อุณหภูมิร่างกายปกติ

อุณหภูมิร่างกายปกติผู้ใหญ่เท่าไร กี่องศา? ถึงเรียกว่าสูงระดับอันตราย

คุณอาจเคยได้ยินว่าค่าปกติอุณหภูมิร่างกายปกติคือ 37 °C ค่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น อุณหภูมิของคุณอาจสูงหรือต่ำกว่านี้เพียงเล็กน้อย อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระดับการออกกำลังกายและสถานะสุขภาพเช่นความเจ็บป่วยและการมีประจำเดือน

 

อุณหภูมิของร่างกายที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณป่วย มีหลายปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิของร่างกายของคุณรวมถึงอายุ เพศ เวลาและระดับการออกกำลังกาย

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิรุ่นแนะนำราคาถูก คุณภาพสูง

อุณหภูมิร่างกายปกติเท่าไรเหมือนกันหรือไม่สำหรับทุกวัย?

อุณหภูมิของมนุษย์โดยเฉลี่ยตามอายุ:

  • 1) ทารกและเด็ก ในทารกและเด็กมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 36.6 °C ถึง 37.2 °C
  • 2) ผู้ใหญ่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 36.1 °C ถึง 37.2 °C
  • 3) ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปีในผู้สูงอายุอุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 36.2 °C

 

อุณหภูมิของร่างกายปกติแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สูงกว่าหรือต่ำกว่าหลักเกณฑ์ข้างต้น การระบุช่วงปกติของคุณสามารถทำให้รู้ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณมีไข้

ค่าปกติอุณหภูมิจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ส่วนต่างๆ ในร่างกายมีอุณหภูมิที่ต่างกันดังนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องของการเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายดังข้อมูลเราแสดงวิธีการวัดอุณหภูมิของคุณอย่างถูกต้องและความแม่นยำ มีความน่าเชื่อถือจากผลการวัด

1. การวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากเป็นวิธีการวัดที่สะดวกสบายที่สุดในการวัดอุณหภูมิของร่างกาย ใช้ตรวจจับค่าที่วัดได้สูงสุด ช่วงอุณหภูมิปกติบนหน้าผากนั้นอยู่ระหว่างประมาณ 35.4 °C และ 37.4 °C

วัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก

แนะนำอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดรุ่น HT-820D

เครื่องวัดอินฟราเรด Infrared Thermometer สำหรับวัดไข้ รุ่น HT-820D ช่วงการวัดอุณหภูมิ 32 ° C ~ 42.9 °C ความแม่นยำ ±0.3℃ หน้าจอแสดงระดับอันตรายโดยใช้สีเขียว สีเหลือง สีแดง สินค้าได้มาตรฐาน

2. การวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก

การวัดทางทวารหนักเป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการรับค่าอุณหภูมิของร่างกาย ความแปรปรวนของผลลัพธ์กับการวัดประเภทนี้ต่ำและความแม่นยำสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงอุณหภูมิปกติอยู่ระหว่าง 36.6 °C และ 38.0 °C

วัดอุณหภูมิร่างกายทางทวารหนัก

3. การวัดอุณหภูมิทางช่องปาก (ใต้ลิ้น)

การวัดทางปากสามารถวัดได้โดยวัดในแก้มด้านในหรือการวัดใต้ลิ้น ในทั้งสองกรณีอุณหภูมิที่วัดได้จะต่ำกว่าค่าที่วัดได้ของการวัดทางทวารหนักประมาณ 1.1 °C โดยที่การวัดลิ้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการวัดทางแก้ม ช่วงอุณหภูมิในช่องปากปกติอยู่ระหว่าง 35.5 °C และ 37.5 °C

วัดอุณหภูมิร่างกายทางช่องปาก (ใต้ลิ้น)

4. การวัดอุณหภูมิทางรักแร้

การวัดอุณหภูมิพื้นผิวของร่างกายในบริเวณรักแร้นั้น รักแร้ถูกกดเข้ากับร่างกายเพื่อลดอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นจากอุณหภูมิแวดล้อม ในผู้ใหญ่อุณหภูมิของการวัดรักแร้ต่ำกว่าการวัดทางทวารหนักถึง 1.9 °C ช่วงอุณหภูมิที่ปกติอยู่ระหว่างประมาณ 34.7 °C และ 37.3 °C

อุณหภูมิร่างกายทางรักแร้

ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิร่างกาย

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแยกความแตกต่างระหว่างความแม่นยำทางเทคนิคของเครื่องวัดและความน่าเชื่อถือทางคลินิกของวิธีการวัด

ความแม่นยำของเครื่องวัดนั้นถูกกำหนดโดยสเปคของผู้ผลิตเพื่อรับประกันคุณภาพของเครื่องมือวัด เทอร์มอมิเตอร์คุณภาพสูงที่ทันสมัยวัดด้วยความแม่นยำ ± 0.1 °C

ความน่าเชื่อถือทางคลินิกในการใช้เทอโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับส่วนต่างๆ ของร่างกายถูกนำมาและเวลาของการวัด

สรุป

  • 1.อุณหภูมิของแต่ละคนไม่เท่ากัน ตามสภาพร่างกาย อายุ เพศ และอื่นๆ
  • 2.การเลือกเครื่องมือวัดอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับตำแหน่งในร่างกายที่ต้องการวัดเป็นสิ่งจำเป็น
  • 3.ความแม่นยำของเครื่องวัดกำหนดโดยสเปคของผู้ผลิต
  • 4.ความแม่นยำทางคลีนิกเกิดจากการเลือกเครื่องวัด ไปวัดยังส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง

ข้อมูลอ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_body_temperature

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th