ความเข้มแสง (light intensity)

รู้จักความเข้มแสง (light intensity)

แสงสว่างเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมในบ้านและที่ทำงานของเรา การวัดแสงกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันต่างๆ ตั้งแต่การตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่ปลอดภัยไปจนถึงการตรวจสอบระดับแสงสำหรับการถ่ายภาพหรือการออกแบบฉาก การวัดแสงมาพร้อมกับข้อควรพิจารณาบางประการ บทความนี้เสนอคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแสงคืออะไรและวัดได้อย่างไรพร้อมทั้งคำแนะนำในการใช้เครื่องวัดแสง (Lux meter)

ความเข้มของแสงคือ

การมองเห็นของมนุษย์ขึ้นอยู่กับแสง แสงสะท้อนออกจากพื้นผิวเข้าสู่ดวงตาผ่านกระจกตาและรูม่านตาเพื่อสร้างภาพบนเรตินา ดวงตามีความไวต่อความเข้มของแสงที่กว้างมาก แต่ในระดับต่ำจะสูญเสียความสามารถในการแยกแยะรายละเอียด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมงานที่มีความแม่นยำเช่นการผ่าตัด การวัดหรือการประกอบชิ้นส่วนที่มีความละเอียดจึงทำได้ดีที่สุดภายใต้แสงจ้า

 

การทำงานภายใต้แสงที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดความเหนื่อยล้าและข้อผิดพลาด อุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมมักเกิดขึ้นเมื่อระดับแสงน้อย นอกจากนี้ความเข้มของแสงที่ดีจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้คนสามารถชมการแสดงและถ่ายภาพที่มีคุณภาพได้ดีเพียงใด

แสงคือ (Light)

แสงเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่เดินทางผ่านอวกาศเป็นคลื่นเช่นเดียวกับไมโครเวฟและรังสีเอกซ์ คลื่นเหล่านี้มีความยาวคลื่นและมีความถี่ ความแตกต่างคือมนุษย์มีตัวรับที่สามารถรับรู้พลังงานที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 700 นาโนเมตรและเปลี่ยนเป็นภาพ

 

ความยาวคลื่นสอดคล้องกับสีที่แตกต่างกัน แสงที่มีความยาวคลื่นประมาณ 420 นาโนเมตรจะถูกมองว่าเป็นสีน้ำเงิน และแสงที่มีความยาวคลื่น 525 นาโนเมตรมองเห็นเป็นสีเขียวและ 635 นาโนเมตรมนุษย์มองเห็นเป็นสีแดง ความยาวคลื่นที่ยาวมากกว่านี้ขึ้นไปจะเรียกว่าอินฟราเรด (พลังงานความร้อน) และคลื่นที่สั้นกว่า 420 นาโนเมตรคือรังสีอัลตราไวโอเลตจากนั้นจึงเอ็กซเรย์ ดังรูปที่1 แสดงสเปคตรัมของแสงที่มองเห็นได้

 

แหล่งกำเนิดแสงที่อาศัยความร้อน (แหล่งกำเนิด “หลอดไส้”) จะแผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไปทั่วทุกช่วงความยาวคลื่นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นสีขาว การกระจายจริงของความยาวคลื่นภายในแสงนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งกำเนิด ไฟฟลูออเรสเซนต์จะปรากฏเป็นสีขาวอันเป็นผลมาจากการเรืองแสงจากการเคลือบบนแก้วหรือหลอดเท่านั้นและไฟ LED จะเปล่งแสงที่ความยาวคลื่นเดียวเท่านั้น

รูปที่1 แสดงสเปคตรัมของแสงที่มองเห็นได้

แสงเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

หลักการวัดความเข้มแสง

หน่วยความเข้มแสงพื้นฐานคือแคนเดลาซึ่งเป็นแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากเทียนหนึ่งแท่งหรือในอีกความหมายคือแหล่งกำเนิดที่ปล่อยรังสีเอกซ์ความถี่ 540 x 1012 เฮิรตซ์และมีความเข้มการแผ่รังสีในทิศทางนั้นที่ 1/683 วัตต์ต่อ สเตเรเดียน

 

แหล่งกำเนิดแสงเช่นหลอดไส้ของหลอดไฟจะเปล่งแสงไปทุกทิศทาง อย่างมีประสิทธิภาพที่ศูนย์กลางของทรงกลมของแสงที่แผ่ออกมา พลังงานทั้งหมดของแสงทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาเรียกว่า “ฟลักซ์ส่องสว่าง”

 

หนึ่งแคนเดลาต่อสเตราเดียนเรียกว่าลูเมนซึ่งเป็นหน่วยวัดความเข้มแสงที่คนคุ้นเคยมากที่สุด อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในแง่ของการวัดความเข้มของแสงคือจำนวนลูเมนส์ที่ตกลงบนพื้นผิวซึ่งแสดงเป็นลักซ์ หนึ่งลักซ์คือหนึ่งลูเมนต่อตารางเมตร ความสว่างนี้สัมพันธ์กับระยะทางจากแหล่งกำเนิด (ในสหรัฐอเมริกาจะแสดงความเข้มของแสงเป็นหน่วยแรงเทียน (Foot Candle หรือเขียนย่อว่า FC) ซึ่งหนึ่งแรงเทียนจะเทียบเท่ากับลูเมนต่อหนึ่งตารางฟุต)

ลูเมนและลักซ์

ประเภทของแหล่งกำเนิดแสง

ตามกฎทั่วไปสถานที่ทำงานของคุณจะมีอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 1 ใน 3 ประเภทซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่อาศัยความร้อนซึ่งเรียกว่าหลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอด LED แต่ละสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดแสงในลักษณะที่แตกต่างกัน

 

 • 1) แสงจากหลอดไส้คือการแผ่รังสีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาในทุกช่วงความยาวคลื่นเมื่อเราเห็นสิ่งที่มีความยาวคลื่นทั้งหมดปรากฏเป็นสีขาว อุณหภูมิที่แตกต่างกันจะเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ใช้ในแต่ละความยาวคลื่น
 • 2) แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์อยู่นอกช่วงที่มองเห็นได้พวกมันเป็นแสงอัลตราไวโอเลตและต่ำกว่า 400 นาโนเมตร อย่างไรก็ตามแสงมีการทำปฎิกิรยากับสารเคลือบที่อยู่ด้านในหลอดทำให้สามารถมองเห็นแสงสีขาวที่เราสามารถใช้ได้
 • 3) แสงไฟจากหลอด LED มีความซับซ้อนกว่าเล็กน้อยและให้แสงสีขาวผ่านการผสมของ LEDS สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินหรือวิธีการที่คล้ายกับ Fluorescents
ประเภทของแหล่งกำเนิดแสง

วิธีวัดความเข้มแสง (light intensity)

การทำความเข้าใจวิธีการวัดแสงคือการวาดภาพหลอดไฟทั่วไปด้วยไส้หลอดที่ให้ความร้อนในการผลิตแสง (หากคุณอ่านหัวข้อก่อนหน้านี้) ไส้หลอดเป็นแหล่งกำเนิดแสงและอยู่ตรงกลางของทรงกลมที่มีการเปล่งแสงออกไปทุกทิศทาง ปริมาณพลังงานทั้งหมดของแสงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรียกว่า “ฟลักซ์ส่องสว่าง”

 

เมื่อเราวัดแสงเราสนใจว่ากี่ลูเมนส์ที่ตกลงบนพื้นผิว นี่คือสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อลักซ์ หนึ่งลักซ์คือหนึ่งลูเมนต่อตารางเมตร ตัวอย่างเช่นเรามีแหล่งกำเนิดแสงที่มีการผลิตแสงทั้งหมด (ฟลักซ์ส่องสว่าง) คือ 1,000 ลูเมนส์ หากเราสามารถโฟกัสสิ่งนี้ไปที่พื้นผิว 1 ตารางเมตรเราจะมีความสว่าง 1,000 ลักซ์ อย่างไรก็ตามหากแสงเดียวกันกระจายออกไปเกิน 10 ตารางเมตรเราจะมีความสว่าง 100 ลักซ์เท่านั้น

เครื่องมือวัดความเข้มแสง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดแสงคือการซื้อเครื่องวัดแสงหรือ Lux Meter มาตรวัดแสงประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่แปลงพลังงานแสงเป็นประจุไฟฟ้าที่สามารถอ่านค่าให้กับผู้ใช้ได้ โดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กพอที่จะถือด้วยมือและพกพาได้สะดวก

 

การใช้เครื่องวัดความเข้มแสงทำได้ง่าย หลังจากถอดฝาเซ็นเซอร์ออกแล้วเพียงวางไว้บนพื้นผิวที่ทำงานเช่นตรงกลางโต๊ะ สิ่งสำคัญคือต้องวางเซ็นเซอร์ไว้บนพื้นผิวเนื่องจากเป็นจุดที่แสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของผู้ใช้และแสดงถึงระดับแสงที่แท้จริงที่ได้รับ การถือเครื่องมือวัดความเข้มแสงเหนือพื้นดินจะทำให้เกิดการอ่านค่าที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นการอ่านค่าลักซ์ควรแสดงบนจอแสดงผล

เครื่องวัดความเข้มแสงรุ่นแนะนำ

เครื่องวัดความเข้มแสง (light intensity)

สินค้าเครื่องวัดความเข้มแสง (light intensity) คุณภาพสูงรุ่นแนะนำ สอบเทียบใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025 ได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Mastech รุ่น MS6612

เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux Meter) Mastech รุ่น MS6612

Mastech รุ่น MS6612 เป็นเครื่องมือวัดความสว่างของแสง จอ LCD ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับวัดความสว่างของสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ เช่นสำนักงาน โรงาน โรงแรม ร้านค้าในโรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านทำผม โรงภาพยนต์และอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่าของแสงตามที่กฎหมายกำหนดสินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดแสง: 0 ~ 200000 Lux
 • 2.ความแม่นยำ: ± 3%
 • 3.ความละเอียด: 0.01 Lux
 • 4.เครื่องวัดผลิตตามมาตรฐาน JIS C 1609:1993 และ CNS 5119
 • 5.สอบเทียบใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025 ได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
PM6612

เครื่องวัดแสง PEAKMETER รุ่น PM6612

PM6612 เป็นเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับความสว่างของแสง เหมาะสำหรับวัดความสว่างของสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ เช่นสำนักงาน โรงาน โรงแรม ร้านค้าในโรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหาร ร้านทำผม โรงภาพยนต์และอื่นๆ

 • 1.ช่วงการวัดแสง: 0 ~ 200000 Lux
 • 2.ความแม่นยำ: ± 3%
 • 3.ความละเอียด: 0.01 Lux
 • 4.เครื่องวัดผลิตตามมาตรฐาน JIS C 1609:1993 และ CNS 5119
 • 5.สอบเทียบใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025 ได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
PM6612L

เครื่องวัดแสง LED Lux Meter รุ่น PM6612L

PM6612L เป็นเครื่องมือวัดความสว่างของแสง สามารถวัดแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดโซเดียมความดันสูงและหลอดไส้และแสงจากหลอด LED สีขาว สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดแสง: 0 ~ 200000 Lux
 • 2.ความแม่นยำ: ± 3%
 • 3.ความละเอียด: 0.01 Lux
 • 4.เครื่องวัดผลิตตามมาตรฐาน JIS C 1609:1993 และ CNS 5119
 • 5.สอบเทียบใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025 ได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ตัวอย่างเอกสารสอบเทียบใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025

Certificate PM6612L Page 2

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้มแสง (light intensity)

วัดความเข้มแสง

รู้จักเครื่องวัดความเข้มแสงในหน่วย Lux หรือ FC

หน่วยความเข้มแสงพื้นฐานคือแคนเดลาซึ่งเป็นแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากแท่งเทียนหนึ่งแท่งหรือแม่นยำกว่านั้นคือ“ แหล่งกำเนิดที่ปล่อยรังสีเอกซ์สีความถี่ 540 x 1012 เฮิรตซ์และมีความเข้มการแผ่รังสีในทิศทางนั้นที่ 1/683 วัตต์ต่อ สเตเรเดียน”แหล่งกำเนิดแสงเช่นไส้หลอดของหลอดไส้จะเปล่งแสงไปทุกทิศทาง ที่ศูนย์กลางของทรงกลมของแสงที่แผ่ออกมา พลังงานทั้งหมดของแสงที่ถูกปล่อยออกมาเรียกว่า “ฟลักซ์ส่องสว่าง“

วัดแสงสว่าง

การวัดแสงสว่าง

ในการออกแบบอาคาร พื้นที่ปฎิบัติงานความเข้มของแสงจะถูกวัดเพื่อทำความเข้าใจว่าแหล่งกำเนิดแสงใดให้แสงสว่างเพียงพอสำหรับการใช้งาน ในอุตสาหกรรมแสงสว่างมีคำแนะนำระดับปริมาณแสง ความสว่างที่กำหนดไว้อย่างดีสำหรับการใช้งานและประเภทพื้นที่ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มของแสงเพื่อประเมินว่าพื้นที่ใดมีสภาพแสงเพียงพอหรือไม่ บทความนี้จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานบางประการที่เกี่ยวข้องกับความเข้มของแสง

เครื่องวัดแสงคือ

เครื่องวัดแสงคือ

เครื่องวัดแสง (Lux meter) คือเครื่องมือสำหรับวัดความสว่างของแสง ในหน่วย Lux หรือ FC สำหรับการวัความเข้มของแสงในสถานที่ปฎิบัติงานเช่นออฟฟิศ โกดังเก็บสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล บางรุ่นมีหน่วยความจำภายในหรือตัวบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกผลการวัด การวัดความเข้มของแสงด้วยเครื่องวัดแสงมีความสำคัญมากในสถานที่ทำงานเนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสายตาของผู้ปฎิบัติงาน

เครื่องวัดแสง lux meter

เครื่องวัดแสง lux meter คือ

เครื่องวัดแสงหรือ Lux meter ใช้สำหรับวัดความสว่างในหน่วยลักซ์ Lux (lm/m²) หรือหน่วยแรงเทียน fc หรือ lm/f² บางรุ่นมีหน่วยความจำภายในหรือตัวบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกผลการวัด การวัดความเข้มของแสงด้วยเครื่องวัดแสงมีความสำคัญมากในสถานที่ทำงานเนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัย ด้วยความหลากหลายของเครื่องวัดแสง lux meter ในตลาดช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสม

ที่มาของข้อมูล

https://en.wikipedia.org/wiki/Light_intensity

TAG:

เกี่ยวกับผู้เขียน

บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด
บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดำเนินกิจการด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วลม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดหาสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและโรงงานหลายประเภท้ให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่เรามีให้บริการ เช่นเครื่องวัดระยะเลเซอร์ เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ pH meter และสินค้าเครื่องมือวัดอื่นๆ สินค้าคุณภาพสูง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลติดต่อ 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th Line ID:@neonics

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th