คลอรีนสระว่ายน้ำ

ค่าคลอรีนสระว่ายน้ำและวิธีการวัดคลอรีนในน้ำ

การรักษาน้ำให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และถูกสุขอนามัยเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้คุณได้รับความเพลิดเพลินจากการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ แต่การดำเนินการนี้ไม่ง่าย

 

คลอรีนเป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในการฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ การรักษาระดับคลอรีนที่เหมาะสมในสระของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้น้ำสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดีสำหรับนักว่ายน้ำ คุณยังสามารถหลีกเลี่ยงการบำรุงรักษาเพิ่มเติมที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากไม่รักษาระดับคลอรีน

ชนิดของคลอรีนในน้ำ

เมื่อคลอรีนถูกเติมลงในน้ำ คลอรีนส่วนหนึ่งจะทำปฏิกิริยากับวัสดุอนินทรีย์และอินทรีย์และโลหะในน้ำและจะเหลือปริมาณคลอรีนอีกส่วนที่ไม่ได้ทำปฎิกริยาใดๆ สามารถวัดได้โดยเครื่องมือวัดคลอรีน เราแบ่งคลอรีนที่เติมลงในน้ำออกดังนี้

คลอรีนรวม (Total chlorine) ที่ถูกเติมลงไปในน้ำจะถูกแบ่งออกเป็น:

 

 • 1) คอมไบน์คลอรีน (Combined chlorine) ซึ่งเป็นปริมาณคลอรีนที่ทำปฏิกิริยากับสารอนินทรีย์ (ไนเตรต ฯลฯ) และโมเลกุลอินทรีย์ที่ประกอบด้วยไนโตรเจน (ยูเรีย ฯลฯ) จนหมดความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคเราสามารถวัดได้โดยเครื่องมือวัดคลอรีนรวม

 

 • 2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ซึ่งเป็นคลอรีนที่เหลืออยู่ไม่ได้ละลายกับน้ำซึ่ง Chlorine นี้สามารถยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคได้ เป็นการวัดความสามารถในการจัดการกับเชื้อโรคในน้ำ
ชนิดของคลอรีนในน้ำ

ค่าคลอรีนอิสระมาตรฐานในสระว่ายน้ำ

ดังที่ได้อธิบายแล้วในขั้นต้นคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) เป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อการฆ่าเชื้อโรค ดังนั้นเราต้องวัดโดยเครื่องมือวัดคลอรีนอิสระ

 

ค่าคลอรีนอิสระมาตรฐานในสระว่ายน้ำ

 • 1) สำหรับสระว่ายน้ำในบ้าน 1.0 PPM
 • 2) สำหรับสระว่ายน้ำสาธารณะ 1.5 – 2.0 PPM เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

ความสัมพันธ์ของค่า pH และคลอรีน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) มีความสำคัญกับปริมาณคลอรีนอิสระ เมื่อค่า pH สูงขึ้น ความสามารถของคลอรีนอิสระในการฆ่าเชื้อโรคก็ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า pH >8.0

 

ถ้าค่า pH ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าค่า pH ต่ำกว่า 7.0 ความสามารถของคลอรีนอิสระในการฆ่าเชื้อโรคเพิ่มขึ้น แต่นั้นหมายถึงว่าน้ำมีลักษณะเป็นกรดอ่อนๆ จะมีปัญหากับระบบท่อมีแนวโน้มที่จะสึกกร่อนจากความเป็นกรดของน้ำ และน้ำที่มีลักษณะเป็นกรดอ่อนๆ อาจเป็นอันตรายต่อนักว่ายน้ำ

ค่า pH และคลอรีน

ค่า pH มาตรฐานสระว่ายน้ำ

ดังนั้นการรักษา pH ให้อยู่ในช่วง 7.2–7.8 ช่วยให้นักว่ายน้ำสบายตัวในน้ำโดยช่วยป้องกันการระคายเคืองตาและผิวหนัง ซึ่งหมายความว่าการรักษาค่า pH ให้อยู่ในช่วง 7.2–7.8 จะช่วยรักษาสมดุลที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยจากน้ำ อายุการใช้งานของท่อและความสบายของนักว่ายน้ำ

วิธีการทดสอบคลอรีนในน้ำ

วิธีหลักในการทดสอบคลอรีนที่ตกค้างในน้ำได้แก่:

 • 1) ใช้ชุดทดสอบทางเคมี
 • 2) กระดาษทดสอบคลอรีน
 • 3) คัลเลอริมิเตอร์แบบดิจิตอล

ทั้ง 3 วิธีใช้หลักกการทางเคมีที่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนสีเพื่อระบุการมีอยู่ของคลอรีน และการวัดความเข้มของสีนั้นเพื่อกำหนดปริมาณคลอรีนที่มีอยู่

1) ชุดทดสอบ

เป็นการทดสอบใช้สารเคมีเหลว OTO (ออร์โธลิดีน) ที่ทำให้สีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อมีคลอรีนทั้งหมด คุณเพียงแค่เติมน้ำลงในหลอด เติมสารละลาย 1-5 หยด แล้วมองหาการเปลี่ยนสี ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีจำหน่ายในร้านค้าหลายแห่งเพื่อทดสอบความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำในสระว่ายน้ำ วิธีนี้ไม่ได้วัดคลอรีนอิสระ

ประโยชน์ของชุดทดสอบสระว่ายน้ำ:

 • 1) ราคาถูก
 • 2) ใช้งานง่ายมาก
HI3829F

HI3829F ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ Free Chlorine

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) HI3829F เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้วิธีการ DPD ในการวัดคลอรีนอิสระมีย่านการทดสอบ 0.0-2.0 mg/L (ppm) ชุดทดสอบคลอรีน HI3829F มาพร้อมกับอุปการณ์การทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบ สามารถทดสอบได้ประมาณ 50 การทดสอบ

HI3831T

HI3831T ชุดทดสอบคุณภาพน้ำคลอรีนรวม Total Chlorine

ชุดทดสอบคลอรีนรวม Total Chlorine รุ่น HI3831T เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจสอบระดับคลอรีนรวมในน้ำใช้วิธีการ DPD ในการวัดคลอรีนรวมมีย่านการทดสอบระหว่าง 0.0-2.5 mg/L (ppm) ชุดทดสอบคลอรีน HI3831T มาพร้อมกับอุปการณ์การทดสอบที่สมบูรณ์ประกอบด้วยชุดของน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบ สามารถทดสอบได้ประมาณ 50 การทดสอบ

HI3887

HI3887 ชุดทดสอบคลอรีนและ pH สำหรับสระว่ายน้ำ

ชุดทดสอบคลอรีนและ pH สำหรับสระว่ายน้ำรุ่น HI3887 เป็นชุดทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระและระดับค่า pH ในน้ำตัวอย่าง ช่วงการวัดคลอรีน 0.0 ถึง 2.5 mg/L และช่วง pH 6.0 ถึง 8.5 pH HI3887 มาพร้อมกับสารทำปฏิกิริยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์คลอรีนประมาณ 50 ตัวอย่างและทดสอบความเป็นกรด-ด่าง pH 100 ตัวอย่าง

2) กระดาษทดสอบคลอรีน

การใช้แผ่นทดสอบคลอรีน วิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบระดับคลอรีนของน้ำประปาที่บ้านคือการใช้แถบทดสอบ แผ่นทดสอบคลอรีนมีหลักการและลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกันกับแถบทดสอบอื่นๆ จุ่มแถบตามที่ระบุในคำแนะนำ รอหลายวินาทีเพื่อให้สีของตัวบ่งชี้ปรากฏขึ้น และเปรียบเทียบสีดังกล่าวกับแผนภูมิที่ให้ไว้สำหรับการอ่านระดับ

 

แถบทดสอบมีประโยชน์เพราะมีราคาถูก มีวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด และสามารถให้ผลลัพธ์ได้ทันที ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือระดับความแม่นยำ แถบทดสอบที่ดีที่สุดในท้องตลาดมีช่วงความแม่นยำตั้งแต่ 80% -90%

MN90709 กระดาษทดสอบคลอรีนรวม (Total chlorine)

กระดาษทดสอบคลอรีนคุณภาพสูงจากเยอรมัน ย่านการวัด 50-200 mg/l (PPM) การใช้งานจุ่มลงในสารละลายคลอรีน กระดาษเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีม่วงสีฟ้า ซึ่งแสดงถึงการมีอยู่ของคลอรีน Cl2 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมด้าน ยาฆ่าเชื้อ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและฟาร์มเลี้ยงสัตว์

3) คัลเลอริมิเตอร์แบบดิจิตอล

เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการวัดคลอรีนอิสระและ/หรือคลอรีนตกค้างในภาคสนาม เครื่องวัดเหล่านี้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 • 1) เติมผง DPD ลงในขวดน้ำตัวอย่างที่ทำให้สีเปลี่ยนเป็นสีชมพู
 • 2) การใส่ขวดยาลงในมิเตอร์ที่อ่านความเข้มของการเปลี่ยนสีโดยการปล่อยความยาวคลื่นของแสง และกำหนดและแสดงความเข้มของสีโดยอัตโนมัติ (คลอรีนที่ตกค้างและ/หรือคลอรีนตกค้างทั้งหมด) แบบดิจิทัล

ช่วงของมิเตอร์คือ 0 – 4 มก./ลิตร เทียบเท่ากับ 0 – 4 ppm (ส่วนในล้านส่วน)

HI711

เครื่องวัดสำหรับ Total Chlorine จาก Hanna HI711

Hanna รุ่น HI711 สำหรับวัดค่า Total Chlorine ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) และความชื้นสูงสุด 95% RH เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม

 • 1) ช่วงการวัด 0.00-3.50 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
 • 2) ความแม่นยำ (+/- 3%) ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • 3) ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)

HI701 เครื่องวัดสำหรับ Free Chlorine

HI 701 สำหรับวัดค่า Free Chlorine ทำงานได้ในอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส (32-122 องศา F) / ความชื้นสูงสุด 95% เป็นเครื่องวัดแบบพกพาสำหรับการวัดคลอรีนในธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำและระบบน้ำดื่ม 

 • 1) ช่วงการวัด 0.00-2.50 ppm (มิลลิกรัม/ลิตร)
 • 2) ความแม่นยำ (+/- 3%) ที่ 25 องศาเซลเซียส
 • 3) ความละเอียด 0.01 ppm (mg/L)

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th