ค่า ph คือ

รู้จักค่า ph คือความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย ของเหลวและน้ำ

ค่า pH คือการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนซึ่งเป็นการวัดความป็นกรด-ด่างหรือเบสของสารละลาย ของเหลวหรือน้ำ โดยที่ระดับพีเอช มักจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 14 โดยของเหลวที่มีค่าพีเอช น้อยกว่า 7 จะมีสภาพเป็นกรด ของเหลวหรือน้ำที่มีค่าพีเอช มากกว่า 7 จะเป็นด่างหรือเบส ส่วนระดับค่าพีเอช ที่ 7.0 หมายถึง “เป็นกลาง” โดยมีความเป็นไปได้ถ้าของเหลวมีความเป็นกรดรุนแรงจะมีค่าพีเอช ที่ต่ำกว่า 0 และถ้าของเหลวมีความเป็นด่างสูงจะมีค่าพีเอช ที่มากกว่า 14

 

1) pH มีค่า 7 หมายความว่ามีความเป็นกลาง (natural pH)
2) pH มีค่าต่ำกว่า 7 แสดงความเป็นกรด (acidic pH)
3) pH มีค่าสูงกว่า 7 แสดงความเป็นเบสหรือด่าง (alkaline pH)

สมการหาค่า pH

สมการสำหรับการคำนวณค่าพีเอช นั้นถูกเสนอในปี 1909 โดยนักชีวเคมีชาวเดนมาร์ก Søren Peter Lauritz Sørensen:

pH = – log [H +]

โดยที่

 • 1.log เป็นลอการิทึมฐาน 10
 • 2.[H +] หมายถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในหน่วยโมลต่อลิตร (moles per liter)

ความหมายของค่า pH คือ

คำว่า “pH” นั้นมาจากคำภาษาเยอรมัน “potenz” ซึ่งหมายถึง “พลังงาน” รวมกับ H สัญลักษณ์องค์ประกอบของไฮโดรเจนดังนั้น pH จึงเป็นตัวย่อของ “พลังแห่งไฮโดรเจน”

 

ความสำคัญของค่า pH

ค่า pH ของน้ำเป็นตัวกำหนดความสามารถในการละลาย (ปริมาณสารที่สามารถละลายได้ในน้ำ) เช่นน้ำที่มีค่าพีเอช ต่ำ (เป็นกรด) นั่นหมายความว่าน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะมีธาตุโลหะหนักและสารอื่นๆ ละลายอยู่เช่นเหล็ก ทองแดง และอื่นๆ และค่าพีเอช ยังแสดงถึงความสามารถในการดำรงชีพของสัตว์น้ำ

 

pH เป็นปริมาณที่สำคัญที่สะท้อนถึงสภาพทางเคมีของสารละลาย ค่าพีเอช สามารถควบคุมความพร้อมใช้งานของสารอาหารหน้าที่ทางชีวภาพกิจกรรมของจุลินทรีย์และพฤติกรรมของสารเคมี ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบหรือควบคุมค่าพีเอช ของดินน้ำและผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มจึงมีความสำคัญสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ตารางค่า ph ของอาหารและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน

ตารางค่า ph

จากตารางค่าพีเอช แสดงให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันเราต้องพบเจอกับสารที่เป็นทั้งกรดและด่าง สิ่งที่เป็นกรดมากที่สุดได้แก่กรดในแบตเตอรี่และรองมาคือกรดในกระเพาะอาหาร มะนาว น้ำส้มสายชู มะเขือเทศ กาแฟและนม ตามลำดับส่วนน้ำมีค่าเป็นกลางคือ pH 7

 

จากตารางค่าพีเอช สิ่งที่เป็นด่างหรือเบสมากที่สุดคือน้ำยาล้างความสะอาดท่อระบายน้ำ น้ำยาฟอกฟอกขาว สบู่ แอมโมเนีย ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เบกกิ้งโซดาและเลือดตามลำดับ

การวัดค่า ph (กรด-เบส) ด้วยกระดาษลิตมัส

ค่าพีเอช สามารถวัดได้โดยใช้ระบบการวัดทางไฟฟ้าเคมีได้แก่กระดาษลิสมัสหรือตัวชี้วัด วิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดค่าพีเอช คือใช้ Litmus paper ข้อได้เปรียบของการวัดค่าพีเอช ประเภทนี้คือช่วงค่าพีเอช เป็นที่รู้จักกันดีและสามารถใช้งานได้ง่าย น่าเสียดายที่ในหลาย ๆ กรณีกระดาษลิตมัสและคัลเลอริคัลคัลเลอริมิเตอร์ไม่แม่นยำพอที่จะทำการวัดค่าพีเอช คุณภาพสูงเนื่องจากจุดเปลี่ยนค่าพีเอชขึ้นอยู่กับผู้ใช้

สินค้าขายดีที่แนะนำอยู่ตอนนี้

กระดาษลิตมัส 0-14pH

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH แถบวัดสามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0-14pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ เช่นใช้ตรวจสอบปัสสาวะถ้าเป็นกรดนั่นคือสัญญาณความผิดปกติของไขมันและการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากโรคเบาหวานเป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) เหมาะกับงานทั่วไป
 • 4) สินค้าจากประเทศจีน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92110

กระดาษลิตมัส กระดาษวัดค่า pH Litmus Paper ย่าน 0-14pH แบรนด์ MN92110

MN92110 (รุ่น 92110) สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมันนี เหมาะสำหรับตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำและสารละลายอื่นๆ แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92111

กระดาษวัดและทดสอบค่า pH แบบ tube ย่าน 0-14pH แบรนด์ MN92111

MN92111 (รุ่น 92111) ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ แผ่น แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย มาในบรรจุภัณฑ์ Tube เหมาะสำหรับการพกพาสะดวก

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) บรรจุภัณฑ์ Tube แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น

การวัดค่า ph (กรด-เบส) ด้วย pH meter

pH meter เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายหรือที่เรียกว่าค่าพีเอช pH คือหน่วยวัดที่อธิบายระดับความเป็นกรดหรือด่างถูกวัดในระดับ 0 ถึง 14 เครื่องวัดค่าพีเอช ประกอบด้วยหัววัด Electrode แบบแก้วชนิดพิเศษดังนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาวิธีใช้พีเอชมิเตอร์การสอบเทียบ Calibrate และการดูแลรักษาเครื่องวัดอย่างถูกต้อง

สินค้าขายดีที่แนะนำอยู่ตอนนี้

PH818

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง PH Meter รุ่น PH818

PH818 แบรนด์ SmartSensor เป็น pH มิเตอร์แบบกันน้ำตามมาตรฐาน IP65 แสดงผลการวัดบนจอ LCD (แสดงผลทั้งค่า pH และ Temperature) มีแสง Backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ในแสงน้อย

 • 1) ช่วงการวัดค่า pH: 0.00 ~ 14.00 pH
 • 2) ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ: 0 ℃ ~ 60 ℃
 • 3) ความละเอียดการแสดงผล: 0.01pH
 • 4) ความแม่นยำ: ± 0.05pH
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
HI98103

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง pH Meter Hanna รุ่น HI98103

HI98103 เป็นเครื่องวัดค่า pH ที่ได้รับความนิยม สอบเทียบอัตโนมัติหนึ่งหรือสองจุดเหมาะสำหรับหลอดทดลอง บีกเกอร์และขวด สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต พร้อมใช้งานมาพร้อมกับน้ำยามาตรฐานสอบเทียบและมีคู่มือภาษาไทยเข้าใจง่าย สินค้าคุณภาพสูง

 • 1) pH ช่วง 0.0 ถึง 14.0 pH
 • 2) pH ความละเอียด 0.1 pH
 • 3) ความแม่นยำค่า pH ± 0.2 pH
 • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration
 • 5) ประเภทแบตเตอรี่ CR2032 ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1,000 ชั่วโมง
HI981030

เครื่องวัด pH ดิน (Soil pH Meter) รุ่น HI981030

HI981030 เป็นเครื่องวัดค่ากรดด่างในดินหรือวัดค่า pH ดิน แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน ผู้ใช้สามารถทดสอบความเป็นกรดของดินได้โดยตรง ราคาถูก มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

 • 1) ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14.0 pH
 • 2) ความละเอียด 0.1 pH
 • 3) ความแม่นยำ pH ± 0.2 pH @ 25 °C
 • 4) อายุการใช้งานแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1,000 ชั่วโมง
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงานผู้ผลิต
HI99181 วัดกรด-ด่างผิวหนัง

เครื่องวัดกรด-ด่างผิวหนัง Skin pH Portable Meter รุ่น HI99181

เครื่องวัดกรด-ด่างผิวหนัง Skin pH Portable Meter รุ่น HI99181 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบพกพา เหมาะสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่างผิวหนัง (Skin) สอบเทียบแบบอัตโนมัติแบบ 2จุด (2 Point Calibration) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด pH -2.00 ถึง 16.00 pH
 • 2) ความละเอียด pH 0.01 pH
 • 3) ความแม่นยำ pH ± 0.02 pH
 • 4) ช่วงอุณหภูมิ -5.0 ถึง 105.0 ° C (ความแม่นยำอุณหภูมิ ± 0.5 ° C)
 • 5) คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th