Anemometer เครื่องมือวัดลม

รู้จัก Anemometer เครื่องมือวัดลม

Anemometer หรือเครื่องมือวัดความเร็วลมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรววัดความเร็วหรือความเร็วของก๊าซ ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศที่ใช้ในการวัดความเร็วลม อีกทั้งยังใช้ในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อวัดอัตราการไหลของลม CFM CMM ในงานด้านระบบปรับอากาศ HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning)

 

Anemometer มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนับตั้งแต่มีการพัฒนาในศตวรรษที่ 15 โดย Leon Battista Alberti (1404–1472) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องวัดความเร็วลมแบบกลไกเครื่องแรกในราวปี ค.ศ.1450 ในปีพ.ศ.2389 จอห์น โธมัส รอมนีย์ โรบินสัน John Thomas Romney Robinson (1792–1882) ได้ปรับปรุงการออกแบบโดยใช้ถ้วยครึ่งวงกลมและล้อกล

ประเภทของ Anemometer

มีเครื่องมือวัดความเร็วลมหลากหลายรุ่นสำหรับวัดความเร็วลมและอากาศโดยตรง เครื่องวัดความเร็วลมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่: Vane Anemometer (เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด) และ Hotwire Anemometer (เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน) เครื่องวัดความเร็วลมแต่ละเครื่องจะได้รับการอธิบายและตรวจสอบแยกกันเพื่อให้เข้าใจชัดเจนว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดมีหลักการทำงานอย่างไร

1) Vane Anemometer (เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด)

Vane Anemometer (เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด) ใช้ความเร็วลมในการหมุนใบพัดขนาดเล็กทำงานบนหลักการที่ว่าใบพัดหมุนได้อย่างอิสระ จะหมุนด้วยความเร็วตามสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วลม และเครื่องจะทำการวัดความเร็วรอบในการหมุนด้วย Opto Sensor (เซ็นเซอร์แสง) โดยค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นี้จะเป็นความเร็วรอบ RPM แล้วเครื่องวัดจะแปลงค่านี้เป็นความเร็วของลม  

 

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดครอบคลุมช่วงต่ำถึง 0.15 m/s และสูงถึง 40 m/s หรือสูงกว่านั้น มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย  ข้อด้อยของเครื่องวัดลมชนิดนี้คือใบพัดต้องเอาชนะแรงเสียดทานเริ่มต้นก่อนที่จะหมุน ทำให้ไม่สามารถวัดความเร็วลมที่ค่าต่ำได้

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

2) Hotwire Anemometer (เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน)

Hotwire Anemometer (เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเร็วและทิศทางของของไหล โดยมีหลักการทำงานโดยการให้กระแสไฟฟ้าคงที่ผ่านขดลวดขนาดเล็กจนเกิดความร้อนคงที่และเมื่อนำไปวัดความเร็วลมและมีกระแสลมไหลผ่านขดลวดทำให้ความร้อนลดลง เครื่องวัดจะทำการการเพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปเพื่อให้คงที่ และเครื่องวัดก็จะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าไปเป็นค่าความเร็วลม

 

ข้อดีของเครื่องวัดลมชนิดนี้คือสามารถวัดค่าความเร็วลมที่ค่าต่ำๆ ได้ดีกว้าแบบ Vane Anemometer

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hotwire

ความเร็วลมและหน่วยการวัดลม

ความเร็วลมและหน่วยการวัด

หน่วยมาตรฐานของความเร็วลมคือเมตรต่อวินาที (m/s) ซึ่งเป็นหน่วย SI สำหรับความเร็วและหน่วยที่แนะนำโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแนะนำเมตรต่อวินาที (m/s) ในการรายงานความเร็วลมแทนกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) แต่ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์หน่วยยังมีหน่วยการวัดความเร็วลมอื่นๆ เช่นไมล์ต่อชั่วโมง (mph) นอต (knots) หรือฟุตต่อวินาที (ft/min)

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

ประโยชน์ของเครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลมถูกออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดความเร็วลม ความดันลม ทิศทางลมและการไหลของลม เครื่องวัดความเร็วลมเป็นเครื่องมือวัดสำหรับสถานีภูมิอากาศทั่วไป การประมาณความเร็วลมเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการพิจารณาสภาพอากาศ และยังสำคัญสำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อวัดการไหลของอากาศในระบบปรับอากาศ HVAC

รู้จักค่าอัตราการไหล CFM CMM

CMM และ CFM คือ

CFM ย่อมาจาก Cubic Feet per Minute และ CMM ย่อมาจาก Cubic Meters per Minute ซึ่ง CMM คือหน่วยมาตรฐาน SI ของอัตราการไหลเชิงปริมาตรซึ่งนิยมใช้สำหรับการไหลของน้ำโดยเฉพาะในแม่น้ำ และงานด้านระบบปรับ (HVAC) ที่วัดการไหลของอากาศ

วิธีการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม

วิธีการใช้เครื่องวัดความเร็วลม

การใช้เครื่องวัดความเร็วลมในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ว ทิศทางของลม อัตราการไหลของลม CFM CMM อุปกรณ์นี้มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างสูง หรือการศึกษาผลกระทบของลมการใช้เครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างมาก

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th