อุณหภูมิห้อง (Room Temperature)

นิยามของอุณหภูมิห้อง (Room Temperature) คือ

ก่อนที่จะเข้าใจอุณหภูมิห้องต้องรู้จักอุณหภูมิคืออะไร

อุณหภูมิเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่ร้อนหรือเย็น เป็นการวัดโดยเฉพาะการวัดพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคในวัตถุซึ่งเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ แต่ร้อนจะร้อนแค่ไหนหนาวแค่ไหน? คำว่าร้อนและเย็นไม่ใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์มากนัก ถ้าเราต้องการระบุว่าของร้อนหรือเย็นแค่ไหนเราต้องใช้อุณหภูมิ ตัวอย่างเช่นเหล็กหลอมละลายร้อนแค่ไหน? เพื่อตอบคำถามนี้นักวิทยาศาสตร์กายภาพจะวัดอุณหภูมิของโลหะเหลว การใช้อุณหภูมิแทนคำเช่นร้อนหรือเย็นจะช่วยลดความสับสน

 

สสารทั้งหมดประกอบด้วยอนุภาค อะตอมหรือโมเลกุล ซึ่งเคลื่อนที่ตลอดเวลา เนื่องจากอนุภาคเคลื่อนที่จึงมีพลังงานจลน์ ยิ่งอนุภาคเคลื่อนที่เร็วเท่าใดพลังงานจลน์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อุณหภูมิเกี่ยวข้องกับพลังงานจลน์อย่างไร ดังที่อธิบายไว้ในรูปนี้ยิ่งอนุภาคของวัตถุมีพลังงานจลน์มากเท่าใดอุณหภูมิของวัตถุก็จะสูงขึ้นเท่านั้น

 

อุณหภูมิคือการวัดโดยเฉลี่ยอนุภาคของสสารเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งหมดไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันและไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา ดังที่เราเห็นในรูปนี้การเคลื่อนที่ของอนุภาคเป็นแบบสุ่ม อนุภาคของสสารในวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต่างกันและอนุภาคบางชนิดเคลื่อนที่เร็วกว่าอนุภาคอื่น ๆ เป็นผลให้อนุภาคบางชนิดมีพลังงานจลน์มากกว่าอนุภาคอื่นๆ แล้วอะไรเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิของวัตถุ อุณหภูมิของวัตถุคือค่าประมาณที่ดีที่สุดของพลังงานจลน์ของอนุภาค

 

เมื่อเราวัดอุณหภูมิของวัตถุเราจะวัดพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคในวัตถุ ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าใดโมเลกุลของสารก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยเฉลี่ย สีย้อมจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านน้ำร้อนมากกว่าน้ำเย็น นี่เป็นเพราะการเคลื่อนที่ของโมเลกุลที่เพิ่มขึ้น อุณหภูมิไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดอุณหภูมิของน้ำเดือดตัวอย่าง 10 มล. และ 100 มล. จะเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลจะเท่ากันสำหรับน้ำทั้งสองปริมาณที่แตกต่างกัน

 

สำหรับคนทั่วไปอุณหภูมิห้อง (Room Temperature) คือการอ่านเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิห้องแต่ในทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมมีการกำหนดอุณหภูมิห้องไว้อย่างชัดเจน

นิยามอุณหภูมิห้อง (Room Temperature)

อุณหภูมิห้องคือช่วงอุณหภูมิที่แสดงถึงการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายของมนุษย์ ในช่วงอุณหภูมินี้บุคคลจะไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปเมื่อสวมเสื้อผ้าธรรมดา คำจำกัดความของช่วงอุณหภูมินั้นแตกต่างกันบ้างสำหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเมื่อเทียบกับการควบคุมสภาพอากาศและสำหรับการควบคุมสภาพอากาศช่วงนี้ยังแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นฤดูร้อนหรือฤดูหนาว

 

อุณหภูมิห้องสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการบางอย่างในอุตสาหกรรม และการจัดเก็บสินค้าอุปโภคบริโภคตัวอย่างเช่นสำหรับการขนส่ง การเก็บรักษาเภสัชตำรับยา ไม่มีกำหนดไว้แน่ชัดมีหลายองค์กรกำหนดค่าอุณหภูมิห้องดังต่อไปนี้

 

สำนักงาน United States Pharmacopeia-National Formulary (USP-NF) ของสหรัฐกำหนดอุณหภูมิห้องที่ควบคุมไว้ระหว่าง 20 °C ถึง 25 °C โดยมีการอนุญาติให้อุณหภูมิมีการเบียงเบนไปได้โดยให้อยู่ระหว่าง 15°C ถึง 30 °C ได้แต่อุณหภูมิเฉลี่ยต้องไม่เกิน 25 °C

 

สำนักงานเภสัชของยุโรป (European Pharmacopoeia) กำหนดให้อุณหภูมิห้องอยู่ในช่วง 15 °C ถึง 25 °C และสำนักงานเภสัชตำรับของญี่ปุ่น (Japanese Pharmacopeia) กำหนด “อุณหภูมิห้อง” ไว้ที่ 15 °C ถึง 25 °C

 

Merriam-Webster, Inc. บริษัทอเมริกันที่จัดพิมพ์หนังสืออ้างอิงและเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในเรื่องพจนานุกรม ได้ให้คำจำกัดความทางการแพทย์ว่าอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง 15°C ถึง 25 °C เหมาะสำหรับการเข้าพักของมนุษย์และเหมาะที่จะทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ

สรุปอุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิห้องไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัว แต่จาก NIST: National Institute of Standards and Technology ได้นิยามอุณหภูมิห้องไว้ที่ 20 °C ซึ่งเป็นค่ากลางระหว่าง 15°C และ 25 °C

สินค้าอุปกรณ์วัดอุณหภูมิห้องราคาถูก

เครื่องวัดอุณหภูมิห้องรุ่นแนะนำ

GM1365

Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้นรุ่น GM1365

GM1365 สำหรับวัดอุณหภูมิ-ความชื้นที่มีฟังก์ชั่น Data Logger สามารถเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยา การแปรรูปอาหาร การเกษตร ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องตรวจจับความไวสูงเพื่อรับอุณหภูมิและความชื้นพร้อมการตอบสนองอย่างรวดเร็วและความแม่นยำสูง

 • 1) ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -30-80 ° C
 • 2) ช่วงการวัดความชื้น: 0-100% RH
 • 3) ความแม่นยำ: ± 0.3 ℃ และ ±2% RH
 • 4) ฟังก์ชั่น Data Logger บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 180วัน
 • 5) สามารถบันทึกข้อมูลออกมาเป็น xls ได้
GM1360A

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น รุ่น GM1360A

GM1360A เป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพสำหรับการวัดอุณหภูมิ (° C / ° F) และความชื้น (% R.H) ในเวลาเดียวกัน ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว GM1360A มีช่องต่อ USB สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

 • 1) ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -10 ~ 50 °C
 • 2) ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 1 °C
 • 3) ช่วงการวัดความชื้น: 5% RH ~ 98% RH
 • 4) ความแม่นยำของความชื้น: ± 3%
 • 5) เลือกองศา °C/°F
 • 6) ปิดอัตโนมัติ/ปิดเครื่องด้วยตนเอง
 • 7) ฟังก์ชั่น Data Logger การเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อ Download
AR807 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

SmartSensor รุ่น AR807 Thermohygrometer

SmartSensor รุ่น AR807 สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศหน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิและความชื้นและเวลา พร้อมๆ กันมีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลายสินค้าคุณภาพสูง

 • 1) ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -40 ℃ ~ 70 ℃
 • 2) ช่วงการวัดความชื้น: 20% RH ~ 90% RH
 • 3) ความแม่นยำอุณหภูมิ: ± 1 °C
 • 4) ความแม่นยำความชื้น: ± 5% RH
 • 5) สามารถออกใบรับรอง Certificate of Calibration ISO17025
ITH-20R รุ่น 1 Transmitter

สำหรับการวัดอุณหภูมิความชื้นไร้สายแบรนด์ InkBird รุ่น ITH-20R (1 Transmitter)

InkBird รุ่น ITH-20R (1 Transmitter) สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก โดยที่ตัวภายนอกเชื่อมต่อแบบไร้สายกับภายใน ส่งสัญญาณได้ระยะทางสูงสุด 300 ฟุต (91.44 เมตร) ข้อมูลจะ Update ใน 10 วินาที สินค้าคุณภาพสูงขายราคาถูก

 • 1) ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Receiver): -20 ~ 60 ℃
 • 2) ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Transmitter): -40 ~ 70 ℃
 • 3) ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Transmitter) กรณีใช้หัววัด: -50 ~ 125 ℃
 • 4) ความแม่นยำอุณหภูมิ: ± 1 ℃
 • 5) ช่วงการวัดความชื้น (Receiver): 10 ~ 95 %RH
 • 6) ช่วงการวัดความชื้น (Transmitter): 10 ~ 95%RH
 • 7) ความแม่นยำความชื้น: ± 5%RH
 • 8) ระยะการส่งข้อมูล 300 ฟุต (91.44 เมตร)
 • 9) รองรับ (Transmitter) สูงสุด: 3 เครื่อง
ITH-20R รุ่น 3 Transmitter

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นไร้สายแบรนด์ InkBird รุ่น ITH-20R (3 Transmitter)

InkBird รุ่น ITH-20R (3 Transmitter) สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก โดยที่ตัวภายนอกเชื่อมต่อแบบไร้สายกับภายใน ส่งสัญญาณได้ระยะทางสูงสุด 300 ฟุต (91.44 เมตร) ข้อมูลจะ Update ใน 10 วินาที สินค้าคุณภาพสูงขายราคาถูก

 • 1) ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Receiver): -20 ~ 60 ℃
 • 2) ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Transmitter): -40 ~ 70 ℃
 • 3) ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Transmitter) กรณีใช้หัววัด: -50 ~ 125 ℃
 • 4) ความแม่นยำอุณหภูมิ: ± 1 ℃
 • 5) ช่วงการวัดความชื้น (Receiver): 10 ~ 95 %RH
 • 6) ช่วงการวัดความชื้น (Transmitter): 10 ~ 95%RH
 • 7) ความแม่นยำความชื้น: ± 5%RH
 • 8) ระยะการส่งข้อมูล 300 ฟุต (91.44 เมตร)
 • 9) รองรับ (Transmitter) สูงสุด: 3 เครื่อง
GM1362

เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) GM1362

GM1362 แบรนด์ Benetech สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น Thermometer แบบพกพา มีหน้าจอ LCD แสดงผลขนาดใหญ่ แสดงผลอุณหภูมิ ความชื้นพร้อมๆ กันได้ มีฟังชั่นการใช้งานที่หลากหลาย สินค้าของแท้ ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • 1) ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -10 ℃ ~ 50 ℃
 • 2) ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 1 ℃
 • 3) ช่วงการวัดความชื้น: 5% RH ~ 98% RH
 • 4) ความแม่นยำของความชื้น: ± 3%
 • 5) สามารถเลือกหน่วยอุณหภูมิ ℃ / ℉
HT-801

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื่น Bluetooth รุ่น HT-801

HT-801 ใช้สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิและความชื่น แบบ Bluetooth เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ใช้เซนเซอร์แบบดิจิตอลความแม่นยำสูง สามารถสร้างแผนภูมิกราฟแนวโน้ม และเซฟข้อมูลและแชร์ข้อมูล เป็น XLS เเละ JPG ผ่านบลูทูธ ออกแบบมาให้พกพาสะดวก

 • 1) ช่วงการวัดอุณหภูมิ – 20 ถึง + 80 ° C
 • 2) ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100% RH
 • 3) ความแม่นยำการวัดอุณหภูมิ ± 0.8 ° C
 • 4) ความแม่นยำความชื้น: ± 3% RH
 • 5) เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth รองรับทั้ง Android และ IOS
 • 6) สามารถ Save ข้อมูลเป็น Excel

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ

เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor)

เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) เป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งที่ไวต่อความร้อนโดยมีค่าความต้านทานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ โดยเทอร์มิสเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานที่แม่นยำและคำนวณได้ตามสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของอุณหภูมิ 

รู้จักเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

รู้จักเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิหรือระดับอุณหภูมิ (ระดับความร้อนหรือความเย็นของวัตถุ) ซึ่งหน่วยของการวัดคืออุณหภูมิในไห้แก่องศาเซลเซียสเขียนย่อว่า °C (Celsius) เคลวินเขียนย่อ K (Kelvin) และองศาฟาเรนไฮต์เขียนย่อว่า °F (Fahrenheit)

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th