ค่า pH ของน้ำเลี้ยงปลา

การจัดการค่า pH ในการเลี้ยงปลา: กุญแจสู่ความสำเร็จ

การรักษาระดับ pH ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของปลา เช่นเดียวกับความสำเร็จโดยรวมของระบบการเพาะเลี้ยง ระดับ pH ที่สูงหรือต่ำอาจทำให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพของปลา และยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของระบบการเพาะเลี้ยงอีกด้วย

การไหลของอากาศ (Air flow)

การไหลของอากาศ (Air flow)

การไหลของอากาศ (Airflow) คือการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณพื้นที่ทที่สนใจสาเหตุหลักของการไหลของอากาศ อากาศมีพฤติกรรมเป็นของไหลหมายความว่าอนุภาคจะไหลจากบริเวณที่มีความดันสูงกว่าไปยังบริเวณที่ความดันต่ำกว่า ความกดอากาศของบรรยากาศเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสูง อุณหภูมิ และองค์ประกอบอื่นๆ

Thermo anemometer

Thermo-Anemometer

Thermo anemometer เป็นวัดความเร็วลม อุณหภูมิอากาศและการไหลของอากาศ ตามประเภทของการใช้งาน เครื่องมือนี้ทำขึ้นโดยหลักการแบบเทอร์โมลวดร้อนหรือสภาพอากาศแบบพกพา

Air velocity meter

การวัดความเร็วหรือปริมาณลม (Air velocity meter) มักจะใช้กับคู่มือทางวิศวกรรมหรือข้อมูลการออกแบบเพื่อแสดงประสิทธิภาพที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของระบบไหลเวียนอากาศ

air velocity

รู้และเข้าใจ Air velocity คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

ความเร็วลม (Air velocity) ส่งผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศกับพื้นผิวข้างเคียง ยิ่งความเร็วของอากาศเคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวมากเท่าใด การถ่ายเทความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ความเร็วที่สูงขึ้นจะมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องมีการถ่ายเทความร้อน

หน่วยวัดความเร็วลมโบฟอร์ต

รู้จักหน่วยวัดความเร็วลมโบฟอร์ต (Beaufort wind scale)

หน่วยวัดความเร็วลมโบฟอร์ตเป็นการวัดเชิงประจักษ์โดยสายตาซึ่งประเมินความเร็วลมในอดีตซึ่งยังไม่มีเครื่องวัดเหมือนดังในปัจจุบัน ทำให้ใช้การสังเกตมองโดยใช้ตาเปล่าและประเมินเป็นระดับตั้งแต่ 0-12 โดยที่ค่า 0 (หมายถึงลมสงบ) ถึง 12 (หมายถึงพายุเฮอริเคน)

อุณหภูมิอากาศหมายถึง

รู้และเข้าใจอุณหภูมิอากาศหมายถึงอะไรและการตรวจวัด

อุณหภูมิของอากาศ (Air temperature) เป็นตัววัดว่าอากาศนั้นมีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเพียงใด เป็นพารามิเตอร์สภาพอากาศที่วัดได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุณหภูมิอธิบายพลังงานจลน์หรือพลังงานของการเคลื่อนที่ของก๊าซที่ประกอบกันเป็นอากาศ เมื่อโมเลกุลของก๊าซเคลื่อนที่เร็วขึ้น อุณหภูมิของอากาศก็จะเพิ่มขึ้น

อุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสม

ปริมาณอุณหภูมิ-ความชื้นที่เหมาะสมในอากาศสำหรับห้องนอน การอยู่อาศัยและคลังสินค้า

อุณหภูมิและความชื้นของอากาศส่งผลต่อความสบายตัวไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ภายในอาคาร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสภาพอากาศภายในอาคาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง ทั้งสองปัจจัยไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการดูแลรักษาและโครงสร้างของอาคารรวมถึงการจัดเก็บสินค้ากรณีที่เป็นพื้นที่ของคลังสินค้าอีกด้วย

อุณหภูมิอากาศปกติ

อุณหภูมิอากาศปกติคืออะไรและค่าเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเย็น (หนาว) หรือร้อน

มนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่น (Warm-blooded creatures) สามารถรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ได้โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิอากาศหรือสิ่งแวดล้อม การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเป็นตัวอย่างหนึ่งของภาวะธำรงดุล ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมตนเองของสิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มที่จะรักษาความเสถียรภายในในขณะที่ปรับให้เข้ากับสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอยู่รอด

อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอากาศ

ความแตกต่างของอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอากาศ (แวดล้อม)

อุณหภูมิห้อง" (Room temperature) คือช่วงของอุณหภูมิที่ต้องมีการควบคุมให้อยู่ระหว่าง ระหว่าง 15°C และ 25 °C (20°C ±5°C) เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับอุณหภูมิอากาศหรือแวดล้อมคือสภาพอุณหภูมิปรกติที่ไร้การควบคุม

Showing all 10 results

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th