Data Logger

Data Logger หรือเครื่องบันทึกข้อมูลคือเครื่องมือวัดและบันทึกข้อมูล เพื่อที่จะนำข้อมูลจากการวัดนำไปตรวจสอบและวิเคราะห์ในภายหลังการบันทึกค่าที่วัดได้ลงใน Data Logger จะบันทึกตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัดจำหน่าย Data Logger หลายชนิดได้แก่ Data Logger สำหรับวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม เสียง แสง เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ต้องการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมในการทำงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939 E-mail: sale@neonics.co.th LINE ID:neonicstool

Showing all 6 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th