EC PH hydroponic

ค่า EC และ pH สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics เป็นคำที่มาจากภาษากรีกซึ่งประกอบด้วยคำสองคำ: ‘hydro’ หมายถึงน้ำและ ‘ponos’ หมายถึงแรงงานเป็นวิธีการผลิตพืชผลที่พืชปลูกโดยไม่ใช้ดิน โดยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชจะถูกส่งผ่านสารละลายธาตุอาหารเหลว

การวิเคราะห์น้ำสำหรับไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

ขั้นตอนแรกสุดสำหรับการปลูกพืชไร้ดินคือให้มีการวิเคราะห์น้ำโดยเครื่องวัดไฮโดรโปนิกส์ซึ่งจะทำการทดสอบค่า pH และค่าการนำไฟฟ้าค่า conductivity ของน้ำโดยน้ำที่มีคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดความเป็นพิษของสารอาหารหรือปัญหาการขาดสารอาหารในขั้นต้นหรือภายหลังในการผลิต น้ำประกอบด้วยเกลือตามธรรมชาติเช่นโซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียมไบคาร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต เกลือเหล่านี้มีผลต่อค่า EC และ pH ของสารละลายธาตุอาหาร และไม่ควรเกินระดับที่ยอมรับได้

นำค่า EC ไปใช้งานในหลายสาขา

ค่า Conductivity ของน้ำ EC สำหรับไฮโดรโปนิกส์

ค่า Conductivity ของน้ำคือการวัดความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร การวัดค่า EC มีหน่วยเป็นมิลลิซีเมนส์ต่อซม (mS/cm) เป็นการวัดความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารโดยรวมและจะไม่บอกคุณว่าเกลือของสารอาหารอย่างน้อยหนึ่งใดชนิดหนึ่งไม่สมดุลหรือไม่

 

พืชใช้ธาตุอาหารที่แตกต่างกันในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตและในสภาพอากาศที่แตกต่างกันรวมทั้งระดับ pH ที่แตกต่างกัน. ความเร็วที่ธาตุอาหารที่แตกต่างกันถูกนำมาใช้ก็แตกต่างกันไปด้วยตัวอย่างเช่นไนโตรเจนถูกดูดเข้าไปอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ปลูกในบ้าน แนะนำให้เปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารเป็นระยะเช่นทุกสัปดาห์เป็นต้น

 

หากค่า Conductivity EC สูงขึ้นแสดงว่าพืชได้รับน้ำเร็วกว่าธาตุอาหาร ซึ่งมักเกิดขึ้นในสภาพอากาศร้อนเมื่อพยายามทำให้เย็น เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นให้เติมน้ำจนกระทั่งถึง EC ที่ต้องการ ในทางกลับกัน หาก EC น้อยลงพืชจะได้รับสารอาหารมากกว่าน้ำดังนั้นคุณต้องเพิ่มสารอาหารมากขึ้น

หากคุณเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อย่างจริงจังคุณควรจะมีเครื่องวัด EC เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าพืชของคุณได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมและควรสอบเทียบ EC Meter เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง

 

ค่า pH สำหรับไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

ค่า pH คือการวัดความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของสารละลายในระดับ 1 ถึง 14 โดยที่จุดที่เป็นกลางคือ 7 พืชส่วนใหญ่ในดินจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาวะ pH6.5 – 7.0 ในขณะที่พืชที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ชอบสภาพกรดเล็กน้อย คุณควรตั้งเป้าไว้ที่ pH ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 นี่คือช่วงที่มีสารอาหารมากที่สุดสำหรับพืช

 • 1) ค่า pH ที่สูงทำให้พืชลดความสามารถในการการดูดซึมธาตุอาหารเช่นธาตุเหล็ก แมงกานีส โบรอน ทองแดง สังกะสี และฟอสฟอรัสในพืชได้
 • 2) ค่า pH ต่ำทำให้ให้พืชลดความสามารถในการการดูดซึมธาตุอาหารได้แก่โพแทสเซียม กำมะถัน แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัสได้

หากค่า pH เคลื่อนออกจากช่วงที่ต้องการ ก็สามารถปรับให้ลดลงได้ด้วยการเติมกรดฟอสฟอริกหรือกรดไนตริกลงในสารละลายหรือเพิ่มโดยการเติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีตัวปรับ pH ที่เหมาะสมกว่าสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและอื่นๆ สำหรับระยะติดผล

สามารถทดสอบค่า pH ได้โดยใช้เครื่องวัด pH หรือกระดาษลิสมัสและควรวัดค่า pH ทุกวัน เนื่องจาก เครื่องวัด pH meter เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ดังนั้นคุณควรทำการสอบเทียบเครื่องวัด pH ทุกสัปดาห์และดูและรักษาทำให้หัววัดเปียกตลอดเวลา

ค่าในเบื้องต้นของ PH และ EC สำหรับผักไฮโดร

เครื่องวัด (4 IN 1) pH EC TDS และอุณหภูมิ Monitoring รุ่น PH117M

PH117M เป็นเครื่องวัดค่า pH EC TDS หรือที่เรียกว่าเครื่องวัด 4 ใน 1 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดพารามิเตอร์คุณภาพน้ำหลายตัวในเครื่องเดียว สายวัดยาวประมาณ 1 เมตร จุ่มวัดลงในตู้ปลา หรืองานด้าไฮโดรโปนิกส์เป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด: PH: 0.00 ~ 14.00pH
 • 2) ช่วงการวัด EC: 0.00 ~ 19.99 mS/cm
 • 3) ช่วงการวัด TDS: 10 ~ 9990ppm

EC Meter AP-2 AquaPro

เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (EC) และอุณหภูมิ แสดงผลเป็นค่าความนำไฟฟ้าในหน่วย Microsiemens (0-9999 μS)

 • 1) ช่วง EC: 0-9999 µS (µS/ซม.)
 • 2) ช่วงอุณหภูมิ: 0-80 °C; 32-176 °F
 • 3) ความแม่นยำ: +/- 2%

EC และ TDS Meter แบรนด์ SmartSensor AR8011

หมาะสำหรับทุกการทดสอบคุณภาพน้ำได้แก่น้ำดื่ม การควบคุมน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกพืช ไฮโดรโปนิกส์

 • 1) ย่านการวัดค่า EC: 0μs ~ 19.99mS
 • 2) ย่านการวัดค่า TDS: 0 ppm ~ 19.99ppt
 • 3) ความแม่นยำ: Conductivity และ TDS: ±3%
 • 4) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต

HI993301-02 EC TDS Temperature Grocheck Monitor

สำหรับการวัดค่า EC TDS และอุณหภูมิได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ สามารถจุ่มวัดค่าได้แบบต่อเนื่อง

 • 1) ช่วงวัดค่า EC 0 ถึง 3999 µS/cm
 • 2) ช่วงวัดค่า TDS 0 ถึง 2000 ppm
 • 3) ช่วงวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (32 ถึง 140°F)
 • 4) ความแม่นยำ EC และ TDS ±2% FS
 • 5) พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากผู้ผลิต
HI981405N-02

HI981405N-02 เครื่องวัดค่า PH EC Monitoring

HI981405N-02 เป็นเครื่องวัด pH และเครื่องวัด EC Meter และอุณหภูมิ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางการเกษตรพืชสวนและไฮโดรโปนิกส์ที่ระดับ pH และ EC จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด เครื่องวัดนี้สามารถกันน้ำและป้องกันฝุ่น สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ย่านการวัด pH : 0.0 ~ 14.0 pH (ความแม่นยำ ± 0.2 pH)
 • 2) ย่านการวัด EC : 0.00-9.99 mS/cm (ความแม่นยำ ±2%F.S.)
 • 3) ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ: 0 ℃ ~ 60 ℃(ความแม่นยำ±0.5 C )
 • 4) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) จากโรงงาน
HI981420

HI981420 เครื่องวัด pH EC TDS Meter และอุณหภูมิแบบบันทึกค่าได้ DataLogger

HI981420 แบรนด์ Hanna เป็นเครื่องวัด pH และ เครื่องวัด EC Meter และเครื่องวัด TDS และอุณหภูมิ Datalogger 4 IN 1 

 • 1) ช่วงการวัด pH 0.00 ถึง 14.00 pH (ความแม่นยำ ± 0.05 pH)
 • 2) ช่วงการวัด EC 0.00 ถึง 10.00 mS/cm (ความแม่นยำ ± 0.1mS/cm)
 • 3) ช่วงการวัด TDS 0 ถึง 5,000 ppm (ความแม่นยำ ± 2%)
 • 4) ช่วงอุณหภูมิ 0.0 ถึง 60.0 °C (ความแม่นยำ ± 0.5 °C)
 • 5) พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากผู้ผลิต

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th