EC TDS Calibration Solution

ข้อผิดพลาดในการวัดค่า EC TDS ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของการวัดค่าการนำไฟฟ้าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างได้แก่ เครื่องวัด EC TDS และหัววัดและน้ำยามาตรฐานสอบเทียบ ความถี่ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นต้น

ข้อปฎิบัติในการสอบเทียบเครื่องวัด EC TDS ด้วยน้ำยามาตรฐาน

 • 1.ในขณะที่ปรับเทียบหรือวัดโซลูชันทั้งหมดควรกวนเบา ๆ ด้วยเครื่องกวนแม่เหล็ก Magnetic stirrer เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยามาตรฐาน EC TDS ปนกันเป็นเนื่อเดียว
 • 2.ตรวจสอบทุกครั้งว่าไม่มีฟองอากาศติดอยู่ในเซลล์ขณะทำการวัด
 • 3.ควรเลือกน้ำยามาตรฐาน EC TDS สำหรับการปรับเทียบที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าตัวอย่างที่คาดหวัง
 • 4.ควรใช้น้ำยามาตรฐาน EC TDS ที่ใหม่เท่านั้น การเปลี่ยนน้ำยามาตรฐานทุกวันเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี
 • 5.สารละลายน้ำยามาตรฐานทั้งหมดควรรักษาที่อุณหภูมิเท่ากัน
 • 6.ล้างอิเล็กโทรดสองครั้งระหว่างการวัดและการสอบเทียบ: ครั้งแรกให้ทั่วในน้ำกลั่นและจากนั้นใช้ตัวอย่างปริมาณถัดไปจำนวนเล็กน้อยที่จะวัด
 • 7.ปล่อยให้ขั้วไฟฟ้ามีเวลาเพียงพอในการทำให้เสถียรในขณะทำการสอบเทียบหรือการวัด ตัวบ่งชี้ความเสถียรของมิเตอร์ส่วนใหญ่ของเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อควรอ่าน

น้ำยามาตรฐาน EC TDS คุณภาพสูง

น้ำยามาตรฐาน EC ราคาถูกจำหน่ายโดยบริษัท นีโอนิคส์ มีน้ำยา EC คุณภาพสูง โดยมีค่าความนำไฟฟ้าดังต่อไปนี้ 84µS/cm, 1413µS/cm, 12880µS/cm, 5000µS/cm, 111800µS/cm, 80000µS/cm มาพร้อมกับใบรับรอง COA (Certificate of Analysis) จากผู้ผลิต มีฉลากบนขวด (Label) ระบุ Lot number และ วันหมดอายุ (Expiration date) ฝาขวดปิดแน่นหนาเพื่อให้ผู้ใช้มั่นไจได้ในความสดใหม่ของน้ำยามาตรฐาน

น้ำยาสอบเทียบ  TDS ตั้งแต่ 1382ppm ไปจนถึง 6.44 ppt สำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม บรรจุภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อากาศและแสงจากภายนอกการทำลายน้ำยามาตรฐาน มาพร้อมกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย MSDS บนฉลากระบุวันหมดอายุ หมายเลขการผลิตและ น้ำยามาตรฐาน EC สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จา NIST

฿1,700.00 ฿1,250.00

HI7033L EC Calibration Solution มีค่าความนำไฟฟ้า 84µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) Conductivity µS/cm @25°C: 84 µS/cm
 • 2) Package: bottles
 • 3) Size: 500 mL
 • 4) Quantity: 1
 • 5) Certificate of Analysis by Lot: Yes
฿1,700.00 ฿1,250.00

HI7031L EC Calibration Solution ค่าความนำไฟฟ้า 1413µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) Conductivity µS/cm @25°C: 1413 µS/cm
 • 2) Package: bottles
 • 3) Size: 500 mL
 • 4) Quantity: 1
 • 5) Certificate of Analysis by Lot: Yes
฿1,700.00 ฿1,250.00

HI7030L น้ำยา EC Calibration Solution 12880µS/cm ค่าความนำไฟฟ้า 12880µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน สินค้าคุณภาพสูง

 • 1) Conductivity µS/cm @25°C: 12880 µS/cm
 • 2) Package: bottles
 • 3) Size: 500 mL
 • 4) Quantity: 1
 • 5) Certificate of Analysis by Lot: Yes
฿1,600.00 ฿1,250.00

HI7032L น้ำยา TDS Calibration ค่า 1382 mg/L (ppm) @25°C (ขนาด 500ml) สำหรับสอบเทียบเครื่องวัด TDS Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

 • 1) TDS Value @25°C 1382 mg/L (ppm)
 • 2) Package: Bottles
 • 3) Size: 500 mL
 • 4) Certificate of Analysis by Lot: Yes
฿1,600.00 ฿1,250.00

HI70442L น้ำยา TDS มาตรฐานค่า 1500 mg/L (ppm) @25°C (ขนาด 500ml) สำหรับสอบเทียบเครื่องวัด TDS Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

 • 1) TDS Value @25°C 1500 mg/L (ppm)
 • 2) Package: Bottles
 • 3) Size: 500 mL
 • 4) Certificate of Analysis by Lot: Yes
฿2,000.00 ฿1,450.00

HI7039L EC Calibration Solution 5000µS/cm ค่าความนำไฟฟ้า 5000µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน

 • 1) Conductivity µS/cm @25°C: 5000 µS/cm
 • 2) Package: bottles
 • 3) Size: 500 mL
 • 4) Quantity: 1
 • 5) Certificate of Analysis by Lot: Yes
฿1,700.00 ฿1,450.00

HI7035L น้ำยา EC 111800µS/cm (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST  (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) ฉลากบนขวดระบุวันที่หมดอายุไว้อย่างชัดเจน

 • 1) Conductivity µS/cm @25°C: 111800µS/cm
 • 2) Package: bottles
 • 3) Size: 500 mL
 • 4) Certificate of Analysis by Lot: Yes
฿2,000.00 ฿1,450.00

HI7036L น้ำยาสอบเทียบ TDS 12.41 g/L (ppt) @25°C (ขนาด 500ml) สำหรับสอบเทียบเครื่องวัด TDS Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

 • 1) TDS Value @25°C 12.41 g/L (ppt)
 • 2) Package: Bottles
 • 3) Size: 500 mL
 • 4) Certificate of Analysis by Lot: Yes
฿2,400.00 ฿1,700.00

HI7034L EC Calibration Solution 80000µS/cm ความนำไฟฟ้า 80000µS/cm@25°C (ขนาด 500ml) เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพพรีเมี่ยม ถูกสอบเทียบด้วย KCL (Potassium chloride NIST) สอดคล้องกับมาตรฐาน NIST  (มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate by Lot) 

 • 1) Conductivity µS/cm @25°C: 80000 µS/cm
 • 2) Package: bottles
 • 3) Size: 500 mL
 • 3) Certificate of Analysis by Lot: Yes
฿2,400.00 ฿2,100.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC Calibration Solution แบบซองรุ่น HI70031C มีค่าความนำไฟฟ้า 1413µS/cm@25°C เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพ มาในแบบซองพกพาไปใช้งานภาคสนามได้สะดวก มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,400.00 ฿2,100.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC Calibration Solution แบบซองรุ่น HI70039C มีค่าความนำไฟฟ้า 5000µS/cm@25°C เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพ มาในแบบซองพกพาไปใช้งานภาคสนามได้สะดวก มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,400.00 ฿2,100.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ EC Calibration Solution แบบซองรุ่น HI70030C มีค่าความนำไฟฟ้า 12880µS/cm@25°C เป็นสารละลาย EC สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า EC Meter ที่มีคุณภาพ มาในแบบซองพกพาไปใช้งานภาคสนามได้สะดวก มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿2,100.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ TDS Calibration Solution แบบซองรุ่น HI70032C มีค่า TDS มาตรฐาน 1382 mg/L (ppm) @25°C มาในรูปแบบซองพกพาไปใช้งานภาคสนามได้สะดวก (1 กล่องมีน้ำยาสอบเทียบ 25 ซอง แต่ละซองขนาด 20ml) ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องวัด TDS Meter มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿2,100.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ TDS Calibration Solution แบบซองรุ่น HI70038C มีค่า TDS มาตรฐาน 6.44 g/L (ppt) @25°C มาในรูปแบบซองพกพาไปใช้งานภาคสนามได้สะดวก (1 กล่องมีน้ำยาสอบเทียบ 25 ซอง แต่ละซองขนาด 20ml) ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องวัด TDS Meter มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

฿2,500.00 ฿2,100.00

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ TDS Calibration Solution แบบซองรุ่น HI70080C มีค่า TDS มาตรฐาน 800 mg/L (ppm) @25°C มาในรูปแบบซองพกพาไปใช้งานภาคสนามได้สะดวก (1 กล่องมีน้ำยาสอบเทียบ 25 ซอง แต่ละซองขนาด 20ml) ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องวัด TDS Meter มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกจัดส่งทั่วไทย

Showing all 15 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th