เครื่องวัดความเร็วลมภาษาอังกฤษ

รู้จักเครื่องวัดความเร็วลมภาษาอังกฤษ

คำว่าเครื่องวัดความเร็วลม มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer)” มาจากคำภาษากรีก “anemos” ซึ่งแปลว่า “ลม” คำต่อท้าย “-meter” มาจากคำภาษากรีก “metron” ซึ่งแปลว่า “การวัด” หรือ “การวัด” ดังนั้น จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “การวัดลม” หรือ “อุปกรณ์สำหรับวัดลม”

 

ใช้สำหรับการวัดอัตราเร็วลมหรือการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศในอาคารมักวัดเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) หรือ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที CMM โดยเราใช้เครื่องวัดความเร็วลมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณ์ทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC)

 

เครื่องมือวัดความเร็วลมเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดและระบุความเร็วหรือความเร็วของลม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศวิทยา การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งข้อมูลความเร็วลมมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ ความปลอดภัย และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการ

 

เครื่องวัดลมมีหลายประเภท แต่ละประเภทใช้หลักการต่างๆ เพื่อวัดความเร็วลมอย่างแม่นยำ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าในการทำความเข้าใจและตรวจสอบสภาพบรรยากาศ

ชนิดของเครื่องมือวัดความเร็วลม

มีเครื่องวัดหลายประเภท แต่ละประเภทใช้หลักการที่แตกต่างกันในการวัดความเร็วลมอย่างแม่นยำ ประเภทของเครื่องวัดได้แก่ :

 

1. เครื่องวัดแบบถ้วย: เป็นเครื่องวัดประเภทหนึ่งที่พบมากที่สุด ประกอบด้วยถ้วยสามหรือสี่ใบที่ติดตั้งบนแขนแนวนอนที่หมุนเมื่อลมพัดผ่าน ความเร็วในการหมุนของถ้วยจะแปรผันโดยตรงกับความเร็วลม และจะคำนวณความเร็วลมตามการหมุนนี้

2. เครื่องวัดแบบใบพัด: ใช้ใบพัดหมุนหรือใบพัดที่จัดตำแหน่งตัวเองกับทิศทางลม แรงลมบนใบพัดทำให้มันหมุน และเครื่องวัดความเร็วลมจะแปลงความเร็วการหมุนนี้เป็นการอ่านค่าความเร็วลม

3. เครื่องวัดแบบ Hot-Wire: ทำงานโดยใช้หลักการทำความเย็นเนื่องจากความเร็วของลม ลวดความร้อนสัมผัสกับลม และใช้เอฟเฟกต์ความเย็นบนลวดเพื่อวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม hotwire

4. Doppler Lidar: Doppler Lidar (การตรวจจับแสงและการวัดระยะไกล) ใช้ลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดความเร็วลมตามเอฟเฟกต์ Doppler เครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความถี่แสงเลเซอร์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคอากาศเพื่อคำนวณความเร็วลม

5. เครื่องวัดแบบโซนิค: ใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิคเพื่อวัดความเร็วลม โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยคู่ของทรานสดิวเซอร์ที่ส่งและรับสัญญาณเสียงในทิศทางต่างๆ เวลาที่ใช้สำหรับพัลส์เสียงในการเดินทางระหว่างทรานสดิวเซอร์จะถูกใช้เพื่อกำหนดความเร็วลมและทิศทาง

0 Comment

ติดต่อ บริษัท นีโอนิคส์ โทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID: @neonics Email:sale@neonics.co.th