เทอร์โมมิเตอร์คืออะไร

เทอร์โมมิเตอร์คืออะไร

การวัดอุณหภูมิร่างกาย วัดไข้สำหรับบุคคลสามารถทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งในการวัดอุณหภูมิของบุคคลคือการใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟราเรดแบบไม่สัมผัส อาจใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคระหว่างบุคคลและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรค เนื่องจากเป็นการวัดในระยะไกล 5-8 เซนติเมตร

โดยทั่วไปอุณหภูมิร่างกายปรกติอยู่ที่ 37.0 °C ถือเป็นอุณหภูมิปกติ การศึกษาบางอย่างแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของร่างกายปกติ สามารถอยู่ในช่วงกว้างจาก 36.1 ° C ถึง 37.3 ° C ดังนั้นก่อนที่จะใช้เครื่องวัดชนิดนี้ สิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจถึงประโยชน์ข้อ จำกัด และการใช้เทอร์โมมิเตอร์เหล่านี้อย่างเหมาะสม การใช้เครื่องวัดนี้อย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การตรวจวัดอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง

ทุกคนใช้เทอร์โมมิเตอร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิอากาศหรือเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกายเรา ทุกคนใช้เทอร์โมมิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของเรา เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิที่สามารถวัดอุณหภูมิของของแข็งเช่นอาหาร ของเหลวเช่นน้ำ หรือก๊าซเช่นอากาศ หน่วยการวัดอุณหภูมิที่ใช้กันทั่วไปสามหน่วยคือเซลเซียสฟาเรนไฮต์และเคลวิน

 

เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิหรือระดับอุณหภูมิโดยใช้หลักการต่างๆ  สามารถวัดอุณหภูมิของของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซได้ เทอร์โมมิเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและหน่วยแสดงผลซึ่งแปลปริมาณทางกายภาพเป็นตัวเลขสำหรับผู้ใช้งานอ่านค่าอุณหภูมิ

 

การพัฒนาเทอร์โมมิเตอร์นั้นเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งมีมาหลายศตวรรษโดยมีนักวิทยาศาสตร์หลายคน การประดิษฐ์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลายๆ อุตสาหกรรมไม่มีมากไปกว่าอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

 

เทอร์โมมิเตอร์ใช้ในวิทยาศาสตร์และการผลิตเพื่อวัดอุณหภูมิของโลหะ ของเหลว ก๊าซและวัสดุอื่นๆ คุณสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอาหารขณะทำอาหาร เครื่องวัดอุณหภูมิมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งานและกลไกที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอุณหภูมิ เราจะบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบทั่วไป นอกจากนี้คุณจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดอุณหภูมิของร่างกาย

ประเภทของเทอร์โมมิเตอร์

มีเทอร์โมมิเตอร์มากมายหลายชนิดที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ก่อนที่จะซื้อ สิ่งสำคัญที่คุณจะต้องตระหนักถึงย่านการวัดของผลิตภัณฑ์ที่มี คุณควรเข้าใจและพิจารณาความเหมาะสมของเทอร์โมมิเตอร์แต่ละแบบสำหรับการใช้งานที่แตกต่างหลากหลาย การปฏิบัติตามข้อบังคับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยในสถานประกอบการด้านอาหารจะต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่แตกต่างกันมากในการผลิตสินค้า เช่นเดียวกับเทอร์โมมิเตอร์ทั่วไปที่ใช้ในสำนักงานหรือในที่ทำงานไม่เหมาะสำหรับการวัดทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ

1) เทอร์โมมิเตอร์แบบโพรบ (Probe type thermometer)

เทอร์โมมิเตอร์แบบโพรบเป็นหนึ่งในเทอร์โมมิเตอร์ที่พบได้ง่ายที่สุด ให้ความแม่นยำสำหรับการวัดอุณหภูมิสำหรับอาหาร ของเหลวและตัวอย่างกึ่งของแข็ง โพรบมักถูกติดตั้งด้วยปลายแหลมมักจะใช้เซ็นเซอร์แบบเทอร์โมคัปเปิ้ลหรือเทอร์มิสเตอร์ทำให้เหมาะสำหรับการเจาะและการจุ่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในร้านอาหาร อาหารแช่แข็งเพื่อการทดสอบด้านสุขอนามัยร้านค้าปลีกและห้องปฏิบัติการ

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบโพรบ

!! ดูรายละเอียดเทอร์โมมิเตอร์คุณภาพสูง

สินค้าเทอร์โมมิเตอร์คุณภาพสูง สินค้าหลายรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน

2) เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer)

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์เป็นหนึ่งในประเภทของเทอร์โมมิเตอร์สำหรับการวัดแบบไม่สัมผัส คุณสมบัติแบบไม่สัมผัสทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการวัดอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงมากหรือต่ำมาก โดยทั้วไปมีการกำหนดเป้าหมายด้วยแสงเลเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงศูนย์กลางของพื้นที่การวัด เป็นเครื่องวัดที่ซับซ้อนผู้ใช้งานต้องศึกษาในเรื่อง D:S และเรื่องการแผ่รังสี เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่เช่นวัดความร้อนรถยนต์ หม้อน้ำ ระบบปรับอากาศ กระบวนการผลิต การสอบเทียบที่สอบกลับได้ในอุปกรณ์นี้รวมถึงความเข้าใจที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็น

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

!! ดูรายละเอียดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดคุณภาพสูง

สินค้าเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดคุณภาพสูง สินค้าหลายรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน

3) เทอร์โมมิเตอร์แบบเทอร์โมคับเปิล

เทอร์โมมิเตอร์แบบเทอร์โมคับเปิล K-Type เป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดพิเศษและเฉพาะอีกหนึ่งประเภท สามารถวัดกับอุณหภูมิที่สูงมากๆ ในหลัก 1000 ℃ ได้และพบมากที่สุดในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือมีหัววัดหลายรูปแบบที่รองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิของแข็ง ของเหล็ว หรือก๊าซ

เทอร์โมคัปเปิลชนิดต่างๆ

!! ดูรายละเอียดเทอร์โมมิเตอร์คุณภาพสูง

สินค้าเทอร์โมมิเตอร์คุณภาพสูง สินค้าหลายรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) จากโรงงาน

4) เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ Data Logger

เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ (Data Logger) ช่วยให้สามารถบันทึกการวัดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปิดใช้งานแล้วเครื่องจะบันทึกอุณหภูมิตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้และบันทึกลงในหน่วยความจำ และคุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและดูข้อมูลบนกราฟ ในขณะที่บางรุ่นแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ อุปกรณ์นี้เข้ากันได้กับพีซีแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต การออกแบบช่วยให้สามารถติดตามระดับความร้อนในพื้นที่สำคัญที่ต้องมีอุณหภูมิคงที่ สถานที่ที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ห้องเก็บของ ระบบห้องเย็น การขนส่งและห้องปฏิบัติการ

Data Logger

!! ดูรายละเอียดเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ Data Loggerคุณภาพสูง

สินค้าเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ Data Logger คุณภาพสูง มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือก คุณภาพสูง ขายราคาถูก ส่งฟรี

5) ฉลากบ่งชี้อุณหภูมิ

ฉลากบ่งชี้อุณหภูมิเป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ ฉลากเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในกระบวนการที่ต้องการค่าอุณหภูมิที่เฉพาะเจาะจงเช่นการฆ่าเชื้อ สำหรับการบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่มีค่าอุณหภูมิเกิน เหมาะสำหรับโรงเบียร์เพื่อตรวจสอบถังระหว่างการต้ม เป็นต้น

ฉลากบ่งชี้อุณหภูมิ

6) เทอร์โมสแกนหรือกล้องถ่ายภาพความร้อน

เทอร์โมสแกนอุปกรณ์ชนิดนี้ใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการของอินฟราเรดและแปลข้อมูลเป็นภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อนช่วยให้สามารถระบุพื้นที่ร้อนและเย็นได้ทันทีผ่านภาพถ่ายความร้อน เหมาะสำหรับการตรวจจับปัญหาที่ซ่อนอยู่เช่นการสำรวจอาคารเพื่อค้นหาความชื้นและการรั่วไหล ระบุการสูญเสียพลังงานและฉนวนที่ไม่ดีและข้อบกพร่องทางไฟฟ้าเป็นต้น

เทอร์โมสแกนหรือกล้องถ่ายภาพความร้อน

!! ดูรายละเอียดกล้องถ่ายภาพความร้อนคุณภาพสูง

สินค้ากล้องถ่ายภาพความร้อนคุณภาพสูง มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือก เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง ขายราคาถูก ส่งฟรี

7) เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ-ความชื้นอากาศ

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ-ความชื้นอากาศอุปกรณ์ชนิดนี้ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศแวดล้อม ถูกใช้ในการวัดอุณหภูมิห้องโดยใช้หลักการเซ็นเซอร์เทอร์มิสเตอร์ เหมาะสำหรับพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ควบคุมอุณหภูมิเช่นในสถานที่ทำงาน โรงเรียน โรงพยาบาลและสถานที่ทั่วไป

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น

!! เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ-ความชื้นอากาศคุณภาพสูง

สินค้าเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ-ความชื้นอากาศคุณภาพสูง มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกสามารถสอบเทียบเพื่อขอใบรับรอง (Certificate of Calibration) ขายราคาถูก ส่งฟรี

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิ

เทอร์มอมิเตอร์

รู้จักเทอร์มอมิเตอร์ (Thermometer)

เทอร์มอมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิหรือการวัดระดับอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์สากลที่ใช้วัดอุณหภูมิอุณหภูมิและความร้อนเป็นคำสองคำที่มักทำให้ผู้คนสับสนตัวอย่างเช่นอธิบายความร้อนของวัตถุได้อย่างไร?

เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล

เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลคือ

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลเป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งได้ทำการปรับปรุงจากเทอร์โมมิเตอร์แบบใช้ปรอทเหลวแบบเดิมๆ ในอดีต เทอร์โมมิเตอร์ปรอทเหลวแบบดั้งเดิมได้รับความนิยมเป็นครั้งแรกผ่านการพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th