เครื่องวัดความเร็วลม CFM CMM

  ฿2,640.00 ฿2,200.00

  HT9819 เป็นเครื่องวัดแรงลมถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ เครื่องมือวัดความเร็วลม Anemometer รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ วัด CFM CMM หน้าจอขนาดใหญ่ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย

  1. ช่วงการวัด: 0.40~30.00 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  ฿4,000.00 ฿3,000.00

  MS6252A เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล วัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots สามารถวัด CFM CMM CMS ได้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ การทดสอบอากาศพลศาสตร์ของโรงงาน การบำรุงรักษาโรงงาน

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.8 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. ความเร็วลม CFM CMM CMS และอุณหภูมิ
  ฿3,900.00 ฿3,000.00

  PM6252A เป็นเครื่องวัดแรงลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพหน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ผ่านมาตรฐาน CE และ ROHS

  1. ช่วงการวัด: 0.4 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ±2%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
  5. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  ฿4,200.00 ฿3,000.00

  WT87B เครื่องวัดความเร็วลมแบรนด์ Wintact สามารถเชื่อมต่อกับ Bluetooth เพื่อคำนวณอัตราการไหลของลม CFM CMM

  1. Wind speed Range 0-30m/s
  2. Accuracy ±5%
  3. Range temperature -10- 45 ℃
  4. Accuracy of temperature ±2 ℃
  ฿4,000.00 ฿3,400.00

  GM8909 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพมี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือสามารยืดหดได้ วัดการไหลของลม Air Volume (CFM,CMM) เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 45m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิได้
  4. ใช้งานสะดวกหัววัดสามารถยืดออกได้ยาว 166ซม
  5. สามารถส่งสอบเทียบและออกใบรับรอง Certificate of Calibration
  ฿4,800.00 ฿3,800.00

  GM8902 เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
  3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  4. ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล
  5. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  6. สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
  ฿4,800.00 ฿4,000.00

  MS6252B เป็นเครื่องวัดแรงลมสามารถวัดความเร็วลมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  วัด Air volume (CMS, CMM, CFM) มาพร้อมกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB ได้รับมาตรฐาน CE, EMS และ ROHS เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: 0.8 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
  3. วัดอุณหภูมิ (-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้น (20-80%)RH  ได้
  4. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  5. ความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb
  ฿4,800.00 ฿4,000.00

  PM6252B วัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพค่าที่วัดได้มีดังต่อไปนี้ความเร็วลม CFM CMM CMS อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน รายละเอียดการวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knotsได้รับมาตรฐาน CE,และ ROHS 

  1. ช่วงการวัด: 0.8 – 30 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
  3. วัดอุณหภูมิ (-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้น (20-80%) RH  ได้
  4. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  5. ความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb
  ฿5,500.00 ฿4,500.00

  GM8902+ สำหรับวัดความเร็วลมและ CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
  3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  4. ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  5. หัววัดยืดออกได้ยาว 165mm
  6. สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
  ฿5,400.00 ฿4,500.00

  HT-9829 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วลม วัดการไหล (Flow measurement) CFM CMM ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ หัววัดสามารถโค้งงอได้

  1. ช่วงการวัด: 0.1 – 25 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
  4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
  5. วัดความเร็วลม CFM,CMM และอุณหภูมิ
  ฿8,000.00 ฿5,000.00

  AS856 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ (วัดความเร็วและอุณหภูมิของลม) หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย SmartSensor โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.3 – 45 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
  4. Data Logger ฟังก์ชั่น เก็บข้อมูลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
  5. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿5,900.00 ฿5,000.00

  Benetech รุ่น GT8907 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพ สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นของลมเซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือ สามารถวัดการใหลของลม Air flow (CFM,CMM) 0-999900 CMM หรือ 0-999900 CFM

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.3 – 45 m/s (ความแม่นยำ: ± 3%)
  2. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0-45 °C (ความแม่นยำ ± 1°C)
  3. ช่วงการวัดความชื้นลม 10-90%RH (ความแม่นยำ: ± 5%RH)
  4. วัดความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิและความชื้น
  ฿8,000.00 ฿6,600.00

  GM8903 เป็นเครื่องวัดแรงลมวัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ สามารถวัดค่าความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±3% การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

  1. ช่วงการวัด: 0 – 30m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
  3. วัดความเร็วลม CFM, CMM และอุณหภูมิ
  4. Data Logger ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  5. สินค้าคุณภาพสูงสามารถสอบเทียบเพื่อรับ Certificate of Calibration
  ฿8,500.00 ฿7,500.00

  SmartSensor รุ่น AR866A เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภูมิ 

  1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 30m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 1%
  3. หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ 
  4. Data Logger ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
  5. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  6. วัดความเร็วลม CFM, CMM และอุณหภูมิ

   

  ฿9,500.00 ฿8,600.00

  SmartSensor รุ่น AR856 เครื่องวัดแรงลมเป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วและการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ สามารถวัดค่า Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภู ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. ช่วงความเร็วลม: 0.0 ~ 45 m/s (ความแม่นยำ ± 3% ± 0.1dgt)
  2. ช่วงปริมาณลม: 0 ~ 999900 CFM CMM
  3. หน่วยความเร็วลม: m/s, ft/min, Knots, km/hr, Mph
  4. หน่วยปริมาณลม CMM / CFM
  5. อุณหภูมิ ช่วงการวัด 0 ~ 45 ℃
  6. Data Logger ฟังก์ชั่นจัดเก็บข้อมูล USB เชื่อมต่อกับพีซี
  7. ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
  ฿12,000.00 ฿9,000.00

  Hotwire Anemometer จาก CEM รุ่น DT-8880 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วลมแบบ Hotwire วัดการไหล (flow measurement) CFM CMM ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

  1. ช่วงการวัด: 0.1~25.0 m/s
  2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
  3. หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ
  4. Data Logger ฟังก์ชั่นสามารถเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
  Showing all 16 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th