เครื่องวัดความเร็วลม แบบ Hotwire

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบความร้อนซึ่งความร้อนถูกสกัดโดยกระแสอากาศที่เย็นกว่า อุณหภูมิของลวดร้อนนั้นจะถูกเก็บไว้อย่างคงที่ผ่านสวิตช์ควบคุมและกระแส (วัดแอมป์ภายใน) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนทำงานบนพื้นฐานของการรักษาองค์ประกอบเซ็นเซอร์ที่อุณหภูมิคงที่ซึ่งมักจะจำกัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เมื่อใช้ลวดร้อนในกระแสลมที่ปั่นป่วนผลลัพธ์ที่วัดได้จะได้รับผลกระทบจากกระแสลมที่ไหลเชี่ยวทำให้เซนเซอร์การวัดจากหลายทิศทาง สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงค่าที่วัดได้สูงกว่าโพรบใบพัด ลักษณะนี้มักพบในท่อที่มีการไหลเวียนของอากาศปั่นป่วนแม้ในสภาวะที่มีความเร็วต่ำมาก

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันมากกับเครื่องวัดความเร็วลมแบบมาตรฐานที่ทำงานโดยใช้ถ้วยหรือใบพัด ใช้ลวดหรือแถบโลหะที่มีความร้อนขึ้นโดยกระแสคงที่ การเคลื่อนที่ของอากาศผ่านลวดหรือแถบมีผลทำให้เย็นลง อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของโลหะและความต้านทานไฟฟ้าของมันถูกใช้เพื่อกำหนดความเร็วและความดันอากาศ กระบวนการนี้แม้จะซับซ้อน แต่ก็มีความแม่นยำสูงและใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด

เครื่องวัดความเร็วลม hotwire

หลักการของเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน

หลักการของเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนนี้คือการรักษาอุณหภูมิและความต้านทานของสายตรวจวัดที่ระดับคงที่ เนื่องจากการไหลของก๊าซการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นจากลวดตรวจจับไปยังก๊าซที่ไหลและสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิและด้วยเหตุนี้ความต้านทานของลวด สำหรับการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอัตราการไหลของการเปลี่ยนแปลงลวดร้อนและเอาท์พุทของสะพานที่ไม่สมดุลจะถูกขยายและใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับสะพาน กระแสสะพานที่จำเป็นสำหรับการปรับสมดุลจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการไหล กระแสไฟฟ้าถูกวัดโดยการวัดแรงดันทั่วทั้งความต้านทานลวดร้อน

หลักการของเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบความร้อนซึ่งความร้อนถูกสกัดโดยกระแสอากาศที่เย็นกว่า อุณหภูมิของลวดร้อนนั้นจะถูกเก็บไว้อย่างคงที่ผ่านสวิตช์ควบคุมและกระแส (วัดแอมป์ภายใน) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนทำงานบนพื้นฐานของการรักษาองค์ประกอบเซ็นเซอร์ที่อุณหภูมิคงที่ซึ่งมักจะจำกัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เมื่อใช้ลวดร้อนในกระแสลมที่ปั่นป่วนผลลัพธ์ที่วัดได้จะได้รับผลกระทบจากกระแสลมที่ไหลเชี่ยวทำให้เซนเซอร์การวัดจากหลายทิศทาง สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงค่าที่วัดได้สูงกว่าโพรบใบพัด ลักษณะนี้มักพบในท่อที่มีการไหลเวียนของอากาศปั่นป่วนแม้ในสภาวะที่มีความเร็วต่ำมาก

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันมากกับเครื่องวัดความเร็วลมแบบมาตรฐานที่ทำงานโดยใช้ถ้วยหรือใบพัด ใช้ลวดหรือแถบโลหะที่มีความร้อนขึ้นโดยกระแสคงที่ การเคลื่อนที่ของอากาศผ่านลวดหรือแถบมีผลทำให้เย็นลง อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของโลหะและความต้านทานไฟฟ้าของมันถูกใช้เพื่อกำหนดความเร็วและความดันอากาศ กระบวนการนี้แม้จะซับซ้อน แต่ก็มีความแม่นยำสูงและใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire (Hotwire Anemometer) เป็นสำหรับวัดความเร็วของของไหลเหมาะสำหรับวัดความเร็วลมในท่อ ระบบระบายอาการ ท่อขนาดเล็ก หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots เครื่องวัดลมหลายรุ่นสามารถวัดการไหลของลมหรือ Flow ลมในหน่าย CFM CMM และ CMS

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนราคาถูก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th

  ฿5,400.00 ฿4,500.00

  HT-9829เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ หัววัดสามารถโค้งงอได้

  1. ช่วงการวัด: (0.1 – 25m/s, 0.3~90km/h, 20~4926ft/min, 0.5~55.8mph, 0.2~48.5 Knots))
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ
  6. วัด CFM,CMM ได้
  7. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด9V
  ฿8,000.00 ฿6,600.00

  GM8903 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม 0.0~30 m/s, 0~90km/hr, 0~5860Ft/min, 0~55Knots, 0~65mph สามารถวัดค่าความเร็วลมและอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±3% หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

  1. ช่วงการวัด: (0 – 30m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. วัด CFM,CMM ได้
  6. เก็บข้อมูลได้ 350 ค่า
  7. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  8. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  9. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด4x 1.5V  AAA
  ฿8,500.00 ฿7,500.00

  Hotwire Anemometer SmartSensor รุ่น AR866A เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม 0~30m/s เลือกหน่ายวัดความเร็วลมm/s, Ft/min, Knots, km/hr, Mph ด้วยความถูกต้อง ±1% สามารถวัดค่า Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภูมิ หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ 

  1. ช่วงการวัด: (0 – 30m/s)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 1%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ m/s,  Km/h, mph, ft/min และ Knots
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  5. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  6. เก็บข้อมูลได้ 500 ค่า
  7. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  8. วัด CFM,CMM ได้
  9. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  10. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 

   

  ฿12,000.00 ฿9,000.00

  Hotwire Anemometer จาก CEM รุ่น DT-8880 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วลมแบบ Hotwire วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม  0.1~25.0m/s, 0.3~90.0km/h, 20~4925ft/min, 0.2~55.8MPH, 0.2~48.5knots ความเร็วลมและอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±5%  การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: (0.1~25.00 m/s, 0.3~90.0 km/h, 20~4925ft/min, 0.2~55.8mph, 0.2~48.5 Knots)
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ m/s,  Km/h, mph, ft/min และ Knots
  4. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  5. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  6. หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ
  7. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  8. ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9V 

   

  Showing all 4 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th