อุณหภูมิร่างกายปกติ

อุณหภูมิร่างกายปกติผู้ใหญ่เท่าไร กี่องศา? ถึงเรียกว่าสูงระดับอันตราย

คุณอาจเคยได้ยินว่าค่าปกติอุณหภูมิร่างกาย “ปกติ” คือ 37 °C ค่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น อุณหภูมิร่างกายของคุณอาจสูงหรือต่ำกว่านี้เพียงเล็กน้อย อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระดับการออกกำลังกายและสถานะสุขภาพเช่นความเจ็บป่วยและการมีประจำเดือน

 

อุณหภูมิของร่างกายที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณป่วย มีหลายปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิร่างกายของคุณรวมถึงอายุ เพศ เวลาและระดับการออกกำลังกาย

อุณหภูมิร่างกายปกติเท่าไรเหมือนกันหรือไม่สำหรับทุกวัย?

อุณหภูมิร่างกายโดยเฉลี่ยตามอายุ:

  • 1) ทารกและเด็ก ในทารกและเด็กอุณหภูมิร่างกายโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 36.6 °C ถึง 37.2 °C
  • 2) ผู้ใหญ่อุณหภูมิร่างกายโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 36.1 °C ถึง 37.2 °C
  • 3) ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปีในผู้สูงอายุอุณหภูมิร่างกายโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 36.2 °C

 

อุณหภูมิของร่างกายปกติแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สูงกว่าหรือต่ำกว่าหลักเกณฑ์ข้างต้น การระบุช่วงปกติของคุณสามารถทำให้รู้ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณมีไข้

ค่าปกติอุณหภูมิร่างกายจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ส่วนต่างๆ ในร่างกายมีอุณหภูมิที่ต่างกันดังนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องของการเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิ ดังข้อมูลเราแสดงวิธีการวัดอุณหภูมิร่างกายของคุณอย่างถูกต้องและความแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือจากผลการวัด

1. การวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก

เป็นวิธีการวัดที่สะดวกสบายที่สุดในการวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดตรวจจับค่าที่วัดได้สูงสุด ช่วงอุณหภูมิปกติบนหน้าผากนั้นอยู่ระหว่างประมาณ 35.4 °C และ 37.4 °C

วัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก

แนะนำเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดรุ่น HT-820D

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Infrared Thermometer สำหรับวัดไข้ รุ่น HT-820D ช่วงการวัดอุณหภูมิ 32 ° C ~ 42.9 °C ความแม่นยำ ±0.3℃ หน้าจอแสดงระดับอันตรายโดยใช้สีเขียว สีเหลือง สีแดง สินค้าได้มาตรฐาน

2. การวัดอุณหภูมิร่างกายทางทวารหนัก

การวัดทางทวารหนักเป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการรับค่าอุณหภูมิร่างกาย ความแปรปรวนของผลลัพธ์กับการวัดประเภทนี้ต่ำและความแม่นยำสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงอุณหภูมิปกติอยู่ระหว่าง 36.6 °C และ 38.0 °C

วัดอุณหภูมิร่างกายทางทวารหนัก

3. การวัดอุณหภูมิร่างกายทางช่องปาก (ใต้ลิ้น)

การวัดทางปากสามารถวัดได้โดยวัดในแก้มด้านในหรือการวัดใต้ลิ้น ในทั้งสองกรณีอุณหภูมิที่วัดได้จะต่ำกว่าค่าที่วัดได้ของการวัดทางทวารหนักประมาณ 1.1 °C โดยที่การวัดลิ้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการวัดทางแก้ม ช่วงอุณหภูมิในช่องปากปกติอยู่ระหว่าง 35.5 °C และ 37.5 °C

วัดอุณหภูมิร่างกายทางช่องปาก (ใต้ลิ้น)

4. การวัดอุณหภูมิร่างกายทางรักแร้

การวัดอุณหภูมิพื้นผิวของร่างกายในบริเวณรักแร้นั้น รักแร้ถูกกดเข้ากับร่างกายเพื่อลดอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นจากอุณหภูมิแวดล้อม ในผู้ใหญ่อุณหภูมิของการวัดรักแร้ต่ำกว่าการวัดทางทวารหนักถึง 1.9 °C ช่วงอุณหภูมิที่ปกติอยู่ระหว่างประมาณ 34.7 °C และ 37.3 °C

อุณหภูมิร่างกายทางรักแร้

ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแยกความแตกต่างระหว่างความแม่นยำทางเทคนิคของเครื่องวัดอุณหภูมิต้องอ่าน และความน่าเชื่อถือทางคลินิกของวิธีการวัด

ความแม่นยำของเครื่องวัดอุณหภูมินั้นถูกกำหนดโดยสเปคของผู้ผลิตเพื่อรับประกันคุณภาพของเครื่องมือวัด เครื่องวัดอุณหภูมิคุณภาพสูงที่ทันสมัยวัดด้วยความแม่นยำ ± 0.1 °C

ความน่าเชื่อถือทางคลินิกในการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับส่วนต่างๆ ของร่างกายถูกนำมาและเวลาของการวัด

สรุป

  • 1.อุณหภูมิร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากัน ตามสภาพร่างกาย อายุ เพศ และอื่นๆ
  • 2.การเลือกเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายให้เหมาะสมกับตำแหน่งในร่างกายที่ต้องการวัดเป็นสิ่งจำเป็น
  • 3.ความแม่นยำของเครื่องวัดกำหนดโดยสเปคของผู้ผลิต
  • 4.ความแม่นยำทางคลีนิกเกิดจากการเลือกเครื่องวัด ไปวัดยังส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง

ข้อมูลอ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_body_temperature

เกี่ยวกับผู้เขียน

นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง
นายสุทรรศน์ เผ่าผาง จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเร็วลม pH Meter และเครื่องมือวัดและควบคุมมากกว่า 15ปี

ติดต่อสอบถามโทร: 02-077-7602 Email: sale@neonics.co.th

0 Comment

บริษัท นีโอนิคส์ ยินดีให้บริการ ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th