เครื่องวัดความเร็วลม CFM CMM

฿2,640.00 ฿2,200.00

HT9819 เป็นเครื่องวัดแรงลมถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ เครื่องมือวัดความเร็วลม Anemometer รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ วัด CFM CMM หน้าจอขนาดใหญ่ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย

 1. ช่วงการวัด: 0.40~30.00 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 5. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
฿4,000.00 ฿3,000.00

MS6252A เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอล วัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots สามารถวัด CFM CMM CMS ได้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ การทดสอบอากาศพลศาสตร์ของโรงงาน การบำรุงรักษาโรงงาน

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.8 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 5. ความเร็วลม CFM CMM CMS และอุณหภูมิ
฿3,900.00 ฿3,000.00

PM6252A เป็นเครื่องวัดแรงลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพหน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ผ่านมาตรฐาน CE และ ROHS

 1. ช่วงการวัด: 0.4 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ±2%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
 5. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
฿4,000.00 ฿3,400.00

GM8909 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพมี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือสามารยืดหดได้ วัดการไหลของลม Air Volume (CFM,CMM) เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 45m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิได้
 4. ใช้งานสะดวกหัววัดสามารถยืดออกได้ยาว 166ซม
 5. สามารถส่งสอบเทียบและออกใบรับรอง Certificate of Calibration
฿4,800.00 ฿3,800.00

GM8902 เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
 3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
 4. ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล
 5. เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 6. สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
฿4,800.00 ฿4,000.00

MS6252B เป็นเครื่องวัดแรงลมสามารถวัดความเร็วลมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots  วัด Air volume (CMS, CMM, CFM) มาพร้อมกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB ได้รับมาตรฐาน CE, EMS และ ROHS เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัด: 0.8 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
 3. วัดอุณหภูมิ (-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้น (20-80%)RH  ได้
 4. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 5. ความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb
฿4,800.00 ฿4,000.00

PM6252B วัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพค่าที่วัดได้มีดังต่อไปนี้ความเร็วลม CFM CMM CMS อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight ทำให้มองเห็นได้แม้ตอนกลางคืน รายละเอียดการวัดความเร็วลมสามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knotsได้รับมาตรฐาน CE,และ ROHS 

 1. ช่วงการวัด: 0.8 – 30 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 2%
 3. วัดอุณหภูมิ (-20 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้น (20-80%) RH  ได้
 4. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 5. ความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิ ความชื้น Dewpoint, Wet Bulb
฿5,500.00 ฿4,500.00

GM8902+ สำหรับวัดความเร็วลมและ CFM CMM และอุณหภูมิ หน่วยวัดความเร็วลมได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots ความแม่นยำ (Accuracy): ± 3% เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัด: 0 – 45m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3% ± 0.1dgts
 3. ความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
 4. ฟังก์ชั่น Data Logger เก็บข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 5. หัววัดยืดออกได้ยาว 165mm
 6. สามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง Certificate of Calibration
฿5,400.00 ฿4,500.00

HT-9829 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วลม วัดการไหล (Flow measurement) CFM CMM ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ หัววัดสามารถโค้งงอได้

 1. ช่วงการวัด: 0.1 – 25 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 4. สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 5. วัดความเร็วลม CFM,CMM และอุณหภูมิ
฿8,000.00 ฿5,000.00

AS856 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ (วัดความเร็วและอุณหภูมิของลม) หน้าจอขนาดใหญ่มีไฟ LED backlight สินค้าของแท้ เราเป็นตัวแทนจำหน่าย SmartSensor โดยตรง ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.3 – 45 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
 4. Data Logger ฟังก์ชั่น เก็บข้อมูลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
 5. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
฿7,080.00 ฿5,900.00

Benetech รุ่น GT8907 เป็นเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพ สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นของลมเซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือ สามารถวัดการใหลของลม Air flow (CFM,CMM) 0-999900 CMM หรือ 0-999900 CFM

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0.3 – 45 m/s (ความแม่นยำ: ± 3%)
 2. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0-45 °C (ความแม่นยำ ± 1°C)
 3. ช่วงการวัดความชื้นลม 10-90%RH (ความแม่นยำ: ± 5%RH)
 4. วัดความเร็วลม CFM CMM อุณหภูมิและความชื้น
฿8,000.00 ฿6,600.00

GM8903 เป็นเครื่องวัดแรงลมวัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ สามารถวัดค่าความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±3% การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

 1. ช่วงการวัด: 0 – 30m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. วัดความเร็วลม CFM, CMM และอุณหภูมิ
 4. Data Logger ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 5. สินค้าคุณภาพสูงสามารถสอบเทียบเพื่อรับ Certificate of Calibration
฿8,000.00 ฿6,600.00

GT8911 เป็นเครื่องวัดแรงลมวัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ สามารถวัดค่าความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±3% การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

 1. ช่วงการวัด: 0 – 30m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 3. วัดความเร็วลม CFM, CMM และอุณหภูมิ
 4. Data Logger ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 5. สินค้าคุณภาพสูงสามารถสอบเทียบเพื่อรับ Certificate of Calibration
฿8,500.00 ฿7,500.00

SmartSensor รุ่น AR866A เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภูมิ 

 1. ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 30m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 1%
 3. หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ 
 4. Data Logger ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 5. มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
 6. วัดความเร็วลม CFM, CMM และอุณหภูมิ

 

฿9,500.00 ฿8,600.00

SmartSensor รุ่น AR856 เครื่องวัดแรงลมเป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วและการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ สามารถวัดค่า Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภู ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 1. ช่วงความเร็วลม: 0.0 ~ 45 m/s (ความแม่นยำ ± 3% ± 0.1dgt)
 2. ช่วงปริมาณลม: 0 ~ 999900 CFM CMM
 3. หน่วยความเร็วลม: m/s, ft/min, Knots, km/hr, Mph
 4. หน่วยปริมาณลม CMM / CFM
 5. อุณหภูมิ ช่วงการวัด 0 ~ 45 ℃
 6. Data Logger ฟังก์ชั่นจัดเก็บข้อมูล USB เชื่อมต่อกับพีซี
 7. ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
฿12,000.00 ฿9,000.00

Hotwire Anemometer จาก CEM รุ่น DT-8880 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดความเร็วลมแบบ Hotwire วัดการไหล (flow measurement) CFM CMM ที่นิยมใช้วัดความเร็วลมหรือวัดการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 1. ช่วงการวัด: 0.1~25.0 m/s
 2. ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 3. หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ
 4. Data Logger ฟังก์ชั่นสามารถเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
฿11,000.00 ฿9,500.00

AM-1236C สำหรับวัดลม CFM CMM และทิศทางลม แบรนด์ Landtek การใช้งานที่กว้างขวาง ใช้ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศและระบบทำความร้อน HVAC วัดความเร็วลม ทิศทางอุณหภูมิ ฯลฯ

 1. ช่วงการวัด: 0.4 – 45 m/s (ความแม่นยำ: ± 2%)
 2. ช่วงการวัด CFM 0-9999 (ความแม่นยำ: ±0.1)
 3. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0-45 °C (ความแม่นยำ ± 0.5°C)
 4. วัดความเร็วลม อุณหภูมิ ทิศทางลม
฿40,000.00 ฿35,000.00

Testo 405i หัววัดอัจฉริยะที่ทนทานจะวัดความเร็วการไหลของอากาศ CFM CMM อุณหภูมิ และปริมาณการไหลของอากาศ ด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นาน 15 ชั่วโมง

 1. สำหรับวัดปริมาณการไหลของอากาศ ความเร็วลม และอุณหภูมิ
 2. การกำหนดค่าขนาดและรูปทรงเรขาคณิตของหน้าตัดท่ออย่างง่าย
 3. สะดวกสำหรับการทำงานในท่อระบายอากาศด้วยท่อยืดไสลด์ที่สามารถขยายได้ถึง 400 มม
 4. ใช้งานสะดวกจริง ๆ ด้วยแอป testo Smart (เช่น การดูค่าที่อ่านได้ง่าย แนวโน้มข้อมูลการวัด ฟังก์ชันบันทึก)
฿45,000.00 ฿40,000.00

เครื่องวัดความเร็วลม Testo 425 สามารถวัดความเร็วและอุณหภูมิของกระแสลม ใช้งานง่ายเพียงแค่ถือหรือวางโพรบทรงกระบอกในพื้นที่โล่งเพื่อส่งการอ่านค่าตามสายเคเบิลไปยังอุปกรณ์

 1. ความเร็วลมสูงสุด 20m/s (เมตรต่อวินาที)
 2. ความแม่นยำ ±5%
 3. ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง -20°C ถึง +50°C
฿65,000.00 ฿55,000.00
 1. Easy, fast and precise measurement of flow, volume flow and temperature at air inlets and outlets
 2. Efficient regulation of balanced residential ventilation and fast documentation with the testo Smart App
 3. Fast in-app configuration, graph history, second screen and measurement data memory in the testo Smart App
 4. Timed and point mean value calculation
Showing all 20 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th