ความหมายของความเป็นกรด-ด่าง

ความหมายของความเป็นกรด-ด่าง (เบส) คือ

เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ผู้คนรู้จักน้ำส้มสายชู น้ำมะนาวและอาหารอื่นๆ ที่มีรสเปรี้ยว อย่างไรก็ตามเมื่อถูกค้นพบว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงมีรสเปรี้ยวนั่นเพราะความเป็นกรดนั่นเอง ในความเป็นจริงแล้วคำว่ากรด (Acid) มาจากคำภาษาละตินซึ่งแปลว่า “เปรี้ยว sour” ต่อมาในศตวรรษที่สิบเจ็ดนักเขียนชาวไอริชและนักเคมีสมัครเล่น Robert Boyle ได้ติดฉลากสารเป็นกรดหรือเบสเป็นครั้งแรก ตามลักษณะดังต่อไปนี้:

ความหมายของความเป็นกรด-ด่าง (เบส) คือ

  • 1) กรด (Acid) มีรสเปรี้ยว กัดกร่อนโลหะ เปลี่ยนสารสีน้ำเงิน (สีย้อมที่สกัดจากไลเคน) ไปเป็นสีแดงและกลายเป็นกรดน้อยลงเมื่อผสมกับด่าง
  • 2) ด่างหรือเบสรู้สึกลื่นเปลี่ยนกระดาษย้อมสีน้ำเงิน (กระดาษลิตมัส) ไปเป็นสีแดงและกลายเป็นด่างน้อยลงเมื่อผสมกับกรด

คำจำกัดของกรดและเบส

ความจริงที่ว่าน้ำแยกตัวออกจากกันเพื่อสร้าง H+ และ OH- ในปฏิกิริยาที่ผันกลับได้เป็นพื้นฐานสำหรับคำนิยามการปฏิบัติการของกรดและเบสที่มีประสิทธิภาพในแง่การปฏิบัติงาน

  • 1.กรดเป็นสารใดๆ ที่เพิ่มความเข้มข้นของไอออน H+ เมื่อมันละลายในน้ำ
  • 2.ด่าง (เบส) คือสารใดๆ ที่เพิ่มความเข้มข้นของ OH- เมื่อละลายในน้ำ

 

คำจำกัดความเหล่านี้ผูกทฤษฎีของกรดและเบสกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างง่ายๆ สำหรับกรดและเบสในการตัดสินใจว่าสารประกอบเป็นกรดหรือฐานเราจะละลายในน้ำและทดสอบวิธีการแก้ปัญหาเพื่อดูว่าความเข้มข้น H + หรือ OH- เพิ่มขึ้น

ไฮโดรเจนไอออน (H +) และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH−)

การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (เบส)

ค่า pH จะบอกความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย โดยความหมายของ pH คือ pH หมายถึง“ พลังของไฮโดรเจน” โดยของเหลวที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 จะมีสภาพเป็นกรด ของเหลวหรือน้ำที่มีค่า pH มากกว่า 7 จะเป็นด่างหรือเบส ส่วนระดับค่า pH ที่ 7.0 หมายถึง “เป็นกลาง” โดยมีความเป็นไปได้ถ้าของเหลวมีความเป็นกรดรุนแรงจะมีค่า pH ที่ต่ำกว่า 0 และถ้าของเหลวมีความเป็นด่างสูงจะมีค่า pH ที่มากกว่า 14

  • 1) pH มีค่า 7 หมายความว่ามีความเป็นกลาง (Natural pH)
  • 2) pH มีค่าต่ำกว่า 7 แสดงความเป็นกรด (Acidic pH)
  • 3) pH มีค่าสูงกว่า 7 แสดงความเป็นเบสหรือด่าง (Alkaline pH)

อุปกรณ์วัดค่า pH ความเป็นกรด-ด่าง (เบส)

อุปกรณ์สำหรับใช้วัดค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างได้แก่กระดาษลิตมัสและ pH meter แบบดิจิตอลซึ่งมีหลายชนิด ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดมีข้อดี ข้อด้อยของตนเอง ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อควรสอบถามจากผู้จำหน่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดก่อนการเลือกซื้อ

กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัสสามารถตรวจวัดค่ากรด-เบสได้โดยเปลี่ยนเป็นกระดาษสีน้ำเงินเป็นสีแดง และเปลี่ยนเป็นกระดาษสีน้ำเงินเป็นสีแดง ในปัจจุบันนี้ยังคงใช้กระดาษลิตมัสเพื่อตรวจสอบว่าสารละลายมีสภาพเป็นกรดหรือด่าง

 

กระดาษลิตมัสเป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบว่าสารเป็นกรดหรือเบสซึ่งจะทำให้กระดาษลิตมัสเปลี่ยนสี ความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายพิจารณาจากความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนหรือพลังของไฮโดรเจนซึ่งแสดงเป็นค่า pH การทดสอบกระดาษลิตมัสให้ผลที่รวดเร็ว แต่ไม่สามารถระบุระดับความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายได้อย่างละเอียดมากนัก

กระดาษลิตมัส

กระดาษลิตมัสคุณภาพสูง

สนใจสินค้ากระดาษลิตมัสคุณภาพสูงมีหลายย่านการวัดเป็นกระดาษทดสอบแบบ 4 แถบวัด สินค้าจากเยอรมัน จีน ขายราคาถูก

pH มิเตอร์

pH มิเตอร์สามารถทดสอบเป็นกรดหรือเบส โดยเป็นการวัดไฮโดรเจนไอออนในสารละลายที่ทดสอบ สำหรับเครื่องวัดค่า pH ส่วนใหญ่ค่าความเป็นกรดของสารละลายจะแสดงผลข้อมูลเป็นตัวเลขดิจิตอล วิธีนี้ทำให้ pH มิเตอร์เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการวัดค่า pH

 

อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทดสอบน้ำเพื่อหาระดับความเป็นกรดเทียบกับเบสหรือความเป็นด่าง การใช้งาน pH Meter ที่ง่ายแต่ต้องมีการบำรุงรักษาเช่นการรักษาหัววัดและการสอบเทียบ Calibration เพื่อให้พีเอชมิเตอร์มีความแม่นยำอยู่เสมอ

ความรู้การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

วิธีใช้ pH meter สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง

วิธีใช้เครื่องวัดค่าพีเอช

อ่านคู่มือการใช้งานเนื่องจากเครื่องวัดพีเอชแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปเครื่องวัดนี้ประกอบด้วยเครื่องวัดค่า pH และหัววัด Electrode ขั้นตอนการใช้งานในเบื้องต้นมีดังนี้

หลักการทำงานของ pH meter

หลักการทำงานของเครื่องทดสอบ pH

เครื่องวัดค่าพีเอชมีหลักการทำงานโดยวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย pH คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย สารละลายที่มี H + ไอออน

ค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่าง

รู้จักค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างคืออะไร

ค่า pH ของน้ำหรือสารละลายคือค่าความเป็นกรดด่างของน้ำซึ่งโมเลกุลของน้ำจะสามารถแยกออกเป็นไฮโดรเจนไอออน (H +) และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH−) ไฮโดรเจนไอออน

แนะนำรู้จัก pH meter คือ

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างคือ

พีเอชคือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการหาค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย ค่า pH คือความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจนในสารละลาย สารละลายที่มี H+

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th