ดิน

ดินคืออะไร

ดินเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยส่วนผสม 5 อย่าง ได้แก่ แร่ธาตุ อินทรียวัตถุในดิน สิ่งมีชีวิต ก๊าซ และน้ำ แร่ธาตุในดินแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ดินเหนียว ตะกอน และทราย ดินมีหน้าที่สำคัญสี่ประการดังนี้:

 

 • 1) เป็นสื่อกลางในการเจริญเติบโตของพืช
 • 2) เป็นวิธีการกักเก็บน้ำ การจ่ายและการทำให้บริสุทธิ์
 • 3) เป็นตัวดัดแปลงชั้นบรรยากาศของโลก
 • 4) เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

 

ดินเป็นผลผลิตจากปัจจัยหลายประการได้แก่อิทธิพลของสภาพอากาศ (ระดับความสูงและความลาดชันของภูมิประเทศ) สิ่งมีชีวิต และวัสดุต้นกำเนิดของดิน (แร่ธาตุดั้งเดิม) ที่มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา มันผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการกัดเซาะที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซับซ้อนและความเชื่อมโยงภายในที่แข็งแกร่ง นักนิเวศวิทยาของดินจึงถือว่าดินเป็นระบบนิเวศ

 

ผู้คนใช้ดินในหลายๆ ด้านด้วยเหตุนี้จึงมีคำจำกัดความมากมาย วิศวกรอาจมองว่าดินเป็นวัสดุที่ใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่นักการทูตอาจหมายถึง “ดิน” เป็นอาณาเขตของประเทศ จากมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ดิน ดินคือ:แร่พื้นผิวและ/หรือชั้นอินทรีย์ของโลกที่มีการผุกร่อนทางกายภาพ ชีวภาพและเคมีในระดับหนึ่ง

 

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดถือว่าหมุนเวียนได้เพราะก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นความจริง แต่การก่อตัวของพวกมันเกิดขึ้นในอัตราที่ช้ามาก อันที่จริงดินชั้นบนหนึ่งนิ้วอาจใช้เวลาหลายร้อยปีหรือมากกว่านั้นในการก่อตัว อัตราการก่อตัวของดินแตกต่างกันไปทั่วโลก: อัตราการเกิดดินที่ช้าที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่เย็นและแห้ง (1,000+ ปี) และอัตราที่เร็วที่สุดอยู่ในบริเวณที่ร้อนและชื้น (หลายร้อยปี)

ชนิดของดิน (Type of Soil)

ดินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้: ดินทราย (Sandy soil) ดินเหนียว (Clay Soil) ดินร่วน (Loamy Soil)

ดินทราย (Sandy soil)

ดินประเภทแรกคือดินทรายประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กของหินผุกร่อน ดินทรายเป็นดินประเภทหนึ่งที่ยากที่สุดสำหรับการปลูกพืชเพราะมีธาตุอาหารต่ำมากและความสามารถในการกักเก็บน้ำต่ำ ซึ่งทำให้รากพืชดูดซับน้ำได้ยาก ดินประเภทนี้ดีต่อระบบระบายน้ำมาก ดินทรายมักเกิดจากการแตกตัวของหิน เช่น หินแกรนิต หินปูน และควอตซ์

ดินทราย

ดินเหนียว (Clay Soil)

ดินเหนียวเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในบรรดาดินอีกสองประเภท อนุภาคในดินนี้ถูกอัดแน่นเข้าด้วยกัน ดินนี้มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำได้ดีมาก และทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยาก ดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อสัมผัสเมื่อเปียก แต่เรียบและแตกร้าวเมื่อแห้ง ดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดซึ่งระบายน้ำได้ไม่ดี

ดินเหนียว

ดินร่วน (Loamy Soil)

ดินร่วนเป็นดินประเภทที่สามเป็นส่วนผสมของทราย ตะกอนและดินเหนียว ซึ่งรวมคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์จากแต่ละอย่างไว้ด้วยเช่นมีคุณสมบัติในการกักเก็บความชื้นและสารอาหารจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่า ดินนี้เรียกอีกอย่างว่าดินเกษตร เนื่องจากมีความสมดุลของวัสดุดินทั้งสามประเภทได้แก่ทราย ดินเหนียว และตะกอนและยังมีซากพืชอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีระดับแคลเซียมและ pH ที่สูงขึ้นเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดอนินทรีย์

ดินร่วน

ลักษณะของดินที่ดีสำหรับปลูกพืช

พืชแต่ละชนิดชอบดินที่แตกต่างกันแม้ว่าความอุดมสมบูรณ์จะเป็นแง่มุมหนึ่งของดินสวนที่ดี แต่ก็มีความเกี่ยวข้องมากกว่านั้น ดินดีควรมีลักษณะดังนี้:

 

เนื้อสัมผัสที่ดี: คุณมักจะได้ยินชาวสวนพูดถึงหมายถึงเนื้อสัมผัสของดิน ดินที่ดีร่วนเหมือนเศษคุกกี้ที่กระจายอยู่ด้านบนของไอศกรีมใส่ผลไม้ พื้นผิวที่ร่วนจะได้ทำให้อากาศซึมลงไปได้ดีและจุลินทรย์ในดินเจริญเติบโต

 

มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์: อินทรียวัตถุเป็นเพียงเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ที่ตายแล้ว ซึ่งจะย่อยสลายและเพิ่มคุณค่าให้ดินของคุณเป็นปุ่ยฮิวมัส ฮิวมัสนั้นวิเศษมากเพราะช่วยปรับปรุงพื้นผิวของดินโดยการจับอนุภาคขนาดเล็กบางส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติมอากาศในดินของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถของดินในการดูดซับและระบายความชื้น สุดท้ายอินทรียวัตถุช่วยให้ธาตุอาหารแก่พืชของคุณ จุลินทรีย์ช่วยแบ่งอินทรียวัตถุออกเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ซึ่งทำให้พืชสามารถดูดซับและใช้งานได้

 

pH ที่เป็นกลาง: pH ของดินคือการวัดความเป็นกรดของดินของคุณ สิ่งนี้ส่งผลต่อแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินสวนและความพร้อมสำหรับพืชของคุณ โดยทั่วไป ยิ่งดินของคุณเป็นกลางมากเท่าไหร่ พืชของคุณก็จะสามารถรับแร่ธาตุเหล่านี้ได้ดีขึ้นเท่านั้น แน่นอน พืชบางชนิดชอบดินที่เป็นกรดมากกว่า แต่สำหรับดอกไม้ สมุนไพร และผักส่วนใหญ่ ค่า pH ที่เป็นกลางมากกว่านั้นเหมาะสมที่สุด

การตรวจวัดดินในเบื้องต้น

การวิเคราะห์ดินในเบื้องต้นควรวัดค่า pH ของดิน ความชื้นและปริมาณธาตุอาหาร (เราสามาใช้เครื่องวัด EC ดินได้ในเบื้องต้น)

DM-13 เครื่องวัด pH ดิน (Soil pH Meter) จาก TAKEMURA

DM-13 แบรนด์ Takemura จากญี่ปุ่น เป็นเครื่องวัดค่า pH พีเอชของดิน ซึ่งดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืชให้มีคุณภาพ พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในดินที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ดังนั้นการวัดค่า pH ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เครื่องวัดดินนี้จึงมีความจำเป็น

 • 1) ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
 • 2) ช่วงการวัด pH ดิน 4 – 7 pH
 • 3) น้ำหนักตัว: 97 กรัม
 • 4) ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TAKEMURA ญี่ปุ่น
DM-15

เครื่องวัดดินและความชื้นจาก TAKEMURA DM-15 (Soil pH Meter)

DM-15 แบรนด์ Takemura จากญี่ปุ่น เป็นเครื่องวัดค่า pH พีเอชของดิน ซึ่งดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืชให้มีคุณภาพ พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในดินที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ดังนั้นการวัดค่า pH ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เครื่องวัด ph ดินหรือวัดกรดด่างในดินจึงมีความจำเป็น

 • 1) ช่วงการวัดดิน 3 – 8 pH
 • 2) ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
 • 3) ช่วงการวัดความชื้นในดิน 1 – 8 ระดับ
 • 4) ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TAKEMURA ประเทศญี่ปุ่น
HI981030

HI981030 เครื่องวัด pH ดิน Soil pH Meter แบบปากกา

HI981030 เป็นเครื่องวัดค่ากรดด่างในดินหรือวัดค่า pH ดิน แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน ผู้ใช้สามารถทดสอบความเป็นกรดของดินได้โดยตรง ราคาถูก มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

 • 1) ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14.0 pH
 • 2) ความละเอียด 0.1 pH
 • 3) ความแม่นยำ pH ± 0.2 pH @ 25 °C
 • 4) อายุการใช้งานแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1,000 ชั่วโมง
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงานผู้ผลิต

วิดิโอแนะนำการใช้งาน HI981030 Soil pH Meter แบบปากกา

HI99121

เครื่องวัด ph ดิน (Soil pH Meter) HI99121

HI99121 ผู้ใช้สามารถทดสอบความเป็นกรดของดินได้โดยตรงโดยการจุ่มหัววัดลงไปในดินเครื่องจะแสดงค่า pH และอุณหภูมิ เป็นสินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป ขายราคาถูก บริษัทมีอะใหล่ครบทุกชิ้นพร้อมจำหน่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด pH ดิน: -2.00 ถึง 16.00 pH
 • 2) ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
 • 3) ความแม่นยำค่า pH ± 0.02 pH
 • 4) การสอบเทียบค่า pH อัตโนมัติด้วยน้ำยา Buffer
 • 5) คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน

วิดิโอแนะนำการใช้งานเครื่องวัด ph ดิน (Soil pH Meter) HI99121

HI981030

HI98331 เครื่องวัด EC ดินหรือความนำไฟฟ้าในดิน (Soil EC Meter)

HI98331 ใช้สำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้าในดินโดยที่ค่าการนำไฟฟ้า (เครื่องวัด EC ดิน) ในดินจะแสดงถึงระดับความสามารถที่น้ำในดินจะนำไฟฟ้าได้ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณสารอาหารที่พืชสามารถนำมาใช้ได้ โดยตรวจสอบว่ามีสารอาหารเพียงพอสำหรับพืชที่จะเข้าสู่ดิน เครื่องวัดดินนี้มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเข้าใจง่าย

 • 1) ช่วงการนำไฟฟ้า EC ดิน 0.00 ถึง 20.00 mS/cm
 • 2) ความแม่นยำ EC ดิน ± 2%
 • 3) ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 ° C
 • 4) ความแม่นยำของอุณหภูมิ ± 0.5 ° C
 • 5) การสอบเทียบอัตโนมัติหนึ่งจุดที่: 12.88 mS/cm หรือ 6.44 ppt (g/L)
 • 6) มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน

เครื่องวัดค่า EC TDS HI993310 ในดินเเละในน้ำ

เครื่องวัดดิน EC TDS Meter สามารถวัดได้ทั้งในดินเเละน้ำ HI993310 เป็นเป็นเครื่องวัด EC เครื่องวัด TDS เเบบพกพา ออกแบบมาเพื่อความทนทานสะดวกในการวัดค่า EC TDS ในดิน เเละน้ำ เพื่อบ่งบอกคุณภาพดินมีสารอาหาร เพียงพอเหมาะสมกับการเพาะปลูก สามารถวัดค่า EC ได้อย่างเเม่นยำ มีให้เลือก 2 หัววัด HI76305 มีสแตนเลสปลายแหลมสำหรับการตรวจวัดดินโดยตรงและ HI76304 สำหรับวัด EC ในน้ำเครื่องวัดความชื้นในดิน

 • 1) ช่วงการวัดค่า EC ดิน 0.00 ถึง 19.99 mS/cm
 • 2) ความละเอียด EC ดิน 0.01 mS/cm
 • 3) ความแม่นยำ EC ดิน ± 2% FS
 • 4) การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติจาก 0 ถึง 50 ° C
 • 5) สายวัดยาว 1เมตร ทำให้ใช้งานสะดวก
 • 6) สินค้าคุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate)
MC-7828SOIL

MC-7828SOIL เครื่องวัดความชื้นในดินจาก Landtek

เครื่องมือวัดความชื้นของดิน Landtek รุ่น MC-7828SOIL (Soil moisture meter) ช่วงการวัด 0 ~ 80% ความแม่นยำ: (0.5% n + 1) ความละเอียด: 0.1 จอแสดงผลดิจิตอลให้การอ่านที่แม่นยำโดยไม่ต้องคาดเดา แสงรหัสสี (LED) หมายถึงสภาพความชื้นของ เหมาะสำหรับตรวจวัดความชื้นสำหรับดินก่อนการเพาะปลูก สินค้าคุณภาพสูงขายราคาถูก

 • 1) ช่วงการวัดความชื้นดิน 0 ~ 80%
 • 2) ความแม่นยำ: 0.5% + 1
 • 3) ความละเอียด: 0.1
 • 4) หน่วยความจำ: 99 กลุ่ม

เครื่องมือวัดดินรุ่นแนะนำ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th