TDS คือ

ค่า TDS (Total dissolved solids) คืออะไร

TDS (Total dissolved solids) คือการวัดปริมาณของแข็ง สารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำปริมาณ TDS ของน้ำใด ๆ จะแสดงเป็นมิลลิกรัม/ลิตร (มก./ลิตร) หรือในส่วนต่อล้าน (ppm) คำจำกัดความของ TDS การประยุกต์ใช้ TDS ในการศึกษาคุณภาพน้ำสำหรับลำธาร แม่น้ำและทะเลสาบ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว TDS จะไม่ถือว่าเป็นการวัดมลพิษเช่นไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ก็ถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะคุณภาพของน้ำดื่มและเป็นตัวบ่งชี้รวมของการมีอยู่ของสารเคมีปนเปื้อนในวงกว้าง

ความหมายของค่า ORP (Oxidation reduction potential) ที่เป็นบวกและลบ

ค่า ORP ที่เป็นบวกสูงเป็นที่ต้องการในการบำบัดสิ่งปฏิกูล สระว่ายน้ำ และสปา เพราะยิ่งค่า ORP สูงก็จะยิ่งเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการฆ่าแบคทีเรียและเชื้อโรคที่ไม่ต้องการ โดยการดึงอิเล็กตรอนจาก DNA ของแบคทีเรีย เมื่อเราเติมคลอรีนเติมลงในน้ำจะทำให้มีค่า ORP สูงและจึงเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เป็นน้ำออกซิไดซ์ที่ทำให้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Oxidation reduction potential

ORP หรือ Oxidation reduction potential คืออะไร

ORP (Oxidation reduction potential) จะถูกวัดเพื่อกำหนดหาค่าศักย์ออกซิไดซ์หรือการรีดิวเซอร์ของตัวอย่างน้ำซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการปนเปื้อน โดยเฉพาะจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ORP อาจมีค่าถ้าผู้ใช้รู้ว่าองค์ประกอบหนึ่งของตัวอย่างมีหน้าที่หลักสำหรับค่าที่สังเกตได้ ตัวอย่างเช่น คลอรีนส่วนเกินในน้ำเสียของน้ำเสียจะส่งผลให้มีค่าโออาร์พีเป็นบวกมากและการมีอยู่ของไฮโดรเจนซัลไฟด์จะส่งผลให้มีค่าลบมาก

Showing 1–10 of 127 results

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th