:

pH = – log [H +]

โดยที่

 • 1.log เป็นลอการิทึมฐาน 10
 • 2.[H +] หมายถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในหน่วยโมลต่อลิตร (moles per liter)

ความหมายของค่า pH คือ

คำว่า “pH” นั้นมาจากคำภาษาเยอรมัน “potenz” ซึ่งหมายถึง “พลังงาน” รวมกับ H สัญลักษณ์องค์ประกอบของไฮโดรเจนดังนั้น pH จึงเป็นตัวย่อของ “พลังแห่งไฮโดรเจน”

 

ความสำคัญของค่า pH

ค่า pH ของน้ำเป็นตัวกำหนดความสามารถในการละลาย (ปริมาณสารที่สามารถละลายได้ในน้ำ) เช่นน้ำที่มีค่าพีเอช ต่ำ (เป็นกรด) นั่นหมายความว่าน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะมีธาตุโลหะหนักและสารอื่นๆ ละลายอยู่เช่นเหล็ก ทองแดง และอื่นๆ และค่าพีเอช ยังแสดงถึงความสามารถในการดำรงชีพของสัตว์น้ำ

 

pH เป็นปริมาณที่สำคัญที่สะท้อนถึงสภาพทางเคมีของสารละลาย ค่าพีเอช สามารถควบคุมความพร้อมใช้งานของสารอาหารหน้าที่ทางชีวภาพกิจกรรมของจุลินทรีย์และพฤติกรรมของสารเคมี ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบหรือควบคุมค่าพีเอช ของดินน้ำและผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มจึงมีความสำคัญสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ตารางค่า ph ของอาหารและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน

ตารางค่า ph

จากตารางค่าพีเอช แสดงให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันเราต้องพบเจอกับสารที่เป็นทั้งกรดและด่าง สิ่งที่เป็นกรดมากที่สุดได้แก่กรดในแบตเตอรี่และรองมาคือกรดในกระเพาะอาหาร มะนาว น้ำส้มสายชู มะเขือเทศ กาแฟและนม ตามลำดับส่วนน้ำมีค่าเป็นกลางคือ pH 7

 

จากตารางค่าพีเอช สิ่งที่เป็นด่างหรือเบสมากที่สุดคือน้ำยาล้างความสะอาดท่อระบายน้ำ น้ำยาฟอกฟอกขาว สบู่ แอมโมเนีย ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เบกกิ้งโซดาและเลือดตามลำดับ

การวัดค่า ph (กรด-เบส) ด้วยกระดาษลิตมัส

ค่าพีเอช สามารถวัดได้โดยใช้ระบบการวัดทางไฟฟ้าเคมีได้แก่กระดาษลิตมัสหรือตัวชี้วัด วิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดค่าพีเอช คือใช้กระดาษลิตมัสข้อได้เปรียบของการวัดค่าพีเอช ประเภทนี้คือช่วงค่าพีเอช เป็นที่รู้จักกันดีและสามารถใช้งานได้ง่าย น่าเสียดายที่ในหลาย ๆ กรณีกระดาษลิตมัสและคัลเลอริคัลคัลเลอริมิเตอร์ไม่แม่นยำพอที่จะทำการวัดค่าพีเอช คุณภาพสูงเนื่องจากจุดเปลี่ยนค่าพีเอชขึ้นอยู่กับผู้ใช้

สินค้าขายดีที่แนะนำอยู่ตอนนี้

กระดาษลิตมัส 0-14pH

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH แถบวัดสามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0-14pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ เช่นใช้ตรวจสอบปัสสาวะถ้าเป็นกรดนั่นคือสัญญาณความผิดปกติของไขมันและการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากโรคเบาหวานเป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) เหมาะกับงานทั่วไป
 • 4) สินค้าจากประเทศจีน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92110

กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ย่าน 0-14pH แบรนด์ MN92110

MN92110 (รุ่น 92110) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันนี เหมาะสำหรับตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำและสารละลายอื่นๆ แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92111

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH แบบ tube ย่าน 0-14pH แบรนด์ MN92111

MN92111 (รุ่น 92111) ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย มาในบรรจุภัณฑ์ Tube เหมาะสำหรับการพกพาสะดวก

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) บรรจุภัณฑ์ Tube แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น

การวัดค่า ph (กรด-เบส) ด้วย pH meter

pH meter เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายหรือที่เรียกว่าค่าพีเอช pH คือหน่วยวัดที่อธิบายระดับความเป็นกรดหรือด่างถูกวัดในระดับ 0 ถึง 14 เครื่องวัดค่าพีเอช ประกอบด้วยหัววัด Electrode แบบแก้วชนิดพิเศษดังนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาวิธีใช้ pH Meter การสอบเทียบ Calibrate และการดูแลรักษาเครื่องวัดอย่างถูกต้อง

สินค้าขายดีที่แนะนำอยู่ตอนนี้

PH Meter แบบปากกา

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง PH Meter รุ่น PH818

PH818 แบรนด์ SmartSensor เป็น pH มิเตอร์แบบกันน้ำตามมาตรฐาน IP65 แสดงผลการวัดบนจอ LCD (แสดงผลทั้งค่า pH และ Temperature) มีแสง Backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ในแสงน้อย

 • 1) ช่วงการวัดค่า pH: 0.00 ~ 14.00 pH
 • 2) ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ: 0 ℃ ~ 60 ℃
 • 3) ความละเอียดการแสดงผล: 0.01pH
 • 4) ความแม่นยำ: ± 0.05pH
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง PH Meter จาก Hanna รุ่น HI98103

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง pH Meter Hanna รุ่น HI98103

HI98103 เป็นเครื่องวัดค่า pH meter ที่ได้รับความนิยม สอบเทียบอัตโนมัติหนึ่งหรือสองจุดเหมาะสำหรับหลอดทดลอง บีกเกอร์และขวด สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต พร้อมใช้งานมาพร้อมกับน้ำยามาตรฐานสอบเทียบและมีคู่มือภาษาไทยเข้าใจง่าย สินค้าคุณภาพสูง

 • 1) pH ช่วง 0.0 ถึง 14.0 pH
 • 2) pH ความละเอียด 0.1 pH
 • 3) ความแม่นยำค่า pH ± 0.2 pH
 • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration
 • 5) ประเภทแบตเตอรี่ CR2032 ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1,000 ชั่วโมง
HI981030

เครื่องวัด pH ดิน (Soil pH Meter) รุ่น HI981030

HI981030 เป็นเครื่องวัดค่ากรดด่างในดินหรือวัดค่า pH ดิน แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน ผู้ใช้สามารถทดสอบความเป็นกรดของดินได้โดยตรง ราคาถูก มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

 • 1) ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14.0 pH
 • 2) ความละเอียด 0.1 pH
 • 3) ความแม่นยำ pH ± 0.2 pH @ 25 °C
 • 4) อายุการใช้งานแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1,000 ชั่วโมง
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงานผู้ผลิต
HI99181 วัดกรด-ด่างผิวหนัง

เครื่องวัดกรด-ด่างผิวหนัง Skin pH Portable Meter รุ่น HI99181

เครื่องวัดกรด-ด่างผิวหนัง Skin pH Portable Meter รุ่น HI99181 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา เหมาะสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่างผิวหนัง (Skin) สอบเทียบแบบอัตโนมัติแบบ 2จุด (2 Point Calibration) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
 • 2) ความละเอียด pH 0.01 pH
 • 3) ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
 • 4) ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำอุณหภูมิ ± 0.5 ° C)
 • 5) คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th