อุปกรณ์ที่วัดความชื้น

การวัดความชื้นวัสดุและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

ความหมายของความชื้นวัสดุ (Moisture Content) และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ  (Humidity) ความหมายทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันอย่างมากดังนั้นก่อนที่จะซื้อเครื่องวัดความชื้นจะต้องตรวจสอบสิ่งที่คุณต้องการวัดว่าเป็นการวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศหรือการวัดความชื้นในวัสดุซึ่งเครื่องวัดทั้งสองชนิดจะมีความแตกต่างกัน

ความแตกต่างระหว่างความชื้นวัสดุแลความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Humidity and Moisture Content)

 • 1) ความชื้นในวัสดุ (Moisture Content) หมายถึงการมีของเหลวหรือปริมาณน้ำที่มีอยู่ในวัสดุวัดออกมาในหน่วย % ความชื้นต่อน้ำหนัก
 • 2) ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Humidity) หมายถึงปริมาณความเข้มข้นของไอน้ำในสถานะก๊าซซึ่งอยู่ในอากาศ

การวัดความชื้นวัสดุ

เครื่องวัดความชื้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตรวจจับความชื้นในวัสดุเช่นในการตรวจสอบบ้านและอาคารใช้เครื่องวัดความชื้นเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความเสียหายต่อโครงสร้างจากการสะสมความชื้นและอุตสาหกรรมงานไม้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ใช้เครื่องวัดความชื้นไม้เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยการวัดความชื้นจะแสดงปริมาณความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (% MC)

วิธีการที่ใช้มากที่สุดในการวัดปริมาณความชื้น

วิธีหลักคือการใช้ความร้อน สารเคมี คุณสมบัติทางไฟฟ้าและปรากฏการณ์แม่เหล็กไฟฟ้าดังอธิบายต่อไปนี้

 

1. วิธีลดน้ำหนักจากการอบแห้ง (LOD) โดยใช้เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer) วิธีนี้น้ำหนักตัวอย่างที่จุดเริ่มต้นจะถูกบันทึกไว้ หลังนั้นจะให้ความร้อนแก่ตัวอย่างจากนั้น ความแตกต่างของน้ำหนักเหล่านี้แสดงถึงความชื้นที่หายไป เป็นการทดสอบที่ดำเนินการอย่างกว้างขวาง

เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น MOC-63U

เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น MOC-63U

เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer จาก SHIMADZU รุ่น MOC-63U เป็นเครื่องวัดความชื้นในอาหารตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ 

 • 1.มีจอแสดงผลเป็น ฺLCD มีไฟ Backlit
 • 2.ส่วนให้ความร้อนเป็นแบบ Halogen (Straight tube) โดยใช้กำลังไฟที่ 400 วัตต์
 • 3.สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 50-200 °C ปรับเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1 °C
 • 4.มีระบบการชั่งที่ใช้เทคโนโลยีแบบ UniBloc ทำให้สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

2.วิธีวัดการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเป็นระดับความชื้น เป็นอีกระบบหนึ่งสำหรับการตรวจจับความชื้นนั้นขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าวัสดุหลายชนิดที่ปริมาณความชื้นขึ้นตรงกับความนำไฟฟ้าขึ้นในวัสดุ เครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่วัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน การนำไฟฟ้าหรือความจุไฟฟ้า เนื่องจากเทคนิคนี้มีการวัดทางอ้อมของความชื้นจึงจำเป็นต้องทำการสอบเทียบ

Wood Moisture Meter รุ่น HT-610

HT-610 เป็นเครื่องวัดเปอร์เซ็นความชื้นไม้หรือวัสดุก่อสร้าง แบบสัมผัสผิว ไม่ต้องต้องเจาะเนื้อไม้ สามารถทดสอบไม้ได้มากกว่า 100 ชนิด มีย่านการวัดความชื้นไม้ 6% ถึง 48% มีย่านการวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง 0.1%-11.0% นิยมใช้ในงานวัดความชื้นไม้ กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สินค้าคุณภาพ ขายราคาถูก จัดส่งทัวไทย

 • 1.ช่วงการวัดความชื้นไม้: 6% ~ 48%
 • 2.ช่วงการวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง: 0.1% ~ 11.0%
 • 3.ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0-50 ° C
 • 4.ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 1 ° C
MD-6G

MD-6G เครื่องวัดความชื้นกระดาษ

MD-6G เป็นเครื่องมือวัดความชื้นของกระดาษได้แก่ Carton, Copperplate paper, Writing paper และกระดาษชนิดอื่นๆ มีย่านการวัดวามชื้น 0 – 40% ด้วความรวดเร็วและถูกต้อง ใช้แบตเตอรี่ชนิด 9V จำนวน 1ก้อนพกพาไปใช้งานได้สะดวก สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดความชื้น: 0-40%
 • 2.ความแม่นยำ: 0.5%
 • 3.ความละเอียด: 1%
MC-7828SOIL

Landtek รุ่น MC-7828SOIL เครื่องวัดความชื้นในดิน

เครื่องมือวัดความชื้นของดิน Landtek รุ่น MC-7828SOIL ช่วงการวัด 0 ~ 80% ความแม่นยำ: (0.5% n + 1) ความละเอียด: 0.1 จอแสดงผลดิจิตอลให้การอ่านที่แม่นยำโดยไม่ต้องคาดเดา แสงรหัสสี (LED) หมายถึงสภาพความชื้นของ เหมาะสำหรับตรวจวัดความชื้นสำหรับดินก่อนการเพาะปลูก สินค้าคุณภาพสูงขายราคาถูก

 • ช่วงการวัดความชื้นดิน 0 ~ 80%
 • ความแม่นยำ: 0.5% + 1
 • ความละเอียด: 0.1
 • หน่วยความจำ: 99 กลุ่ม
Landtek รุ่น MC-7812 วัดความชื้น

MC-7812 วัดความชื้นกระดาษ หมอนยางพารา ไม้ วัสดุก่อสร้าง ดิน วัสดุไฟเบอร์

Landtek รุ่น MC-7812 เป็นเครื่องมือวัดความชื้นวัสดุโดยหลักการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กใช้กับวัสดุสำหรับวัดกระดาษ หมอนยางพารา ไม้ วัสดุก่อสร้าง ดิน วัสดุไฟเบอร์ และอื่นๆ เป็นต้น ผลิตจากพลาสติก ABS น้ำหนักเบาและแข็งแรง สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น 0 ~ 80%
 • 3.ความแม่นยำ ± (0.5% n + 0.5)
 • 4.ความละเอียด 0.1
 • 5.แสดงผล 4 หลัก จอ LCD 10 มม.

การวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Humidity)

ความชื้นในอากาศคือปริมาณของไอน้ำที่ค้างอยู่ในอากาศ ไอน้ำเป็นสถานะที่เป็นก๊าซของน้ำ เมื่ออุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นทำให้ไอน้ำในอากาศมากขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์คือปริมาณไอน้ำเป็นเปอร์เซ็นต์การวัดปริมาณของไอน้ำที่อากาศตัวอย่างเช่นความชื้นสัมพัทธ์ 50% หมายถึงอากาศกักเก็บน้ำไว้ 50% และอากาศอิ่มตัวมีความชื้นสัมพัทธ์ 100%

AR807

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ วัดอุณหภูมิในอากาศรุ่น AR807

AR807 ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นในอากาศ หน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลาพร้อมๆ กัน ได้มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดความชื้น: 20% RH ~ 90% RH
 • 2.ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -40 ℃ ~ 70 ℃
 • 3.ความแม่นยำความชื้น: ± 5% RH
 • 4.ความแม่นยำอุณหภูมิ: ± 1 °C
 • 5.สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025
เครื่องวัดอุณหภูมิ Brannan

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นแบรนด์ Brannan

Brannan สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น มีหน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นและเวลา พร้อมๆกัน ได้มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย สามารถวัดได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor (ใช้ Probe)

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ:
  • Indoor: -10 ถึง 50 °C
  • Outdoor: -50 ถึง 70 °C (ใช้สายวัด Probe)
 • 2.ช่วงความชื้น: 20 ถึง 99% RH
 • 3.ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 1 °C
 • 4.ความแม่นยำของความชื้น: ± 5% RH
 • สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025
HT-801

เครื่องวัดความชื้นในอากาศแบบ Bluetooth รุ่น HT-801

HT-801 สำหรับการตรวจวัดความชื้นในอากาศแบบเชื่อมต่อกับ Bluetooth ใช้เซนเซอร์แบบดิจิตอล มีความแม่นยำสูง สามารถส่งข้อมูลผ่าน App ของ Android และ IOS สามารถส่งผลตรวจสอบระยะไกลและ สามารถสร้างแผนภูมิกราฟแนวโน้ม และเซฟข้อมูลและแชร์ข้อมูล เป็น XLS เเละ JPG ผ่านบลูทูธ ออกแบบมาให้พกพาสะดวก สินค้าคุณภาพสูง จำหน่ายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1.ช่วงการวัดอุณหภูมิ – 20 ถึง + 80 ° C
 • 2.ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100% RH
 • 3.ความแม่นยำการวัดอุณหภูมิ ± 0.8 ° C
 • 4.ความแม่นยำความชื้น: ± 3% RH
 • 5.เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth รองรับทั้ง Android และ IOS  
 • 6.สามารถ Save ข้อมูลเป็น Excel

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th