เครื่องวัดความเร็วลม แบบ Hotwire

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบความร้อนซึ่งความร้อนถูกสกัดโดยกระแสอากาศที่เย็นกว่า อุณหภูมิของลวดร้อนนั้นจะถูกเก็บไว้อย่างคงที่ผ่านสวิตช์ควบคุมและกระแส (วัดแอมป์ภายใน) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนทำงานบนพื้นฐานของการรักษาองค์ประกอบเซ็นเซอร์ที่อุณหภูมิคงที่ซึ่งมักจะจำกัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เมื่อใช้ลวดร้อนในกระแสลมที่ปั่นป่วนผลลัพธ์ที่วัดได้จะได้รับผลกระทบจากกระแสลมที่ไหลเชี่ยวทำให้เซนเซอร์การวัดจากหลายทิศทาง สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงค่าที่วัดได้สูงกว่าโพรบใบพัด ลักษณะนี้มักพบในท่อที่มีการไหลเวียนของอากาศปั่นป่วนแม้ในสภาวะที่มีความเร็วต่ำมาก

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันมากกับเครื่องวัดความเร็วลมแบบมาตรฐานที่ทำงานโดยใช้ถ้วยหรือใบพัด ใช้ลวดหรือแถบโลหะที่มีความร้อนขึ้นโดยกระแสคงที่ การเคลื่อนที่ของอากาศผ่านลวดหรือแถบมีผลทำให้เย็นลง อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของโลหะและความต้านทานไฟฟ้าของมันถูกใช้เพื่อกำหนดความเร็วและความดันอากาศ กระบวนการนี้แม้จะซับซ้อน แต่ก็มีความแม่นยำสูงและใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด

เครื่องวัดความเร็วลม hotwire

หลักการของเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน

หลักการของเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนนี้คือการรักษาอุณหภูมิและความต้านทานของสายตรวจวัดที่ระดับคงที่ เนื่องจากการไหลของก๊าซการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นจากลวดตรวจจับไปยังก๊าซที่ไหลและสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิและด้วยเหตุนี้ความต้านทานของลวด สำหรับการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอัตราการไหลของการเปลี่ยนแปลงลวดร้อนและเอาท์พุทของสะพานที่ไม่สมดุลจะถูกขยายและใช้เป็นแหล่งจ่ายให้กับสะพาน กระแสสะพานที่จำเป็นสำหรับการปรับสมดุลจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการไหล กระแสไฟฟ้าถูกวัดโดยการวัดแรงดันทั่วทั้งความต้านทานลวดร้อน

หลักการของเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบความร้อนซึ่งความร้อนถูกสกัดโดยกระแสอากาศที่เย็นกว่า อุณหภูมิของลวดร้อนนั้นจะถูกเก็บไว้อย่างคงที่ผ่านสวิตช์ควบคุมและกระแส (วัดแอมป์ภายใน) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนทำงานบนพื้นฐานของการรักษาองค์ประกอบเซ็นเซอร์ที่อุณหภูมิคงที่ซึ่งมักจะจำกัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เมื่อใช้ลวดร้อนในกระแสลมที่ปั่นป่วนผลลัพธ์ที่วัดได้จะได้รับผลกระทบจากกระแสลมที่ไหลเชี่ยวทำให้เซนเซอร์การวัดจากหลายทิศทาง สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงค่าที่วัดได้สูงกว่าโพรบใบพัด ลักษณะนี้มักพบในท่อที่มีการไหลเวียนของอากาศปั่นป่วนแม้ในสภาวะที่มีความเร็วต่ำมาก

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันมากกับเครื่องวัดความเร็วลมแบบมาตรฐานที่ทำงานโดยใช้ถ้วยหรือใบพัด ใช้ลวดหรือแถบโลหะที่มีความร้อนขึ้นโดยกระแสคงที่ การเคลื่อนที่ของอากาศผ่านลวดหรือแถบมีผลทำให้เย็นลง อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของโลหะและความต้านทานไฟฟ้าของมันถูกใช้เพื่อกำหนดความเร็วและความดันอากาศ กระบวนการนี้แม้จะซับซ้อน แต่ก็มีความแม่นยำสูงและใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความแม่นยำสูงสุด

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire (Hotwire Anemometer) เป็นสำหรับวัดความเร็วของของไหลเหมาะสำหรับวัดความเร็วลมในท่อ ระบบระบายอาการ ท่อขนาดเล็ก หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots เครื่องวัดลมหลายรุ่นสามารถวัดการไหลของลมหรือ Flow ลมในหน่าย CFM CMM และ CMS

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนราคาถูก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th

  ฿5,400.00 ฿4,500.00

  ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม 0.0~45m/s หัววัดสามารถโค้งงอได้ ราคาถูก

  ฿8,000.00 ฿6,600.00

  เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire Anemometer จาก Benetech รุ่น GM8903 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม 0.0~30 m/s, 0~90km/hr, 0~5860Ft/min, 0~55Knots, 0~65mph สามารถวัดค่าความเร็วลมและอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±3% หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ

  ฿8,500.00 ฿7,500.00

  เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire Anemometer SmartSensor รุ่น AR866A เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม 0.3~45m/s เลือกหน่ายวัดความเร็วลมm/s, Ft/min, Knots, km/hr, Mph ด้วยความถูกต้อง ±2.5% สามารถวัดค่า Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภูมิ หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ สินค้าของแท้ สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย SmartSensor โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿12,000.00 ฿9,000.00

  เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire Anemometer จาก CEM รุ่น DT-8880 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วลมแบบ Hotwire วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ ย่านการวัดความเร็วลม  0.1~25.0m/s, 0.3~90.0km/h, 20~492ft/min, 0.2~55.8MPH, 0.2~48.5knots ความเร็วลมและอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±5% หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ การทดสอบอากาศพลศาสตร์ของโรงงาน การบำรุงรักษาโรงงาน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  Showing all 4 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th