pH ดิน (Soil pH)

pH ของดิน

pH ดิน (Soil pH) เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นกรดหรือด่างในดินและวัดเป็นหน่วย pH ค่า pH คือค่าเป็นลอการิทึมของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน มาตราส่วน pH เริ่มจาก 0 ถึง 14 โดยมีค่า pH 7 เป็นจุดกลาง เมื่อปริมาณของไฮโดรเจนไอออนในดินเพิ่มขึ้น ค่า pH ของดินจะลดลงนั่นหมายถึงว่าดินมีความเป็นกรดมากขึ้น โดยที่ดินเป็นกรดมีค่า pH 0 ถึง 7 และจาก pH 7 ถึง 14 มีความหมายว่าดินมีความเป็นด่าง

 

pH ของดินคือเป็นตัวแปรหลักในการเพาะปลูกพืช เนื่องจากมีผลกระทบต่อกระบวนการทางเคมีหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อความพร้อมของธาตุอาหารพืชโดยการควบคุมรูปแบบทางเคมีของสารอาหารต่างๆ และมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาเคมีที่พืชได้รับ ช่วง pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพืชส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 7.5 อย่างไรก็ตามพืชจำนวนมากได้ปรับตัวให้เจริญเติบโตที่ค่า pH นอกช่วงนี้ได้

การจำแนกช่วง pH ของดินได้แก่

การจำแนก ph ของดิน
 • 1) ความเป็นกรดสูงยิ่งยวด pH < 3.5
 • 2) ความเป็นกรดสูงมาก 3.5–4.4
 • 3) ความเป็นกรดสูง 4.5–5.0
 • 4) ความเป็นกรด 5.1–5.5
 • 5) ความเป็นกรดปานกลาง 5.6–6.0
 • 6) ความเป็นกรดเล็กน้อย 6.1–6.5
 • 7) ความเป็นกลาง 6.6–7.3
 • 8) ความเป็นด่างเล็กน้อย 7.4–7.8
 • 9) ความเป็นด่างปานกลาง 7.9–8.4
 • 10) ความเป็นด่างอย่างแรง 8.5–9.0
 • 11) ความเป็นด่างสูงมาก > 9.0

การวัดค่า pH ของดิน

ค่า pH ของดินให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของดินและสามารถหาได้ง่าย วิธีที่แม่นยำที่สุดในการวัดค่า pH ของดินคือการใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • 1) เครื่องวัดค่า pH Meter 
 • 2) กระดาษลิตมัส (Litmus Paper)
 • 3) ชุดทดสอบดิน (Soil Test Kit)
เครื่องวัด pH ดิน

เครื่องวัด pH ดินเป็นเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ที่มีจำหน่ายทั่วไป โดยมีหัววัดแก้วหรือหัววัดอิเล็กโทรดแบบโซลิดสเตตลงในดินชุบน้ำหรือส่วนผสม (สารแขวนลอย) ของดินและน้ำ ค่า pH มักจะอ่านบนหน้าจอแสดงผลซึ่งมีทั้งแบบเข็มและแบบดิจิตอล

DM-13 เครื่องวัด pH ดิน (Soil pH Meter) จาก TAKEMURA

DM-13 แบรนด์ Takemura จากญี่ปุ่น เป็นเครื่องวัดค่า pH พีเอชของดิน ซึ่งดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืชให้มีคุณภาพ พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในดินที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ดังนั้นการวัดค่า pH ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เครื่องวัดดินนี้จึงมีความจำเป็น

 • 1) ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
 • 2) ช่วงการวัด pH ดิน 4 – 7 pH
 • 3) น้ำหนักตัว: 97 กรัม
 • 4) ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TAKEMURA ญี่ปุ่น
DM-15

เครื่องวัดดินและความชื้นจาก TAKEMURA DM-15 (Soil pH Meter)

DM-15 แบรนด์ Takemura จากญี่ปุ่น เป็นเครื่องวัดค่า pH พีเอชของดิน ซึ่งดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืชให้มีคุณภาพ พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในดินที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ดังนั้นการวัดค่า pH ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เครื่องวัด ph ดินหรือวัดกรดด่างในดินจึงมีความจำเป็น

 • 1) ช่วงการวัดดิน 3 – 8 pH
 • 2) ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
 • 3) ช่วงการวัดความชื้นในดิน 1 – 8 ระดับ
 • 4) ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TAKEMURA ประเทศญี่ปุ่น
HI981030

HI981030 เครื่องวัด pH ดิน Soil pH Meter แบบปากกา

HI981030 เป็นเครื่องวัดค่ากรดด่างในดินหรือวัดค่า pH ดิน แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน ผู้ใช้สามารถทดสอบความเป็นกรดของดินได้โดยตรง ราคาถูก มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

 • 1) ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14.0 pH
 • 2) ความละเอียด 0.1 pH
 • 3) ความแม่นยำ pH ± 0.2 pH @ 25 °C
 • 4) อายุการใช้งานแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1,000 ชั่วโมง
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงานผู้ผลิต
HI99121

เครื่องวัด ph ดิน (Soil pH Meter) HI99121

HI99121 ผู้ใช้สามารถทดสอบความเป็นกรดของดินได้โดยตรงโดยการจุ่มหัววัดลงไปในดินเครื่องจะแสดงค่า pH และอุณหภูมิ เป็นสินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป ขายราคาถูก บริษัทมีอะใหล่ครบทุกชิ้นพร้อมจำหน่าย ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัด pH ดิน: -2.00 ถึง 16.00 pH
 • 2) ความละเอียดค่า pH 0.01 pH
 • 3) ความแม่นยำค่า pH ± 0.02 pH
 • 4) การสอบเทียบค่า pH อัตโนมัติด้วยน้ำยา Buffer
 • 5) คุณภาพสูงมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
กระดาษลิตมัส (Litmus Paper)

การใช้กระดาษลิตมัสกับตัวอย่างดินให้นำดินขนาดเล็กผสมกับน้ำกลั่นแล้วจุ่มกระดาษลงไป ถ้าดินมีสภาพเป็นกรด-ด่าง สีของกระดาษจะเปลี่ยนไป การรู้ค่า pH ทำได้โดยเทียบกับแถบสีด้านข้างกล่อง

กระดาษลิตมัส 0-14pH

กระดาษลิตมัสวัดค่ากรดด่าง ชนิด 4แถบวัด 0-14pH

กระดาษวัด pH และทดสอบค่า pH ชนิด 4แถบวัด 0-14pH แถบวัดสามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0-14pH เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ เช่นใช้ตรวจสอบปัสสาวะถ้าเป็นกรดนั่นคือสัญญาณความผิดปกติของไขมันและการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากโรคเบาหวานเป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) เหมาะกับงานทั่วไป
 • 4) สินค้าจากประเทศจีน
 • 5) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN92110

กระดาษวัดค่า pH รุ่น MN92110 กระดาษลิตมัสชนิด 4แถบวัด 0-14pH

MN92110 (รุ่น 92110) สินค้ากระดาษลิสมัสราคาถูกคุณภาพสูงจากเยอรมันนี กระดาษวัด pH นี้เหมาะสำหรับตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำและสารละลายอื่นๆ แผ่นทดสอบมีความยาว 85mm ทำให้ผู้ทดสอบปลอดภัยจากการเข้าตรวจสอบตัวอย่างเช่นสารพิษ สารทีเป็นกรดสูงที่เป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัย

 • 1) ช่วงการวัด 0-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) ชนิด 4 แถบวัด
 • 4) แผ่นทดสอบขนาด 6×85 mm ยาว 85mm
 • 5) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 6) 1 กล่องประกอบด้วยกระดาษ 100 แผ่น
MN90204

MACHEREY-NAGEL MN90204 วัดค่ากรด-ด่างในสารละลายแบบตลับ 5 เมตร 1-14 pH

MN90204 สินค้ากระดาษลิสมัสคุณภาพสูงจากเยอรมันนีขายราคาถูก มีความยาว 5เมตร ถูกออกแบบมาในลักษณะตลับ ทำให้พกพาไปไหนได้สะดวกเพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบค่า pH เพียงแค่ใช้แถบวัดค่า pH จุ่มลงในสารละลาย 1-2 วินาที รอให้ถึง 15 วินาทีแล้วเทียบแถบของคุณกับแผนภูมิสีที่มีให้ในกล่องก็จะรู้ค่าความเป็น กรด-ด่าง

 • 1) ช่วงการวัด 1-14 pH
 • 2) ความละเอียดการอ่านค่า 1pH
 • 3) สินค้าแบรนด์ MACHEREY-NAGEL ประเทศเยอรมัน
 • 4) 1 ตลับประกอบด้วยกระดาษยาว 5เมตร
ชุดทดสอบค่า pH ดิน

การใช้ชุดทดสอบ pH ราคาไม่แพง โดยในตัวอย่างดินขนาดเล็กจะผสมกับสารละลายอินดิเคเตอร์ ซึ่งจะเปลี่ยนสีตามความเป็นกรด

HI3895 ชุดตรวจสอบ pH และธาตุ NPK ในดิน

ชุดทดสอบดิน pH และ NPK ในดิน รุ่น HI3895 เป็นชุดทดสอบสำหรับการตรวจสอบค่าความเป็นกรด – ด่างและธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย ขายราคาถูก

 • 1) สำหรับการวัดค่า pH ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
 • 2) ย่านการทดสอบค่า pH ดินระหว่าง 4 – 9 pH
 • 3) เหมาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก

HI3896BP ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน Backpack Lab Soil Quality Test Kit

ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน Backpack Lab Soil Quality Test Kit รุ่น HI3896BP เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้ทดสอบคุณภาพดินเเบบกระเป๋าสะพายหลัง สามารถทดสอบไนโตรเจน Nitrogen (N) ฟอสฟอรัส Phosphorus (P) โพแตสเซี่ยม Potassium (K) และค่าความเป็นกรด-ด่าง pH/EC/TDS และอุณหภูมิ Temperature ครบถ้วนสำหรับการตรวจสอบคุณภาพดิน สินค้าคุณภาพสูง พร้อมคู่มือภาษาไทย จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

ผลกระทบของ pH ในดินต่อสารอาหาร แร่ธาตุ และการเจริญเติบโตพืช

ผลของ pH ของดินมีผลอย่างมากต่อการละลายของแร่ธาตุหรือสารอาหาร ธาตุอาหารที่จำเป็นของพืชสิบสี่ในสิบเจ็ดนั้นได้มาจากดิน ก่อนที่พืชจะสามารถใช้ธาตุอาหารได้ จะต้องละลายในสารละลายของดิน แร่ธาตุและสารอาหารส่วนใหญ่ละลายได้หรือมีอยู่ในดินที่เป็นกรดมากกว่าในดินที่เป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย

 

ฟอสฟอรัสไม่เคยละลายได้ง่ายในดิน แต่มีมากที่สุดในดินโดยมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ 6.5 ดินที่มีความเป็นกรดสูงเป็นพิเศษ (pH 4.0-5.0) สามารถมีความเข้มข้นสูงของอะลูมิเนียม เหล็ก และแมงกานีสที่ละลายน้ำได้ ซึ่งอาจเป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด ช่วง pH ประมาณ 6 ถึง 7 ส่งเสริมความพร้อมของธาตุอาหารพืชมากที่สุด

 

แต่พืชบางชนิด เช่น ชวนชม โรโดเดนดรอน บลูเบอร์รี่ มันฝรั่งขาว และต้นสน สามารถทนต่อดินที่เป็นกรดจัดและเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้ พืชบางชนิดทำได้ดีในดินที่เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลางเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ดินที่มีความเป็นด่างเล็กน้อย (pH 7.4-7.8) หรือค่า pH ที่สูงกว่า อาจทำให้เกิดปัญหากับความพร้อมของธาตุเหล็กในการตรึงต้นโอ๊กและต้นไม้อื่นๆ สองสามต้นในนิวยอร์คตอนกลาง ทำให้เกิดคลอโรซิสของใบซึ่งจะทำให้ต้นไม้อยู่ภายใต้ความเครียดนำไปสู่ การลดลงของต้นไม้และการตายในที่สุด

 

ค่า pH ของดินยังสามารถมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยผลกระทบต่อการทำงานของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ แบคทีเรียที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินจะถูกขัดขวางในดินที่เป็นกรดอย่างแรง ซึ่งจะป้องกันไม่ให้อินทรียวัตถุสลายตัว ส่งผลให้เกิดการสะสมของอินทรียวัตถุและการผูกมัดของสารอาหาร โดยเฉพาะไนโตรเจน ที่กักเก็บอยู่ในอินทรียวัตถุ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th