Brix คือ

รู้จัก Brix คือหน่วยการวัดปริมาณน้ำตาล ความหวานในของเหลว

Brix หรือองศาบริกซ์ (สัญลักษณ์° Bx) คือหน่วยการวัดความหวานคือปริมาณน้ำตาลในของเหลว (สารละลาย) ตัวอย่างเช่นวัดปริมาณน้ำตาลของผลไม้เป็น° Brix ได้หนึ่งองศาบริกซ์ ( 1% Brix) หมายถึงมีซูโครส 1 กรัมในน้ำ 100 กรัมและแสดงถึงความเข้มข้นของสารละลายเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลคือมีซูโครส 1กรัมในสารละลาย (ของเหลว) 99กรัม

 

บริกซ์ เป็นมาตราส่วนยอดนิยมที่ได้มาจากการวัดดัชนีหักเหของสารละลาย เดิมถูกสร้างขึ้นโดยการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของซูโครส (โดยน้ำหนัก) ที่ละลายในสารละลายซูโครสและน้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่งการละลายซูโครส 10 กรัมในน้ำ 90 กรัมจะทำให้ได้สารละลาย 10% บริกซ์ นั่นเอง ด้วยหลักการนี้จึงถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดความเข้มข้นของของเหลวหลายชนิดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และ บริกซ์ ยังทำหน้าที่เป็นรากฐานในการสร้างและใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นยา เครื่องสำอาง ยานยนต์และ R & D

ค่า Brix เกี่ยวข้องกับคุณภาพของอาหารอย่างไร?

หลายร้อยปีที่ผ่านมาการทำไวน์ซึ่งได้มาจากผักและผลไม้ มักแสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างค่า % Brix สูงและคุณภาพสูงซึ่งแสดงออกถึงรสชาติที่ดีกว่า อธิบายโดยย่อถึงความหมายของค่า %Brix ได้ดังนี้

  • 1. Brix วัดเปอร์เซ็นต์ของแข็งที่ละลายในน้ำ (TSS) ในน้ำผลไม้หรือสารละลายที่วัด
  • 2. Brix แสดงเป็นปริมาณของเปอร์เซ็นต์ซูโครสในสารละลาย
  • 3. Brix เป็นผลรวมของน้ำตาลซูโครส ฟรุกโตส วิตามิน เกลือแร่ กรดอะมิโน โปรตีน ฮอร์โมนและของแข็งที่ละลายน้ำอื่น ๆ ในน้ำผลไม้

ค่า Brix แปรผันตรงกับคุณภาพของพืชและผลไม้ตัวอย่างเช่นองุ่นรสเปรี้ยวที่ไม่ดีและรสเปรี้ยวจากที่ดินที่ทรุดโทรมสามารถค่า 8% บริกซ์ หรือน้อยกว่า ในทางกลับกันองุ่นรสอร่อยซึ่งปลูกในดินที่อุดมสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์สามารถทดสอบได้ 24% บริกซ์ หรือดีกว่า ความเข้าใจในเบื้องต้นค่า % บริกซ์ ซึ่งมาจากน้ำตาลซูโครส (ความหวาน) เป็นเพียงหนึ่งในส่วนประกอบของบริกซ์ 

หลักการทำงานของเครื่องวัด Brix refractometer

ค่า Brix เกี่ยวข้องกับปริมาณของของแข็งที่ละลายหรือละลายได้ในสารละลายดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของของเหลว โดยวัดการหักเหของแสงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกำหนด° Bx อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำโดยตรงในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลซูโครส

เครื่องวัดการหักเหของแสงทำงานโดยการวัดดัชนีหักเหของของเหลว/สารละลายซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วของแสงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสื่อสองชนิดที่มีความหนาแน่นต่างกัน

เครื่องวัด Brix refractometer มีให้ใช้งานเป็นอุปกรณ์แบบพกพา (สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือภาคสนาม) หรือสามารถติดตั้งในสายการผลิต วิธีการใช้งานง่ายเพียงแค่วางตัวอย่างหยดลงบนปริซึมของเครื่องวัดการหักเหของแสงและอ่านเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลเป็น %Brix

เครื่องมือวัดความหวานบริกซ์รุ่นแนะนำ

การใช้ Brix refractometer ในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตรและการผลิตพืช

โดยทั่วไปเครื่องวัดการหักเหของแสงจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร และเพื่อวัดปริมาณน้ำตาลโดยประมาณในผลไม้ ผัก น้ำผลไม้ ไวน์ น้ำอัดลมและในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งและน้ำตาล

  • 1) ใช้เพื่อประเมินความสุกของผลไม้ ผัก อ้อยและผลไม้ที่ให้ความหวานอื่นๆ ก่อนการเก็บเกี่ยว
  • 2) ใช้ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ของไวน์และเบียร์ระหว่างการหมักในโรงเบียร์ เพื่อจุดประสงค์นี้เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบพิเศษ
  • 3) ใช้ตรวจสอบคุณภาพของน้ำผึ้งซึ่งสามารถใช้วัดปริมาณน้ำ (ความชื้น) ในน้ำผึ้งโดยตรง
  • 4) ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของโยเกิร์ต แยม สารสกัดจากผลไม้ น้ำเชื่อม สารสกัดจากกาแฟ ช็อกโกแลต นม อาหารเป็นต้นโดยการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายในสารละลายทั้งหมด (TSS)
  • 5) ใช้วัดค่าดัชนีหักเหของแสงเป็นตัวบ่งชี้ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์เช่นน้ำมันพืชและไขมันสัตว์จากการเปรียบเทียบค่ากับค่ามาตรฐานสามารถประเมินความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ได้

ที่มาของข้อมูล

https://en.wikipedia.org/wiki/Brix

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th