อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอากาศ

ความแตกต่างของอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอากาศ (แวดล้อม)

ในสภาพอากาศอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอากาศปัจจุบันมีความแตกต่างกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งอุณหภูมิของอากาศแวดล้อมจะเหมือนกับอุณหภูมิของอากาศภายนอกหรือภายในอาคารธรรมดา เมื่ออยู่ในอาคารบางครั้งอุณหภูมิแวดล้อมถูกเรียกว่าอุณหภูมิห้อง (Room temperature)

 

เมื่อคำนวณอุณหภูมิจุดน้ำค้าง อุณหภูมิแวดล้อมจะเรียกอีกอย่างว่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งเป็นการวัดอุณหภูมิของอากาศแห้งที่ไม่มีการทำความเย็น ซึ่งแตกต่างจากอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด อุณหภูมิแวดล้อมไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ เพียงแค่บอกอุณหภูมิอากาศภายนอกของคุณตอนนี้

ความหมายของอุณหภูมิอากาศ (Air temperature)

อุณหภูมิอากาศคืออุณหภูมิของสภาพแวดล้อม “ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในอากาศ” ค่านี้เรียกอีกอย่างว่าอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบระบบและการวิเคราะห์ทางความร้อน

 

ในบริบทของคอมพิวเตอร์ การรักษาอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานที่เหมาะสมและอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ปลอดภัยอยู่ระหว่าง 15 องศาถึง 24 องศาเซลเซียส ปลายที่เย็นกว่าของช่วงนั้นดีกว่า การอ่านค่าอุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้นหรืออุณหภูมิที่ต่ำลงทำให้ระบบระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์หรือศูนย์ข้อมูลรักษาอุณหภูมิการทำงานที่ปลอดภัยได้ยาก เลือกดูสินค้าเครื่องมือวัดอุณหภูมิอากาศคุณภาพสูง

ความหมายของอุณหภูมิห้อง (Room temperature)

“อุณหภูมิห้อง” (Room temperature) คือช่วงของอุณหภูมิอากาศที่คนส่วนใหญ่ชอบและรู้สึกสบายตัวเมื่อสวมเสื้อผ้าในร่มทั่วไป ความสะดวกสบายของมนุษย์สามารถขยายออกไปได้เกินกว่าช่วงนี้ ขึ้นอยู่กับความชื้น การไหลเวียนของอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งหมายถึงอุณหภูมิที่ต้องมีการควบคุม

 

ในบางสาขาเช่นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และภายในบริบทเฉพาะ อุณหภูมิห้องอาจหมายถึงช่วงต่างๆ ที่ตกลงร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม อุณหภูมิแวดล้อมคืออุณหภูมิจริงที่วัดโดยเทอร์โมมิเตอร์ของอากาศ (หรือตัวกลางอื่นๆ และสภาพแวดล้อม) ในสถานที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะอุณหภูมิแวดล้อม (เช่น ห้องที่ไม่มีเครื่องทำความร้อนในฤดูหนาว) เลือกดูสินค้าเครื่องมือวัดอุณหภูมิห้องคุณภาพสูง

ความหมายของอุณหภูมิอากาศแวดล้อมเทียบกับอุณหภูมิห้อง

คำจำกัดความของอุณหภูมิแวดล้อมแตกต่างจากอุณหภูมิห้อง และคำนี้ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน คำว่าอุณหภูมิแวดล้อมคืออุณหภูมิอากาศจริงของสิ่งแวดล้อม วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์และเป็นค่าเชิงปริมาณที่แม่นยำ หากต้องเก็บคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิแวดล้อม 68 องศาฟาเรนไฮต์ อุณหภูมินั้นหมายถึงห้องหรืออุณหภูมิควบคุมของอากาศในสภาพแวดล้อมโดยรอบ มันไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิของตัววัตถุเอง

 

ในทางตรงกันข้ามอุณหภูมิห้องหมายถึงช่วงของอุณหภูมิที่คนส่วนใหญ่รู้สึกสบาย อุณหภูมิห้องเป็นการวัดเชิงคุณภาพเชิงอัตนัยของสภาพแวดล้อมที่อธิบายถึงอุณหภูมิของวัตถุในห้อง มันเป็นการแสดงออกที่เป็นกันเองมากขึ้น นี่คือตัวอย่างการใช้ในประโยค: “น้ำมีอุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป” อุณหภูมิแวดล้อมของสภาพแวดล้อมอาจแตกต่างอย่างมากจากอุณหภูมิห้องที่ยอมรับได้เช่นเมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ

 

อีกคำที่คล้ายกันคืออุณหภูมิปรากฏ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของอุณหภูมิอากาศในปัจจุบันและไม่ได้อ้างอิงถึงการวัดอุณหภูมิเชิงปริมาณโดยตรง อุณหภูมิที่ปรากฏจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ ลมหนาว และฉนวน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความรู้สึกของอุณหภูมิในอากาศ แต่ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิแวดล้อมจริง ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุณหภูมิที่ปรากฏอาจมีความสำคัญพอๆ กับอุณหภูมิอากาศแวดล้อมในศูนย์ข้อมูลและการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

สรุป

อุณหภูมิห้อง” (Room temperature) คือช่วงของอุณหภูมิที่ต้องมีการควบคุมให้อยู่ระหว่าง 15°C และ 25 °C (20°C ±5°C) เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับอุณหภูมิอากาศหรือแวดล้อมคือสภาพอุณหภูมิปรกติที่ไร้การควบคุม

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th