Data Logger

Data Logger หรือเครื่องบันทึกข้อมูลคือเครื่องมือวัดและบันทึกข้อมูล เพื่อที่จะนำข้อมูลจากการวัดนำไปตรวจสอบและวิเคราะห์ในภายหลังการบันทึกค่าที่วัดได้ลงใน Data Logger จะบันทึกตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ 

Data Logger บันทึกข้อมูลแตกต่างกันไปตามประเภทวัตถุประสงค์ หนึ่งในประโยชน์หลักของการใช้ Data Logger คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง เมื่อเปิดใช้งานตัวบันทึกข้อมูลจะถูกปรับใช้และไม่ต้องใส่ข้อมูลเพื่อวัดและบันทึกข้อมูลในช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องและครอบคลุมได้อย่างแม่นยำเช่นอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

Data Logger
Showing all 15 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th