AMTAST

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสินค้าแบรนด์ AMTAST ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 02-077-7602 หรือ 061-8268939  E-mail: sale@neonics.co.th  LINE ID:neonicstool

  ฿2,880.00 ฿2,400.00

  AMT206 เป็นเครื่องวัด 2 IN 1 Thermometer สามารถวัดอุณหภูมิได้ 2 แบบ ด้วยความแม่นยำเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ควบคุมอุณหภูมิด้านอาหาร เครื่องทำความร้อน ระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ (HVAC) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สินค้าคุณภาพสูงจาก USA ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  1. 2 in 1 (แบบอินฟราเรดและแบบโพรบ)
  2. ช่วงการวัดอุณหภูมิอินฟราเรด -55 °C ถึง 250 °C
  3. ช่วงการวัดอุณหภูมิแบบโพรบ -55 °C ถึง 330 °C
  4. ความแม่นยำ ± 0.5 ° C
  5. ความละเอียดการแสดงผล 0.1 °C
  6. ปรับค่า Emissivity จาก 0.10 ถึง 1.00
  ฿4,320.00 ฿3,600.00

  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง PH Meter รุ่น pH1 แบรนด์ AMTAST มีย่านการวัดค่า -2 ~ 16.00pH ด้วยค่าความแม่นยำ ±0.01 pH ความละเอียด 0.01 แสดงผลการวัดบนจอ LCD (แสดงผลทั้งค่า pH และ Temperature)  ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษลิตมัสหรือสารเคมี มีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ที่จะรองรับความแตกต่างของอุณหภูมิที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้น เครื่องวัดถูกออกแบบมาจากวัสดุคุณภาพสูง มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ มาพร้อมกับน้ำยาสอบเทียบพร้อมใช้งานได้ทันที สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿4,700.00 ฿3,800.00

  เครื่องวัดคุณภาพน้ำ EC TDS Salt Meter รุ่น AMT02 แบรนด์ AMTAST เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (EC) และค่า Total Dissolved Solids (TDS) และ ค่าความเค็ม Salt และอุณหภูมิ ถูกออกแบบมากันน้ำได้ สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F มีฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC ได้แก่ 0-2000µS และ 2.00-20.00 mS ย่านการวัดค่า TDS ที่ 0.00 ppm – 13.00 ppt และ ย่านการวัดความเค็ม Salt  0.00-12.00ppt 

  ฿7,680.00 ฿6,400.00

  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ DO Meter แบบปากกา รุ่น AMT08 เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย มีย่านการวัดค่า DO ระหว่าง 0.0~19.9mg/L ด้วยค่าความถูกต้อง ±0.5mg/L สามารถวัดค่าอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP57 DO Meter แบบปากกา รุ่น AMT08 ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿8,500.00 ฿6,800.00

  AMT03R แบรนด์ AMTAST เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า pH ORP Electrical Conductivity (EC) และค่า Total Dissolved Solids (TDS) ความเค็ม Salt และอุณหภูมิ ถูกออกแบบมากันน้ำได้สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F มีฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ย่านการวัดค่า pH -2.00 ~ 16.00pH ย่านการวัด ORP ±1000mV ย่านการวัดค่า EC ได้แก่ 0-2000µS และ 2.00-20.00 mS ย่านการวัดค่า TDS ที่0~1300ppm และ 1.30 ppm – 13.00 ppt และ ย่านการวัดความเค็ม Salt 0~1000ppmและ 1.00-12.00ppt 

  1. ย่านการวัด pH : -2~16.00 pH ( ความละเอียด 0.01pH , ความแม่นยำ ± 0.01+1digit)
  2. ย่านการวัด ORP : -1000~1000mv ( ความละเอียด 1mV, ความแม่นยำ  ±2+ 1digit )
  3. ย่านการวัด EC : 0~2000uS; 2.00~20.00mS ( ความละเอียด 1 uS/0.01mS, ความแม่นยำ ±2% F.S.)
  4. ย่านการวัด TDS: 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt ( ความละเอียด 1 ppm/0.01ppt, ความแม่นยำ ±2% F.S.)
  5. ย่านการวัด Salt : 0~1000ppm; 1.00~12.00ppt( ความละเอียด 1 ppm/0.01ppt, ความแม่นยำ ±2% F.S.)
  6. ย่านการวัดอุณหภูมิ : 0~90°C ( ความละเอียด 0.1°C, ความแม่นยำ ±0.2°C +1digit)
  7. สอบเทียบ pH: 2 จุด
  8. สอบเทียบ EC: 1413 uS
  9. ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F
  10. มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
  11. IP57
  12. ใช้แหล่งพลังงานแบตเตอรี่1.5 V (4)
  ฿11,400.00 ฿9,500.00

  เป็นเครื่องวัดคุณภาพสูง มีฟังก์ชั่นในการวัดที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบตัวอย่างเช่นคุณภาพน้ำดื่ม ของทะเลสาบหรือลำธารและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงน้ำเสียและบำบัดน้ำ ควบคุมมลพิษ ฟาร์มเลี้ยงปลาและประเภทต่างๆ ของการผลิต การสอบเทียบทำได้โดยการสอบเทียบกับอากาศ (Saturation) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿19,200.00 ฿16,000.00

  เครื่องวัดกรด-ด่างเนื้อสัตว์ Meat pH Meter (Portable) รุ่น AMT16M ใช้ในการวัด pH ในเนื้อสัตว์ ชีสและวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน แสดงผลการวัดทั้งค่า pH และอุณหภูมิในหน่วย ° C หรือ° Fมีย่านการวัด pH 0~14.00pH มีความเเม่นยำ 0.01pH มีความถูกต้อง ±0.01pH สอบเทียบแบบอัตโนมัติแบบ 3จุด (3 Point Calibration) ด้วยบัฟเฟอร์ pH 4.01 / 7.01 / 10.01

  เครื่องวัดกรด-ด่างเนื้อสัตว์ Meat pH Meter (Portable) รุ่น AMT16M มาพร้อมหัววัดแบบพิเศษ เเบบใบมีดเเสตนเลสสตีล ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่จำเป็นต้องตรวจสอบค่า pH ในเนื้อสัตว์ ชีส และวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน สินค้าคุณภาพสูง จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿22,800.00 ฿19,000.00

  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH Meter รุ่น AMT10 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop pH Meter) พร้อมฟังก์ชั่นชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) มีย่านการวัด pH -2.00 ~ 19.99 pH ด้วยความเเม่นยำ 0.01 pH มีความถูกต้อง ± 0.01pH หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่อ่านค่าชัดเจน สอบเทียบอัตโนมัติทั้งหนึ่งหรือสองจุด (1 Point or 2 Point Calibration) มาพร้อมกับ Magnetic Stirrer รอบการหมุน 0-1500 RPM สินค้าคุณภาพ จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿25,000.00 ฿22,000.00

  เครื่องวัด pH Meter แบบตั้งโต๊ะแบรนด์ Amtast รุ่น AMT620 เป็นเครื่องวัดค่า pH ในน้ำ มีย่านการวัด 0.00 – 14.00 pH ความละเอียด 0.01pH ความถูกต้อง ±0.01pH มีการชดเชยโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การสอบเทียบสามารถดำเนินการอัตโนมัติ 1 จุด 2 จุด หรือ 3จุด มีให้เลือก 4 บัฟเฟอร์  pH1.68, pH4.00, pH7.00, pH10.01 (สำหรับในรุ่น 620 ) สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 64 การทดสอบ สินค้าคุณภาพสูง ใช้งานง่ายมีความเเม่นยำ จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  ฿30,000.00 ฿25,000.00

  เครื่องวัด pH ORP EC TDS Salinity Resistivity DO  Meter และอุณหภูมิรุ่น EC900 ย่านวัด pH -2.00 ถึง 19.99 ย่านการวัดค่า ORP ระหว่าง -1999mV ถึง 1999mV ย่านการวัดค่า EC 20.0 ถึง 199.9 mS/cm ย่านวัดค่า TDS 0 ถึง 100 ppt ย่านวัด Salinity 0 ถึง 100 ppt ย่านการวัด Resistivity ระหว่าง 0 ถึง 100 MΩ·cm และย่านการวัดค่า DO 0.00 ถึง 40.00 mg/L มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมายที่พบในอุปกรณ์พกพาที่มีราคาแพงกว่าเช่น การสอบเทียบโดยอัตโนมัติ กันน้ำตามาตรฐาน IP57 เหมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่ น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์ ห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ สปา การทดสอบนิเวศวิทยา บำบัดน้ำและอื่นๆ สินค้าคุณภาพสูงแบรนด์ AMTAST (จาก USA) ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

  Showing all 10 results

  บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th