การวัดความเร็วลม

การวัดความเร็วลมและอุปกรณ์ยอดนิยม

การวัดความเร็วลมเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนคิดว่าเป็นการใช้งานกลางแจ้ง อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วเครื่องวัดความเร็วลมยังถูกใช้สำหรับการวัดWind speedในห้อง อีกทั้งระบบระบายอากาศยังขึ้นอยู่กับการไหลของลม อุณหภูมิและความชื้น หากค่าเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ปัญหาคือการควบคุมระบบระบายอากาศไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป

 

เครื่องมือวัดที่ใช้ตรวจวัดWind speedเรียกว่า (Anemometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดแรงลมและWind speed มีหลายชนิดตามการออกแบบของนักวิทยาศาสตร์ แต่ละชนิดมีข้อดี ข้อเสียขึ้นอยูกกับการใช้งาน

 

Anemometerไม่ใช่แค่การวัดWind speedเท่านั้นแต่ใช้เพื่อวัดการไหล CFM CMM สามารถวัดอัตราการไหลของลม (Air Flow) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของลมที่ไหลผ่านต่อหนึ่งหน่วยเวลา การวัดลักษณะนี้มีไว้สำหรับการวัดกับแหล่งกำเนิดลมเช่นท่อแอร์ และงานด้าน HVAC เป็นต้น

 

หน่วยอัตราการไหลของลมมี 2 หน่วยคือ  CFM ย่อมาจาก (Cubic Feet per Minute) และ CMM ย่อมาจาก (Cubic Meters per Minute) บางรุ่นยังมีความสามารถที่จะวัดจุดน้ำค้าง ความชื้นและวัดอุณหภูมิ ค่าเหล่านี้มีประโยชน์และสำคัญมากสำหรับการวิเคราะห์งานระบบปรับอากาศ Anemometerเแบบ 

การคำนวณค่า CFM CMM

ความสำคัญของการวัดความเร็วและการไหลของลม CFM CMM

การวัดการไหลของลมอากาศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินระบบปรับอากาศ HVAC ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความคุ้มทุนของระบบ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทดสอบและตรวจสอบคือการใช้เครื่องมือวัดความเร็วลมและการไหล CFM CMM เครื่องมือทดสอบเหล่านี้เรียกว่า Anemometers โดยAnemometerจำนวนมากจะวัดการไหลของอากาศปริมาณอากาศและอุณหภูมิ ในขณะที่บางรุ่นสามารถวัดความชื้น จุดน้ำค้างและความดันสถิต

 

Anemometerมีให้เลือกสองเทคโนโลยีได้แก่เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดและเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน แต่ละชนิดมีข้อจำกัดในการใช้งาน แต่Anemometerแบบลวดร้อนนั้นพบได้บ่อยกว่าเนื่องจากช่วงการไหลของอากาศที่วัดได้กว้างกว่า Manometers เป็นเครื่องมือทดสอบอีกชนิดหนึ่งที่สามารถวัดความเร็วอากาศและปริมาตรได้ แต่มักใช้เพื่อวัดความดันคงที่และความแตกต่างของระบบ

การใช้เครื่องวัด CFM CMM และความเร็วลมสำหรับวัดในท่อ Duct

ทำได้โดยการวางAnemometerในบริเวณหน้าตัดของท่อหรือท่อก๊าซ ในหลายๆ ตำแหน่งสำหรับท่อทรงกระบอกใช้วิธีการตรวจประเมินเชิงเส้นแบบล็อกให้ความแม่นยำสูงสุดเนื่องจากคำนึงถึงผลกระทบของแรงเสียดทานตามผนังของท่อ จึงเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากเครื่องวัด CFM CMM ในปัจจุบันใช้ไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมใช้งานทำให้ไม่ต้องคำนวณค่า CFM CMM อีกต่อไป การวัดค่าเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการวัดการไหล CFM CMM

การวัดความเร็วลมและการไหล CFM CMM

เนื่องจากท่อมีขนาดใหญ่ดังนั้นการวัดอัตราการไหล CFM CMM ในท่อแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจึงต้องแบ่งการวัดออกเป็นตำแหน่งต่างๆ ดังรูป แล้วหาค่าเฉลี่ยผลการวัดออกมา

ตัวอย่างตำแหน่งการวัดการไหล CFM CMM ในท่อ Duct

ตัวอย่างตำแหน่งที่วัด CFM CMM

รู้จักค่าอัตราการไหล CFM CMM

CMM และ CFM คือ

CFM ย่อมาจาก Cubic Feet per Minute และ CMM ย่อมาจาก Cubic Meters per Minute ซึ่ง CMM คือหน่วยมาตรฐาน SI ของอัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งนิยมใช้สำหรับการไหลของน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำ และงานด้านระบบปรับ (HVAC) ที่วัดการไหลของอากาศ

วิธีการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม

วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม

การใช้Anemometerในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ว ทิศทางของลม อัตราการไหลของลม CFM CMM อุปกรณ์นี้มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างสูง หรือการศึกษาผลกระทบของลมการใช้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมาก

ความเร็วลมและหน่วยการวัดลม

ความเร็วลมและหน่วยการวัด

หน่วยมาตรฐานของความเร็วลมคือเมตรต่อวินาที (m/s) ซึ่งเป็นหน่วย SI สำหรับความเร็วและหน่วยที่แนะนำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแนะนำเมตรต่อวินาที (m/s) ในการรายงานความเร็วลมแทนกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) แต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์หน่วยยังมีUnit of wind speedอื่นๆ เช่นไมล์ต่อชั่วโมง (mph) นอต (knots) หรือฟุตต่อวินาที (ft/min)

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

Anemometerถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดความเร็วลม ความดันลม ทิศทางลมและการไหลของลม Anemometerเป็นเครื่องมือวัดสำหรับสถานีภูมิอากาศทั่วไป การประมาณความเร็วลมเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการพิจารณาสภาพอากาศ และยังสำคัญสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อวัดการไหลของอากาศในระบบปรับอากาศ HVAC

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

เครื่องวัดความเร็วลมมีลักษณะที่ดูเหมือนใบพัดลมขนาดเล็ก กลไกค่อนข้างเรียบง่าย Anemometerส่วนใหญ่ใช้ใบพัดลม เมื่อลมพัดและใบพัดหมุ่นเครื่องจะนับจำนวนครั้งที่หมุนในแต่ละวินาทีแล้วเปลี่ยนความเร็วลม ด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและเทคโนโลยีในการวัดWind speedอย่างถูกต้อง มีความซับซ้อนในการวัดWind speed แนะนำเครื่องมือวัดแรงลมแบบใบพัดที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับการวัดWind speed

GM816A

เครื่องวัดแรงลม (Anemometer) Benetech รุ่น GM816A

GM816A มีฟังก์ชั่นหลากหลายวัดความเร็วและอุณหภูมิของลม สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots หน่วยอุณหภูมิสามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์

 • 1) ช่วงการวัด: 0 – 30m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 • 3) สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 • 4) สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 • 5) หน้าจอขนาดใหญ่ มีไฟ LED Backlight
HT9819

เครื่องวัดลม HTI รุ่น HT9819

HT9819 ถูกออกแบบมาให้มีสายโพรบวัดลมแยกออกมาจากตัวเครื่องจึงเหมาะกับการวัดในที่ๆ มีพื้นที่แคบ Anemometer รุ่นนี้มีฟังก์ชั่นหลากหลายสามารถวัดได้หลายอย่างได้แก่ความเร็วลม อุณหภูมิ วัด CFM CMM หน้าจอขนาดใหญ่ สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย

 • 1) ช่วงการวัด: 0.40~30.00 m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 • 3) สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 • 4) สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 • 5) วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ
HT-807

เครื่องวัดความเร็วลม Bluetooth Digital Anemomete HT-807

HT-807 เป็นAnemometerแบบพกพา สามารถวัดWind speedและอุณหภูมิ ที่สามารถเลือกหน่วยวัดลมได้ 5 หน่วย เชื่อมต่อ Bluetooth สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูกส่งฟรี

 • 1) ช่วงการวัด: 1.0~30 m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 5%
 • 3) สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 5 หน่วย ได้แก่ mph, Km/h, m/s, ft/min และ Knots
 • 4) สามารถเลือกได้ระหว่างองศาเซลเซียสและและฟาเรนไฮต์
 • 5) สามารถบันทึกและแสดงข้อมูลเป็น xls และ jpg
 • 6) สามารถส่งข้อมูลระยะไกลผ่าน Bluetooth ผ่าน App ของ Android และ IOS
GM8909

เครื่องวัดความเร็วลม CFM CMM แบรนด์ Benetech รุ่น GM8909

GM8909 เป็นAnemometerแบบดิจิตอลสำหรับมืออาชีพมี Temperature & RH เซ็นเซอร์มีคุณภาพสูงด้ามจับถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้จับได้ถนัดมือสามารยืดหดได้ วัดการไหลของลม Air Volume (CFM,CMM) เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับติดตั้งระบบ HVAC การติดตั้งระบบระบายอากาศ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการวิเคราะห์อุณหภูมิหม้อไอน้ำ

 • 1) ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 45m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 • 3) วัดความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิได้
 • 4) ใช้งานสะดวกหัววัดสามารถยืดออกได้ยาว 166ซม
 • 5) สามารถส่งสอบเทียบและออกใบรับรอง Certificate of Calibration

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน (Hotwire anemometer)

Anemometerแบบความร้อนและอากาศร้อนทำงานแตกต่างจากAnemometerอื่นๆ มาก แทนที่จะวัดลมในขณะที่เคลื่อนที่ แต่จะวัดโดยใช้ความเย็นของลม ซึ่งมีหลักการโดยใช้ขดลวดซึ่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่คงที่ซึ่งจะทำให้ลวดเกิดความร้อน จากนั้นเมื่อลมผ่านขดลวดจะทำให้ลวดมีความร้อนน้อยลง เมื่อความร้อนน้อยลงทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดเพื่อทำให้ลวดมีความร้อนคงที่ ดังนั้นกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มเข้าไปแปรผันโดยตรงกับความเร็วลม

 

ข้อดีของเครื่องวัดชนิดนี้คือสามารถวัดลมที่มีความเร็วต่ำๆ ได้ไม่เหมือนกับเครื่องวัดแบบใบพัดแนะนำเครื่องมือวัดแรงลมแบบ Hotwire ที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับการวัดWind speed

GM8903หัววัดโค้งงอ

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire Anemometer จาก Benetech รุ่น GM8903

GM8903 เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) ที่นิยมใช้วัดWind speedหรือการไหลของของไหลที่อยู่ในสถานะก๊าซ สามารถวัดค่าความเร็วลม CFM CMM และอุณหภูมิ ด้วยความแม่นยำ ±3% การใช้งานเครื่องวัดรุ่นนี้เหมาะสำหรับการตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม พัดลม มอเตอร์ เครื่องเป่าลม ตรวจสอบความเร็วลมของระบบปรับอากาศเป็นต้น

 • 1) ช่วงการวัด: 0 – 30m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 3%
 • 3) วัดความเร็วลม CFM, CMM และอุณหภูมิ
 • 4) Data Logger ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 • 5) สินค้าคุณภาพสูงสามารถสอบเทียบเพื่อรับ Certificate of Calibration
AR866A

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire Anemometer SmartSensor รุ่น AR866A

Hotwire Anemometer SmartSensor รุ่น AR866A เป็นอุปกรณ์ใช้วัดการไหล (flow measurement) Air Quantity (CFM, CMM) ความเร็วลมและอุณหภูมิ

 • 1) ช่วงการวัดความเร็วลม: 0 – 30m/s
 • 2) ความแม่นยำในการวัด: ± 1%
 • 3) หัววัดออกแบบมาพิเศษสามารถโค้งงอได้ตามความต้องการ
 • 4) Data Logger ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB
 • 5) มีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน
 • 6) วัดความเร็วลม CFM, CMM และอุณหภูมิ

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th